Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI ISNIN MINGGU 2 TARIKH 09-Jan-17

KELAS/
REKLEKSI/
MASA / KANDUNGAN CATATAN
MATA PELAJARAN
TEMA: SATU
3IBNU SINA KEHADIRAN
KOMSAS / NOVEL KOMANDER CAUCASUS
TAJUK:
8.00 – 9.00 HPU: 10.1 ARAS 1 (i) _____ / _____
SP :
HPK : 7.1 ARAS 1 (i)
BAHASA MELAYU OBJEKTIF: PADA AKHIR PEMBELAJARAN MURID DAPAT:- ______ orang
1) MENYATAKAN SINOPSIS NOVEL pelajar dapat
2) MENYENARAIKAN PERISTIWA PENTING menguasai aktiviti
AKTIVITI: MURID AKAN : PDP pada hari ini.
1) DIPILIH SECARA RAWAK OLEH GURU BAGI
MENYATAKAN SINOPSIS NOVEL
2) BERBINCANG SECARA BERKUMPULAN BAGI
MENYENARAIKAN PERISTIWA PENTING.
3) MEMBUAT PEMBENTANGAN HASIL PERBINCANGAN
KUMPULAN.
4) MEMBUAT KESIMPULAN PEMBELAJARAN.
BBM 1. NOVEL CAUCASUS
2. LEMBARAN AKTIVITI.
Pengisian Ilmu MORAL Nilai KASIH SAYANG
Kurikulum EMK KB MENGANALISIS
MENILAI
TEMA: PENCAPAIAN KENDIRI
4 IBNU KHALDUN KEHADIRAN
TAJUK: WAWASAN DIRI
10.30 - 11.00 OBJEKTIF: PADA AKHIR PEMBELAJARAN MURID DAPAT:- _____ / _____
1) MENCIPTA DAN MENDEKLAMASIKAN PUISI
PEND. SIVIK DAN AKTIVITI: MURID AKAN : ______ orang
KEWARGANEGARAAN 1) DIBIMBING OLEH GURU DALAM MENCIPTA PUISI pelajar dapat
2) MENDEKLAMASIKAN PUISI DENGAN NADA DAN menguasai aktiviti
INTONASI YANG BETUL.
PDP pada hari ini.
BBM TEKS PUISI
Pengisian Ilmu SASTERA Nilai BERANI
Kurikulum EMK KB MENCIPTA

TEMA: PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN


2 IBNU SINA KEHADIRAN
TAJUK: ASAS KEUSAHAWANAN
1.45 – 2.45 _____ / _____
OBJEKTIF: PADA AKHIR PEMBELAJARAN MURID DAPAT:-
KEMAHIRAN HIDUP 1) MENYATAKAN PENGERTIAN USAHAWAN DAN ______ orang
BERSEPADU - KT KEUSAHAWANAN
pelajar dapat
2) MENYENARAIKAN CIRI UTAMA USAHAWAN
menguasai aktiviti
AKTIVITI: MURID AKAN :-
1) DIBERI PENERANGAN OLEH GURU. PDP pada hari ini.
2) PERBINCANGAN SECARA BERKUMPULAN.
3) MEMBENTANGKAN HASIL PERBINCANGAN.
4) MEMBUAT KEIMPULAN PEMBELAJARAN.
BBM SLIDE POWER POINT
Pengisian Ilmu EKONOMI Nilai BERTANGGUNGJAWAB
Kurikulum EMK Click here to enter text. KB MENGANALISIS
MENILAI
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

KELAS/
REKLEKSI/
MASA / KANDUNGAN CATATAN
MATA PELAJARAN
BAB: Click here to enter text.

HARI (PILIH HARI) MINGGU (PILIH MINGGU) TARIKH (PILIH TARIKH)


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

(PILIH KEHADIRAN
SUB TOPIK Click here to enter text.
TINGKATAN)
OBJEKTIF: Click here to enter text. _____ / _____
(PILIH MASA)
AKTIVITI: Click here to enter text.
______ orang
(PILIH SUBJEK) BBM Click here to enter text. pelajar dapat
Pengisian Ilmu Click here to enter text. Nilai Click here to enter text. menguasai aktiviti
Kurikulum EMK Click here to enter text. KB Click here to enter text. PDP pada hari ini.

BAB: Click here to enter text.


