Anda di halaman 1dari 45

[DOCUMENT TITLE]

[Document subtitle]

[DATE]
[COMPANY NAME]
[Company address]
MODUL PANDUAN MENJAWAB KARANGAN BAHAGIAN B : ULASAN 1

ISI KANDUNGAN MUKA SURAT

 PANDUAN MENULIS 2
 TEKNIK MENJAWAB SOALAN 2
 CARA MENGHASILKAN ULASAN 3
 CADANGAN RUMUS 3
 PENSKORAN PEMARKAHAN BAHAGIAN B 4
 CONTOH 1 5
 CONTOH 2 7
 LATIHAN 1 9
 LATIHAN 2 11
 LATIHAN 3 13
 LATIHAN 4 15
 LATIHAN 5 17
 LATIHAN 6 19
 LATIHAN 7 21
 LATIHAN 8 23
 LATIHAN 9 25
 LATIHAN 10 27
 LATIHAN 11 29
 LATIHAN 12 31
 LATIHAN 13 33
 LATIHAN 14 35
 LATIHAN 15 37
 LATIHAN 16 39
 LATIHAN 17 41
 LATIHAN 18 43
MODUL PANDUAN MENJAWAB KARANGAN BAHAGIAN B : ULASAN 2

1.0 PANDUAN MENULIS

1.1 Fokus penulisan ulasan pada pendapat atau idea kreatif calon.
1.2 Menguji kemahiran menulis dan membaca seperti dalam DSKP
1.3 Ulasan mesti mempunyai isi tersurat dan isi tersirat.
1.4 Tidak ditetapkan jumlah isi yang calon tulis. Boleh mengemukakan
lebih daripada tiga isi berdasarkan pengetahuan sedia ada calon.
1.5 Calon hendaklah menulis ulasan berdasarkan pemahaman, pandangan
atau pemerhatian dan bukannya dalam bentuk cerita.

2.0 TEKNIK MENJAWAB SOALAN


2.1 Baca dan fahami arahan soalan. Garis kata kunci soalan.
2.2 Perhatikan bahan grafik/rangsangan yang diberikan. Tulis kata kunci
yang berkaitan tajuk.
2.3 Bina satu atau lebih perenggan. Kaedah ini memudahkan pemeriksa
menanda kertas anda.
2.4 Bagi setiap idea mesti mesti diikuti perluasan ayat atau keterangan
ringkas yang jelas.
2.5 Ulasan yang ditulis berpandukan daripada teks, carta, graf atau
apa-apa pengurusan grafik yang diberi.
2.6 Setiap satu isi daripada soalan disertakan satu peluasan ayat
tersirat yang jelas.
2.7 Setiap ayat perlu dipastikan tiada kesalahan dari segi Bahasa, struktur
ayat, ejaan dan tanda baca.

Cadangan;

Perenggan 1 : Ayat pendahuluan + isi pertama


Perenggan 2 : Isi kedua + isi ketiga + isi keempat
Perenggan 3 : Penutup/Kesimpulan/Rumusan
MODUL PANDUAN MENJAWAB KARANGAN BAHAGIAN B : ULASAN 3

3.0 CARA MENGHASILKAN ULASAN


• Untuk menghasilkan ulasan, calon boleh menggunakan

perlulah supaya Antara


hendaklah kerana Selain itu,
haruslah agar Di samping itu,
mestilah dengan Seterusnya,

Penanda Wacana
sewajarnya untuk Misalnya,
Kata Penegas

Kata Hubung Akhir sekali,


Kesimpulannya
Rumusannya,

4.0 CADANGAN RUMUS UNTUK MEMUDAHKAN MURID INGAT


PENANDA WACANA “PASDAK”

P Pendahuluan
A Selain itu
S
Di samping itu
D
Akhir sekali
A
K Kesimpulan
MODUL PANDUAN MENJAWAB KARANGAN BAHAGIAN B : ULASAN 4

