Anda di halaman 1dari 2

PIDATO NASEHAT PERNIKAHAN

‫ته كا وبر هللا ورحمة عليكم م السال‬


َْ ّ َ ِّ َ ْ َ ِّ َ َ َ َ ِّ َ َْ ََ َ َ َ ُ ِِّ َ َ
ُ ‫السفا َعنُ ه‬
َُ ‫النك‬. ‫م َون َها‬
‫اح ِل ِع َب ِاد ُِه َسنُ الذى هلل ال ْح ْم ُد‬ ُ‫ل َوالسالمُ َوالصالةُ ح‬ُ ‫ن َع‬ ُ ‫ل م َحمدُ سي ِد‬ ُْ ‫ الق ِائ‬: ‫ن َسل ْوا َوتنا كح ْوا تنا‬
ُ ‫مك ِاثرُ ف ِإ‬
ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َِ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ِّ َ ْ ْ َْ
ُ‫م ِبكم‬ُ ‫ل ال ِقيام ُِة يو ُم االم‬
ُ ‫ي واصح ِاب ُِه ا ِل ُِه وع‬ُ ‫ال بعدُ أما اجم ِع‬ُ ‫ال ف‬
ُ ‫ال حو‬
ُ ‫هلل ِبا ِاالُ قو ُة و‬
ُِ ‫ل‬ُ ِ ِ ‫م الع‬
ُ ِ ‫الع ِظي‬.

Poro Bapak Kiyai, poro pini sepuh, poro tamu undangan ingkang kulo hormati, poro hadirin, lan hadirot
ingkang kulo hormati.

SepindahُkawuloُmujiُsyukurُdatengُngarsanipunُAllohُsubhanahuُwaُta’alaُingkangُsampungُparingُ
rohmat, taufik shoho hidayah dateng kito sedoyo, sahinggo kito saget pepanggihan wonten ing puniko
majlis, dalam rangka menyambut hari kebahagiaan, utawi hari resepsi pernikahan ingkang sanget
keramat meniko

Mugi-mugi kerawuhan kito sedoyo meniko kalian Alloh dipun catet dados amal sholeh kito sedoyo.
Amien.

Poro rawuh ingkang kulo hormati !

Ingkangُkapingُkalihُmugihoُrohmatُta’dzim dan salam bahagia Alloh tansah dipun limpahaken


dumatengُjunjunganُkitoُNabiُBesarُMuhammadُshallallahuُ‘alaihiُwasallam,ُsohoُporoُahliُkeluargaُ
lan sohabatipun.

Poro rawuh ingkang kulo hormati !

Berbicara tentang nikah meniko sampun mboten terpandang asing di kalangan umat Islam. Kranten
menurut ajaran agama Islam, melaksanakaken nikah meniko dipun catat sebagai amal ibadah. Sebab
nikah meniko derek sunnahipun kanjeng Nabi, soho ngamalaken dawuhipun kanjeng Nabi :
ََ َ ََ ُ َ َ ُ َ ْ ْ
ُ ِ ُ‫ال ِق َي َام ُِة َي ْو َُم االم ُة ِبكمُ مُك ِاثر‬
‫ىن فُِإ َسل ُْو َوتنا كح ْوا تنا‬

Ingkang artosipun :

“Podoُnikahoُsiroُkabehُlanُpodoُduwehoُketurunanُsiroُkabeh,ُkronoُbesukُingsunُingُdinoُqiamatُ
akeh-akehanُumatُlantaranُsiroُkabeh“

Shoho Islam didalam nikah meniko dados syarat syahipun nikah. Menurut Islam, nikah boten dados syah
kejawi mboten Islam. Dados kanti meniko saget kito simpulaken, bilih Islam lan nikah, meniko
merupakan hal ingkang selalu berhubungan, mboten kenging dipun pisahaken. Sebab nikah di dalam
Islam meniko dados amal ibadah. Dene Islam didalam nikah meniko, dados syarat syahipun nikah.

Poro rawuh ingkang kulo hormat !

Salajengipun menurut sebagian Ulama, wonten ingkang jelasaken bilih tembung nikah meniko asalipun
tembung arab ingkang terdiri saking tigang huruf. Inggih meniko :
HurufُNun,ُHurufُKafُlanُHurufُHa’ُ(Nikahُ‫ )نكح‬ing tigang huruf kolowahu anggadahi

singkatan utawi anggadahi arti piyambak-piyambak. Nomer setunggal huruf Nun meniko singkatan
sangkingُkataُNi’mat,ُtegesipunُtiangُdadosُmantenُutawiُtiangُnikah meniko ngraosaken nikmat lahir
lan batin.

Nomer kaleh huruf Kaf, meniko singkatan saking kata Karomah utawi keramat. Tegesipun dados manten
meniko selalu dipun mulyaaken selalu keramat, sehinggo panggonan lenggahipun meniko dipun
utamaaken wonten ngajeng piyambak kados dene palenggahanipun raja lan permaisuri.

Nomer tigo Huruf Haa meniko singkatan saking kata Hikayah. Ingkang artosipun cerito tegesipun tiyang
menawi sampun nikah, meniko maleh saget cerito-cerito kaleh garwanipun, benten kaleh tiang taksih
bujangan, menawi wonten kamar tilem piambek kleasak-klesik, glimpang-glimpung, kaleh bantal guling,
tapi menawi sampun nikah, yen teng kamar saget cerito-cerito kaleh garwane

Poro rawuh ingkang kulo hormati !!

Kajawi saking meniko taksih wonten malih kewajiban-kewajiban ingkang kedah dipun laksanaaken.
Antara suami lan istri. Dene kewajibanupun tiang jaler sebagai suami, meniko kedan mulang dumateng
istrinipun ingkang sahe. Shoho perintah ngamalaken dawuh-dawuhipun Alloh kados dene : puoso, sholat,
sesuci, adus jinabat, lan sanesipun. Kranten tiang jaler meniko ingkang bertanggung jawab dumateng
tiang istri lan putro-putrinipun.

Alloh sampun dawuh wonten Al-Qur’an


َ َ َ َ َ ِّ
ُ‫ن قوام ُْو َجالُ الر‬
ُ ‫ل‬
ُ ‫ُِء النسآ ع‬

Artosipun :

“Bilihُtiangُjalerُmenikoُingkangُjemenengi/mimpinُdatengُtiangُestri“

Dene kewajiban tiang estri dateng tiang jaler, ing antawisipun inggih meniko, menawi dipun shallallahu
‘alaihiُwasallamangُingka