Anda di halaman 1dari 1

E-RPH 2018 | NAMA SEKOLAH ANDA

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN | 2018

MATA PELAJARAN : XXXXXXXXX HARI PENDEKATAN STRATEGI


Tarikh 1/1/2018 Masa 0700 - 0800 TEKNIK
Darjah Tahun X Kehadiran _ / XX Latih Tubi ☐
Tajuk Tema : Inkuiri terbuka ☐
Unit : Inkuiri terbimbing ☐
Aspek : Inkuiri Pengesahan ☐
Sumbangsaran ☐
Soal Jawab ☐
Standard Perbincangan ☐
Kandungan Demonstrasi ☐
Pembentangan ☐
PETA PEMIKIRAN
Peta Bulatan ☐
Standard Peta Buih ☐
Pembelajaran Peta Pokok ☐
Buih Berganda ☐
Peta Dakap ☐
Peta Alir ☐
Pengisian Peta Titi ☐
Kurikulum Pelbagai Alir ☐
KBKK
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Klasifikasi ☐
murid dapat : Banding beza ☐
Menjana Idea ☐
Kreatif ☐
Kritis ☐
Menyelesaikan masalah ☐
BBB
Buku teks ☐
AKTIVITI
Multimedia ☐
1. Internet ☐
Gambar ☐
2. Lakaran ☐
Power point ☐
3. Keratan akhbar ☐
Majalah ☐
4. Jurnal ☐
Ensiklopedia ☐
5. CD Perisian ☐
Bahan Edaran ☐
6. Buku Kerja ☐
EMK
Nilai murni ☐
REFLESKI
Sains dan Teknologi ☐
Patriotisme ☐
___/___ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran Keusahawanan ☐
dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan. Bahasa ☐
___/___ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan
Kelestarian Alam Sekitar ☐
diberi latihan pemulihan
Kreatif dan Inovatif ☐
Teknologi Maklumat dan ☐
Komunikasi

cikgugrafikdotcom@RPHtemplate