Anda di halaman 1dari 14

R A N C A N G A N P E N G A J A R A N TA H U N A N 2 0 1 8

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI


TAHUN 3
DISEDIAKAN OLEH: DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:

………………………………………………… ……………………………………. ………………………………………….


(MOHD IDUAN BIN MASRI) (PN. NORASIKIN BINTI ABDUL RAHIM) (TN HAJI ZAINAL BIN HAJI AHMAD)
KSSR TAHUN 3

MINGGU BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

MINGGU 1
2-5 JANUARI 2018 1.1 Memahami kemahiran proses Murid boleh:
MINGGU 2 SAINS HAYAT Sains
8-12 JANUARI 2018 1.1.1 Memerhati
1. KEMAHIRAN 1.1.2 Mengelas
SAINTIFIK 1.1.3 Mengukur dan menggunakan nombor
1.1.4 Meramal
1.1.5 Membuat inferens
1.1.6 Berkomunikasi
1.1.7 Menjelaskan kemahiran proses sains
melalui lakaran, penulisan, TMK
atau lisan.

MINGGU 3
15-19 JANUARI 2018 1.1 Memastikan perkakasan computer
MINGGU 4 TMK 1.0 Menggunakan TMK secara berfungsi dengan baik.
22-26 JANUARI 2018 bertanggungjawab dan 1.2 Mengamalkan langkah keselamatan siber
beretika dengan menggunakan daftar masuk dan
daftar keluar keahlian sesuatu akaun e-
mel.
1.3 Menyatakan sumber maklumat yang
diperolehi dalam talian.
1.4 Mengamalkan penjimatan tenaga dengan
mengurangkan kecerahan paparan
monitor dan bunyi.

MINGGU 5

***Elemen EMK boleh diterapkan mengikut kesesuaian Standard Pembelajaran.

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 3 KSSR


KSSR TAHUN 3

MINGGU BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

29 JANUARI - 2 TMK 2.0 Memilih dan mengaplikasikan 2.0 Menyediakan teks dengan penjajaran
FEBRUARI 2018 sumber TMK yang bersesuaian tengah dan penjajaran penuh serta
MINGGU 6 membuat senarai dengan menggunakan
5-9 FEBRUARI 2018 Bullets dan Numbering.
2.1 Membuat animasipada teks dan imej
dalam perisian persembahan (MS
CUTI THAIPUSAM PowerPoint)
31 JANUARI 2.2 Membuat animasi dengan menggunakan
CUTI HARI WILAYAH objek mudah menggunakan teknik
01 FEBRUARI animasi slaid.
2.3 Menyisip video dalam perisian
persembahan (MS PowerPoint)
Membentuk jadual dua lajur X tiga baris
dengan memasukkan teks dan nombor
berpandukan sel yang diberi.

MINGGU 7
12- 16 FEBRUARI 2018 TMK 3.0 Menggunakan TMK untuk 3.1 Menggunakan fungsi Autosum untuk
MINGGU 8 mencari, mengumpul, menjumlah secara automatik dalam
19-23 FEBRUARI 2018 memproses dan hamparan elektronik (MS Excel).
menggunakan maklumat.
CUTI TAHUN BARU CINA 3.2 Mempersembahkan data dalam bentuk
15-19 FEBRUARI carta pai berdasarkan jadual yang dibina
dalam hamparan elektronik (MS Excel).

***Elemen EMK boleh diterapkan mengikut kesesuaian Standard Pembelajaran.

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 3 KSSR


KSSR TAHUN 3

MINGGU BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

MINGGU 9 TMK 4.0 Menggunakan TMK untuk 4.1 Mengepil fail melalui e-mel.
26 FEBRUARI - 2 MAC memperoleh dan berkongsi 4.2 Membuka fail yang dikepil
2018 maklumat. melalui e-mel.

MINGGU 10 5.0 Menggunakan TMK untuk 5.1 Menggunakan perisian


5- 9 MAC 2018 penyelesaian masalah dan aplikasi yang bersesuaian
membuat keputusan. (MS Excel, MS PowerPoint
atau MS Word) untuk dikepilkan melalui e-mel
bagi
menyelesaikan sesuatu
tugasan dalam penyebaran
maklumat.
MINGGU 11
12 - 16 MAC 2018 1. KEMAHIRAN 1.2 Memahami kemahiran Murid boleh :
SAINTIFIK manipulatif 1.2.1 Menggunakan dan mengendalikan
CUTI PERTENGAHAN peralatan dan bahan sains dengan betul.
PENGGAL 1 1.2.2 Mengendalikan spesimen dengan betul
(17-25 MAC 2018) dan selamat.
1.2.3 Melakar spesimen, peralatan dan bahan
MINGGU 13 sains dengan tepat.
26-30 MAC 2018 1.2.4 Membersihkan peralatan sains dengan
cara yang betul.
1.2.5 Menyimpan peralatan dan bahan sains
dengan betul dan selamat.
MINGGU 14
2 – 6 APRIL 2018 SAINS HAYAT 2.1 Memahami pengetahuan Murid boleh:
MINGGU 15 tentang kegigian manusia 2.1.1 Mengenal pasti jenis gigi iaitu gigi kacip,
***Elemen EMK boleh diterapkan mengikut kesesuaian Standard Pembelajaran.

