Anda di halaman 1dari 10

Persediaan Mengajar Prasekolah

Nama Guru : ______________________________________________

Minggu 1
Tema DIRI SAYA Subtema Minggu Orentasi
Tarikh Hari Isnin

STANDARD BAHAN/
MASA TUNJANG AKTIVITI CATATAN
PEMBELAJARAN KESEPADUAN
Menyanyi lagu kebangsaan dan lagu kebesaran negeri.
RUTIN (bm) bhs
Mencatat kehadiran murid.
0730-0740 intruksional
Memberi salam kepada guru.
(10 minit) (bm)
Membaca kalendar dan cuaca.
MI: Verbal
linguistik
1. Mendengar ucap selamat Interpersonal
Komunikasi BM1.1.5
0740-0800 daripada guru Contoh : Nilai:sopan
(BM) BM1.1.6 Gambar
(20 minit) Assalamualaikum Selamat Pagi, santun
Perbualan Pagi
Terima Kasih, Apa khabar SP:PSE2.3.1
KM1.1.1, 1.1.2

MI: Verbal
1. Majlis suai kenal dengan murid- linguistik
muri Interpersonal
0800-0840 Komunikasi BM 2.1.3
2. Guru memperkenalkan diri Nilai:rajin, patuh (Modul Teras)
(40 minit) Bahasa Melayu
kepada murid-murid prasekolah SP:PSE2.3.1
2.3.4,2.3.6

1. Guru memperkenalkan warna-


0840-0910 Sains dan Teknologi Carta warna MI:Spatial Int (Modul
LST 2.1.5 warna di persekitaran murid.
(30 minit) Awal Sains Nilai:kebersihan Bertema)
SP:KT2.1.4
MI: Verbal
1. Children listen and repeat simple
linguistik
greetings with teacher’s
Interpersonal
0910-0940 Komunikasi BI1.2.1 guidance.
Picture cards Value:respect (Modul Teras)
(30 minit) Bahasa Inggeris BI1.2.2 2. Greetings ; good morning, how
each other
are you?, thank you…
SP:PSE2.3.1
KM1.1.1, 1.1.2
Berbaris mencuci tangan dan mengambil makanan.
bhs
0940-1010 Doa makan untuk murid beragama Islam dan mengucapkan terima kasih kepada PPM.
KUDAPAN intruksional
(30 minit) Gosok gigi selepas makan.
(bm)
Bermain alat mainan, menonton televisyen, membaca buku……
1. Bercerita tentang kelebihan diri MI: Verbal
contoh : menyanyi, berlakon linguistik
1010-1050 KM1.2.2 Interpersonal (Modul
Kemanusiaan Kad bergambar
(40 minit) KM1.2.3 2. Bercerita tentang kekurangan Nilai:yakin dan Bertema)
diri. Contoh : pemalu, takut berani
SP:BM2.1.2
MI: bodily
kinestetik
1050-1120 Fizikal dan Estetika PFK1.2.1 1. Murid membuat origami dengan (Modul
Kertas warna Nilai:rajin, patuh
(30 minit) Perkembangan Fizikal PFK1.2.7 bimbingan guru. Bertema)
SP:PSE2.3.1
2.3.4,2.3.6
Murid:
Menyata apa yang telah dibelajari.
Mempamerkan hasil kerja murid.
Mengemaskan alatan yang digunakan dan mengemas diri. bhs
1150-1200
REFLEKSI Mendengar pesanan dari guru dan mengucapkan selamat pulang / bersalaman. intruksional
( 10 minit )
Guru: (bm)
Membuat penilaian tingkah laku murid.
Membuat penilaian pengetahuan murid.
Mengingatkan kanak-kanak menghabiskan tugasan di rumah.