(PILIH KEHADIRAN
TINGKATAN) SUB TOPIK Click here to enter text.
OBJEKTIF: Click here to enter text. _____ / _____
(PILIH MASA)
AKTIVITI: Click here to enter text. ______ orang
(PILIH SUBJEK) BBM Click here to enter text. pelajar dapat
menguasai aktiviti
Pengisian Ilmu Click here to enter text. Nilai Click here to enter text.
PDP pada hari ini.
Kurikulum EMK Click here to enter text. KB Click here to enter text.

BAB: Click here to enter text.


(PILIH KEHADIRAN
TINGKATAN) SUB TOPIK Click here to enter text.
OBJEKTIF: Click here to enter text. _____ / _____
(PILIH MASA)
AKTIVITI: Click here to enter text. ______ orang
(PILIH SUBJEK) BBM Click here to enter text. pelajar dapat
menguasai aktiviti
Pengisian Ilmu Click here to enter text. Nilai Click here to enter text.
PDP pada hari ini.
Kurikulum EMK Click here to enter text. KB Click here to enter text.

BAB: Click here to enter text.


(PILIH KEHADIRAN
TINGKATAN) SUB TOPIK Click here to enter text.
OBJEKTIF: Click here to enter text. _____ / _____
(PILIH MASA)
AKTIVITI: Click here to enter text. ______ orang
(PILIH SUBJEK) BBM Click here to enter text. pelajar dapat
menguasai aktiviti
Pengisian Ilmu Click here to enter text. Nilai Click here to enter text.
PDP pada hari ini.
Kurikulum EMK Click here to enter text. KB Click here to enter text.

KELAS/ REKLEKSI/

HARI (PILIH HARI) MINGGU (PILIH MINGGU) TARIKH (PILIH TARIKH)


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

MASA / KANDUNGAN CATATAN


MATA PELAJARAN
BAB: Click here to enter text.
(PILIH KEHADIRAN
TINGKATAN) SUB TOPIK Click here to enter text.
OBJEKTIF: Click here to enter text. _____ / _____
(PILIH MASA)
AKTIVITI: Click here to enter text. ______ orang
(PILIH SUBJEK) BBM Click here to enter text. pelajar dapat
menguasai aktiviti
Pengisian Ilmu Click here to enter text. Nilai Click here to enter text.
PDP pada hari ini.
Kurikulum EMK Click here to enter text. KB Click here to enter text.

BAB: Click here to enter text.


(PILIH KEHADIRAN
TINGKATAN) SUB TOPIK Click here to enter text.
OBJEKTIF: Click here to enter text. _____ / _____
(PILIH MASA)
AKTIVITI: Click here to enter text. ______ orang
(PILIH SUBJEK) BBM Click here to enter text. pelajar dapat
menguasai aktiviti
Pengisian Ilmu Click here to enter text. Nilai Click here to enter text.
PDP pada hari ini.
Kurikulum EMK Click here to enter text. KB Click here to enter text.

BAB: Click here to enter text.


(PILIH KEHADIRAN
TINGKATAN) SUB TOPIK Click here to enter text.
OBJEKTIF: Click here to enter text. _____ / _____
(PILIH MASA)
AKTIVITI: Click here to enter text. ______ orang
(PILIH SUBJEK) BBM Click here to enter text. pelajar dapat
menguasai aktiviti
Pengisian Ilmu Click here to enter text. Nilai Click here to enter text.
PDP pada hari ini.
Kurikulum EMK Click here to enter text. KB Click here to enter text.

BAB: Click here to enter text.


(PILIH KEHADIRAN
TINGKATAN) SUB TOPIK Click here to enter text.
OBJEKTIF: Click here to enter text. _____ / _____
(PILIH MASA)
AKTIVITI: Click here to enter text. ______ orang
(PILIH SUBJEK) BBM Click here to enter text. pelajar dapat
menguasai aktiviti
Pengisian Ilmu Click here to enter text. Nilai Click here to enter text.
PDP pada hari ini.
Kurikulum EMK Click here to enter text. KB Click here to enter text.

HARI (PILIH HARI) MINGGU (PILIH MINGGU) TARIKH (PILIH TARIKH)


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

KELAS/
REKLEKSI/
MASA / KANDUNGAN CATATAN
MATA PELAJARAN
BAB: Click here to enter text.
(PILIH KEHADIRAN
TINGKATAN) SUB TOPIK Click here to enter text.
OBJEKTIF: Click here to enter text. _____ / _____
(PILIH MASA)
AKTIVITI: Click here to enter text. ______ orang
(PILIH SUBJEK) BBM Click here to enter text. pelajar dapat
menguasai aktiviti
Pengisian Ilmu Click here to enter text. Nilai Click here to enter text.
PDP pada hari ini.
Kurikulum EMK Click here to enter text. KB Click here to enter text.

