Anda di halaman 1dari 20

SPM 2017 BAHASA MELAYU

KERTAS 2 KOMSAS

(PERCUBAAN BM SPM 2017 JOHOR SET 1)


Latar masyarakat ialah gambaran kehidupan masyarakat yang dipaparkan dalam sesebuah
karya termasuk novel.
Huraikan dua latar masyarakat dalam sebuah novel yang anda kaji.
[7 markah]
JMJ SBE
(1) (1)
Masyarakat yang kuat berpegang pada Masyarakat yang berani menyelamatkan
didikan agama. kawan
Haji Abdul Rahman yang sentiasa menjaga Dahlia terjun ke dalam sungai yang berarus
solat fardunya. Dia sering menunaikan solat deras dalam usahanya untuk
fardu secara berjemaah sama ada di rumah menyelamatkan Said yang baru sahaja
atau di surau kampung. tenggelam ke dasar sungai walaupun dia
tidak tahu berenang.
(2) (2)
Masyarakat yang berfikiran matang dalam Masyarakat yang sayang akan ibu bapa.
tindakan. Dahlia melawat ibunya yang sedang
Danel tidak bertindak balas terhadap aksi menerima rawatan di Hospital Permai, Johor
agresif Rafiq yang menahan Lili dengan Bahru secara bersendirian dengan
sebilah pisau tajam diacukan ke leher Lili. mengeluarkan wang biasiswanya untuk
Sebaliknya, dia bijak menangani detik-detik membayar tambang bas dan teksi.
cemas dengan berfikir secara rasional.

Berpandukan dua buah novel yang anda kaji, jelaskan satu peristiwa yang menggambarkan
nilai kerjasama dalam setiap novel tersebut?
[8 markah]
JMJ SBE
Peristiwa kerjasama dalam kalangan Peristiwa kerjasama pasukan bola jaring
remaja untuk membantu menyelesaikan berlatih di padang
masalah yang berlaku di kampung. Dahlia pelajar tingkatan enam atas
Danel, Lili dan Geetha mewakili golongan bersepakat dengan rakan yang lain untuk
remaja yang berusaha memainkan peranan berlatih sebagai persediaan untuk bertanding
menyatupadukan orang kampung yang dengan pelajar enam rendah. Pertandingan
bertelagah tentang isu pembinaan masjid ini bertujuan untuk mengeratkan hubungan
baharu, mereka bertindak sebagai orang antara pelajar tingkatan enam yang tinggal di
tengah untuk meyakinkan orang kampung asrama
kepentingan membina masjid.

Halaman 1
SPM 2017 BAHASA MELAYU
KERTAS 2 KOMSAS

(PERCUBAAN BM SPM 2017 JOHOR SET 2)


Latar tempat merupakan salah satu aspek penting dalam sesebuah novel.
Berdasarkan sebuah novel yang anda kaji, huraikan dua latar tempat yang terdapat dalam
novel tersebut.
[7 markah]

JMJ SBE
(a) Kampung Sentosa. Contohnya, Lili telah (a) Sekolah Menengah Perempuan
menghabiskan cuti persekolahannya Temenggun Ibrahim – Dahlia menimba
selama dua minggu di kampung ini. ilmu sebagai pelajar tingkatan enam atas
(b) Pekan Sentosa. Contohnya, Bas di sekolah ini. Dia tinggal di asrama
ekspres dari Kuala Lumpur telah sekolah kerana rumahnya jauh dan ingin
menurunkan Lili di pekan ini sebelum Lili memudahkan dia belajar.
dijemput oleh Rashid untuk ke rumah (b) Hospital Batu Pahat – Dahlia melawat
datuk dan neneknya. ayahnya yang ditahan di wad kerana
(c) Rumah datuk / Haji Abdul Rahman. dipatuk ular. Di pekarangan hospital, dia
Contohnya, Geetha datang bermalam di bertemu dengan Cikgu Hisyam dan
rumah datuk Lili selama dua malam. Kavita yang kebetulan berada di situ
kerana membawa Siti Wangi yang
pengsan.

Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, huraikan satu peristiwa yang memaparkan
nilai kegigihan dalam kedua-dua novel tersebut.
[8 markah]
JMJ SBE
Peristiwa kesedaran tentang pentingnya Peristiwa kegigihan seorang ketua
kegigihan dan ketekunan dalam keluarga mencari rezeki.
mempelajari sesuatu bidang. Embong gigih bekerja keras dari pagi hingga
Lili gigih mempelajari bahasa asing sehingga malam bagi mencari wang demi membela
dia boleh bertutur dalam bahasa Mandarin kehidupannya ketika isterinya dirawat di
dengan fasih. Dia juga gigih dan tekun hospital dan terpaksa menjaga anak-anak
mempelajari bahasa-bahasa asing yang lain yang masih kecil.
seperti bahasa Thai, bahasa Jepun, dan
bahasa Latin sehingga dia boleh
berkomunikasi dengan baik.

Halaman 2
SPM 2017 BAHASA MELAYU
KERTAS 2 KOMSAS

(PERCUBAAN BM SPM 2017 JOHOR SET 3)


Pelbagai peristiwa berlaku dalam latar tempat yang sama.
Jelaskan dua peristiwa yang berlaku di satu latar tempat yang sama dalam sebuah novel.
[7 markah]
JMJ SBE
Rumah Datuk Hospital Batu Pahat,
(a)Tempat Datuk Bercerita Tentang (a) tempat Saleha dimasukkan ke Wad 6:
kemujaraban akar kayu kepada Lili. Wad Psikiatri sebelum dipindahkan ke
(b)Tempat Danel datang dan membantu Hospital Permai, Johor Bahru.
nenek memasak
(c)Tempat Danel berurut dengan datuk (b) tempat Embong menerima rawatan
selama seminggu setelah dipatuk ular
tedung

Berdasarkan sebuah novel yang anda kaji, huraikan tiga peristiwa yang tidak wajar
dicontohi.
[8 markah]
JMJ SBE
(1) (1)
-peristiwa suami Cik Jah iaitu Pak Seman sering -peristiwa Mak Aton yang suka menghina Dahlia
memukul Cik Jah tidak wajar kita contohi. Dia juga dan keluarganya disebabkan kemiskinan mereka
sering berjudi sehingga melupakan tidak wajar kita contohi. Mak Aton juga suka
tanggungjawabnya sebagai ketua keluarga. Peristiwa menabur fitnah tehadap Dahlia dengan mengatakan
yang berkaitan dengan sikap suami Cik Jah tidak bahawa Dahlia sudah ditebuk tupai kerana lelaki
wajar dicontohi oleh pembaca datang ke rumahnya silih berganti.
(2) (2)
-peristiwa Rafik dan Haziq yang menculik Lili -peristiwa Nek Kiah yang sangat membenci
tidak wajar kita contohi. Sikap buruk mereka ini keluarga Dahlia tidak wajar kita contohi. Nek Kiah
melanggar undang-undang demi kepentingan diri. memang tidak suka akan keluarga Dahlia kerana
(3) mereka hidup dalam kemiskinan. Nek Kiah
-peristiwa Haziq dan Rafiq yang merupakan anak- membandingkan keluarga Dahlia dengan anak-
anak Che Jah terlibat dengan masalah sosial anaknya yang lain yang semuanya hidup senang-
akibat tersalah memilih kawan tidak wajar kita lenang. Dia juga sering menghina keluarga Dahlia.
contohi. Hal ini menyebabkan mereka diberhentikan Sikap begitu tidak sesuai dijadikan teladan.
sekolah. Sikap negatif ini tidak wajar dicontohi (3)
pembaca. -peristiwa Seman menuduh Embong mempelajari
ilmu guna-guna sehingga Leha sanggup
berkahwin dengannya yang tidak diketahui asal
usulnya tidak wajar kita contohi. Seman juga
mencadangkan agar tanah yang diduduki oleh
keluarga Dahlia dijual. Sikap negatif ini tidak wajar
kita contohi kerana sikap ini memberikan masalah
kepada orang lain.

