Anda di halaman 1dari 10

Persediaan Mengajar Prasekolah

Nama Guru : ______________________________________________

Minggu 3
Tema DIRI SAYA Subtema ANGGOTA BADAN SAYA
Tarikh Hari Isnin

STANDARD BAHAN /
MASA TUNJANG AKTIVITI CATATAN
PEMBELAJARAN KESEPADUAN
Menyanyi lagu kebangsaan dan lagu kebesaran negeri.
RUTIN (bm)
Mencatat kehadiran murid. bhs intruksional
0730-0740 (bm)
Memberi salam kepada guru.
(10 minit)
Membaca kalendar dan cuaca.
1. Guru dan murid berbual MI: Verbal
tentang anggota badan linguistik
murid; Interpersonal
Komunikasi BM1.1.7 Gambar
0740-0800 Dari Kepala-kaki Nilai:kasih
(BM) BM2.1.1 Murid sendiri
(20 minit) 2. Murid menunjukkan anggota sayang
Perbualan Pagi BM2.1.3 Carta lagu
badan diri mengikut arahan SP:KTI2.1.6
yang diberi. KTI2.1.3
3. Menyanyikan lagu ‘Diri Saya’.
MI: Verbal
1. Murid diminta senyap dan
linguistik
disuruh mendengar pelbagai
Interpersonal
bunyi di persekitaran . Suasana
BM1.1.8 Nilai:
0800-0840 Komunikasi 2. Murid menyebut apa yang persekitaran (Modul
BM2.1.2 bekerjasama,
(40 minit) Bahasa Melayu mereka dengar ; luar kelas Teras)
BM2.2.2 patuh,berani
Bunyi burung,traktor dll.
SP:PSE2.2.1
3. Murid digalakkan bertanya
PSE2.2.2
soalan berdasarkan bunyi
yang didengar.
1. Murid diminta menyebut MI:intrapersonal
Carta
bahagian tubuh badan ; Kinestetik
bergambar
0840-0910 Sains dan Teknologi LST3.1.1 Kepala,tangan,perut,kaki dll. (motor halus) (Modul
Murid sendiri
(30 minit) Awal Sains LST3.1.2 2. Murid dibimbing mengeja Nilai:kebersihan Bertema)
Lembaran
perkataan dan membuat SP:KM1.1.1,
kerja
latihan . KM1.1.2
1. Children recognize the letters
MI: kinestetik
from their own name.
Komunikasi Interpersonal
2. Children see the letters and
0910-0940 Bahasa Inggeris BI3.1.2 KIDS SMART Value:respect (Modul
hear the sound from Letter
(30 minit) (KIDS SMART BI3.1.7 Programme each other Teras)
Machine from Bailey’s
Programme) SP:PSE2.1.4
Programme.
LST1.1.2
Berbaris mencuci tangan dan mengambil makanan.
bhs
0940-1010 Doa makan untuk murid beragama Islam dan mengucapkan terima kasih kepada PPM.
KUDAPAN intruksional
(30 minit) Gosok gigi selepas makan.
(bm)
Bermain alat mainan, menonton televisyen, membaca buku……
1. Murid diminta melakar bentuk MI: spatial
tubuh badan rakanyang Kertas (ruang)
Fizikal dan Estetika berbaris atas kertas mahjung. mahjung Interpersonal
1010-1050 KTI1.2.4 (Modul
Perkembangan 2. Melukis bahagian badan pada Marker Nilai:
(40 minit) Bertema)
Kreativiti tempat yang betul. Warna bekerjasama
3. Menceritakn hasil kerja Murid sendiri SP:BM2.1.3
kumplan masing-masing PSE3.2.2
MI: verbal
1 Murid bercerita tentang
Murid sendiri linguistik
1050-1120 pertumbuhan diri dari kecil (Modul
Kemanusiaan KM1.13 Gambar Nilai:yakin, ingin
(30 minit) hingga bersekolah dengan Bertema)
(pertumbuhan) tahu
bimbingan guru.
SP:LST3.1.1
Murid:
Menyata apa yang telah dibelajari.
bhs
1150-1200 Mempamerkan hasil kerja murid.
REFLEKSI intruksional
( 10 minit ) Mengemaskan alatan yang digunakan dan mengemas diri.
(bm)
Mendengar pesanan dari guru dan mengucapkan selamat pulang / bersalaman.
.

