Anda di halaman 1dari 11

Kumpulan 3 :- BENGKEL PENYELARASAN RUBRIK PEMARKAHAN

KERJA KURSUS STPM 2018 - MELAKA

TEMA 1: SOSIOBUDAYA : PELANCONGAN

TAJUK INDUSTRI PELANCONGAN MENGEKALKAN


CARA HIDUP DAN ADAT RESAM
MASYARKAT BABA NYONYA DI JALAN TUN
TAN CHENG LOCK ,MELAKA.

ISU MELAKA TERKENAL DENGAN BUDAYA


MASYARAKAT BABA NYONYA
OBJEKTIF 1. MENGENALPASTI CARA HIDUP DAN
ADAT RESAM MASYARAKAT BABA NYONYA
DI JALAN TUN TAN CHENG LOCK , MELAKA
2. MENGKAJI IMPAK KEHADIRAN
PELANCONG DALAM MENGEKALKAN ADAT
DAN BUDAYA MASYARAKAT BABA NYONYA
DI JALAN TUN TAN CHENG LOCK ,
MELAKA.
METODOLOGI 1. PERSAMPELAN: SAMPEL BERTUJUAN
( PENDUDUK , PENIAGA & PELANCONG)
2. INSTRUMEN KAJIAN: BORANG
TEMUBUAL, BORANG SOAL SELIDIK
3. ANALISIS DATA : PERATUS, MIN (SKALA
LIKERT)
PERSEMBAHAN DATA: JADUAL, GRAF,
CARTA PAI
Contoh Soal Selidik :-

1. MENGENALPASTI CARA HIDUP DAN ADAT RESAM MASYARAKAT


BABA NYONYA DI JALAN TUN TAN CHENG LOCK , MELAKA

Skala 1 2 3 4 5
Sangat Tidak Kurang Setuju Sangat
Tidak Setuju Setuju Setuju
Cara Hidup dan Setuju
Adat Resam

Bahasa Baba
Nyonya masih
digunakan
Pakaian Kebaya
Nyonya masih
diamalkan
Makanan
tradisional Baba
Nyonya masih
menjadi hidangan
harian
Adat perkahwinan
Baba Nyonya masih
diamalkan
Seni kraftangan
tradisional Baba
Nyonya masih
dihasilkan
Seni rekabentuk
rumah masyarakat
Baba Nyonya masih
dikekalkan
Peralatan
tradisional rumah
masih digunakan

2. MENGKAJI IMPAK KEHADIRAN PELANCONG DALAM


MENGEKALKAN ADAT DAN BUDAYA MASYARAKAT BABA NYONYA
DI JALAN TUN TAN CHENG LOCK , MELAKA.

Skala 1 2 3 4 5
Sangat Tidak Kurang Setuju Sangat
Tidak Setuju Setuju Setuju
Setuju
Pengekalan
Adat dan Budaya
Baba dan Nyonya
Hotel dan rumah
masih
mengekalkan
rekabentuk
tradisional rumah
Baba Nyonya

Makanan
tradisional Baba
dan Nyonya masih
menjadi hidangan
utama di restoran
dan juga keluarga
Baba dan Nyonya

Kaum wanita Baba


dan Nyonya masih
menggunakan
pakaian kebaya
tradisional Nyonya
dalam kehidupan
harian mereka

Seni kraftangan
seperti kasut
manik dan
sulaman baju
kebaya masih
dipratikkan

Hiasan rumah dan


hotel masih
berasaskan seni
budaya Baba dan
Nyonya

TEMA 2: EKOLOGI - ALAM SEKITAR

TAJUK PROJEK PEMBANGUNAN SUNGAI MELAKA


MEMBAWA IMPAK TERHADAP
PERSEKITARAN DARI TAMAN REMPAH
HINGGA KE MUARA SUNGAI MELAKA.
ISU PEMBANGUNAN LANDSKAP SUNGAI
MELAKA
OBJEKTIF 1. MENGENAL PASTI JENIS-JENIS
PEMBANGUNAN YANG DIJALANKAN DARI
TAMAN REMPAH HINGGA KE MUARA
SUNGAI MELAKA.
2. MENGKAJI IMPAK PEMBANGUNAN KE
ATAS PERSEKITARAN DI SEPANJANG
SUNGAI DARI TAMAN REMPAH HINGGA KE
MUARA SUNGAI MELAKA.
METODOLOGI 1. PERSAMPELAN: SAMPEL BERTUJUAN
( PENDUDUK )
2. INSTRUMEN KAJIAN: BORANG
TEMUBUAL, BORANG SOAL SELIDIK
3. ANALISIS DATA : PERATUS, MIN (SKALA
LIKERT)
PERSEMBAHAN DATA: JADUAL, GRAF,
CARTA PAI

Contoh soal selidik : PROJEK PEMBANGUNAN SUNGAI MELAKA


MEMBAWA IMPAK TERHADAP PERSEKITARAN DARI TAMAN
REMPAH HINGGA KE MUARA SUNGAI MELAKA

1. MENGENAL PASTI JENIS-JENIS PEMBANGUNAN YANG


DIJALANKAN DARI TAMAN REMPAH HINGGA KE MUARA SUNGAI
MELAKA.