Halaman 3
SPM 2017 BAHASA MELAYU
KERTAS 2 KOMSAS

(PERCUBAAN BM SPM 2017 PENANG SET 1,2,3)


Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, huraikan tema dan contoh peristiwa yang
terdapat dalam novel tersebut.
[7 markah]
Jendela Menghadap Jalan Songket Berbenang Emas
- Tema novel Jendela Menghadap Jalan ialah - Tema Novel Songket Berbenang Emas ialah
ketabahan seorang gadis dalam menempuh ketabahan/kecekalan seorang gadis remaja
berbagai-bagai ujian dan rintangan sewaktu menghadapi cabaran hidup.
menghabiskan cuti persekolahan di kampung - Dahlia tabah menghadapi karenah ibunya yang
datuknya. tidak mengenalinya setelah menghidap tekanan
- Buktinya, semasa Lili berada di Kampung perasaan.
Sentosa, Lili tidak pernah menghubungi ibunya di - Dahlia tabah menjaga adik-adiknya yang masih
Kuala Lumpur untuk mengadu mengenai masalah kecil kerana bapanya, Embong dirawat di hospital
yang dihadapinya. Lili berusaha sedaya upaya akibat dipatuk ular tedung dan dia terpaksa
menempuh dugaan dengan semangat yang berulang-alik ke hospital melawat bapanya.
kental.
- Dahlia tabah menghadapi desakan neneknya,
- Lili tabah menghadapi karenah datuknya Haji Nek Kiah yang bercadang hendak menjual tanah
Abdul Rahman yang mempertahankan yang menjadi tempat tinggal Dahlia dan
pengamalan perubatan tradisional yang dikatakan keluarganya atas alasan tidak mampu membayar
boleh menyembuhkan pelbagai penyakit wang yang diminta oleh neneknya.
walaupun disanggah oleh golongan muda.

Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, huraikan cara watak utama
menyelesaikan konflik yang dihadapinya.
[8 markah]
Jendela Menghadap Jalan Songket Berbenang Emas
- Konflik dalaman yang dialami oleh Lili yang - Konflik antara Nek Kiah dengan Dahlia apabila
diminta oleh ibunya supaya menghabiskan cuti Nek kiah berprasangka buruk terhadap Dahlia
persekolahannya di kampung. Cara apabila melihat Azhari menghantar Dahlia pulang
penyelesaian konflik tersebut ialah Lili menurut ke rumah. Cara penyelesaiannya Dahlia hanya
sahaja cadangan ibunya supaya bercuti di mendiamkan diri sahaja semasa ditegur oleh Nek
kampung dan berpura-pura gembira walaupun Kiah
hatinya berat untuk ke sana kerana dia - Konflik antara Dahlia dengan Cikgu Salwani yang
bercadang menghabiskan cuti persekolahan tidak membenarkan Dahlia keluar dari asrama
bersama-sama rakannya di Kuala Lumpur. untuk menjaga adik-adiknya setelah ibunya
dimasukkan ke hospital. Cara penyelesaiannya
Dahlia bertekad keluar dari asrama dan berulang-
alik dari rumah ke sekolah.

Halaman 4
SPM 2017 BAHASA MELAYU
KERTAS 2 KOMSAS

(PERCUBAAN BM SPM 2017 PERAK)


Persoalan ketabahan merupakan salah satu daripada persoalan yang terdapat dalam novel
yang anda kaji.
Jelaskan dua peristiwa yang dapat dikaitkan dengan persoalan ketabahan dalam sebuah
novel yang anda kaji.
[7 markah]
Jendela Menghadap Jalan Songket Berbenang Emas
- Peristiwa Lili tabah menghadapi kerenah -Peristiwa Dahlia tabah menghadapi kerenah
ibunya yang mahu Lili menghabiskan cuti ibunya yang tidak mengenalinya setelah
persekolahannya di kampung datuk dan menghidap tekanan perasaan.
neneknya. -Peristiwa Dahlia tabah menghadapi kerenah
- Peristiwa Lili tabah menghadapi kerenah Aton yang menghina Dahlia semasa Azhari
datuk yang tidak mahu menceritakan menghantarnya pulang ke rumah.
sejarah jendela menghadap jalan. Peristiwa ini dapat dikaitkan dengan
Peristiwa ini dapat dikaitkan dengan persoalan ketabahan menghadapi kerenah
persoalan ketabahan menghadapi kerenah ibu dan orang sekeliling.
orang tua.

