Anda di halaman 1dari 1

K–W–L-H

KNOW (Perkara yang WHAT (Perkara yang LEARNED (Perkara yang HOW (Cara untuk
sudah diketahui hendak diketahui dipelajari selepas mendapat maklumat
sebelum membaca) sebelum membaca) membaca) tambahan)