5.0 PENSKORAN PEMARKAHAN BAHAGIAN B


 Menjawab tugasan
 Ayat
ASPEK YANG DINILAI  Kata (imbuhan, kata ganda, kata majmuk)
 Kosa kata
 Ejaan dan tanda baca
PERINGKAT MARKAH BAHASA ( Semua ayat )
 Idea menepati tugasan.
 Ulasan idea sangat jelas, tersusun dan menarik
serta dapat memberi pendapat / memberi
pandangan / menggunakan idea tersirat
berdasarkan bahan ransangan / tugasan.
CEMERLANG 12 – 15
 Penggunaan ayat yang gramatis berdasarkan bahan
ransangan / tugasan.
 Penggunaan kata dan kosa kata yang meluas serta
sesuai dengan bahan ransangan / tugasan.
 Penggunaan ejaan dan tanda baca yang betul.
 Idea menepati tugasan.
 Ulasan idea jelas, tersusun dan menarik serta masih
dapat memberi pendapat / memberi pandangan /
menggunakan idea tersirat berdasarkan bahan
ransangan / tugasan.
BAIK 8 – 11  Penggunaan ayat yang gramatis berdasarkan bahan
ransangan / tugasan.
 Penggunaan kata dan kosa kata yang baik serta
sesuai dengan bahan ransangan / tugasan.
 Terdapat beberapa kesalahan ejaan dan tanda
baca.
 Idea masih menepati tugasan.
 Ulasan idea ringkas dan mudah.
 Penggunaan ayat yang kurang gramatis berdasarkan
bahan ransangan / tugasan.
KURANG
4–7  Penggunaan kata dan kosa kata yang sederhana
MEMUASKAN
tetapi masih sesuai dengan bahan ransangan /
tugasan.
 Terdapat beberapa kesalahan ejaan dan tanda
baca.
 Idea kurang menepati / tidak menepati tugasan.
 Ulasan idea kurang menepati / tidak menepati
tugasan.
PENCAPAIAN  Penggunaan ayat yang kurang / tidak gramatis
TAHAP 1–3 berdasarkan bahan ransangan / tugasan.
MINIMUM  Penggunaan kata dan kosa kata yang terhad / tidak
sesuai dengan bahan ransangan / tugasan
 Tidak menguasai kemahiran penggunaan ejaan dan
tanda baca.
MODUL PANDUAN MENJAWAB KARANGAN BAHAGIAN B : ULASAN 5

Contoh 1 :
Poster di bawah ini menunjukkan Poster Piramid Aktiviti Fizikal. Tulis ulasan tentang
aktiviti fizikal tersebut berdasarkan poster dalam bentuk perenggan.

Panjang ulasan kamu hendaklah antara 50 hinga 80 patah perkataan.


MODUL PANDUAN MENJAWAB KARANGAN BAHAGIAN B : ULASAN 6

Cadangan Jawapan :

Poster menunjukkan cadangan aktiviti senaman yang boleh kita lakukan


setiap hari. Antara aktiviti aktif yang boleh dilakukan setiap hari di
rumah ialah dengan memilih berjalan kaki ke kedai, mengemas rumah
dan berkebun supaya dapat mengeluarkan peluh. Begitu juga di pejabat,
kita boleh memilih menggunakan tangga daripada menggunakan lif.

Selain itu, kita hendaklah melakukan senaman aerobik seperti


berjogging, berbasikal, berjalan pantas dan berenang serta bersukan 5
hingga 6 kali seminggu untuk menjaga kesihatan jantung. Di samping
itu, kita perlu meningkatkan kekuatan, ketahanan dan fleksibiliti otot
dengan melakukan aktiviti regangan, tekan tubi, bangkit tubi dan latihan
bebanan 2 hingga 3 kali seminggu sama ada di rumah atau di gymnasium.
Seterusnya, kita sepatutnya mengurangkan aktiviti yang tidak sihat
seperti menonton televisyen dan menggunakan komputer terlalu lama.

Kesimpulannya kita haruslah sentiasa aktif dengan melakukan


aktiviti yang dicadangkan kerana dapat meningkatkan kecergasan tubuh
badan serta membina minda menjadi cerdas.
MODUL PANDUAN MENJAWAB KARANGAN BAHAGIAN B : ULASAN 7

Contoh 2:

Gambar di bawah menunjukkan poster pesta buku dan kebaikan mengunjungi pesta
buku.
Tulis ulasan tentang poster dan maklumat tersebut dalam bentuk perenggan.
Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.
MODUL PANDUAN MENJAWAB KARANGAN BAHAGIAN B : ULASAN 8

Cadangan Jawapan :

Poster di atas memaparkan tentang Pesta Buku Selangor yang akan


diadakan pada 28 Julai hingga 7 Ogos 2016 di Pusat Konvensyen Shah
Alam. Setiap pembelian buku, anda akan mendapat diskaun antara 15
peratus hingga 45 peratus.