Berdasarkan dua buah novel yang telah anda pelajari, jelaskan satu sikap masyarakat yang
sepatutnya dihindari.
[8 markah]
Jendela Menghadap Jalan Songket Berbenang Emas
- Sikap masyarakat yang terlibat dalam gejala sosial - Sikap masyarakat yang berprasangka buruk
Sebagai contohnya, Rafik dan Haziq suka mencuri terhadap orang lain
harta benda orang kampung. Selain itu, mereka Sebagai contohnya, Aton dan Nek Kiah berprasangka
terlibat dalam penyalahgunaan dadah. buruk terhadap keluarga Dahlia. Nek Kiah suka
- Sikap masyarakat yang terlibat dalam masalah menghina Dahlia dan keluarganya disebabkan
perjudian kemiskinan mereka. Atonsuka menabur fitnah
Sebagai contohnya, Seman, suami Che Jah seorang tehadap Dahlia dengan mengatakan bahawa Dahlia
kaki judi sehingga sanggup mengabaikan sudah ditebuk tupai kerana lelaki datang ke
tanggungjawab sebagai seorang ketua keluarga. rumahnya silih berganti.
- Sikap masyarakat yang bercanggah pendapat - Sikap masyarakat yang terlibat dalam gejala
Sebagai contohnya, penduduk kampung yang sosial
mengalami percanggahan pendapat mengenai Sebagai contohnya, Abu Bakar suka berfoya-foya
perletakan kubah di surau ataupun membina masjid dengan rakan-rakannya sehingga sanggup mencuri
yang baru. kambing milik bapanya sendiri.
- Sikap masyarakat yang suka menghina orang lain
Sebagai contohnya, Mak Aton yang suka menghina
Dahlia dan keluarganya disebabkan kemiskinan
mereka. Mak Aton juga suka menabur fitnah tehadap
Dahlia dengan mengatakan bahawa Dahlia sudah
ditebuk tupai kerana lelaki datang ke rumahnya silih
berganti.

Halaman 5
SPM 2017 BAHASA MELAYU
KERTAS 2 KOMSAS

(PERCUBAAN BM SPM 2017 KEDAH)


Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan latar tempat yang terdapat dalam
novel tersebut.
[7 markah]
Jendela Menghadap Jalan Songket Berbenang Emas
- Kampung sentosa - Padang bola jaring
Tempat Lili menghabiskan masa cuti persekolahannya Dahlia berlatih bola jarring bersama dengan rakanya, Siti
selama dua minggu. Wangi.
- Rumah datuk / Haji Abdual Rahman - Kantin sekolah
Danel dan ayahnya William Ng datang ke rumah datuk Tempat Azahari menunggu Dahlia untuk bertemu
untuk berubat. dengannya.
Tempat Datuk bercerita tentang kemujaraban akar kayu - SMK Tun Ismail
kepada Lili. Tempat Azahari dan Dahlia belajar, sewaktu Dahlia
- Surau Kampung Sentosa tingkatan 1 dan Azahari tingkatan 5.
Tempat berlakunya kekecohan kerana isu pembinaan - SM Temenggung Ibrahim
masjid dan kubah surau serta sikap penduduk kampong Dahlia menimba ilmu sebagai pelajar tingkatan 6 dan dia
yang berpuak-puak. tinggal di asrama sekolah ini.
- Balai Raya - Bilik kerjaya
Tempat penduduk kampong berkumpul bagi Tempat cikgu Hisyam mendapat tahu masalah Dahlia
menyelesaikan masalah pembelian tanah orang kampong daripada Kavita
oleh orang yang tidak dikenali. Tempat Dahlia bertemu dengan Cikgu Hisyam.
Tempat Che Jah membuat pengakuan bahawa suaminya - Kebun getah
Seman yang melarikan kubah surau. Tempat Saleha menorah getah dan bersembunyi.