Refleksi / Catatan Guru :

____________________________________________________________________________________________________________________

Catatan/Ulasan Guru Besar :

____________________________________________________________________________________________________________________

Tandatangan Guru Besar : Tarikh :


Persediaan Mengajar Prasekolah Sesi 2012
SK SK. BATANG AI
Nama Guru : ______________________________________________

Minggu 3
Tema DIRI SAYA Subtema ANGGOTA BADAN SAYA
Tarikh Hari Selasa

STANDARD BAHAN /
MASA TUNJANG AKTIVITI CATATAN
PEMBELAJARAN KESEPADUAN
Sing a National and State Anthems.
RUTIN (bm)
Teacher takes attendant, recite the pledge, prayer bhs intruksional
0730-0740 (bm)
Children greet the teacher (Good morning teacher).
(10 minit)
Read the calendar and weather chart.
1. Listen to words said by the MI: bodily
teacher and respond kinestetik
Komunikasi BI1.2.9 accordingly, Value:
0740-0800 (Modul
(BI) BI1.6.1 Eg.”put up your hand’ etc. Cooperation,
(20 minit) Teras)
Perbualan Pagi 2. Children sing a nusery song in confident
tittle “head, shoulders…” and SP:KTI2.1.13
make an action.
MI: Verbal
1. Bersoaljawab mengenai fungsi
Gambar linguistik,
BM2.2.3 deria manusia.
Murid sendiri Interpersonal,
0800-0840 Komunikasi BM3.4.1 2. Membaca suku kata dengan (Modul
Lembaran Nilai:yakin, rajin
(40 minit) Bahasa Malaysia BM4.1.3 bimbingan, cth. mata, mulut, Bertema)
kerja SP:LST3.1.3
telinga, hidung, lidah
LST3.2.2
3. Murid menulis perkataan (garis
putus) dengan cara yang betul.
1. Sing a song MI: Kinestetik,
Twinkle Little
(Twinkle Little Star) Spatial
Star’s poster
Komunikasi BI1.6.1 2. Read simple words with Values:hard
0840-0910 VCD (Modul
Bahasa Inggeris BI3.2.1 guidance. working,
(30 minit) Workbook Teras)
(Lets Begin) BI4.1.2 3. Children joint the dotted lines confident
in the workbook and colour the SP:KTI1.1.5
pictures
1. Children read the alphabet and ABC chart MI: Verbal
0910-0940 Komunikasi BI3.1.3 (Modul
recognize small and big Worksheet linguistik,
(30 minit) Bahasa Inggeris BI3.1.4 Teras)
letters. Kinestetik
2. Children copy the letters of the Values:hard
alphabet correctly in neat. working,
confident
SP:PSE2.1.2
Children wash their hand befora and after eating. bhs
0940-1010
RECESS Recite the prayer /brushing teeth intruksional
(30 minit)
Watching television,reading story book (time transition) (bm)
Gambar
1. Menunjukkan perasaan sendiri Murid MI: kinestetik
menggunakan mimik muka . Lembaran Interpersonal
1010-1050 Keterampilan Diri PSE1.1.3 (Modul
kerja Nilai:berhati-hati
(40 minit) Sosioemosi PSE1.1.6 2. Mewarnakan gambar mimik Bertema)
Buku jujur
muka, menggunting dan
Gam SP:KM1.2.3
melekatkan pada buku.

1. Murid menggunting kertas


warna yang telah dilakarkan Kertas warna
MI: kinestetik
dalam bentuk; bulat kecil & (telah dilakar)
(motor halus)
1050-1120 Fizikal dan Estetika PFK1.1.8 besar/bujur/segitiga untuk Gam (Modul
Nilai:rajin
(30 minit) Fizikal PFK1.1.15 membenyuk muka. Gunting Bertema)
berhati-hati,
2. Melekatkan bentuk tersebut SP:LST11.1.2
supaya menjadi muka yang
lengkap.
Children able to recall what they have learnt.
Teacher presents/discusses children’s works. bhs
1150-1200
REFLEKSI Teacher instill moral values. intruksional
( 10 minit )
Children tidy up their stationeries. (bi)
Exchange greetings.

