Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATEMATIK
TAHUN 3

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Tolak dalam lingkungan 10000
Standard Kandungan 3.1 Menolak sebarang dua nombor
(i) Menolak sebarang dua nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul
Standard
semula
Pembelajaran
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
1. Menolak sebarang dua nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul
Objektif
semula
Pembelajaran

Tolak (Buku teks – Muka surat 35-38)


1. Murid bercerita tentang situasi sambil mengaitkannya dengan
penolakan.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
Aktiviti kaitannya dengan tajuk pelajaran..
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti –
Muka surat 25-26)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATEMATIK
TAHUN 3

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Tolak dalam lingkungan 10000
Standard Kandungan 3.1 Menolak sebarang dua nombor
(ii) Menolak sebarang dua nombor hingga tiga digit dengan mengumpul
semula dari:
a. puluh ke sa
Standard
b. ratus ke puluh
Pembelajaran c. ratus ke puluh dan puluh ke sa
d. puluh ke sa, ratus ke puluh dan ribu ke ratus
(iii) Menolak sebarang dua nombor dengan menggunakan abakus 4:1
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif 1. Menolak sebarang dua nombor hingga tiga digit dengan mengumpul
Pembelajaran semula
2. Menolak sebarang dua nombor dengan menggunakan abakus 4:1
Tolak lagi (Buku teks – Muka surat 39-43)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menolak dengan mengumpul dalam bentuk lazim. Gunakan
Aktiviti kaedah lain seperti bilang menurun.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti –
Muka surat 27-29)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 3

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Tolak dalam lingkungan 10000
Standard Kandungan 3.2 Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor
(i) Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor
hingga 10000 tanpa dan dengan mengumpul semula
Standard
(ii) Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor
Pembelajaran hingga 10000 dengan menggunakan abakus 4:1

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-


1. Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor
Objektif hingga 10000 tanpa dan dengan mengumpul semula
Pembelajaran 2. Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor
hingga 10000 dengan menggunakan abakus 4:1

Tolak berturut-turut (Buku teks – Muka surat 44-46)


1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menolak berturut-turut tanpa mengumpul semula dalam
bentuk lazim, cerakinan dan menggunakan abacus.
Aktiviti 3. Murid melengkapkan ayat matematik dengan menggunakan kaedah
bilang menurun atau secara mental.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti –
Muka surat 30-31)
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 3

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Tolak dalam lingkungan 10000
Standard Kandungan 3.3 Menyelesaikan masalah tolak
Standard (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tolak yang diberi
Pembelajaran
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif
1. Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tolak yang diberi
Pembelajaran
Bina cerita (Buku teks – Muka surat 47)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid melengkapkan dan membina cerita berdasarkan ayat
Aktiviti matematik.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti –
Muka surat 32)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 3
Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Tolak dalam lingkungan 1000
Standard Kandungan 3.3 Menyelesaikan masalah tolak
Standard (ii) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tolak yang diberi
Pembelajaran
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif
1. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan penolakan dua
Pembelajaran nombor
Selesaikan masalah (Buku teks – Muka surat 48-49)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. Murid mengenalpasti maklumat yang diberi dan memahami kehendak
soalan. Murid menyelesaikan masalah dengan menggunakan kaedah
Aktiviti
yang sesuai.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti –
Muka surat 33-34)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku aktiviti


Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda

kerana………………………………………….............................................................

………………………………………………………………………………………………………………….