Anda di halaman 1dari 24

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS TAWAU SABAH

NAMA : NOR AIN BINTI AHMAD SUHAIMI

NO KAD PENGENALAN : 960909065382

NO MATRIKS : 8098

UNIT : PISMP SAINS AMBILAN JUN 2015

NAMA KURSUS : RANGKAIAN KOMPUTER

KOD : TMKS 3033

NAMA PENSYARAH : ENCIK FALAWANGI LAHAMA

ENCIK ISMAIL HUSSIN

TARIKH MULA : 15 FEBRUARI 2016

TARIKH HANTAR : 21 MAC 2016

0
ISI KANDUNGAN

PERKARA MUKA SURAT

ISI KANDUNGAN 1

PENGHARGAAN 2

1.0 LAPORAN AMALI 1 3

1.1 PENGENALAN 3

1.2 MANUAL PENGGUNAAN EMAIL 4

2.0 LAPORAN AMALI 2 9

2.1 MEDIA RANGKAIAN BERWAYAR 9

2.1.1 PENGENALAN 9

2.1.2 MANUAL PEMBUATAN WAYAR ETHERNET 10

2.2 MEDIA RANGKAIAN TANPA WAYAR 16

2.2.1 PENGENALAN 16

2.2.2 MANUAL PENGGUNAAN BLUETOOTH 17

RUJUKAN 22

LAMPIRAN 23

1
PENGHARGAAN

Bismillahhirrahmanirrahim..

Alhamdulillah syukur ke hadrat Ilahi dengan limpahan rahmat serta nikmat


masa,nyawa dan tenaga yang dianugerahkan kepada saya dapat juga saya menyiapkan
tugasan TMKS 3033 ini dengan jayanya. Saya selaku pelajar PISMP Sains Ambilan Jun
2015 ingin mengucapkan sejuta penghargaan kepada pensyarah Teknologi Maklumat
dan Komunikasi TMKS 3023 Encik Ismail dan Encik Falawangi di atas tunjuk ajar serta
bimbingan daripadanya membuka ruang untuk saya menyiapkan tugasan ini dengan
suksesnya.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada ibu bapa
saya yang memberi pemudahcara kepada saya untuk menyiapkan tugasan ini. Mereka
telah memberikan saya segala kemudahan dan sokongan moral sehingga saya berjaya
menyiapkan tugasan ini.

Ucapan penghargaan ini juga saya tujukan kepada rakan sekelas yang sentiasa
memberi tunjuk ajar dan kerjasama kepada saya. Mereka membantu saya dengan
menjawab setiap pertanyaan yang saya utarakan kepada mereka.

Akhir madah,saya mengucapkan terima kasih kepada mereka yang terlibat


secara langsung atau tidak langsung sepanjang menyiapkan kerja kursus ini.

2
1.0 AMALI 1 (SETUP PERKHIDMATAN RANGKAIAN)

1.1 PENGENALAN

Perkhidmatan rangkaian ialah asas persekitaran pengkomputan rangkaian. Ia umumnya


disediakan dalam satu atau lebih pelayan untuk membekalkan sumber kongsi kepada
komputer pelanggan. Dapat memastikan pengguna mencapai perkhidmatan yang
disediakan. Pengguna perkhidmatan dalam satu rangkaian dapat mengurangkan kos
pembelian kelengkapan. Terdapat 5 perkhidmatan rangkaian iaitu;

 Perkhidmatan Mesej
 Perkhidmatan Aplikasi
 Perkhidmatan Pangkalan Data
 Perkhidmatan Mencetak
 Perkhidmatan Fail

Saya memilih perkhidmatan rangkaian mesej dimana saya menggunakan aplikasi


mengendalikan emel (Gmail). Rangkaian mesej menguruskan perutusan elektronik, E-
mail, aplikasi workgroup (pengurusan workflow), directory services (bantu pengguna
mencari, simpan dan menjaga keselamatan maklumat dalam rangkaian contohnya
Windows NT domain uruskan sumber mana dapat dicapai oleh pengguna mana dalam
domain tersebut) dikalangan pengguna.

Mel elektronik (singkatan e-mel, sinonim surat elektronik, mel komputer, ialah satu
kaedah mengarang, menghantar, menyimpan dan menerima mesej melalui sistem
komunikasi elektronik. Istilah "e-mel" (sebagai satu kata nama atau kata kerja)
membawa maksud sistem e-mel Internet berasaskan Protokol Pemindahan Mel Mudah
(Simple Mail Transfer Protocol, SMTP) dan juga sistem-sistem X.400, serta sistem-sitem
intranet yang membolehkan para pengguna dalam satu organisasi mengirim e-mel
sesama sendiri. Selalunya, organisasi kerjasama kumpulan kerja sebegini boleh
menggunakan protokol Internet atau X.400 untuk perkhidmatan e-mel dalaman. E-mel
sering digunakan untuk mengirim mesej secara besar-besaran tanpa diminta yang
dipanggil "spam", namun adanya program penapis untuk memadamnya, bergantung
kepada situasi.

