Anda di halaman 1dari 1

RPT SAINS TAHUN 2 2018

STANDARD STANDARD STANDARD PRESTASI


MINGGU TAHAP
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
Menyatakan semua
terlibat untuk
TEMA : INKUIRI 1 pemerhatian tentang f
DALAM SAINS perubahan yang berlak
TAJUK : KEMAHIRAN
SAINTIFIK Murid boleh:
Memerihalkan pengg
1.1 Kemahiran deria yang terlibat un
1.1.1 Memerhati
Proses Sains 2 pemerhatian tentang f
perubahan yang berlak
M1
Menggunakan semua
01 Jan terlibat untuk
- 3 pemerhatian tentang f
04 Jan perubahan yang berlak

Menggunakan semua
terlibat dan alat jika
membuat pemerha
kualitatif bagi
4 fenomena atau per
berlaku.