Refleksi / Catatan Guru :

____________________________________________________________________________________________________________________
Catatan/Ulasan Guru Besar :

____________________________________________________________________________________________________________________

Tandatangan Guru Besar : Tarikh :

\
Persediaan Mengajar Prasekolah Sesi 2012
SK SK. BATANG AI
Nama Guru : ______________________________________________

Minggu 3
Tema DIRI SAYA Subtema ANGGOTA BADAN SAYA
Tarikh Hari rabu

STANDARD BAHAN /
MASA TUNJANG AKTIVITI CATATAN
PEMBELAJARAN KESEPADUAN
Menyanyi lagu kebangsaan dan lagu kebesaran negeri.
RUTIN (bm)
Mencatat kehadiran murid. bhs intruksional
0730-0740 (bm)
Memberi salam kepada guru.
(10 minit)
Membaca kalendar dan cuaca.
MI: Verbal
linguistik
Komunikasi 1. Berbual mengenai anggota badan
0740-0800 BM2.1.1 Gambar Interpersonal (Model
(BM) manusia kiri dan kanan dengan
(20 minit) BM2.1.3 Nilai: Teras)
Perbualan Pagi bimbingan guru.
menghargai
SP:LST11.1.2
Blok
1. Murid diminta memadankan dua MI: logikal MT
Guli
Sains dan kumpulan objek yang mempunyai Nilai:ingin tahu,
0800-0840 ST6.1.3 Kulit kerang (Modul
Teknologi Awal bilangan: a. sama b. tidak sama tekun
(40 minit) Lembaran Teras)
Matematik SP:PSE2.2.2
2. Murid membuat latihan . kerja

MI:naturalis,
1. Guru menerangkan kepada murid
interpersonal
bahawa manusia adalah ciptaan
Murid sendiri, Nilai:bersyukur,
Kerohanian,Sikap Tuhan.
0840-0910 PM1.1.1 guru, bangga (Modul
dan Nilai 2. Murid menyebut perbezaan
(30 minit) PM1.1.2 gambar SP:BM2.2.7 Teras)
Pendidikan Moral ciptaan Tuhan dan rekaan
haiwan dan
manusia.
tumbuhan
Cth. diri murid –ciptaan tuhan
Alat mainan – rekaan manusia
Kerohanian,Sikap 3. Murid membuat latihan dalam
0910-0940
dan Nilai lembaran kerja dengan bimbingan
(30 minit)
Pendidikan Moral guru.
Berbaris mencuci tangan dan mengambil makanan.
bhs
0940-1010 Doa makan untuk murid beragama Islam dan mengucapkan terima kasih kepada PPM.
KUDAPAN intruksional
(30 minit) Gosok gigi selepas makan.
(bm)
Bermain alat mainan, menonton televisyen, membaca buku……
MI: Verbal
1. Membaca huruf secara urutan. Kad huruf linguistik
BM3.2.1
1010-1050 Komunikasi 2. Menyebut dan membu nyikan Lembaran kinsetetik (Modul
BM3.2.2
(40 minit) Bahasa Malaysia huruf vokal a.e.i.o.u kerja Nilai:yakin dan Teras)
BM3.2.3
3. Menyanyikan lagu vokal. berani
BM4.1.3
SP:KT2.1.2
1. Murid menekap dan melukis MI: bodily
tapak tangan dan kaki sendiri Kertas kosong kinestetik
Fizikal dan Estetika
1050-1120 KTI1.2.2 pada kertas kosong dan Warna Nilai:rajin, patuh (Modul
Perkembangan
(30 minit) KTI1.2.7 mewarnakannya. Tapak tangan SP:PSE2.1.2 Bertema)
Kreativiti
2. Menunjukkan hasil kerja sendiri. dan kaki murid 2.3.1

Murid:
Menyata apa yang telah dibelajari.
bhs
1150-1200 Mempamerkan hasil kerja murid.
REFLEKSI intruksional
( 10 minit ) Mengemaskan alatan yang digunakan dan mengemas diri.
(bm)
Mendengar pesanan dari guru dan mengucapkan selamat pulang / bersalaman.