3
1.2 Manual penggunaan email (Gmail)

LANGKAH 1 : Buka terlebih dahulu http://gmail.com.

LANGKAH 2 : Log in ke dalam Gmail dengan masukkan alamat gmail (Rajah 1)


dan kata laluan (Rajah 2).

Rajah 1 Rajah 2

LANGKAH 3 : Ketika sudah masuk ke halaman Gmail, akan akan melihat paparan
berikut (Rajah 3)

Rajah 3

4
Terdapat menu-menu lain seperti (Rajah 3) di bahagian kanan bawah butang compose

 Starred - Email yg ditandai butang favourite


 Sent – Email yang dikirim
 All mail – semua email secara keseluruhan
 Spam – email biasanya menipu
 Trash - email yang dihapus
 Contacts - Contact Email

LANGKAH 4 : Kebiasaannya, dalam aplikasi ini, pengguna akan menghantar emel dan
melihat emel yang telah dikirim. Untuk melihat emel yang telah dikirim, klik menu lain
‘sent’. Paparan seperti Rajah 4 akan keluar.

Rajah 4

5
Cara menghantar email kepada pengguna lain ;

LANGKAH 1 : Klik butang compose. Paparan seperti Rajah 5 akan terkeluar di skrin.
Petak kosong ‘to’ patut diisi dengan emel pengguna yang kita mahu hantar info.
Subject adalah sebagai tajuk kepada penghantaran kita

Rajah 5

Ikon seperti dalam Rajah 6 digunakan untuk mengubah jenis, warna dan tampilan huruf
dalam email.

Rajah 6

Ikon bergambar klip kertas seperti Rajah 7 digunakan untuk melampirkan fail berupa
dokumen text, gambar, video, link URL mahupun emoticon

Rajah 7

6
LANGKAH 2 : Untuk melampirkan fail, klik butang ‘Klip Kertas’ dan cari file yang
akan dilampirkan lalu klik Open. File akan segera diproses. Rujuk rajah 8.

Rajah 8
File yang kita lampirkan tadi akan terlihat seperti gambar di rajah 9

Rajah 9

7
LANGKAH 3 : Email anda berjaya dihantar jika terdapat paparan seperti rajah 10. Anda
boleh melihat semula emel yang dikirim dengan klik pada ‘view message’

Rajah 10

3.0 Maklumat tambahan

Email hanya boleh memuatkan sehinggan 25 MB sahaja untuk sekali penghantaran.


Jika hal ini terjadi, anda hanya perlu menggunakan aplikasi google drive di dalam gmail
seperti di (Rajah 11)

Rajah 1

8
2.0 AMALI 2 (MEDIA RANGKAIAN BERWAYAR DAN TANPA WAYAR MEDIA
RANGKAIAN BERWAYAR)

2.1 MEDIA RANGKAIAN BERWAYAR

2.1.1 PENGENALAN

Satu alat crimping adalah alat yang direka untuk mengelim atau menyambung
penyambung ke akhir kabel. Banyak alat crimping yang diperlukan untuk membuat
kelim. Pengeliman yang telah berjaya boleh disambungkan kepada peranti misalnya PC
dan telefon. Kami mempunyai dua jenis kabel iaitu kabel 'cross-over' dan straight-
through cable.

Berikut adalah antara alat yang digunakan untuk membuat media rangkaian berwayar
Ethernet :

KABEL RJ-45

‘CRIMPER TOOL’
PEMOTONG KABEL

9
GUNTING
PENGUJI KABEL RANGKAIAN

2.1.2 Manual pembuatan wayar Ethernet :

LANGKAH 1 : Sediakan kabel dan potong mengikut panjang yang dikehendaki


seperti gambar 1 dan 2

Gambar 1

Gambar 2

10
LANGKAH 2 : Dengan berhati- hati buang lapisan luar kabel dengan menggunakan alat
seperti crimper tool atau gunting seperti Gambar 3. Hati-hati semasa membuat proses
ini kerana bimbang akan terkena wayar yang berada dalam getah tersebut. Jika anda
terpotong bahagian dalam wayar, anda harus membuang bahagian tersebut dan
membuat potongan semula dari jarak yang berbeza. Wayar kuprum yang terdedah
menyebabkan pengaliran arus pada tahap optima ata mungkin tiada berlaku
sambungan..

