Anda di halaman 1dari 1

LAPORAN AKHIR

Disetujui Oleh :

Pembimbing I, Pembimbing II,

Ibnu Hajar, S.T., M.T. Ir. Aisyah Suci Ningsih, M.T.


NIP. 197102161994031002 NIP. 196209041990031002
Disusun untuk Menyelesaikan Pendidikan Diploma III
pada Jurusan Teknik Kimia Politeknik Nergeri Sriwijaya

Oleh :
Dhea Fiften Mandeyka
0613 3040 0133

JURUSAN TEKNIK KIMIA


POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
PALEMBANG
2016

Anda mungkin juga menyukai