Antara kelebihan mengunjungi pesta buku ialah anda boleh


membeli novel-novel baru untuk menghiburkan diri. Seterusnya,
dengan mengunjungi pesta buku kita dapat menjimatkan wang kerana
banyak buku akan mempunyai diskaun. Di samping itu, kita boleh
menambah pengetahuan dengan membeli pelbagai jenis buku seperti
buku politik, ekonomi dan sains. Akhir sekali, kita boleh mengisi masa
lapang dengan perkara berfaedah apabila mengunjungi pesta buku.

Kesimpulannya, kita akan mendapat pelbagai faedah apabila


berkunjung ke pesta buku. Marilah kita mengunjungi pesta buku untuk
menanam budaya suka membaca.
MODUL PANDUAN MENJAWAB KARANGAN BAHAGIAN B : ULASAN 9

Latihan 1 :
Gambar di bawah menunjukkan tip atau panduan untuk berbelanja secara bijak.
Tulis ulasan tentang tip atau panduan untuk berbelanja secara bijak
berdasarkan peta minta dalam bentuk perenggan
Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.
MODUL PANDUAN MENJAWAB KARANGAN BAHAGIAN B : ULASAN 10

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
MODUL PANDUAN MENJAWAB KARANGAN BAHAGIAN B : ULASAN 11

Latihan 2 :
Gambar di bawah menunjukkan cara-cara menjaga alam sekitar daripada
pencemaran. Tulis ulasan tentang cara-cara menjaga alam sekitar daripada
pencemaran berdasarkan gambar dalam bentuk perenggan.
Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.
MODUL PANDUAN MENJAWAB KARANGAN BAHAGIAN B : ULASAN 12

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
MODUL PANDUAN MENJAWAB KARANGAN BAHAGIAN B : ULASAN 13

Latihan 3 :
Gambar di bawah menunjukkan amalan menghormati orang tua.
Tulis ulasan tentang amalan menghormati orang tua dalam bentuk perenggan.
Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.
MODUL PANDUAN MENJAWAB KARANGAN BAHAGIAN B : ULASAN 14

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
MODUL PANDUAN MENJAWAB KARANGAN BAHAGIAN B : ULASAN 15

Latihan 4 :
Gambar di bawah menunjukkan poster tentang sayangi ibu bapa.
Tulis ulasan tentang pentingnya kita menyayangi ibu bapa. Panjangnya ulasan
kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
MODUL PANDUAN MENJAWAB KARANGAN BAHAGIAN B : ULASAN 16

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………..………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
MODUL PANDUAN MENJAWAB KARANGAN BAHAGIAN B : ULASAN 17

Latihan 5 :

Gambar di bawah menunjukkan aktiviti untuk mengisi masa lapang.


Tulis ulasan tentang cara-cara untuk mengisi masa lapang semasa musim cuti
sekolah. Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.
MODUL PANDUAN MENJAWAB KARANGAN BAHAGIAN B : ULASAN 18

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
MODUL PANDUAN MENJAWAB KARANGAN BAHAGIAN B : ULASAN 19

Latihan 6 :

Poster di bawah menunjukkan tanda-tanda demam denggi.


Tulis ulasan tentang poster tersebut dalam bentuk perenggan. Panjangnya ulasan
kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.
MODUL PANDUAN MENJAWAB KARANGAN BAHAGIAN B : ULASAN 20

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
MODUL PANDUAN MENJAWAB KARANGAN BAHAGIAN B : ULASAN 21

Latihan 7 :

Gambar di bawah menunjukkan poster tentang nyamuk Aedes. Tulis ulasan tentang
cara-cara menghapuskan pembiakan nyamuk Aedes berdasarkan poster tersebut.
Panjang ulasan kamu hendaklah antara 60 hingga 80 patah perkataan.

TIADA AEDES TIADA DENGGI


MODUL PANDUAN MENJAWAB KARANGAN BAHAGIAN B : ULASAN 22

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
MODUL PANDUAN MENJAWAB KARANGAN BAHAGIAN B : ULASAN 23

Latihan 8 :

Rajah di bawah menunjukkan tentang kepentingan penggunaan Internet.


Tulis ulasan tentang kandungan rajah tersebut dalam bentuk perenggan.
Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.
MODUL PANDUAN MENJAWAB KARANGAN BAHAGIAN B : ULASAN 24

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
MODUL PANDUAN MENJAWAB KARANGAN BAHAGIAN B : ULASAN 25

Latihan 9 :

Petikan di bawah menunjukkan cerita berkaitan dengan nilai murni.


Tulis ulasan tentang nilai murni yang terdapat dalam petikan tersebut.
Panjang ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.

