Anda di halaman 1dari 2

KARANGAN / GALUS

TEKNIK : PW + [ARCA + ATAH~ACAP + RCPH]


BINAAN 4 AYAT

PERENGGAN PENDAHULUAN PERENGGAN ISI PERENGGAN PENUTUP


[PW + ARCA] [PW + ATAH~ACAP] [PW + RCPH]

PW : Penanda Wacana PW : Penanda Wacana PW : Penanda Wacana


AR : Ayat Rangsangan (Tema) AT : Ayat Topik (Idea Utama) R : Rumusan
AC : Ayat Contoh (Bahan Rangsangan) AH : Ayat Huraian (5W + 1H + 2I) C : Cadangan
AA : Ayat Arah (Tugasan Soalan) AC : Ayat Contoh/ Peribahasa / UM P : Pendapat
AP : Ayat Penegas / Penyimpul H : Harapan
AYAT PENANDA WACANA
AYAT PENANDA WACANA AYAT PENANDA WACANA
Memang tidak dapat dinafikan, Intihanya, / Konklusinya,
Lontaran idea pertama/kedua/ketiga,
Pada alaf ini /Pada era globalisasi ini, AT Sebagaimana yang kita maklumi, Sebagai kesimpulannya,
AR R
Dalam dunia tanpa sempadan ini, Umum mengetahui bahawa… Sebagai menggulung segala yang
Belakangan ini, Hal ini adalah kerana, / Hal ini telah diperkatakan di atas,
demikian, Semua pihak hendaklah berganding
AR- Persoalannya kini, apakah /siapakah / Dalam konteks ini, / Dalam hal ini, bahu bagai aur dengan tebing dalam
AT …..tugasan.…. ? Bertitik tolak daripada itu, ……
AH Semua pihak hendaklah menyokong
Antara contoh boleh diketengahkan, Tambahan pula, / Malahan, C
AC Dengan perkataan lain, usaha yang telah dilaksanakan oleh
Sebagai contohnya, kerajaan.
Secara tidak langsung, / Impaknya, /
Oleh itu, langkah-langkah/ sebab- Implikasinya, Jangan sampai nasi sudah menjadi
sebab/ kesan-kesan / punca-punca … Antara contoh yang boleh bubur barulah hendak bertindak.
tema… akan dibincangkan untuk AC dikemukakan ialah … Usaha tersebut hendaklah
kepentingan bersama. Sebagai analoginya, P bersungguh-sungguh bukannya
AA Tegasnya, / Oleh itu, / Deduksinya, sekadar hangat-hangat tahi ayam.
Oleh itu, …..tugasan.…. yang AP Jelaslah bahawa …. Dengan ini diharapkan, ...
mewarnai fokus perbincangan akan Tegaskan Izharlah bahawa.. H Demi merealisasikan visi kudsi
dikupas untuk kepentingan bersama. AT)
Sesungguhnya, Wawasan 2020, marilah kita ….