Anda di halaman 1dari 4

One Page Project Manager (OPPM)

Ketua Projek : Ketua Panitia BIOLOGI Nama : Panitia BIOLOGI Tarikh:1.1.2017

Objektif Projek: Meningkatkan pencapaian prestasi akademik murid

Bil Tugas Utama Status Pencapaian Projek Tanggungjawab


√ √ 1 TEKNIK MENJAWAB KERTAS 1 DAN 2 O O A
√ √ 2 TEKNIK MENJAWAB KERTAS 3 O O A
√ 3 MINGGU BIOLOGI O O O O O O O A
√ √ 4 PECUTAN AKHIR O O O A
A

Tugas Utama

KETUA PANITIA
Meningkatkan bilangan murid yang mendapat gred cemerlang.

Meningkatkan bialngan murid yang menguasai tahap gangsa

OGOS

SEPT
MAC

NOV
APR

OKT
FEB

JUN
JAN

MEI

JUL

DIS
Meningkatkan pencapaian murid dalam BIOLOGI
Meningkatkan prestasi murid dalam peperiksaan.

Objektif
Anggaran Catatan
TEKNIK KERTAS 1 & 2 RM90 PIBG
TEKNIK KERTAS 3
Kos RM90 PIBG
MINGGU BIOLOGI ### PIBG
Rumusan &PECUTAN AKHIR
### PIBG
Ramalan
KAJIAN TINDAKAN -

1 MURID AKAN DIDEDAHKAN DENGAN TEKNIK MENJAWAB KERTAS 1 DAN 2


2 MURID AKAN DIDEDAHKAN DENGAN TEKNIK MENJAWAB KERTAS 3
3 PAMERAN HASIL KERJA MURID DAN ABM GURU
4PENGGUNAAN MODUL BAGI MEMBANTU MURID LEBIH BERSEDIA MENGHADAPI PEPERIKSAAN

Status Pencapaian Projek


O mula
O tiada perkembangan
O sedang dilaksanakan
O siap
A Orang pertama dipertanggunjawabkan
B Orang kedua dipertanggunjawabkan
C Orang ketiga dipertanggunjawabkan
D Orang keempat dipertanggunjawabkan
Tarikh:1.1.2017

Tanggungjawab
B
B
B
B
B
GURU BIOLOGI

atatan
SPECT : SMK TAMAN RINTING 2 Sub Unit : PANITIA BIOLOGI
AKHIR TAHUN 2016

Alat Semakan Program Sekolah Program Kecemerlangan Sekolah Dilandaskan


Isu Cabaran Dalam Penambahbaikan Berdasarkan Isu dan Cabaran
Sekolah
Hapus Tambah
1 Pencapaian Prestasi Akademik 1 TEKNIK MENJAWAB KERTAS 1 DAN 2
pada tahap belum cemerlang 2 TEKNIK MENJAWAB KERTAS 3
2 Tiada keyakinan menghadapi 3 MINGGU BIOLOGI
TIADA TIADA
peperiksaan 4 PECUTAN AKHIR
3 Murid tiada kemahiran menjawab 5
soalan KBAT 6
4 Peratus lulus Biologi akhir tahun dan SPM Kurangkan Wujud 7
8
5 9
10
TIADA TIADA
6 11
12
7 13
Kekalkan 14
8 15
1,2,3,4 18
9 19