Refleksi / Catatan Guru :

Catatan/Ulasan Guru Besar :


________________________________________________________________________________________________________________

Tandatangan Guru Besar : Tarikh :


Persediaan Mengajar Prasekolah

Nama Guru : ______________________________________________

Minggu 1
Tema DIRI SAYA Subtema Minggu Orentasi
Tarikh Hari Selasa

STANDARD BAHAN /
MASA TUNJANG AKTIVITI CATATAN
PEMBELAJARAN KESEPADUAN
Menyanyi lagu kebangsaan dan lagu kebesaran negeri.
RUTIN (bm) bhs
Mencatat kehadiran murid.
0730-0740 intruksional
Memberi salam kepada guru.
(10 minit) (bm)
Membaca kalendar dan cuaca.
MI: Verbal
linguistik
Komunikasi 1. Listen to and repeat simple
0740-0800 Interpersonal
(BI) BI 1.2.1 greeting such as ; Good morning, Charts (Modul Teras)
(20 minit) Value:
Perbualan Pagi Good afternoon , Thank you
confidently
SP:PSE2.2.2
MI: Verbal
1. Mendengar ucap selamat daripada linguistik,
BM1.1.5 guru Interpersonal,
0800-0840 Komunikasi (Modul
BM1.1.6 2. Contoh : Assalamualaikum gambar Nilai:berani,
(40 minit) Bahasa Malaysia Bertema)
Selamat Pagi,Terima Kasih, Apa bangga
khabar SP:PSE2.1.3
KM1.2.1
MI: Kinestetik,
Spatial
1. Listen to and repeat simple
BI1.2.1 Values:hard
0840-0910 Komunikasi greeting such as ; Good morning,
BI1.2.2 charts working, (Modul Teras)
(30 minit) Bahasa Inggeris Good afternoon , Thank you
confidently
2. Pupils respond to and repeat the
SP:PS
simple greetings
E2.3.3
MI: Verbal
linguistik,
1. Teacher asks children to read
Kinestetik
simple sentences with guidance, Charts
0910-0940 Komunikasi BI3.3.1 Values:hard
eg. My name is …I am Worksheet (Modul Teras)
(30 minit) Bahasa Inggeris BI4.1.1 working,
2. Teacher asks the children to trace
confidently
the dotted lines in the worksheet.
SP:KM1.1.2,
1.2.1
Berbaris mencuci tangan dan mengambil makanan.
bhs
0940-1010 Doa makan untuk murid beragama Islam dan mengucapkan terima kasih kepada PPM.
KUDAPAN intruksional
(30 minit) Gosok gigi selepas makan.
(bm)
Bermain alat mainan, menonton televisyen, membaca buku……
1. Menyebut hak kanak-kanak, cth. MI: Verbal
KM1.3.1 Mendapat kasih linguistik
CD
1010-1050 KM1.3.2 sayang,bersekolah, Interpersonal (Modul
Kemanusiaan (SUHAKAM)
(40 minit) Km1.3.3 berkawan,perlindungan dll Nilai:yakin dan Bertema)
dengan bimbingan guru. berani
SP:BM2.1.2
Memperkenalkan bahan asas yang
digunakan untuk menghasilkan sesuatu
karya MI: bodily
1050-1120 Fizikal dan Estetika KTI 1.1.2 - - berus Lembaran kerja kinestetik (Modul
(30 minit) Kreativiti KTI 1.1.5 - - warna Nilai:rajin, patuh Bertema)
- - tempat pembancuh SP:PSE2.3.3
- warna
Mewarna Gambar
Murid:
Menyata apa yang telah dibelajari.
Mempamerkan hasil kerja murid.
Mengemaskan alatan yang digunakan dan mengemas diri. bhs
1150-1200
REFLEKSI Mendengar pesanan dari guru dan mengucapkan selamat pulang / bersalaman. intruksional
( 10 minit )
Guru: (bm)
Membuat penilaian tingkah laku murid.
Membuat penilaian pengetahuan murid.
Mengingatkan kanak-kanak menghabiskan tugasan di rumah.

