Anda di halaman 1dari 9

PANDUAN PENGISIAN N

1. JANGAN MENGUBAH FORMAT YANG SUDAH ADA


2. SILAHKAN MENGISI KOLOM MATA PELAJARAN YANG DIAJARKAN
3. SILAHKAN MENGISI KOLOM JENIS MAPEL YANG DIAJARKAN KELOMPOK WAJIB A, WAJIB B, ATAU PILIH
4. SILAHKAN MENGISI KOLOM NAMA GURU LENGKAP BESERTA GELAR YANG DISANDANG
5. SILAHKAN MENGISI KOLOM "PENILAIAN, PENGETAHUAN, KETRAMPILAN DAN SIKAP" PADA MASING-
6. KKM PENGETAHUAN DAN KETRAMPILAN 2.75 DAN SIKAP MINIMAL B
7. SILAHKAN MEMASUKAN NILAI SEJUMLAH RERATA UH, KETRAMPILAN DAN SIKAP YANG TELAH DISEL
8. SILAHKAN MEMASUKAN NILAI UTS (jika sudah dilaksanakan)
9. SILAHKAN MEMASUKAN NILAI UAS (jika sudah dilaksanakan)
10. UNTUK NILAI ANGKA SEMUA DALAM BENTUK PULUHAN HINGGA RATUSAN "0 - 100", BUKAN SATU
11. SEMOGA BERMANFAAT SARAN, KRITIK DAN JUGA SOLUSI KAMI KAMI TUNGGU, TERIMAKASIH.......!
NGISIAN NILAI

AJIB A, WAJIB B, ATAU PILIHAN C1, C2, C3


G DISANDANG
DAN SIKAP" PADA MASING-MASING BIDANG STUDI YANG SUDAH DIAJARKAN

N SIKAP YANG TELAH DISELESAIKAN

AN "0 - 100", BUKAN SATUAN "0,00 - 4,00"


NGGU, TERIMAKASIH.......!!
LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF NU
SMK MAHARDIKA
PROGRAM KEAHLIAN : 1. TEKNIK PEMESINAN
2. TEKNIK KOMPUTER JARINGAN
NSS : 342051805000 NPSN : 20549520
JL. PB. SUDIRMAN 77 KARANGPLOSO 65152 ; TELP FAX : 0341-468939 MALANG
Web : http://www.smkmahardikamalang.com Email : smk_mh_nu@yahoo.co.id

DAFTAR NILAI KELAS

NAMA SEKOLAH : SMK MAHARDIKA KKM PENGETAHUAN/KETRAMPILAN


MATA PELAJARAN : PEMROGRAMAN DASAR KKM SIKAP
JENIS MAPEL : Kelompok A/B (Wajib) atau C1,C2,C3 JUMLAH NILAI HARIAN
KELAS/PAKET KEAHLIAN : X TKJ JUMLAH NILAI KETRAMPILAN
NAMA GURU : KURNARTI PUTRI W.,S.KOM. JUMLAH OBSERVASI
TAHUN PELAJARAN : 2017/2018
SEMESTER : SATU (GANJIL)

NILAI PENGETAHUAN
70%
NO NO.INDUK/NISN NAMA PESERTA DIDIK L/P RERATA NILAI HARIAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1867/1133.066 ACH. ZAINUL A. L 40 83 83 83


