Anda di halaman 1dari 8

Falsafah Pendidikan

“PENDIDIKAN DI MALAYSIA ADALAH SUATU USAHA


BERTERUSAN KE ARAH MEMPERKEMBANGKAN LAGI
POTENSI INDIVIDU SECARA MENYELURUH DAN
BERSEPADU
UNTUK MEWUJUDKAN INSAN YANG SEIMBANG
DAN HARMONIS DARI SEGI INTELEK, ROHANI,
EMOSI DAN JASMANI BERDASARKAN
KEPERCAYAAN DAN KEPATUHAN KEPADA
TUHAN. USAHA INI ADALAH BAGI MELAHIRKAN
RAKYAT MALAYSIA YANG BERILMU
PENGETAHUAN, BERKETRAMPILAN, BERAKHLAK
MULIA, BERTANGGUNGJAWAB DAN
BERKEUPAYAAN MENCAPAI KESEJAHTERAAN
DIRI SERTA MEMBERI SUMBANGAN TERHADAP
KEHARMONIAN DAN KEMAKMURAN
MASYARAKAT DAN NEGARA.”

Kebangsaan
FALSAFAH PENDIDIKAN GURU 
Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik,
bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan
kebudayaan negara, menjamin pembangunan individu dan
memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik,
progresif dan berdisiplin.

TATASUSILA PROFESION KEGURUAN MALAYSIA

Kami guru-guru Malaysia, yakin bahawa tujuan utama pendidikan ialah berusaha menuju ke arah
pembentukan warganegara yang berilmu, yang taat setia, yang bertanggungjawab dan berkebolehan yang menyedari
betapa pentingnya usaha menuju ke arah kebenaran dan ke arah pencapaian hasrat yang gemilang, dan yang percaya
kepada demokrasi, kebebasan dan prinsip-prinsip rukun negara.

Melalui pendidikan, masyarakat dapat membantu anak mudanya memahami kebudayaan mereka,
memperolehi pengetahuan yang telah terkumpul sejak zaman berzaman, dan menyediakan mereka untuk menghadapi
cabaran untuk masa hadapan. Dengan menyedari berapa besarnya tanggungjawab mambimbing anak muda untuk
mencapai kemajuan sepenuhnya, maka dengan ini kami menerima tatasusila berikut sebagai panduan untuk
membolehkan kami menyempurnakan profesion kami ke taraf kesusilaan yang setingginya.

1. Tanggungjawab terhadap pelajar

1.1. lebih mengutamakan kebajikan dan eselamatan pelajar kami daripada hal-hal lain.
1.2 bersikap adil terhadap setiap orang pelajar tanpa mengira faktor-faktor jasmani, mental,
emosi, politik, ekonomi sosial, keturunan dan agama.
1.3 merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit mengenai pelajar kecuali kepada mereka yang
berhak mengetahuinya.
1.4 membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darjah sendiri atau mata-mata
pelajaran yang diajar di bilik darjah tanpa sebarang bayaran.
1.5 menunjukkan suatu cara pakaian, pertuturan dan tingkahlaku yang dapat memberikan
contoh yang baik kepada pelajar.
1.6 memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian penyelidikan, lawatan
atau seminar supaya pengajaran kami mencapai mutu yang setinggi-tingginya.

2. Tanggungjawab terhadap ibu bapa

2.1 menghormati tanggungjawab utama ibubapa terhadap anak-anak mereka.


2.2 berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat antara institusi dengan
rumah tangga.
2.3 menganggap semua maklumat yang diberikan oleh ibubapa mengenai keadaan rumah
tangga atau mengenai anak mereka sebagai sulit dan tidak akan membocorkannya kepada
sesiapa kecuali mereka yang berhak mengetahuinya.
2.4 memberikan maklumat kepada ibubapa demi kepentingan anak-anak mereka dengan
menggunakan maklumat yang diterima daripada ibubapa secara teliti dan bijaksana.
2.5 mengelakkan diri dari menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi
ibubapa pelajar.
2.6 mengelakkan diri dari mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang boleh
menjejaskan kepercayaan pelajar terhadap ibubapa atau penjaga mereka.
3. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara