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 3 KSSR


KSSR TAHUN 3

MINGGU BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

9 -13 APRIL 2018 2. MANUSIA gigi taring dan gigi geraham.


2.1.2 Menghubungkaitkan jenis gigi dan fungsi.

MINGGU 16
16-20 APRIL
(Minggu Tanpa PdP –
SUKAN SEKOLAH)
MINGGU 17
24-27 APRIL 2018 6.0 Menggunakan TMK untuk 6.1 Menggunakan kemahiran
TMK meningkatkan produktiviti dan perisian hamparan elektronik
23 APRIL 2018 (MS Excel) dengan
CUTI PERISTIWA
pembelajaran
menggunakan rumus (tambah
dan tolak) bagi membuat
analisa mudah seperti
membuat perbandingan
terhadap sesuatu data yang diperolehi.
MINGGU 18
30 APRIL – 04 MEI TMK 7.0 Menggunakan TMK untuk 7.1 Menghasilkan produk digital
2018 mengemukakan idea dan yang mengintegrasikan
maklumat secara kreatif dan perisian hamparan elektronik
01 MEI inovatif. dan perisian persembahan
CUTI HARI PEKERJA (MS Excel dan MS PowerPoint) secara
kreatif .

MINGGU 19 2.1.3 Membanding dan membezakan set gigi


07 - 11 MEI 2018 SAINS HAYAT susu dengan set gigi kekal daripada aspek
MINGGU 20 2.1 Memahami bilangan, kekuatan dan jangka hayat.
14 - 18 MEI 2018 2. MANUSIA pengetahuan tentang

***Elemen EMK boleh diterapkan mengikut kesesuaian Standard Pembelajaran.

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 3 KSSR


KSSR TAHUN 3

MINGGU BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

kegigian manusia 2.1.4 Melabelkan struktur gigi iaitu enamel,


dentin, saraf, salur darah dan gusi.

2.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui


lakaran, TMK, penulisan atau lisan.
MINGGU 21
21-25 MEI 2018 SAINS HAYAT Murid boleh:
[MINGGU TANPA PdP – 2.2 Mengamalkan penjagaan gigi
PKSR 1) 2. MANUSIA 2.2.1 Mempraktikkan amalan harian terhadap
kesihatan gigi daripada
MINGGU 22 aspek:
28 MEI – 02 JUN 2018 • pemakanan

• penjagaan

MINGGU 21
28 MEI - 1 JUN 2018 SAINS HAYAT
MINGGU 22 3.1 Memahami ciri haiwan Murid boleh:
4-8 JUN 2018 3. HAIWAN 3.1.1 Mengenal pasti ciri haiwan iaitu:
(29 MEI – CUTI HARI • litupan badan: bercangkerang, berbulu,
WESAK) berbulu pelepah, bersisik
02 JUN – NUZUL AL • anggota badan: berkaki, bersayap, berekor,
***Elemen EMK boleh diterapkan mengikut kesesuaian Standard Pembelajaran.

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 3 KSSR


KSSR TAHUN 3

MINGGU BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

QURAN) bertanduk, berpar uh, berkuku tajam

CUTI PERTENGAHAN
TAHUN
(9 JUN - 24 JUN 2018)
MINGGU 26
25 - 29 JUN 2018 SAINS HAYAT Murid boleh:
3.1 Memahami ciri haiwan 3.1.1 Mengenal pasti ciri haiwan iaitu:
3. HAIWAN • cara membiak: bertelur, melahirkan anak
• habitat: hidup di air, di darat serta di darat
dan air
MINGGU 27
2-6 JULAI 2018 SAINS HAYAT 3.1.2 Mengelaskan haiwan berdasarkan ciri
3.1 Memahami ciri haiwan pengelasan yang dipilih.
3. HAIWAN 3.1.3 Mengenal pasti ciri-ciri yang terdapat
pada satu haiwan yang dipilih.
3.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran, TMK, penulisan atau lisan.
MINGGU 28
9-13 JULAI 2018 SAINS HAYAT Murid boleh:
3.2 Memahami kegigian haiwan 3.2.1 Menyatakan tabiat makan haiwan:
3. HAIWAN herbivor, karnivor, omnivor