Gambar 3

LANGKAH 3 : Langkah seterusnya ialah menceraikan wayar berwarna di dalam kabel.


Lakukannya dengan berhati-hati agar tiada wayar yang rosak dan terdedah. Contohnya
seperti gambar 4 dan 5 sebelum dan selepas dipisahkan.

Gambar 4 (Wayar sebelum dipisahkan) Gambar 5 (Wayar selepas


dipisahkan)

11
LANGKAH 4 :Kemudian susun wayar mengikut spesifikasi seperti di bawah :

Gambar 6 Gambar 7

Pasangan kabel 1 : Pasangan kabel 2 :

 Jingga belang putih  Hijau belang putih


 Jingga  Hijau
 Hijau belang putih  Jingga belang putih
 Biru  Biru
 Biru belang putih  Biru belang putih
 Hijau  Jingga
 Coklat belang putih  Coklat belang putih
 coklat  Coklat

12
LANGKAH 5 : Langkah seterusnya ialah potong hujung wayar seperti gambar 8.
Pastikan potongan kemas dan sekata. Jika tidak sambungan teras di dalam plug
mungkin berlaku kesalahan.

Gambar 8

LANGKAH 6 : Seterusnya, tekan wayar selari dengan ibu jari dan jari tengah seperti
gambar 9. Pastikan warna yang tinggal mengikut susunan yang betul.

Gambar 9

13
LANGKAH 7 : Kemudian, masukkan wayar yang telah dipotong dan dikemas itu kedalam
RJ-45 sehingga ia menyentuh hujung atas RJ-45 seperti dalam gambar 10.

Gambar 10

LANGKAH 8 : Setelah selesai memasukkan wayar kedalam RJ-45, masukkan ke dalam


‘crimping tools’ untuk mengetatkannya seperti gambar berikut. (Gambar 11). Ulang
langkah yang sama seperti di atas bagi menyiapkan hujung pasangan kabel yang belum
selesai.

(Gambar 11)

14
LANGKAH 9 : Uji kabel menggunakan penguji kabel rangkaian untuk memastikan
kefungsiannya seperti gambar dibawah. (Gambar 12)

(Gambar 12)

LANGKAH 10 : Jika penguji kabel menunjukkan kabel boleh berfungsi seperti


gambarajah di bawah, ini bermaksud rangkaian berwayar anda berjaya. (Gambar 13)

(Gambar 13)

15
2.2 MEDIA RANGKAIAN TANPA WAYAR

2.2.1 PENGENALAN

Rangkaian tanpa wayar adalah salah satu cara untuk menyambungkan komputer-
komputer dalam sebuah rangkaian. la membina sebuah rangkaian dengan menghantar
isyarat frekuensi radio di antara komputer-komputer untuk berkongsi maklumat.

Rangkaian tanpa wayar adalah serupa dengan rangkaian berwayar tetapi satu
perbezaan nyata ialah rangkaian tanpa wayar boleh dicapai dalam ruang litup tertentu
tanpa sebarang lokasi tetap. Dengan itu pengguna dapat bergerak bebas dan duduk
dimana sahaja tanpa sebarang masalah (jika berada di dalam ruang capaian
frekuensinya).

Contoh rangkaian tanpa wayar ialah ‘bluetooth’. Bluetooh ialah Bluetooth adalah
standard teknologi tanpa wayar untuk bertukar-tukar data pada jarak yang pendek
(menggunakan pendek panjang gelombang gelombang radio UHF dalam jalur ISM 2,4-
2,485 GHz dari peranti tetap dan mudah alih, dan membina rangkaian kawasan peribadi
(PANS). Dicipta oleh vendor telekomunikasi Ericsson pada tahun 1994, ia pada asalnya
dianggap sebagai satu alternatif tanpa wayar kepada RS-232 kabel data. Ia boleh
menyambung beberapa peranti, mengatasi masalah penyegerakan.

Bluetooth boleh menghantar fail berupa imej, video, dokumen tanpa menggunakan
jaringan wayar. Setiap laptop mempunyai filter Bluetooth dan ada yang tidak ada,
bergantung kepada spesifikasinya masing-masing. Setiap laptop dari pelbagai jenis
memiliki cara yang berbeza untuk mengaktifkan Bluetooth walaupun secara amnya
mempunyai banyak persamaan. Ini kerana software driver dan hardware Bluetooth
dalam laptop adalah berbeza. Ditambah dengan sistem operasi Windows yang berbeza.
Komputer boleh dipasang Bluetooth dengan cara menggunakan hardware Bluetooth
yang dipasang kepada komputer kemudian memuat turun software Bluetooth tersebut.