3.1 mengelakkan diri dari menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan
pelajar, masyarakat atau negara, ataupun yang bertentangan dengan rukun negara.
3.2 memupuk dalam diri setiap pelajar sikap dan nilai yang boleh membantu dan membimbing
mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia, bertanggungjawab dan berguna,
menghormati adanya perbezaan kebudayaan, keturunan dan agama.
3.3 menghormati masyarakat tempat kami berkhidmat dan memenuhi segala tanggungjawab
sebagai warganegara dan sentiasa sanggup mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan
masyarakat.
3.4 menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dengan bubapa, institusi
pendidikan dengan masyarakat.
3.5 memberi sumbangan cergas untuk meninggi kehidudpan moral, kebudayaan dan
kecendiakawan masyarakat.
3.6 berpegang kepada tingkahlaku yang sopan yang diterima oleh masyarakat dan menjalani
kehidupan kami sehari-hari dengan baik.

4. Tanggungjawab terhadap rakan sejawat profesion keguruan

4.1 mengelakkan diri dari membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan
nama baik seseorang guru di hadapan pelajar atau ibubapa atau berbuat sesuatu yang
boleh menjatuhkan maruah seseorang guru.
4.2 tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan (kami) sebagai
guru.
4.3 berusaha dengan sepenuhnya-penuhnya menunaikan tangungjawab kami dengan rajin dan
bersungguh-sungguh dengan mengekalkannya sejajar dengan kemajuan ikhtisas dan
sosial.
4.4 sentiasa bersedia membantu rakan sejawat (kami) terutamanya mereka yang baru dalam
profesion keguruan.
4.5 sentiasa mengawasi diri (kami) supaya tidak mencemarkan nama baik profesion keguruan.
4.6 menjadi ahli (sesebuah) pertubuhan pendidikan.

( catatan : guru yang dimaksudkan dalam konteks tatasusila ialah orang yang menyebarkan ilmu pengetahuan di
sesebuah institusi pendidikan peringkat rendah, menengah dan tinggi, termasuk guru terlatih yang bertugas dalam
pentadbiran organisasi dan penyeliaan pendidikan.)

Visi Dan Visi JPN Sarawak


 Visi

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

 Misi
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi
Memenuhi Aspirasi Negara

 Tagline

SIRE-EURO

Strong Implementation, Rapid Execution - Excellence: Ultimate Reach of an Organization

 Objektif

 Memperluaskan kemasukan kanak-kanak ke sekolah sehingga 100% bilangan kohort umur


dan menentukan setiap murid mendapat pendidikan formal dan tidak formal yang bermutu
dengan sentiasa:
 Meningkatkan keberkesanan kepimpinan dan pengurusan sekolah;
 Meningkatkan tahap profesionalisme staf;
 Memperbaiki keadaan fizikal bangunan dan kemudahan sekolah serta keceriaan alam
sekeliling; dan
 Mempelbagaikan program kurikulum dan kokurikulum sekolah bagi menepati
kepelbagaian potensi, bakat dan minat para pelajar.
 Mengadakan jaringan kerjasama antarabangsa dalam bidang seni, budaya dan warisan
 PERSEDIAAN MENGAJAR
 BUTIR DIRI GURU
 FOKUS PENGURUSAN PENDIDIKAN
 KALENDAR 2018
 TAKWIM SEKOLAH
 JADUAL WAKTU KELAS / PERSENDIRIAN
 SENARAI BUKU TEKS DAN RUJUKAN GURU
 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

 RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


 SENARAI TUGAS
 PENYELIAAN BERFOKUS/ PERTEMUAN/
PERBINCANGAN PROFESIONAL
 CATATAN
 REKOD PRESTASI MATA PELAJARAN
 SASARAN PENCAPAIAN TAHUNAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SIMANGGANG

NAMA GURU : FHATIN AMIRA BINTI MUSA

TARIKH BERKHIDMAT DI SEKOLAH SEMASA : 1 JANUARI 2018

MATA PELAJARAN DIAJAR TAHUN/ TINGKATAN JUMLAH MASA

1. SAINS 1CL, 1EP, 1FG,1GD 28

2. PENDIDIKAN SENI VISUAL 3 EP, 3GD 4

3.

4.