Anda di halaman 1dari 5

NO NIDN NAMADOSEN

033132 STIE Pariwisata Internasional

NO NIDN Nama Dosen

---- --------- --------------------------------------------------


1 0319057802 ARIS BUDIONO
2 0315017003 HAIRANI TARIGAN
3 0317107103 HEIDI REZA RULIARTO
4 0329047803 JAMALUDIN KHALID
5 0331057606 LEONARDO INDRA VITAHARSA
6 0314057505 MEY VERONICA POHAN
7 0309086802 RICKY TALUMANTAK
8 0307067806 ROCHIYAT SETIAWAN
9 0314068104 RULLY ARIFIANSYAH
10 0320127902 SALMAN PALUDI
11 0307085502 SUPARDI
12 0322025902 SURONO
13 0302068304 SURYANI CHODIDJAH
14 0302077502 THOMAS HANDONO KARTOSEPOETRO
15 0328076103 WASINO
16 0315118305 YOSAFAT PUJI HASTOKO
TEMPAT TGL_LAHIR TGL_NGAJARKDPS

Tempat Lahir Tgl Lahir TMT Kode


Mengajar Prodi
------------------------- ---------- ----- -----
JAKARTA 19-05-1978 01-01-1970 61201
Medan 15-01-1970 19-06-2014 61201
Jakarta 17-10-1971 21-11-2014 61201
Jakarta 29-04-1978 09-06-2014 61201
JAKARTA 31-05-1976 01-01-1970 61201
JAKARTA 14-05-1975 01-01-1970 61201
Jakarta 09-08-1968 19-02-2016 61201
JAKARTA 07-06-1978 01-01-1970 61201
JAKARTA 14-06-1981 28-05-2015 61201
JAKARTA 20-12-1979 01-09-2006 61201
KLATEN 07-08-1955 07-08-1995 61201
Solo 22-02-1959 08-06-2016 61201
JAKARTA 02-06-1983 01-01-1970 61201
Jakarta 02-07-1975 10-06-2016 61201
KLATEN 28-07-1961 02-06-2011 61201
Campang 15-11-1983 19-02-2016 61201
NAMAPRODI JEN PENDIDIKAN GELAR JAFUNG

Nama Prodi Program Pendidikan Gelar Jabatan


Terakhir Akademik
--------------------------------------------- ------- ---------- --------------- ----------
Manajemen S1 S2 M.M. TP
Manajemen S1 S2 M.M. TP
Manajemen S1 S2 M.M. TP
Manajemen S1 TP
Manajemen S1 S2 M.M. TP
Manajemen S1 D4 AA
Manajemen S1 S2 M.M. TP
Manajemen S1 S2 S.E. TP
Manajemen S1 TP
Manajemen S1 S1 S.Si AA
Manajemen S1 S1 S.E. Lek
Manajemen S1 S2 M.Phil TP
Manajemen S1 S2 TP
Manajemen S1 S2 M.M. TP
Manajemen S1 TP
Manajemen S1 S2 M.M TP
KETERANGAN

Keterangan

--------------------------------------------------
no nama kelas
1 ayu X
2 dono XI
3 noni XII