Refleksi / Catatan Guru :

____________________________________________________________________________________________________________________

Catatan/Ulasan Guru Besar :

____________________________________________________________________________________________________________________

Tandatangan Guru Besar : Tarikh :


Persediaan Mengajar Prasekolah Sesi 2012
SK SK. BATANG AI
Nama Guru : ______________________________________________

Minggu 3
Tema DIRI SAYA Subtema ANGGOTA BADAN SAYA
Tarikh Hari Khamis

STANDARD
MASA TUNJANG AKTIVITI BAHAN KESEPADUAN CATATAN
PEMBELAJARAN
Sing a National and State Anthems.
RUTIN (bm)
Teacher takes attendant, recite the pledge, prayer bhs intruksional
0730-0740 (bi)
Children greet the teacher (Good morning teacher).
(10 minit)
Read the calendar and weather chart.
MI: Verbal
1. Children listen and repeat
linguistik
BI1.2.1 simple greetings, eg. Good
Komunikasi Interpersonal
0740-0800 BI1.2.6 morning teacher. Picture cards (Modul
(BI) Value:
(20 minit) BI3.1.6 2. Teacher asks the children to Word cards Teras)
Perbualan Pagi respect
name the letters from the
SP:PSE2.2.2
word ‘Good morning’.
MI: kinestetik
1. Membentuk diri sendiri Nilai:tidak putus
Doh
menggunakan doh dengan asa, kebersihan
0800-0840 Fizikal dan Estetika PFK1.1.4 Berus gigi (Modul
bimbingan guru. diri
(40 minit) Fizikal PFK3.1.2 Bertema)
2. Tunjukcara memberus gigi SP:KM1.2.1,
dengan cara yang betul. 1,2,2

1. Children listen to and follow


instructions given by the MI:kinestetik
teacher, eg. Stand up, sit Values:hard
BI1.4.1 down, keep quite etc. Word cards Working, self-
0840-0910 Komunikasi (Modul
BI3.3.1 2. Children read simple phrases worksheet confident
(30 minit) Bahasa Inggeris Teras)
BI4.2.1 with guidance, eg. Sit down SP:ST1.1.2
3. Children joining the dotted
lines of letters.
1. Bercerita tentang
pengalaman mereka setelah Murid sendiri
MI: spatial,
bersekolah. Gambar mimik
Keterampilan interpersonal
0910-0940 PSE1.1.1 2. Menunjukkan gambar mimik muka (Modul
Perkembangan Value:berani,
(30 minit) PSE2.1.3 muka. Lembaran Bertema)
Sosioemosi jujur
1. Mewarnakan perasaan kerja
SP:KTI1.1.5
mereka pada mimik muka.

Children wash their hand befora and after eating. bhs


0940-1010
Recess Recite the prayer /brushing teeth intruksional
(30 minit)
Watching television,reading story book (time transition) (BI)
MI: Verbal
1. Murid menyebut Murid sendiri
linguistik
tanggungjawab mereka Kad
1010-1050 KM1.2.3 Interpersonal (Modul
Kemanusiaan dengan bimbingan guru; bergambar
(40 minit) KM1.3.3 Nilai:yakin dan Bertema)
2. Membuat latihan Lembaran
berani
(menyambung titik huruf) kerja
SP:BM4.1.1
MI: bodily
1. Murid diperkenalkan dengan kinestetik
1050-1120 Listerasi Sains dan ST13.1.1 bahagian-bahagian computer Nilai: (Modul
Kids Smart
(30 minit) Teknologi ST13.1.2 2. Cara-cara ‘switch on’ dan Bekerjasama Teras)
‘shut down’. patuh
SP:PSE2.3.1
Murid:
Children able to recall what they have learnt.
bhs
1150-1200 Teacher presents/discusses children’s works.
REFLEKSI intruksional
( 10 minit ) Teacher instill moral values.
(BI)
Children tidy up their stationeries.
Exchange greetings.