Refleksi / Catatan Guru :

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Catatan/Ulasan Guru Besar :

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Tandatangan Guru Besar : Tarikh :
Persediaan Mengajar Prasekolah

Nama Guru : ______________________________________________

Minggu 1
Tema DIRI SAYA Subtema Minggu Orentasi
Tarikh Hari Rabu

STANDARD BAHAN /
MASA TUNJANG AKTIVITI CATATAN
PEMBELAJARAN KESEPADUAN
Menyanyi lagu kebangsaan dan lagu kebesaran negeri.
RUTIN (bm) bhs
Mencatat kehadiran murid.
0730-0740 intruksional
Memberi salam kepada guru.
(10 minit) (bm)
Membaca kalendar dan cuaca.
MI: Verbal
1. Guru dan murid berbual tentang diri
linguistik
murid;
BM1.1.1 Interpersonal
Komunikasi a. Nama
0740-0800 BM1.1.2 Gambar Nilai:sopan
(BM) b. Umur (Model Teras)
(20 minit) BM2.1.1 Murid sendiri santun
Perbualan Pagi c. Tempat tinggal
BM2.1.4 SP:PSE2.3.1
2. Murid memperkenalkan diri secara
KM1.1.1, 1.1.2
bergilir dengan bimbingan guru.

1. Guru menyuruh murid mengambil


Kasut MI: logikal MT
kasut (berpasangan yang sama) dan
Cawan/piring Nilai:ingin tahu,
0800-0840 Sains dan Teknologi ST6.1.1 memadankannya.
Pensel/ tekun (Modul Teras)
(40 minit) Awal Matematik ST6.1.2 2. Memadankan pasangan cawan dan
pemadam SP:PSE2.2.2
piring/pensel dan pemadam
(pasangan tidak sama)

MI:naturalis,
1. Guru menerangkan kepada murid
Murid sendiri, interpersonal
bahawa manusia adalah ciptaan
Kerohanian,Sikap guru,gambar Nilai:bersyukur,
0840-0910 PM1.1.1 Tuhan.
dan Nilai haiwan dan bangga (Modul Teras)
(30 minit) PM1.1.2 2. Murid menyebut perbezaan ciptaan
Pendidikan Moral tumbuhan SP:BM2.2.7
Tuhan dan rekaan manusia.
Cth. diri murid –ciptaan tuhan
Buku/beg – rekaan manusia
Kerohanian,Sikap
0910-0940 BI1.2.1 3. Murid membuat latihan dalam
dan Nilai
(30 minit) BI1.2.2 lembaran kerja dengan bimbingan
Pendidikan Moral
guru.
Berbaris mencuci tangan dan mengambil makanan.
bhs
0940-1010 Doa makan untuk murid beragama Islam dan mengucapkan terima kasih kepada PPM.
KUDAPAN intruksional
(30 minit) Gosok gigi selepas makan.
(bm)
Bermain alat mainan, menonton televisyen, membaca buku……
MI: Verbal
1. Membaca huruf secara urutan. linguistik
Kad huruf
1010-1050 Komunikasi BM3.1.1 2. Memadankan huruf besar dan huruf kinsetetik
Lembaran kerja (Modul Teras)
(40 minit) Bahasa Malaysia BM4.1.1 kecil. Nilai:yakin dan
VCD ABC
3. Menyanyikan lagu abjad. berani
SP:KT2.1.2
MI: bodily
1. Murid mengoyakkan kertas mengikut
Fizikal dan Estetika kinestetik
1050-1120 PFK1.1.9 rupa dengan bimbingan guru (bentuk (Modul
Perkembangan Kertas warna Nilai:rajin, patuh
(30 minit) PFK1.2.7 manusia). Bertema)
Fizikal SP:PSE2.3.1
2. Menampal pada manila kad
2.3.4,2.3.6
Murid:
Menyata apa yang telah dibelajari.
Mempamerkan hasil kerja murid.
Mengemaskan alatan yang digunakan dan mengemas diri. bhs
1150-1200
REFLEKSI Mendengar pesanan dari guru dan mengucapkan selamat pulang / bersalaman. intruksional
( 10 minit )
Guru: (bm)
Membuat penilaian tingkah laku murid.
Membuat penilaian pengetahuan murid.
Mengingatkan kanak-kanak menghabiskan tugasan di rumah.

