Anda di halaman 1dari 3

HIZIB MANSUBIL MAHABBAH

Assalamu’alaikukm wr. Wb.

Hizib ini spesial banget buat mahabbah (menarik hati seseorang). Bagi yang kesulitan untuk
menemukan jodohnya, bisa mengamalkan hizib Mahabbah ini. Dengan cara, Hizib Mahabbah ini
diwirid (dibaca) sebanyak 3 (tiga) kali setiap hari (samapi berhasil dengan apa yang di cinta dan
dicitakannya).

Sebelum mengamalkannya silakan tawasul dulu seperti yang tertulis dibawah ini.

) ‫( حزب المنسوب المحبة‬

‫ـــي الـمصطفى سيِّــدنا ومولنا محم ٍد صلى‬ ِّ ‫إلى حضرة النــب‬


....:‫هللا عليه وسلم الفاتحة‬
‫ثم إلى حضرة سلطان األولـــيآء سيِّــدنا الشيـخ عبد القادر‬
‫الجــيَلنى وإلى حضرة الشــيــخ أحمد بن علوى الحداد‬
....: ‫رضي هللا عـنـهما الفاتـحة‬
.... : ‫) الفاتــحة‬....................( ‫صا إلى الـمحـبوبة‬
ً ‫خصو‬

‫ بسم هللا طريق الرحمن الرحيم‬.‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬


‫يحرسنى من ك ِّل شي ٍئ يلسمنى آية الكرسي ترسي سيفي‬
‫حسبي هللا تحصنت ٰيس توكـلت على هللا فعشيل شلوحيا‬
‫اشليحوط شلخوط وخشعت الصوات للرحمن فَل تسمع ال‬
‫همشًا ياطيطو ٍل احبب عنِّى شرالج ِّن والنس بحرمة من‬
‫يقول لشي ٍئ كن فيكون بس ِّر س ِّرك المصون وعلمك المكنون‬
‫وما في حكمك المحزون عن العيون س ِّخرلى قلب…… بنت‬
‫ئ س ِّخرلى كل شي ٍئ‬
ٌ ‫ وكل حاجتى يامن ليعجزه شي‬..…
‫اقسمت عليكم بما دعا هللا به على السموات والراضين‬
‫ وصلى هللا‬.‫فقالتا اتينا طائعين وانه لقس ٌم لوتعلمون عظي ٌم‬
.‫على سيِّدنا محم ٍد وآله وصحبه وسلم‬

Artinya :
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan
menyebut nama Allah yang menjalankan rasa kasih sayang. Jagalah diri Saya dari tiap tiap
sesuatu yang mengikat. Ayat Qursy menjadi perisai diriku. Pedangku adalah pertolongan
Allah. Aku jagakan diri kepada Yaasiin. Dan aku pasrahkan diri kepada Allah. Faksin Sahilin
Aslihuto Salhuto. Dan suaraku penakluk rasa kasih sayang. Maka janganlah kau dengar
kecuali dengan menggigit Yaa Toitulin. Lindungilah aku dari kejahatan jin dan manusia.
Dengan kemuliaan Dzat yang berkata kepada sesuatu Jadilah maka Terjadilah. Dan dengan
kelembutan kelembutan Engkau yang bagaikan suara seruling. Dan dengan ilmu ilmu
Engkau yang hebat. Dan kebijaksanaan Engkau yang susah untuk dilihat. Taklukkan kepada
Saya hatinya………binti…….Dan setiap tiap cita citaku Wahai Dzat yang mengalahkan
(melemahkan) sesuatu. Taklukkanlah kepada Saya tiap tiap sesuatu. Saya bersumpah
kepada kalian dengan sesuatu yang telah Saya minta kepada Allah apa yang ada dilangit
dan apa yang ada di bumi. Maka Allah berkata berikanlah apa yang aku cita citakan.
Sesungguhnya semua ini adalah sebagai sumpah supaya kamu mengerti Allah yang Maha
Agung. Semoga melimpahkan sholawat dan salam kepada Muhammad dan kepada
keluarganya dan kepada sahabatnya.

Cara mengamalkannya :
– Hizib Mahammab ini dibaca sebanyak 41 (empat puluh satu) kali dalam satu majlis.
– Setelah mengamalkan Hizib ini sebagai wirid harian cukup dibaca 3 (tiga) kali saja
setelah sholat Magrib dan Subuh
– Hizib Mahabbah ini cukup diwirid (dibaca secara mudawamah) selama 3 hari atau 7
hari.
– Dan bagi siapa yang akan dituju cukup dipanggil namanya.
– Selama mengamalkan Hizib Mahabbah ini dibaca tiap tengah malam setelah
mnjalankan sholat taubat dan shalat Hajat Khusus,

Cukup sekian, dan semoga Alloh meridloi. Wassalamu’alaikum wr. Wb.