Refleksi / Catatan Guru :

____________________________________________________________________________________________________________________

Catatan/Ulasan Guru Besar :

____________________________________________________________________________________________________________________

Tandatangan Guru Besar : Tarikh :


Persediaan Mengajar Prasekolah Sesi 2012
SK SK. BATANG AI
Nama Guru : ______________________________________________

Minggu 3
Tema DIRI SAYA Subtema ANGGOTA BADAN SAYA
Tarikh Hari Jumaat

STANDARD
MASA TUNJANG AKTIVITI BAHAN KESEPADUAN CATATAN
PEMBELAJARAN
Menyanyi lagu kebangsaan dan lagu kebesaran negeri.
RUTIN (bm)
Mencatat kehadiran murid. bhs intruksional
0730-0740 (bm)
Memberi salam kepada guru.
(10 minit)
Membaca kalendar dan cuaca.
1. Guru dan murid berbual tentang MI: Verbal
diri murid; linguistik
BM1.1.1 2. Nama Interpersonal
Komunikasi
0740-0800 BM1.1.2 3. Umur Gambar Nilai:sopan (Model
(BM)
(20 minit) BM2.1.1 4. Tempat tinggal Murid sendiri santun Teras)
Perbualan Pagi
BM2.1.4 5. Murid memperkenalkan diri SP:PSE2.3.1
secara bergilir dengan bimbingan KM1.1.1, 1.1.2
guru.
MI: kinestetik
Nilai:berhati-
1. Murid berjalan secara
Bangku hati,
0800-0840 Permainan Luar PFK2.1.9 mengundur. (Modul
pengimbang bekerjasama
(40 minit) (BI) PFK2.1.10 2. Berjalan dan mengimbang badan Teras)
SP:PSE2.1.3
di atas bangku pengimbang.
2.1.4

1. Guru menerangkan kepada murid


bahawa manusia adalah ciptaan
MI:naturalis,
Tuhan.
Murid sendiri, interpersonal
2. Murid menyebut perbezaan
Kerohanian,Sikap guru,gambar Nilai:bersyukur,
0840-0910 PM1.1.2 ciptaan Tuhan dan rekaan (Modul
dan Nilai haiwan dan bangga
(30 minit) PM1.1.3 manusia. Bertema)
Pendidikan Moral tumbuhan SP:BM2.2.7
Cth. diri murid –ciptaan tuhan
Beg- rekaan manusia
3. Menerangkan kepada murid Lembaran
Kerohanian,Sikap bahawa Tuhan adalah Pencipta kerja
0910-0940 BI1.2.1
dan Nilai Alam. (menanda dan
(30 minit) BI1.2.2
Pendidikan Moral 4. Murid membuat latihan dalam mewarnakan
lembaran kerja dengan bimbingan ciptaan Tuhan)
guru.
Berbaris mencuci tangan dan mengambil makanan.
bhs
0940-1010 Doa makan untuk murid beragama Islam dan mengucapkan terima kasih kepada PPM.
KUDAPAN intruksional
(30 minit) Gosok gigi selepas makan.
(bm)
Bermain alat mainan, menonton televisyen, membaca buku……
MI: Verbal
1. Membaca huruf secara rawak.
Kad huruf linguistik
2. Membaca huruf secara urutan.
1010-1050 Komunikasi BM3.1.3 Lembaran kinsetetik (Modul
3. Memadankan huruf besar dan
(40 minit) Bahasa Malaysia BM4.1.1 kerja Nilai:yakin dan Teras)
huruf kecil.
VCD ABC berani
4. Menyanyikan lagu abjad.
SP:KT2.1.2
MI: bodily
a. Murid ‘switch on’ dan ‘shut down’
kinestetik
1050-1120 ST13.1.2 komputer secara bergilir. (Modul
Sains dan Teknologi Kertas warna Nilai:rajin, patuh
(30 minit) ST13.1.3 b. Menggunakan tetikus klik dan dwi Bertema)
SP:PSE2.3.1
klik dengan bimbingan guru.
2.3.4,2.3.6
Murid:
Menyata apa yang telah dibelajari.
bhs
1150-1200 Mempamerkan hasil kerja murid.
REFLEKSI intruksional
( 10 minit ) Mengemaskan alatan yang digunakan dan mengemas diri.
(bm)
Mendengar pesanan dari guru dan mengucapkan selamat pulang / bersalaman.

Refleksi / Catatan Guru :

____________________________________________________________________________________________________________________

Catatan/Ulasan Guru Besar :

____________________________________________________________________________________________________________________

Tandatangan Guru Besar : Tarikh :