Saya menggunakan Windows 8. Untuk menyambungkan rangkaian tanpa wayar


Bluetooth ke sebarang perkakas yang anda mahu, anda harus ‘pairing’ dahulu, apabila
sekali anda sudah pernah ppairing, secara automatic selepas itu ia tidak akan minnta
pair key dan terus pair dengan pc anda.

16
2.2.2 MANUAL PENGGUNAAN BLUETOOTH

LANGKAH 1 : Klik setting, kemudian klik change pc setting ( Gambar 1) (Gambar 2)

Gambar 1 Gambar 2

LANGKAH 2 : Klik add or remove Bluetooth devices (Gambar 3)

(Gambar 3)

17
LANGKAH 3 : Kemudian, on kan butang Bluetooth. Pc akan mencari sebarang alatan
dimana mode Bluetooth nya on dan berhampiran. Seperti gambar di bawah, pc ini
dengan laptop NZYFARYS dan telefon bimbitnya pernah di pair dan tidak perlukan
pairing lagi. Telefon bimbit Ain suhaimi menunjukkan contoh alatan dimana mode
bluetoothnya on. Klik ready to pair with Ain Suhaimi (Gambar 4) dan (Gambar 5)

Gambar 4

Gambar 5

18
LANGKAH 4 : Kemudian, akan ada paparan seperti berikut. Klik yes jika kata laluan
adalah sama dengan alat yang anda ingin membuat rangkaian tanpa wayar Bluetooth.
Klik pair pada telefon bimbit Ain Suhaimi (Gambar 5)

Gambar 5

LANGKAH 5 : Pc anda dengan alatan tersebut kini berjaya dirangkaikan dengan


rangkaian tanpa wayar Bluetooth apabila dipaparkan connected (Gambar 6)

(Gambar 6)

19
LANGKAH 6 : Jika ingin berkongsi fail, contohnya gambar. Pergi ke my document, pergi
ke lokasi gambar yang anda inginkan. Sebagaimana contoh dibawah, klik picture
kemudian klik gambar yang mahu dihantar menggunakan rangkaian Bluetooth. (Gambar
7)

(Gambar 7)

LANGKAH 7 : Right click pada gambar tersebut, kemudian pergi ke send bt Bluetooth
to. Klik pada lokasi alatan yang anda ingin kirim. (Gambar 8)

Gambar 8

20
LANGKAH 8 : Klik pada destinasi fail ingin dikirim, Ain Suhaimi contohnya. Paparan
seperti Rajah akan keluar menandakan sesi transaksi gambar sedang berlaku
menggunakan rangkaian tanpa wayar Bluetooth. (Gambar 9)

Gambar 9

LANGKAH 9 : Anda boleh membuang alatan tersebut jika mahu. Hanya klik remove
device. Off kan aplikasi rangkaian Bluetooth jika tidak digunakan untuk mengelakkan
pembaziran tenaga berlaku. (Gambar 10)

Gambar 10

21
RUJUKAN

Fouri.M.W, G. (2000). Komputer dan Pemprosesan Maklumat Cetakan ketiga. Malaysia:


Prentice Hall.

Hamimah, N. (2011, September 28). Rangkaian Komputer. Retrieved from Blogspot:


http://panitiaict-semekar.blogspot.my/2011/09/rangkaian-komputer.html

Khai. (2011, December 6). pengenalan kepada asas rangkaian. Retrieved from Blogger:
http://khainetworking.blogspot.my/2011/12/pengenalan-kepada-asas-
rangkaian.html

Ng Kim Siang, H. T. (2000). Pengajian Asas Komputer. Malaysia: Percetakan Naz Sdn Bhd.

Norazimah. (n.d.). Sistem Rangkaian Komputer. Retrieved from Tripod:


http://smksy.tripod.com/SistemRangkaian.htm

Razi. (2009, April 17). sistem pengendali. Retrieved from blogger:


http://notarazi.blogspot.co.uk/2009/04/sistem-pengendalian-operating-
system.html

Roslan, H. (n.d.). Aplikasi Perisian. Retrieved from wordpress.com:


https://lepakking.wordpress.com/aplikasi-perisian/

Sing, G. O. (2002). Kamus Komputer dan Teknologi Maklumat. Kuala Lumpur: Utusan
Publication.

Sulaiman, S. B. (2004). Teknologi Maklumat untuk IPG. Selangor : Federal Publication.

22
LAMPIRAN

23