Anda di halaman 1dari 17

BAHAGIAN A

1. Antara berikut, yang manakah keperluan asas manusia?

A.

B.

C.

2. Antara makanan berikut, yang manakah membantu


tumbesaran?

A.

B.

C.

3. Apakah kepentingan udara kepada manusia?

A. bernafas
B. menyihatkan badan
C. menghilangkan rasa dahaga
4. Rajah di bawah menunjukkan beberapa jenis makanan.

1
Apakah yang akan berlaku jika kita tidak makan makanan di atas?

A. kita tidak mampu melakukan kerja


B. tumbesaran kita akan terbantut
C. kita akan menghidap pelbagai penyakit

5. Rajah di bawah menunjukkan keadaan udara di suatu tempat.

Keadaan udara di atas boleh menyebabkan _________________.

A. susah bernafas
B. sakit perut
C. demam panas

6. Apakah keperluan asas yang diperlukan oleh haiwan untuk


mendapat tenaga?

A. udara
B. makanan
C. cahaya matahari
7. Rajah di bawah menunjukkan perubahan Azman apabila dia
membesar.

2
Apakah yang akan berubah apabila kita membesar?

A. warna kulit
B. saiz badan
C. bilangan jari

8. Rajah di bawah menunjukkan satu penyiasatan.

Penyiasatan di atas menunjukkan haiwan memerlukan


__________.

A. kawan
B. udara
C. pasangan

9. Antara berikut yang manakah langkah-langkah yang betul


untuk memastikan makanan kita bersih?

A Makanan hendaklah dibiar terbuka supaya segar.


B Gunakan bahan masakan yang bersih dan segar.
C Masak makanan dalam persitaran yang kotor.
10. Rajah di bawah menunjukkan dua jenis haiwan.

3
Antara berikut, yang manakah betul?

R S

A makan tumbuhan makan haiwan dan


sahaja tumbuhan

B makan haiwan makan tumbuhan


sahaja sahaja

C makan haiwan dan makan tumbuhan


tumbuhan sahaja

11. Haiwan manakah dipadankan dengan tempat


perlindungannya yang betul?

12. Rajah di bawah


menunjukkan tempat perlindungan haiwan.

4
Haiwan manakah yang tinggal di tempat perlindungan tersebut?

A. kelawar
B. lebah
C. tupai

13. Antara haiwan berikut, yang manakah mempunyai rupa yang


sama dengan anaknya?

A. P dan Q
B. P dan R
C. Q dan R

14. Rajah di bawah menunjukkan tumbesaran rama-rama.

5
Manakah menunjukkan urutan peringkat tumbesaran rama-rama
dengan betul?

A. Z, X, W, Y
B. X, Y, W, Z
C. Y, W, Z, X

15. Apakah tujuan haiwan bergerak?

A. untuk kekal sihat


B. untuk menyebarkan biji benih
C. untuk melarikan diri daripada musuh

16. Rajah di bawah menunjukkan dua jenis haiwan.

Bagaimanakah haiwan-haiwan ini bergerak?

P Q
A menjalar merayap
B terbang berlari
C berenang merangka
k
17. Kebersihan persekitaran
menjamin kesihatan. Pilih rajah yang menunjukkan
persekitaran yang bersih.

A B C

6
18.Pilih tabiat yang akan mengakibatkan persekitaran tidak bersih
dan seterusnya akan mengakibatkan masalah kesihatan.

A B C

19.

Rajah di atas menunjukkan bahawa sebagai benda hidup,


manusia______________ .

A bernafas B membesar C membiak


7
20. Tumbuhan memerlukan air, udara dan ________________ untuk
hidup.
A cahaya matahari
B angin
C biji benih

BAHAGIAN B

SOALAN 1
[ 5 MARKAH]

Tandakan [√ ] pada tabiat pemakanan yang betul dan [ x ] pada


tabiat pemakanan yang salah.

1. Ali minum susu dan makan roti pada waktu pagi…………… [


]

2. Joe minum minuman berkabonat setiap hari….……………. [


]

8
3. Rosli makan makanan yang seimbang …………………………[
]

4. Lily tidak suka makan sayur…………………………………. [


]

5. Ahmad makan buah-buahan dan sayur-sayuran setiap hari…[


]

SOALAN 2 [
5 MARKAH]

Jawab soalan-soalan berdasarkan jadual berikut.

Murid Beratbadan ( kg)Tinggi ( cm)


Natasya 35 100
Alice 45 130
Kah Ming 37 90

1. Siapakah yang paling berat ? __________________________________

9
2. Berapakah tinggi Alice ?_______________________________________

3.Siapakah yang paling rendah?_________________________________

4. Semasa membesar manusia berubah dari segi berat, tinggi dan

_______________________________________________________________

5. Susunkan murid-murid itu daripada yang paling tinggi kepada


yang paling rendah .

SOALAN 3 [ 5 markah]

Dengan menggunakan garis lurus, suaikan haiwan berikut dengan


makanan lazimnya.

10
SOALAN 4 [ 5 MARKAH]

Kelaskan haiwan-haiwan berikut mengikut cara pembiakannya.

11
Bertelur Melahirkan anak
1. 3.

2. 4.

5.

SOALAN 5
Padankan dengan betul. ( 3 markah )

Membantu tumbesaran

Memberi tenaga

Membantu menjaga
kesihatan

12
SOALAN 6 (4
markah)

Nomborkan gambar-gambar di bawahdari 1 hingga 4 untuk


menunjukkan bagaimana manusia membesar.

SOALAN 7 ( 3 markah)

Bulatkan makanan bagi haiwan-haiwan berikut.

Rumput Kambing
Gajah

Kangkung Nyamuk Katak

Ular Kucing
Cacing

13
KERTAS SOALAN TAMAT

Skema Jawapan

Bahagian A
1. C
2. B
3. A
4. C
5. A
6. B
7. B
8. B
9. B
10. A
11. A
12. C
13. C
14. A
15. C
16. B
17. C
18. A
19. B
20. A

Bahagian B

Soalan 1

1. /
2. x
14
3. /
4. X
5. /

Soalan 2

1. Alice
2. 130
3. Kah Ming
4. Saiz
5. Alice Natasya Kah Ming

Soalan 3

15
Soalan 4
16
Bertelur – burung, bertelur
Melahirkan anak – gajah, arnab, kucing

Soalan 5

1. Membantu menjaga kesihatan


2. Membantu tumbesaran
3. Member tenaga

Soalan 6

1 3
4
2

Soalan 7

1. kambing
2. kangkung
3. cacing

17