BAB: Click here to enter text.


(PILIH KEHADIRAN
TINGKATAN) SUB TOPIK Click here to enter text.
OBJEKTIF: Click here to enter text. _____ / _____
(PILIH MASA)
AKTIVITI: Click here to enter text. ______ orang
(PILIH SUBJEK) BBM Click here to enter text. pelajar dapat
menguasai aktiviti
Pengisian Ilmu Click here to enter text. Nilai Click here to enter text.
PDP pada hari ini.
Kurikulum EMK Click here to enter text. KB Click here to enter text.

BAB: Click here to enter text.


(PILIH KEHADIRAN
TINGKATAN) SUB TOPIK Click here to enter text.
OBJEKTIF: Click here to enter text. _____ / _____
(PILIH MASA)
AKTIVITI: Click here to enter text. ______ orang
(PILIH SUBJEK) BBM Click here to enter text. pelajar dapat
menguasai aktiviti
Pengisian Ilmu Click here to enter text. Nilai Click here to enter text.
PDP pada hari ini.
Kurikulum EMK Click here to enter text. KB Click here to enter text.

BAB: Click here to enter text.


(PILIH KEHADIRAN
TINGKATAN) SUB TOPIK Click here to enter text.
OBJEKTIF: Click here to enter text. _____ / _____
(PILIH MASA)
AKTIVITI: Click here to enter text. ______ orang
(PILIH SUBJEK) BBM Click here to enter text. pelajar dapat
menguasai aktiviti
Pengisian Ilmu Click here to enter text. Nilai Click here to enter text.
PDP pada hari ini.
Kurikulum EMK Click here to enter text. KB Click here to enter text.

HARI (PILIH HARI) MINGGU (PILIH MINGGU) TARIKH (PILIH TARIKH)


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

KELAS/
REKLEKSI/
MASA / KANDUNGAN CATATAN
MATA PELAJARAN
BAB: Click here to enter text.
(PILIH KEHADIRAN
TINGKATAN) SUB TOPIK Click here to enter text.
OBJEKTIF: Click here to enter text. _____ / _____
(PILIH MASA)
AKTIVITI: Click here to enter text. ______ orang
(PILIH SUBJEK) BBM Click here to enter text. pelajar dapat
menguasai aktiviti
Pengisian Ilmu Click here to enter text. Nilai Click here to enter text.
PDP pada hari ini.
Kurikulum EMK Click here to enter text. KB Click here to enter text.

BAB: Click here to enter text.


(PILIH KEHADIRAN
TINGKATAN) SUB TOPIK Click here to enter text.
OBJEKTIF: Click here to enter text. _____ / _____
(PILIH MASA)
AKTIVITI: Click here to enter text. ______ orang
(PILIH SUBJEK) BBM Click here to enter text. pelajar dapat
menguasai aktiviti
Pengisian Ilmu Click here to enter text. Nilai Click here to enter text.
PDP pada hari ini.
Kurikulum EMK Click here to enter text. KB Click here to enter text.

BAB: Click here to enter text.


(PILIH KEHADIRAN
TINGKATAN) SUB TOPIK Click here to enter text.
OBJEKTIF: Click here to enter text. _____ / _____
(PILIH MASA)
AKTIVITI: Click here to enter text. ______ orang
(PILIH SUBJEK) BBM Click here to enter text. pelajar dapat
menguasai aktiviti
Pengisian Ilmu Click here to enter text. Nilai Click here to enter text.
PDP pada hari ini.
Kurikulum EMK Click here to enter text. KB Click here to enter text.

BAB: Click here to enter text.


(PILIH KEHADIRAN
TINGKATAN) SUB TOPIK Click here to enter text.
OBJEKTIF: Click here to enter text. _____ / _____
(PILIH MASA)
AKTIVITI: Click here to enter text. ______ orang
(PILIH SUBJEK) BBM Click here to enter text. pelajar dapat
menguasai aktiviti
Pengisian Ilmu Click here to enter text. Nilai Click here to enter text.
PDP pada hari ini.
Kurikulum EMK Click here to enter text. KB Click here to enter text.