Anda di halaman 1dari 10

Tulis keperluan asas manusia berdasarkan rajah.

/4
Tandakan ( / ) bagi rajah yang menunjukkan
keperluan asas manusia.

/5
Tuliskan keperluan asas manusia bagi gambar yang
betul.

/4
Suaikan keperluan asas kepada kepentingan yang
betul.

/4
Warnakan jawapan yang betul.

/8
Bulatkan objek yang betul.

/4
Isikan tempat kosong dengan perkataan yang
betul.

/10
Pilih dan tuliskan perkataan yang betul di tempat
kosong.

/10
Namakan makanan di bawah dan tuliskan
kepentingan makanan tersebut.

/16
Jawab soalan di bawah tentang tumbesaran
manusia.

/5 kertas soalan tamat