Anda di halaman 1dari 1

BERITA ACARA

PELAKSANAN UJIAN KARYA TULIS


SMK KESUMA BANGSA 1

Pada hari ini …………………… tanggal ……………………… bulan ……………… tahun 2017

a. Telah diselenggarakan Ujian Karya Tulis dari pukul ………… sampai dengan pukul ……….
Pada Sekolah : SMK ….. ………………………………………………….
Ruang : ……………………………………………………………..
Jumlah Peserta Seharusnya : ………………………………. orang
Jumlah Peserta yang Tidak Hadir : ……………………………...… orang
Yaitu Nomor : …………………………………………………………………………………….
...…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….

Jumlah Peserta yang Hadir : ………………….……………... orang


Yaitu Nomor : ……………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………..
..…………………………………………………………………………………..
..…………………………………………………………………………………..

b. Catatan selama pelaksanaan Ujian ***)


…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya.

Yang membuat berita acara


Penguji

1. Tanda tangan: ………………


2. Nama : ……………...