Anda di halaman 1dari 4

BORANG SOAL SELIDIK.

KAJIAN TENTANG FAKTOR KECICIRAN TERHADAP IMUNISASI DI KALANGAN IBU PRIMIGRAVIDA DI


PANGSAPURI SERI NILAM AMPANG SELANGOR.

BAHAGIAN A – BIODATA RESPONDEN

Sila tandakan () pada kotak yang sesuai.

1. Umur : 20 – 25 ( )

26 – 30 ( )

31 – 35 ( )

36 – 40 ( )

2. Bangsa : Melayu ( )
Cina ( )
India ( )
Lain – lain :________ ( )

3. Taraf Pendidikan : UPSR ( )


PMR ( )
SPM ( )
STPM ( )
Diploma ( )
Ijazah Sarjana Muda ( )
Sarjana ( )
PhD ( )

4. Taraf Perkahwinan: Bujang ( )


Bertunang ( )
Berkahwin ( )
Janda ( )
Balu ( )

5. Perkerjaan : Kerajaan ( )
Swasta ( )
Sendiri ( )
Tidak Bekerja ( )
Pesara ( )
6. Jenis Pengankutan : Jalan kaki ( )
Basikal ( )
Motorsikal ( )
Bus ( )
Kereta ( )

7. Jarak Rumah : Kurang 100 meter ( )


1-3 km ( )
3-5 km ( )
6 km Keatas ( )
BAHAGIAN B – PENGETAHUAN TENTANG FAKTOR KECICIRAN TERHADAP IMUNISASI DI KALANGAN
IBU PRIMIGRAVIDA.

Sila bulatkan pada jawapan yang sesuai.

1. Adakah anda tahu tentang imunisasi ?


a. YA
b. TIDAK

2. Imunisasi adalah suntikan yang memberi pelalian kepada manusia untuk mengelakan
penyakit berjangkit?
a. YA
b. TIDAK

3. Imunisasi tiada kesan dan faedah kepada manusia?


a. YA
b. TIDAK

4. Suntikan imunisasi boleh menyebabkan badan mendapat demam & sakit ?


a. YA
b. TIDAK

5. Orang yang telah mendapat imunisasi akan mudah mendapat penyakit berjangkit?
a. YA
b. TIDAK

6. Suntikan imunisasi boleh menyebabkan kematian manusia?


a. YA
b. TIDAK
c.
7. Orang yang mendapat imunisasi sukar mendapat penyakit berjangkit ?
a. YA
b. TIDAK

8. Adakah anda mengetahui apa itu penyakit berjangkit ?


a.YA
b.TIDAK

9. Adakah anda tahu tentang kesan sampingan imunisasi yang di berikan kepada anak ?
a.YA
b.TIDAK

10. Adakah anda tahu jenis imunisasi ( Ubat ) yang akan di terima oleh anak anda ?
a.YA
b.TIDAK
BAHAGIAN C – PANDANGAN DAN TANGGAPAN TENTANG IMUNISASI DI KALANGAN IBU
PRIMIGRAVIDA.

1. Adakah anda tahu tentang isi kandungan imunisasi?

a.YA

b.TIDAK

2. Adakah imunisasi penting untuk anak-anak ?


a.YA
b,TIDAK

3. Adakah layanan yang telah di berikan oleh kakitangan semasaA pemberian imunisasi dengan
baik?
a.YA
b.TIDAK

4. Adakah anda bersetuju untuk menerima imunisasi?

a.YA

b.TIDAK

5. Adakah anda tahu bagaimana vaksin bertindak ?

a.YA

b.TIDAK