Pada hari Ahad yang lalu, Munirah telah berkunjung ke perpustakaan


desa di Taman Chemor Mesra. Dia telah sampai di situ seawal 7.30 pagi lagi.
Ketika itu, petugas di situ sedang membersihkan kawasan perpustakaan itu.

Perpustakaan itu dibuka pada pukul 8.00 pagi. Munirah terus ke rak
buku untuk mencari buku Sejarah. Dia perlu menyiapkan tugasan Sejarah
yang diarahkan oleh gurunya iaitu Cikgu Nazrul. Dia berjanji dengan kawan
baiknya Atiqah untuk mencari bahan dan menyiapkannya bersama-sama.
Malangnya, Atiqah belum sampai walaupun jam telah menunjukkan pukul
9.30 pagi. Munirah tidak mengeluh malahan dia duduk sambil membaca
bahan bacaan lain yang ada di situ.

Setengah jam kemudian Atiqah sampai. Dia memohon maaf kerana


terlewat. Dia menjelaskan kepada kawan baiknya hal yang berlaku sehingga
menyebabkan dia terlewat. Rupa-rupanya ibu Atiqah mengalami sesak
nafas. Oleh itu, dia terpaksa mengiringi bapanya untuk membawa ibunya ke
hospital.

Setelah berada di situ selama beberapa jam, akhirnya mereka pun


pulang ke rumah. Sebelum pulang, mereka meminjam buku untuk bacaan
tambahan di rumah. Petugas di situ mengingatkan mereka agar menjaga
buku itu dengan baik dan memulangkannya mengikut tarikh yang telah
ditetapkan. Mereka mengucapkan terima kasih lalu beredar dari situ.
MODUL PANDUAN MENJAWAB KARANGAN BAHAGIAN B : ULASAN 26

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
MODUL PANDUAN MENJAWAB KARANGAN BAHAGIAN B : ULASAN 27

Latihan 10 :

Petikan di bawah menunjukkan catatan seharian seorang murid ketika waktu


persekolahan. Tulis ulasan tentang pengajaran yang terdapat dalam catatan
tersebut dalam bentuk perenggan.
Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.

Isnin, 14 April 2017

7.00 pagi : Aku berbasikal ke sekolah dengan rakan-rakanku. Tiba sahaja


di sekolah, kami terus berbaris di tapak perhimpunan. Semua
murid berdiri tegak semasa menyanyikan lagu ‘Negaraku’.
Kemudian, guru besar menyampaikan amanatnya. Kami
mendengar dengan penuh teliti. Tamat perhimpunan, semua
murid menuju ke kelas masing-masing untuk memulakan sesi
pembelajaran.

10.00 pagi : Loceng waktu rehat berbunyi. Aku dan rakan sekelas berjalan
dengan berhati-hati menuju ke kantin. Aku hanya membeli
makanan dan minuman yang berkhasiat. Aku dan rakan-
rakanku akan membasuh tangan sesudah dan selepas makan.

10.30 pagi : Waktu rehat tamat. Aku segera masuk ke dalam kelas dan
membersihkan papan tulis. Sementara menunggu guru
Matematik masuk, aku menyiapkan kerja rumah yang diberi
oleh guru mata pelajaran sebelumnya.

1.00 tengah hari : Aku mengemas buku dan alat tulis. Seisi kelas berdiri dan
mengucapkan terima kasih kepada cikgu sebelum pulang. Aku
dan rakan-rakanku menunggang basikal dengan berhati-hati.
Aku sentiasa ingat akan pesan ibu bapaku agar tidak
berlumba-lumba semasa menunggang basikal.
MODUL PANDUAN MENJAWAB KARANGAN BAHAGIAN B : ULASAN 28

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
MODUL PANDUAN MENJAWAB KARANGAN BAHAGIAN B : ULASAN 29

Latihan 11 :

Jadual di bawah menunjukkan sebahagian keputusan Pertandingan Liga Bola Sepak


Majlis Sukan Sekolah-sekolah Negeri Johor (MSSJ). Tulis ulasan tentang keputusan
pertandingan tersebut dalam bentuk perenggan.
Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.

