Anda di halaman 1dari 7

AMA : ............................................................... TAHUN:…………..

UJIAN PERTENGAHAN PENGGAL 1


DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

TAHUN 3

=============================================================

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Jawab semua soalan

2. Jawab dengan membaca dahulu arahan yang diberi

3. Tulis dengan menggunakan pensil pada ruangan yang disediakan

4. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan jawapan kamu kemudian,


tulis jawapan yang baru.

5. Murid dilarang meniru jawapan murid di sebelah.


1.
2.
DUNIA TEKNOLOGI

1. Tandakan huruf A, B, C dan D bagi penjajaran atau Bullets dan


Numbering yang sesuai untuk tugasan berikut. (B4DT1E123)

A B C D

(8 markah)
2. Padankan ikon dengan penjajaran teks yang betul. (B44DT1E123

1)
Penjajaran tengah

2)

Numbering

3)

Penjajaran penuh

4)
Penjajaran tepi

5) (e)

Bullets
(5 markah)
3

(5markah)

Dikumpul dan disediakan oleh Disemak oleh

(............................................) (.........................................)

Guru Mata Pelajaran GPK Akademik