Anda di halaman 1dari 2

Tema:5 Strategia nationala de dezvoltare a infrastructurii informationale (II)

1.Notiuni de baza
2.Obiect ul strategiei nationale de dezvoltare a infrastructurii inform
3.Actiuni de realizare a obiectivelor strategiei nationale de dezvoltare a II
4.Tendinte international privind infrastructurii informationale

1.Notiuni de baza
1.Infrastructura- un system de relatii intre elementele fundamentale ale unui macrosistem .

Infrastructura informational nationala(II)-o totalit de elemente interconectate care cuprinde:-resurse informat;-


cadru organizatoric;-relatii functionale; asigura suportul necesar pt crearea unui spatiu informational unic si
edificarea societatii informationale in R.M

Elementul principal al ÎI nationale sunt resursele informationale alcatuite din 7 componente:

1. BI(baza informationala)-totalitatea datelor circuitelor fluxului informational cuprinse intre 2 spatii


informationale:--national;--international;
National este alcatuit:
 Bazele existente de date
 Surse electronice de informatii
 Agentii de stiri
 Biblioteci
 Organizme informationale
 Institutii de informatii

2.Baza stiintifico-metodologică-este alcatuita din metodologii si metode de creare a produselor si serviciilor


informationale,metode matematice si statisitce care descriu procesele economice.

3. Baza tehnico-materiala- sunt :

 Suporturile tehnicie
 Suporturi logice
 Suporturi material

4.Resursele umane-specialisti in informatica de diferite specializari;

-utilizatorii

-utilizatorii si beneficiarii produselor si serviciilor informat

5.Resursele financiare: --resursele proprii ale organizatiei allocate pt informarizare

--sursele bugetare,granturi si donatii international

6.Cadrul legislative-normativ-asigurari cu legi,reglementari,standarte si norme.

7.Tehnologii informationalee si telecomunicatii-acele mijloace cu ajutorul carora informatia este pastrata si


transmisa catre utilizator.

2.Obiectul strategiei nationale de dezvoltare a infrastructurii inform


Strategia de realizare si dezvoltre a infrastructurii informationele nationale presupune realizarea urmat obiective:
 O1-crearea unui spatiu informational unic in R.M
 O2-formarea si utilizarea eficienta a resurselor informationale nationale si asigurarea accesului liber la
ele
 O3-aderarea la spatiului informationale regionale European si international
 O4-asig securitatii informationale ale individului societatii si statului
 O5-perfectionarea si dezvoltarea invata traditionale inclusive a celui informatics
 O6-formarea si orientarea spre o mentalitate democratic a societatii informationale
 O7-determinarea si dezvoltarea domeniilor de servicii informationale
 O8-asig unui cadru juridic privind regulamentul relatiilor informationale

3.Actiuni de realizare a obiectivelor strategiei nationale de dezvoltare a ÎI
Unul din principaleleobiective ale crearii infrastructurii nationale este crearea unui spatiu informational unic-
subintelegem crearea unui system informational national care sa cuprinda urmatoarele clase de systeme
informatice.

a).Sisteme informatice macroeconomice

A1)SI pt conducerea ramurilor a economiei


A2) SI pt conducerea unor activitati la nivelul economiei nationale(comert extern,asig sociale)
A3)SI functionale la nivel economic national(sisten financiar bancar)
A4)SI teritoriale

b)system informatice microeconomice

b1) SI pt conducerea proceselor economice


b2)SI pt conducerea activitatilor economice la nivelul agentiilor economice

Pt realizarea legaturilor dintre elementele infrastructurii informationale nationale este necesara edificarea si
dezvoltarea retelei informationale republican.
In present reteaua informational republican cuprind:
 Reteaua administratiei de stat(govern,raioane,municipal,retele administer locale)
 Reteaua de cercetare instruire(fundatia SOROS,invatamint de stat,colegii)
 Reteaua informational publica
 Retele departamentale
 Retele corporative
4.Tendintele ÎI pe plan mondial sunt:
1) Impactul vizibil a tehnologiilor informat modern si telecomunicatii
2) Sporirea procesului de internationalizare si globlizare in domeniul informat.
3) Deplasarea concurentei in sfera international
4) Sporirea continua a serviciilor informat in REI
5) Schimbarea rolului statului in sfera infrastructurii informationale
6) Sporirea beneficiilor si a pericolelor influientei produdelor informative si informatiei.