***Elemen EMK boleh diterapkan mengikut kesesuaian Standard Pembelajaran.

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 3 KSSR


KSSR TAHUN 3

MINGGU BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

MINGGU 29
16-20 JULAI 2018 SAINS HAYAT
3.2 Memahami kegigian haiwan Murid boleh:
3. HAIWAN 3.2.2 Menghubungkaitkan kegigian herbivor,
karnivor dan omnivor dengan makanan yang
dimakan.
3.2.3 Meramalkan jika semua haiwan
mempunyai satu jenis tabiat makan
sahaja.
3.2.4 Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran, TMK, penulisan atau lisan.
Murid boleh:
MINGGU 30 SAINS HAYAT 4.1.1 Mengenal pasti ciri tumbuhan iaitu:
(23 - 27 Julai 2017) 4.1 memahami ciri tumbuhan  daun: jenis urat daun
4. TUMBUHAN  bunga: berbunga, tidak berbunga
 buah: berbuah, tidak berbuah

MINGGU 31
Murid boleh:
30 JULAI – 3 OGOS 2018 SAINS HAYAT
4.1 memahami ciri tumbuhan 4.1.1 Mengenal pasti ciri tumbuhan iaitu:
30 JULAI CUTI 4. TUMBUHAN  batang: berkayu, tidak berkayu
PERISTIWA
 akar: akar tunjang, akar serabut
 habitat: hidup di air, di darat,
 cara membiak: melalui biji benih,
spora, daun, keratan batang,anak
pokok, batang bawah tanah.
***Elemen EMK boleh diterapkan mengikut kesesuaian Standard Pembelajaran.

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 3 KSSR


KSSR TAHUN 3

MINGGU BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

MINGGU 32 Murid boleh:


6 OGOS - 10 OGOS 2018 SAINS HAYAT
4.1 memahami ciri tumbuhan 4.1.2 Mengelaskan tumbuhan berdasarkan ciri
4. TUMBUHAN pengelasan yang dipilih.
4.1.3 Mengenal pasti ciri-ciri yang terdapat
pada satu tumbuhan yang dipilih.
4.1.4 Menyatakan kepentingan tumbuhan
kepada manusia dan haiwan.
4.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran, penulisan, TMK atau lisan.
MINGGU 33 Murid boleh:
13 – 17 OGOS 2018 SAINS FIZIKAL 5.1.1 Mengenal pasti bentuk magnet seperti
CUTI PERTENGAHAN 5.1 Menganalisis pengetahuan magnet bar, silinder, ladam,bentuk U, butang
PENGGAL KE 2 5. MAGNET tentang tindakan magnet dan cincin.
18 OGOS – 26 OGOS 5.1.2 Mengitlak tindakan magnet ke atas
2018 pelbagai objek dengan menjalankan
penyiasatan.
5.1.3 Mengelas objek berdasarkan tindakan
magnet ke atasnya.

***Elemen EMK boleh diterapkan mengikut kesesuaian Standard Pembelajaran.

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 3 KSSR


KSSR TAHUN 3

MINGGU BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

MINGGU 35
27-31 OGOS 2-18 SAINS FIZIKAL Murid boleh:
5.1 Menganalisis pengetahuan 5.1.4 Menyatakan bahan yang diperbuat
31 OGOS 5. MAGNET tentang tindakan magnet daripada besi adalah bahan magnet.
CUTI HARI KEBANGSAAN 5.1.5 Mengitlak kekuatan magnet dengan
menjalankan aktiviti menggunakan magnet
pelbagai saiz.
5.1.6 Membuat kesimpulan tentang daya
tarikan dan tolakan antara kutub-kutub magnet
dengan menjalankan aktiviti.
5.1.7 Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran, penulisan, TMK atau lisan.

***Elemen EMK boleh diterapkan mengikut kesesuaian Standard Pembelajaran.

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 3 KSSR


KSSR TAHUN 3

MINGGU BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

MINGGU 36
3-7 SEPTEMBER 2018 SAINS FIZIKAL Murid boleh:
5.2 Mereka cipta objek berasaskan 5.2.1 Memberi contoh kegunaan magnet
5. MAGNET penggunaan magnet. dalam kehidupan.
5.2.2 Mencipta objek berasaskan penggunaan
magnet.
5.2.3 Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran, penulisan, TMK atau lisan.