Skala 1 2 3 4 5
Sangat Tidak Kurang Setuju Sangat
Jenis Tidak Setuju Setuju Setuju
Pembangunan Setuju

Pembersihan
sungai

Pengindahan
Sungai
Pengangkutan
sungai

Pembinaan ruang
pejalan kaki tebing
sungai

Pembinaan
kawasan rekreasi
di tepi sungai

Pembangunan
landskap sungai

Pembentukan
lukisan mural
sepanjang sungai

Pengukuhan
benteng sungai

2. MENGKAJI IMPAK PEMBANGUNAN KE ATAS PERSEKITARAN DI


SEPANJANG SUNGAI DARI TAMAN REMPAH HINGGA KE MUARA
SUNGAI MELAKA.

Skala 1 2 3 4 5
Sangat Tidak Kurang Setuju Sangat
Impak Tidak Setuju Setuju Setuju
Pembangunan ke Setuju
atas persekitaran
Sungai menjadi
lebih bersih dan
dalam

Kawasan paya
bakau terjejas

Berlaku banjir di
setengah-setengah
kawasan seperi Kg,
Morten

Kawasan rekreasi
sungai yang mesra
alam

Hidupan akuatik
sungai terjejas

Pencemaran bau
busuk sungai
menjadi
berkurangan

Lanskap sungai
menjadi lebih
menarik
Cadangan Tajuk lain :-

1. Kunjungan pelancong mengekalkan budaya makanan


tradisional dalam kalangan masyarakat di Jalan Tengkera

Objektif :-

i) Mengenal pasti jenis makanan tradisional yang menjadi pilihan


pelancong di Jalan Tengkera , Melaka

ii) Mengkaji cara-cara dan amalan pembuatan makanan


tradisional yang boleh memikat kunjungan pelancong ke Jalan
Tengkera , Melaka .

Tajuk :- Kunjungan pelancong mengekalkan budaya makanan


tradisional dalam kalangan masyarakat di Jalan Tengkera

Contoh soal selidik :-

1) Mengenal pasti jenis makanan tradisional yang menjadi pilihan


pelancong di Jalan Tengkera , Melaka

Skala 1 2 3 4 5
Sangat Tidak Kurang Setuju Sangat
Jenis-jenis Tidak Setuju Setuju Setuju
Setuju
makanan
tradisional

Mee Goreng ( Mee


Hassan / Mee
Bodoh )

Kuih tradisional
Baba Nyonya ( Kuih
Baba Charlie )

Nyonya Laksa
( Kg .Lapan )

Kuih Keria
( Kuih Keria
Antarabangsa )

Hu Keow Mee
( Depan ACS )

Putu Piring

ii) Mengkaji cara-cara dan amalan pembuatan makanan


tradisional yang boleh memikat kunjungan pelancong ke Jalan
Tengkera , Melaka .

Skala 1 2 3 4 5
Tidak Kurang Setuju Sangat
Cara-cara Setuju Setuju Setuju
amalan pembuatan Sangat
makanan Tidak
tradisional Setuju

Menggunakan
resipi
warisan keluarga
turun temurun

Menggunakan
peralatan memasak
atau pembuatan
tradisional dalam
persediaan
makanan
tradisional

Mengaplikasikan
kaedah masakan
atau pembuatan
tradisional seperti
menggunakan kayu
api atau kayu arang
dalam penyediaan
makanan
tradisional

Menggunakan
kandungan bahan
asli atau semula
jadi dalam
pembuatan
makanan
tradisional seperti
bunga telang dan
daun pandan

- resipi warisan , penggunaan alat masak tradisional , kaedah


masakan , bahan kandungan makanan

2. Lawatan pelancong ke Tokong Cheng Hoon Teng mengekalkan


budaya masyarakat Cina di kawasan sekitarnya .

Objektif :-

i) Mengenal pasti jenis kegiatan sosiobudaya masyarakat Cina


yang masih dikekalkan di sekitar Tokong Cheng Hoon Teng ,
Melaka .

ii) Mengkaji faktor-faktor pelancongan yang mengekalkan


kegiatan sosiobudaya masyarakat Cina di sekitar Tokong Cheng
Hoon Teng .