Refleksi / Catatan Guru :

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____
_

Catatan/Ulasan Guru Besar :

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____
_

Tandatangan Guru Besar : Tarikh :


Persediaan Mengajar Prasekolah

Nama Guru : ______________________________________________

Minggu 1
Tema DIRI SAYA Subtema Minggu Orentasi
Tarikh Hari Khamis

STANDARD
MASA TUNJANG AKTIVITI BAHAN KESEPADUAN CATATAN
PEMBELAJARAN
Sing a National and State Anthems.
RUTIN (bm)
Teacher takes attendant, recite the pledge, prayer bhs intruksional
0730-0740 (bi)
Children greet the teacher (Good morning teacher).
(10 minit)
Read the calendar and weather chart.
1 Children listen and repeat MI: Verbal
BI1.2.1 simple greetings, eg. Good linguistik
Komunikasi
0740-0800 BI1.2.6 morning teacher. Picture cards Interpersonal (Modul
(BI)
(20 minit) BI3.1.6 2 Teacher asks the children to Word cards Value: Teras)
Perbualan Pagi
name the letters from the respect
word ‘Good morning’. SP:PSE2.2.2
MI: kinestetik
1. Membentuk diri sendiri
Doh Nilai:tidak putus
menggunakan doh dengan
0800-0840 Fizikal dan Estetika PFK1.1.4 Berus gigi asa, kebersihan (Modul
bimbingan guru.
(40 minit) Fizikal PFK3.1.2 diri Bertema)
2. Tunjukcara memberus gigi
SP:KM1.2.1,
dengan cara yang betul.
1,2,2
1. Children listen to and follow
instructions given by the
teacher, eg. Stand up, sit MI:kinestetik
BI1.4.1 Word cards
0840-0910 Komunikasi down, keep quite etc. Values:hard (Modul
BI3.3.1 worksheet
(30 minit) Bahasa Inggeris 2. Children read simple phrases Working, Teras)
BI4.2.1
with guidance, eg. Sit down confident
3. Children joining the dotted SP:ST1.1.2
lines of letters.
1. Bercerita tentang
Murid sendiri
pengalaman semasa mula- MI: spatial,
Gambar mimik
Keterampilan mula menjejakkan kaki ke interpersonal
0910-0940 PSE1.1.1 muka (Modul
Perkembangan sekolah, Menunjukkan Value:berani,
(30 minit) PSE2.1.3 Lembaran Bertema)
Sosioemosi gambar mimik muka. jujur
kerja
2. Mewarnakan perasaan SP:KTI1.1.5
mereka pada mimik muka.
Children wash their hand befora and after eating. bhs
0940-1010
RECESS Recite the prayer /brushing teeth intruksional
(30 minit)
Watching television,reading story book (time transition) (BI)
1. Murid menyebut
tanggungjawab mereka MI: Verbal
Murid sendiri
dengan bimbingan guru; linguistik
Kad
1010-1050 KM1.2.3 a. Murid Interpersonal (Modul
Kemanusiaan bergambar
(40 minit) KM1.3.3 b. Rakan Nilai:yakin dan Bertema)
Lembaran
c. Anak berani
kerja
2. Membuat latihan SP:BM4.1.1
(menyambung titik huruf)
MI: bodily
kinestetik
1. Murid diperkenalkan dengan
Nilai:
1050-1120 Listerasi Sains dan ST13.1.1 bahagian-bahagian computer (Modul
Bekerjasama
(30 minit) Teknologi ST13.1.2 2. Cara-cara ‘switch on’ dan Teras)
patuh
‘shut down’.
SP:PSE2.3.1

Children able to recall what they have learnt.


Teacher presents/discusses children’s works. bhs
1150-1200
REFLEKSI Teacher instill moral values. intruksional
( 10 minit )
Children tidy up their stationeries. (BI)
Exchange greetings.

