Anda di halaman 1dari 1

Tajuk Program SVM 2 MPI & ISK

Modul M01: Komunikasi Efektif


Kebolehan 1. Pamerkan amalan komunikasi perhubungan
Bidang Kebolehan Teras
Tarikh 5 Januari 2018
Hari Jumaat
Masa 2.00-4.00pm
Bilangan pelajar
Nama CHRISTINE TEE SIEW SIA
Pensyarah
Hasil 1. Pamerkan amalan komunikasi perhubungan
Pembelajaran 2. Gunakan kemahiran asas perundingan
Masa Prestasi Kriteria Penilaian Mod Pembelajaran
2 Jam .
= 120 minit 1.1 Wujudkan tujuan mendapatkan 1.1 Tujuan mendapatkan maklumat diwujudkan • Perbincangan
maklumat 1.2 Tujuan perhubungan diwujudkan kumpulan
1.2 Wujudkan tujuan perhubungan
1.3 Protokol komunikasi mendatar diperhatikan
1.3 Perhatikan protokol komunikasi
mendatar 1.4 Protokol komunikasi menegak diperhatikan
1.4 Perhatikan protokol komunikasi 1.5 Bahasa yg dituturkan difahami
menegak 1.6 Bahasa bertulis difahami
1.5 Fahami bahasa yg dituturkan 1.7 Perbezaan pendapat dibincangkan
1.6 Fahami bahasa bertulis
1.8 Keputusan komunikasi
1.7 Bincangkan perbezaan pendapat
1.8 Kongsikan keputusan komunikasi dikongsi
Refleksi