2 1868/1134.066 AKBAR AMANDA RAHMADANI L 55 90 90 85
3 1869/1135.066 ALFI ABDILLAH SYAFI' L 50 90 90 85
4 1870/1136.066 ANIS TRI HAPSARI P 50 95 95 85
5 1871/1137.066 CICI NUR INDRIYANI P 45 95 95 85
6 1872/1138.066 DELA AULIA OKTAVIANE P 50 95 95 85
7 1873/1139.066 DENA LANA ASTORYSKY P 98 95 95 98
8 1874/1140.066 DHEA ANANDHA RAMADHANI P 83 95 95 95
9 1875/1141.066 FAHRA DIAN MAIDHINA P 75 85 85 90
10 1877/1143.066 FINA KHAMILATUS SAADAH P 60 85 85 85
11 1878/1144.066 HANIFATUL HANIFAH P 55 95 95 85
12 1879/1145.066 IKWAN NABBANI L 65 90 90 85
13 1880/1146.066 INDI LISTIAWATI P 73 95 95 88
14 1881/1147.066 ISHAQ UDJI ARDIANSYAH L 53 83 83 83
15 1882/1148.066 JAYANTI MANDASARI P 58 95 95 85
16 1883/1149.066 LIA SETIA KERMELIA P 48 85 85 85
17 1884/1150.066 MARIKA DEWI SANTANIA P 88 95 95 95
18 1885/1151.066 MIFTACHUL JANNAH P 90 95 95 95
19 1886/1152.066 MOCH. FIKKY ARDIANTO L 43 83 83 85
20 1887/1153.066 MUHAMAD FARHAN MIRZA MAULA L 70 90 90 88
21 1888/1154.066 MUHAMMAD ANDIKA ZAKARYA L 63 90 90 85
22 1889/1155.066 NOVA PUJI SLAMET L 88 90 90 95
23 1890/1156.066 NUR AINI MAS'ADIYAH P 48 95 95 85
24 1891/1157.066 PUTRI AYIK LIDYAWATI P
25 1892/1158.066 REGITA AJENG NASTITI P
26 1893/1159.066 RISKA NEFIS FARADISA P 80 85 85 90
27 1894/1160.066 TEDDY ACHMAD PRADANA L 88 90 90 95
28 1895/1161.066 TRISTAN ADHA VIANSYAH L 83 83 83 90
29 1896/1162.066 YENESDA DWI RAHMA L
ANANDA AGUSTIAN 80 80
AN

: 80.00
: B
: 4
: 4
: 4

HUAN NILAI KETRAMPILAN


20% 10% N.RPORT 70% 20% 10% N.RPORT 50
R.NILAI

R.NILAI
RERATA NILAI KETRAMPILAN OBSER
PREDIKAT

PREDIKAT
PROJECT

PORTO
UAS
UTS

NA

NA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4

85 25.00 70.08 E C 85 85 85 85 85 85 85.00 3 B 85 85 85 85


85 40.00 77.00 E B 90 90 90 85 90 90 89.13 4 A 90 90 90 85
85 35.00 75.63 E B 90 90 90 85 90 90 89.13 4 A 90 90 90 85
85 35.00 77.38 E B 95 95 95 85 95 95 93.25 4 A 95 95 95 85
85 30.00 76.00 E B 95 95 95 85 95 95 93.25 4 A 95 95 95 85
85 35.00 77.38 E B 95 95 95 85 95 95 93.25 4 A 95 95 95 85
85 82.50 92.71 3 A 95 95 95 98 95 95 95.53 4 A 95 95 95 98
85 67.50 88.06 2 A 95 95 95 95 95 95 95.00 4 A 95 95 95 95
85 60.00 81.63 2 B 85 85 85 90 85 85 85.88 3 B 85 85 85 90
85 45.00 76.63 E B 85 85 85 85 85 85 85.00 3 B 85 85 85 85
85 40.00 78.75 E B 95 95 95 85 95 95 93.25 4 A 95 95 95 85
85 50.00 79.75 1 B 90 90 90 85 90 90 89.13 4 A 90 90 90 85
85 57.50 84.09 1 B 95 95 95 88 95 95 93.78 4 A 95 95 95 88
85 37.50 73.51 E C 85 85 85 83 85 85 84.65 3 B 85 85 85 83
85 42.50 79.44 E B 95 95 95 85 95 95 93.25 4 A 95 95 95 85
85 32.50 73.19 E C 85 85 85 85 85 85 85.00 3 B 85 85 85 85
85 72.50 89.44 2 A 95 95 95 95 95 95 95.00 4 A 95 95 95 95
85 75.00 90.13 3 A 95 95 95 95 95 95 95.00 4 A 95 95 95 95
85 27.50 71.11 E C 85 85 85 85 85 85 85.00 3 B 85 85 85 85
85 55.00 81.65 1 B 90 90 90 88 90 90 89.65 4 A 90 90 90 88
85 47.50 79.06 1 B 90 90 90 85 90 90 89.13 4 A 90 90 90 85
85 72.50 87.69 2 B 90 90 90 95 90 90 90.88 4 A 90 90 90 95
85 32.50 76.69 E B 95 95 95 85 95 95 93.25 4 A 95 95 95 85
### 0 ### 85 85 85 85 85 85.00 3 B 85 85 85
### 0 ### 85 85 85 85 85 85.00 3 B 85 85 85
85 65.00 83.00 2 B 85 85 85 90 85 85 85.88 3 B 85 85 85 90
85 72.50 87.69 2 B 90 90 90 95 90 90 90.88 4 A 90 90 90 95
85 67.50 82.99 2 B 80 80 80 90 80 80 81.75 3 B 80 80 80 90
### 0 ### ### 0 ###
56.00 0 D 80 80 80 80 80 80.00 3 B 80 80 80
### 0 ### ### 0 ###
### 0 ### ### 0 ###
### 0 ### ### 0 ###
### 0 ### ### 0 ###
### 0 ### ### 0 ###
### 0 ### ### 0 ###
### 0 ### ### 0 ###
### 0 ### ### 0 ###
### 0 ### ### 0 ###
### 0 ### ### 0 ###
### 0 ### ### 0 ###
### 0 ### ### 0 ###
### 0 ### ### 0 ###
### 0 ### ### 0 ###
### 0 ### ### 0 ###
### 0 ### ### 0 ###
### 0 ### ### 0 ###
### 0 ### ### 0 ###
### 0 ### ### 0 ###
### 0 ### ### 0 ###
NILAI SIKAP