KUMPULAN A
BIL. DAERAH P M S K J B MATA
1. Johor Bahru 3 3 0 0 6 1 9
2. Batu Pahat 3 2 0 1 4 2 6
3. Mersing 3 0 2 1 3 5 2
4. Kulaijaya 3 0 0 3 1 6 0

KUMPULAN B
BIL. DAERAH P M S K J B MATA
1. Kluang 3 2 1 0 6 2 7
2. Muar 3 2 0 1 5 1 6
3. Segamat 3 1 0 2 4 7 3
4. Pasir Gudang 3 0 1 2 3 8 1

Petunjuk:

P = Perlawanan
M = Menang
S = Seri
K = Kalah
J = Jaringan
B = Bolos
MODUL PANDUAN MENJAWAB KARANGAN BAHAGIAN B : ULASAN 30

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
MODUL PANDUAN MENJAWAB KARANGAN BAHAGIAN B : ULASAN 31

Latihan 12 :

Gambar di bawah menunjukkan kegunaan sumber hutan kepada kita.


Tulis ulasan yang lengkap tentang kegunaan sumber hutan tersebut berdasarkan
gambar.
Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.
MODUL PANDUAN MENJAWAB KARANGAN BAHAGIAN B : ULASAN 32

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
MODUL PANDUAN MENJAWAB KARANGAN BAHAGIAN B : ULASAN 33

Latihan 13 :

Gambar di bawah menunjukkan kegunaan pokok kelapa.


Tulis ulasan tentang kegunaan pokok kelapa berdasarkan gambar.
Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.
MODUL PANDUAN MENJAWAB KARANGAN BAHAGIAN B : ULASAN 34

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
MODUL PANDUAN MENJAWAB KARANGAN BAHAGIAN B : ULASAN 35

Latihan 14 :

Gambar di bawah menunjukkan 3 jenis tong kitar semula.


Tulis ulasan tentang kepentingan kitar semula dalam bentuk perenggan.
Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.

Kepentingan kita semula:


 Mengurangkan pencemaran alam sekitar daripada sisi pepejal.
 Menjana sumber pendapatan sampingan.
 Menjimatkan kos pengeluaran bahan mentah.
 Mendidik masyarakat agar lebih bertanggungjawab.
MODUL PANDUAN MENJAWAB KARANGAN BAHAGIAN B : ULASAN 36

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
MODUL PANDUAN MENJAWAB KARANGAN BAHAGIAN B : ULASAN 37

Latihan 15 :

Gambar di bawah menunjukkan cara-cara mengatasi stress. Berdasarkan gambar


tulis ulasan tentang cara-cara mengatasi stress bagi seseorang murid.
Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.
MODUL PANDUAN MENJAWAB KARANGAN BAHAGIAN B : ULASAN 38

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
MODUL PANDUAN MENJAWAB KARANGAN BAHAGIAN B : ULASAN 39

Latihan 16 :

Graf palang di bawah menunjukkan bahan bacaan yang diminati oleh murid tahun 6
Gelang Patah. Berdasarkan graf tulis ulasan tentang bahan bacaan tersebut.

Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.

Bahan Bacaan Murid Tahun 6 SK Gelang Patah


30

25
25

20

16
15

10
8
7

5 4

0
Majalah Buku Cerita Komik Surat Khabar Internet
MODUL PANDUAN MENJAWAB KARANGAN BAHAGIAN B : ULASAN 40

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
MODUL PANDUAN MENJAWAB KARANGAN BAHAGIAN B : ULASAN 41

Latihan 17 :

Carta bar di bawah menunjukkan jenis permainan yang dipilih oleh murid tahun 6
Sekolah Kebangsaan Belaga dalam aktiviti Kokurikulum 1 Murid 1 Sukan.
Berdasarkan graf tulis ulasan tentang pilihan permainan murid tahun 6 tersebut.

Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.

Bilangan Murid Tahun 6

Hoki 23

Tenis 8

Badminton 23

Bola Jaring 14

Bola Sepak 26

0 5 10 15 20 25 30
MODUL PANDUAN MENJAWAB KARANGAN BAHAGIAN B : ULASAN 42

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
MODUL PANDUAN MENJAWAB KARANGAN BAHAGIAN B : ULASAN 43

Latihan 18 :

Carta pai menunjukkan cadangan perbelanjaan yang berhemah. Tulis ulasan tentang
Kebaikan Berbelanja Secara Berhemah dalam bentuk perenggan berdasarkan
maklumat yang diberi.
Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.

Cadangan Perbelanjaan Yang Berhemah

Tempat Tinggal
Makanan dan Bil
20% 15%

Derma Pelajaran
5% 15%

Keperluan Asas
10%

Kecemasan
10%

Simpanan Jangka
Panjang
25%
MODUL PANDUAN MENJAWAB KARANGAN BAHAGIAN B : ULASAN 44

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Anda mungkin juga menyukai