Anda di halaman 1dari 2

MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA BANTUAN PERINGKAT SEKOLAH

SEKOLAH KEBANG SAAN KLIAN INTAN


BIL. 2/2011

TARIKH : 08/02/2011
HARI : SELASA
MASA : 5.30 PETANG
TEMPAT : MAKMAL KOMPUTER, SK KLIAN INTAN

KEHADIRAN :

1. Tuan Haji Mohd Shaffie Bin Yusuf (Guru Besar)


2. Mohd Radzi Bin Kasim (PK HEM)
3. Ustaz Zelnor Bin Jusoh (Wakil PIBG)
4. Tajul Ahmad Idris Nor Yusof (Ketua Kampung)
5. Pn. Noorakmal Bt Abdullah (PK Pentadbiran)
6. Siti Mazlimi Majid (AJK)
7. Pn Norhasibah Bt Ramli (AJK)
8. Puan Sanisah Bt Saad (Wakil PIBG)
9. Khairul Fusani Bin Musa (AJK)
10. Puan Fauziah Bt Nik Din (Penyelaras KWAPM)

Perkara

1. Perutusan Pengerusi
 Tuan Haji Mohd Shaffie Bin Yusuf selaku pengerusi majlis mengalu-alu semua yang
hadir dan menyatakan tujuan mesyuarat adalah untuk membuat pemilihan murid
yang yang layak menerima bantuan KWAPM.

2. Pengesahan Minit Mesyuarat yang lepas.


2.1 Puan Norhasibah selaku Setiausaha HEM membentangkan minit mesyuarat Bil. 1/2011.
2.2 Minit Mesyuarat disahkan tanpa pindaan.

3. Kelulusan Permohonan Bantuan KWAPM bagi tahun 2011


3.1 Puan Fauziah Nik Din membentang senarai nama yang layak dan menghantar borang
KWAPM untuk penilaian mesyuarat. Beliau juga memaklumkan bahawa murid yang layak
adalah terdiri daripada kelas Tahun Tiga hingga Tahun Enam dan yang belum menadapat
bantuan E-Kasih.
3.2 Mesyuarat memutuskan bahawa :
3.2.1 Seramai 41 orang murid diperakukan lulus bagi menerima bantuan KWAPM
tahun 2011. Senarai nama adalah seperti di lampiran A.
3.2.2 Tiada murid yang ditolak permohonan bantuan ini.

3.3 Mesyuarat bersetuju bahawa kaedah pengagihan bantuan KWAPM kepada murid dibuat
dalam bentuk dimasukkan ke dalam akaun murid.

3.4 Mesyuarat juga memutuskan tarikh agihan bantuan KWAPM adalah mengikut Surat
Pekeliling Kewangan Bil. 6/2010 mengenai bantyuan KWAPM.

4. Hal-hal lain
4.1 Puan Fauziah akan memaklumkan kepada waris penerima KWAPM agar dapat
menyediakan buku akaun murid setelah mendapat keputusan dan kelulusan Penerima
bantuan.

4.2 En. Tajul Ahmad Idris memaklumkan agar pihak sekolah memastikan pihak waris
menyediakan salinan slip gaji untuk mengetahui data yang tepat untuk pengesahan
pendapatan dan beliau bersedia membantu dalam hal ini.

5. Penutup
Pengerusi mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dan kerjasama yang telah
diberikan.

Mesyuarat ditangguhkan pada jam 6.40 Petang.

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

…………………………………………… ……………………………………………….
(MOHD RADZI BIN KASIM) (MOHD SHAFFIE BIN YUSUF)
PK. HEM Guru Besar.