Refleksi / Catatan Guru :

Tandatangan Guru Besar : Tarikh :


Persediaan Mengajar Prasekolah

Nama Guru : ______________________________________________

Minggu 1
Tema DIRI SAYA Subtema Minggu orentasi
Tarikh Hari Jumaat

STANDARD
MASA TUNJANG AKTIVITI BAHAN KESEPADUAN CATATAN
PEMBELAJARAN
Menyanyi lagu kebangsaan dan lagu kebesaran negeri.
RUTIN (bm)
Mencatat kehadiran murid. bhs intruksional
0730-0740 (bm)
Memberi salam kepada guru.
(10 minit)
Membaca kalendar dan cuaca.
1. Guru dan murid berbual tentang MI: Verbal
diri murid; linguistik
BM1.1.1 2. Nama Interpersonal
Komunikasi
0740-0800 BM1.1.2 3. Umur Gambar Nilai:sopan (Model
(BM)
(20 minit) BM2.1.1 4. Tempat tinggal Murid sendiri santun Teras)
Perbualan Pagi
BM2.1.4 5. Murid memperkenalkan diri SP:PSE2.3.1
secara bergilir dengan bimbingan KM1.1.1, 1.1.2
guru.
MI: kinestetik
1. Berjalan-jalan di pesekitaran Nilai:berhati-
Kawasan
0800-0840 Permainan Luar PFK2.1.9 sekolah. hati, (Modul
sekolah
(40 minit) (BI) PFK2.1.10 2. Berjalan pada pelbagai bekerjasama Teras)
permukaan SP:PSE2.1.3
2.1.4
1. Guru menerangkan bahawa
Murid sendiri,
manusia adalah ciptaan Tuhan. MI:naturalis,
Kerohanian,Sikap guru,gambar
0840-0910 PM1.1.2 2. Murid menyebut perbezaan interpersonal (Modul
dan Nilai haiwan dan
(30 minit) PM1.1.3 ciptaan Tuhan dan rekaan Nilai:bersyukur, Bertema)
Pendidikan Moral tumbuhan
manusia. Cth. diri murid –ciptaan bangga
tuhan, Beg- rekaan manusia SP:BM2.2.7

4. Menerangkan kepada murid Lembaran


Kerohanian,Sikap bahawa Tuhan adalah Pencipta kerja
0910-0940 BI1.2.1
dan Nilai Alam. (menanda dan
(30 minit) BI1.2.2
Pendidikan Moral 5. Murid membuat latihan dalam mewarnakan
lembaran kerja dengan bimbingan ciptaan Tuhan)
guru.
Berbaris mencuci tangan dan mengambil makanan.
bhs
0940-1010 Doa makan untuk murid beragama Islam dan mengucapkan terima kasih kepada PPM.
KUDAPAN intruksional
(30 minit) Gosok gigi selepas makan.
(bm)
Bermain alat mainan, menonton televisyen, membaca buku……
MI: Verbal
1. Membaca huruf secara rawak.
Kad huruf linguistik
2. Membaca huruf secara urutan.
1010-1050 Komunikasi BM3.1.3 Lembaran kinsetetik (Modul
3. Memadankan huruf besar dan
(40 minit) Bahasa Malaysia BM4.1.1 kerja Nilai:yakin dan Teras)
huruf kecil.
VCD ABC berani
4. Menyanyikan lagu abjad.
SP:KT2.1.2
MI: bodily
1. Murid ‘switch on’ dan ‘shut down’
kinestetik
1050-1120 ST13.1.2 komputer secara bergilir. (Modul
Sains dan Teknologi Kertas warna Nilai:rajin, patuh
(30 minit) ST13.1.3 2. Menggunakan tetikus klik dan dwi Bertema)
SP:PSE2.3.1
klik dengan bimbingan guru.
2.3.4,2.3.6
Murid:
Menyata apa yang telah dibelajari.
bhs
1150-1200 Mempamerkan hasil kerja murid.
REFLEKSI intruksional
( 10 minit ) Mengemaskan alatan yang digunakan dan mengemas diri.
(bm)
Mendengar pesanan dari guru dan mengucapkan selamat pulang / bersalaman.

Refleksi / Catatan Guru :

Tandatangan Guru Besar : Tarikh :