Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

Mata pelajaran

Tahun

Bilangan Murid

Tarikh/Hari

Masa

Tema/Tajuk/Fokus

Pengetahuan sedia ada

Standard kandungan

Standard pembelajaran

Objektif pembelajaran

Pentaksiran Berasaskan Sekolah

Tabiat berfikir

Elemen merentas kurikulum

Penerapan nilai

Sumber/Bahan bantu mengajar


LANGKAH/ ISI PELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN CATATAN
MASA

Set Induksi
(5 minit)
Fasa Persediaan

Langkah 1
( 15 minit )
Fasa Imaginasi

Langkah 2
(10 minit)
Fasa Tindakan


Penutup
(5 minit)
Fasa Tindakan