Anda di halaman 1dari 5

UNIT KOKURIKULUM

PERANCANGAN STRATEGIK 2018 - 2020


UNIT KOKURIKULUM
SCHOOL PROGRAMME CHECK TOOL (sPeCt)
Isu/Cabaran Dalam Alat Semakan Program Sekolah Program Kecemerlangan Sekolah
Penambahbaikan Sekolah(Susun Yang Dilaksanakan (Berdasarkan
Ikut Jurang Terbesar) Eliminate(Hapuskan) Raise(Tambah) Isu/ Cabaran)
1. Kos yang kurang untuk 1. Kejohanan Sukan Sekolah
melaksanakan program yang
dirancang
2. Pelajar tidak serius dalam aktiviti 2. Perkhemahan Perdana
Kokurikulum
3. Peranan ibubapa yang kurang
memberi perhatian.

Reduce(kurangkan) Create(Wujudkan)
1. Program
meningkatkan
strategi dan aktiviti
dalam aktiviti KOKO
2. Bengkel
meningkatkan
kemahiran murid
dalam bidang sukan
dan permainan

Sustain(Kekalkan)

1. Kejohanan Sukan Sekolah


2. Perkhemahan Perdana
CONTOH :
Kekuatan(S) Kelemahan (W)
 Pelajar minat dan aktif dengan aktiviti Sukan,  30% pelajar kurang bermotivasi untuk terlibat
kelab dan Unit Beruniform dengan KOKO
 Mempunyai guru yang aktif dalam bidang KOKO  Pelajar kurang bersungguh-sungguh dankurang
 Keadaan sekolah yang selesa dan kondusif. berdisiplin ketika melakukan aktiviti KOKO yang
disertai dan terlalu bergantung pada guru.
 Guru berkerjasama dalam melaksanakan
program KOKO yang dirancang.  Kos yang tinggi dalam melaksanakan program
KOKO

Peluang (O) Cabaran/Ancaman (C)


 Sumber kewangan PIBG.  Sikap sebilangan pelajar yang tidak
 Sokongan pihak pentadbir sekolah mementingkan aktiviti KOKO
 Ppd dan jabatan sentiasa memberi sokongan.  Pelajar kurang berkemampuan untuk membeli
pakaian unit beruniform
 Sikap ibubapa yang menganggap bidang KOKO
tidak penting
 Masalah kos
Tows matriks – PELAN TAKTIKAL
DALAMAN KEKUATAN(STRENGTH) KELEMAHAN(WEAKNESSES)
S1 % kelulusan SPM seratus peratus setiap W1 GPS semakin meningkat
tahun W2 Penguasaan markah kerja kursus di
S2 Guru opsyen bawah 90%
S3 Kelengkapanmengajar

LUARAN
PELUANG(OPPORTUNITY) STRATEGI SO STRATEGI WO
O1 Kerja kursus (kertas 3) S1 + O1 W1 + O1
O2 Kelas bimbingan Kerjakursus yang dibimbing guru opsyen Meningkatkan pencapaian markah kerja
O3 Latihtubi berfokus membantu murid memperoleh gred cemerlang kursus melalui kelas bimbingan di waktu
O4 Modul (80% keatas) petang dan hujung minggu
O5 Lawatan Sambil Belajar S1 + O6
O6 Bengkel drawing & painting skill Bengkel di UiTM membantu murid dari aspek
O7 Penglibatanmuridkelasaliransains teknik dan kaedah yang sesuai untuk
memperoleh markah yang baik bagi Kertas 2 dan
3.
S1 + O3
Teknik latih tubi berfokus secara permainan kuiz
soaljawab secara berulang kali untuk
meningkatkan ingatan murid dengan soalan-
soalan target.

CABARAN (CHALLENGE) STRATEGI SC STRATEGI WC


C1 Masih ramai murid menjadikan PSV S2 + C2
sebagai matapelajaran kurang penting Membantu & membimbing murid dengan
C2 Ponteng sekolah/ kelas sekurang-kurangnya memperoleh gred baik (60 –
79%)
KRA 2 – PENCAPAIAN PRESTASI KOKURIKULUM YANG TINGGI OLEH SEMUA
MURID

KPI9 100% pasukan kelab/persatuan, badan beruniform dan sukan/permainan mencapai sekurang-
kurangnya tempat pertama di peringkat MSSD pada tahun 2018

KPI11 Memastikan pertandingan antara tingkatan/kelas/rumah/kelab sukan sekolah(sukan untuk


semua)diurus dengan melibatkan 100% murid yang berkenaan

Anda mungkin juga menyukai