TOTAL R.NILAI

KETUNTASAN
50% 20% 20% 10% N.RPORT
R.NILAI

OBSERVASI
P.SEJWT

I
JURNAL

AS
P.DIRI

IK
NA

IF
5 6 7 8 9 10

AL
85 85 85 85.00 3 KU
B 80.03 TUNTAS
90 90 90 89.38 4 SB 85.17 TUNTAS
90 90 90 89.38 4 SB 84.71 TUNTAS
95 95 95 93.75 4 SB 88.13 TUNTAS
95 95 95 93.75 4 SB 87.67 TUNTAS
95 95 95 93.75 4 SB 88.13 TUNTAS
95 95 95 95.38 4 SB 94.54 TUNTAS
95 95 95 95.00 4 SB 92.69 TUNTAS
85 85 85 85.63 3 B 84.38 TUNTAS
85 85 85 85.00 3 B 82.21 TUNTAS
95 95 95 93.75 4 SB 88.58 TUNTAS
90 90 90 89.38 4 SB 86.08 TUNTAS
95 95 95 94.13 4 SB 90.66 TUNTAS
85 85 85 84.75 3 B 80.97 TUNTAS
95 95 95 93.75 4 SB 88.81 TUNTAS
85 85 85 85.00 3 B 81.06 TUNTAS
95 95 95 95.00 4 SB 93.15 TUNTAS
95 95 95 95.00 4 SB 93.38 TUNTAS
85 85 85 85.00 3 B 80.37 TUNTAS
90 90 90 89.75 4 SB 87.02 TUNTAS
90 90 90 89.38 4 SB 85.85 TUNTAS
90 90 90 90.63 4 SB 89.73 TUNTAS
95 95 95 93.75 4 SB 87.90 TUNTAS
85 85 85 85.00 3 B #DIV/0! #DIV/0!
85 85 85 85.00 3 B #DIV/0! #DIV/0!
85 85 85 85.63 3 B 84.83 TUNTAS
90 90 90 90.63 4 SB 89.73 TUNTAS
80 80 80 #DIV/0! 3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
80 80 80 #DIV/0! 3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
MATA PELAJARAN KKM
A. Muatan Nasional
1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 80
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 80

3. Bahasa Indonesia 80

4. Matematika 80
5. Sejarah Indonesia 75
6. Bahasa Inggris dan Bahasa Asing lainnya 80

B. Muatan Kewilayahan

1. Seni Budaya 75
2. Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan 75

C. Muatan Peminatan Kejuruan

C1. Dasar Bidang Keahlian


1. Simulasi dan Komunikasi Digital 75
2. Fisika 75
3. Kimia 75
C2. Dasar Program Keahlian
1. Komputer dan Jaringan Dasar 80
2. Pemrograman Dasar 80
3. Dasar Desain Grafis 80

C3. Kompetensi Keahlian

1. Teknologi Jaringan Berbasis Luas (WAN) 80


2. Administrasi Infrastruktur Jaringan 80
3. Administrasi Sistem Jaringan 80
4. Teknologi Layanan Jaringan 80
5. Produk Kreatif dan Kewirausahaan 80