MINGGU 37
10-14 SEPTEMBER 2018 SAINS BAHAN Murid boleh:
6.1 Menganalisis pengetahuan 6.1.1 Mengenal pasti objek yang boleh
10 SEPTEMBER 6. PENYERAPAN tentang keupayaan bahan menyerap air dan kalis air dengan
HARI KEPUTERAAN menyerap air. menjalankan aktiviti.
YANG DIPERTUAN 6.1.2 Mengenal pasti bahan yang boleh
AGONG menyerap air dan kalis air dengan
menjalankan aktiviti.
11 SEPTEMBER 6.1.3 Mengelas bahan yang boleh menyerap
AWAL MUHARRAM air dan kalis air dengan menjalankan aktiviti.

***Elemen EMK boleh diterapkan mengikut kesesuaian Standard Pembelajaran.

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 3 KSSR


KSSR TAHUN 3

MINGGU BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

MINGGU 38
17-21 SEPTEMBER 2018 SAINS BAHAN Murid boleh:
6.1 Menganalisis pengetahuan 6.1.4 Membuat urutan jenis bahan mengikut
17 SEPTEMBER 6. PENYERAPAN tentang keupayaan bahan keupayaan menyerap air dengan menjalankan
CUTI HARI MALAYSIA
menyerap air. penyiasatan.
6.1.5 Menaakul kepentingan bahan yang boleh
menyerap air dan bahan yang kalis air dalam
kehidupan.
6.1.6 Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran, penulisan,TMK atau lisan.

MINGGU 39
24-28 SEPTEMBER 2018 SAINS BAHAN Murid boleh:
6.2 Mereka cipta objek 6.2.1 Mencipta objek dengan menggunakan
6. PENYERAPAN berdasarkan kebolehan menyerap bahan yang menyerap atau kalis air.
air. 6.2.2 Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran, penulisan, TMK atau lisan.

MINGGU 40
1-5 OKTOBER 2018 BUMI & SAINS Murid boleh:
ANGKASA 7.1 Menganalisis kandungan tanah 7.1.1 Mengenal pasti kandungan yang
terdapat di dalam beberapa jenis
MINGGU 41 7. TANAH tanah seperti tanah liat, tanah kebun
8-12 OKTOBER 2018 dan pasir dengan menjalankan
MINGGU TANPA PdP penyiasatan.
PKSR 2

***Elemen EMK boleh diterapkan mengikut kesesuaian Standard Pembelajaran.

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 3 KSSR


KSSR TAHUN 3

MINGGU BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

MINGGU 42
15-19 OKTOBER 2018 BUMI & SAINS Murid boleh:
ANGKASA 7.1 Menganalisis kandungan tanah 7.1.2 Membuat urutan jenis tanah mengikut
keupayaan air mengalir
7. TANAH melaluinya dengan menjalankan penyiasatan.
7.1.3 Mengitlak jenis tanah yang sesuai untuk
menanam pokok berdasarkan penyiasatan di
atas.
7.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran, penulisan, TMK atau lisan.

MINGGU 43
15-19 OKTOBER 2018 TEKNOLOGI & Murid boleh:
KEHIDUPAN LESTARI 8.1 Memasang dan membuka set 8.1.1 Memilih set binaan berfungsi yang
binaan berfungsi secara mekanikal hendak dibina.
8. ASAS TEKNOLOGI berpandukan manual yang 8.1.2 Membaca dan menerangkan manual.
mempunyai konsep asas mesin 8.1.3 Mengenal pasti komponen model
berpandukan manual.
ringkas
8.1.4 Mengenal pasti sistem pergerakan
model seperti motor,gear, gegancu,
takal dan roda.
8.1.5 Memilih komponen model berpandukan
manual bergambar.
8.1.6 Memasang komponen model
berpandukan manual bergambar.
***Elemen EMK boleh diterapkan mengikut kesesuaian Standard Pembelajaran.

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 3 KSSR


KSSR TAHUN 3

MINGGU BIDANG STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

MINGGU 44 Murid boleh:


22-26 OKTOBER 2018 TEKNOLOGI &
KEHIDUPAN LESTARI 8.1 Memasang dan membuka set 8.1.7 Melakarkan hasil binaan menggunakan
binaan berfungsi secara mekanikal bentuk asas.
8. ASAS TEKNOLOGI berpandukan manual yang 8.1.8 Menceritakan hasil binaan secara lisan.
mempunyai konsep asas mesin 8.1.9 Membuka hasil binaan mengikut urutan.
8.1.10 Menyimpan komponen model yang
ringkas
telah dibuka ke bekas penyimpanan.

***Elemen EMK boleh diterapkan mengikut kesesuaian Standard Pembelajaran.

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 3 KSSR