Dalam sesebuah novel terdapat banyak peristiwa yang memberikan teladan kepada
pembaca.
Berdasarkan dua buah novel yang anda kaji, huraikan satu peristiwa pada bahagian
peleraian yang dapat memberikan teladan kepada pembaca.
[8 markah]
Jendela Menghadap Jalan Songket Berbenang Emas
- Peristiwa Lili menyelesaikan masalah - Peristiwa Nek Kiah yang tidak menyukai
keganasan rumah tangga Che Jah dengan keluarga Dahlia dan bersikap pilih kasih
bantuan Puan Hamizah, Pegawai Kebajikan akhirnya insaf selepas dia dijaga dengan baik
Masyarakat. oleh Dahlia dan adik-beradiknya semasa Nek
Sebab: Seseorang yang berada dalam kesusahan Kiah sakit.
perlu dibantu agar dapat meringankan beban Sebab: Ahli keluarga tidak perlu mempunyai sikap
mereka. pilih kasih terhadap anak cucu.
- Peristiwa Lili berasa sangat bahagia sewaktu - Peristiwa Penduduk Kampung Haji Rais telah
melihat ibu berbual-bual mesra dengan datuk bermuafakat dan bekerjasama membina
semasa ibu pulang ke kampung untuk rumah Embong semula yang musnah akibat
menjemput Lili pulang ke Kuala Lumpur. banjir. Kaum wanita bergotong-royong
Sebab: Seseorang anak perlu mempunyai menyediakan makan.
hubungan yang rapat dengan iby bapanya Sebab: Permuafakatan amat penting dalam
walaupun sudah berkeluarga dan memiliki kerjaya menyelesaikan sesuatu masalah.
yang baik.
Halaman 6
SPM 2017 BAHASA MELAYU
KERTAS 2 KOMSAS

(PERCUBAAN BM SPM 2017 KELANTAN)


Dalam setiap novel terdapat pelbagai peristiwa yang boleh diteladani oleh pembaca.

Berdasarkan sebuah novel yang telah anda kaji, jelaskan dua peristiwa yang boleh dijadikan
teladan oleh pembaca.
[7 markah]
Jendela Menghadap Jalan Songket Berbenang Emas
Peristiwa pertama yang memberikan teladan ialah peristiwa Peristiwa pertama yang memberikan teladan ialah peristiwa
Lili suka berkawan dan peramah.Misalnya, Lili berkenalan Nek Kiah juga selalu menghina keluarga Embong yang
dengan seorang pelajar tahun satu Jurusan Kejuruteraan hidup miskin. Dia juga tidak suka akan keluarga Dahlia dan
Awam, Universiti Malaya yang bernama Geetha ketika bercadang menjual rumah mereka. Akhirnya, Nek Kiah jatuh
mereka bersama-sama di dalam bas menuju ke daerah sakit dan dimasukkan ke hospital oleh Dahlia iaitu cucunya
Dungun, Terengganu. Peristiwa ini memberikan teladan yang tidak disukai oleh Nek Kiah. Nek Kiah juga dijaga
kepada kita agar berkawan dengan sesiapa sahaja tanpa bergilir-gilir oleh keluarga Embong. Peristiwa ini
melihat agama dan budaya yang berbeza. Hal ini dikatakan memberikan teladan kepada kita agar kita janganlah
demikian kerana kawan biar seribu, lawan biar satu. menghina orang lain atau keluarga kita sendiri. Hal ini
dikatakan demikan kerana apabila kita susah atau sakit kita
Peristiwa pertama yang memberikan teladan ialah peristiwa perlukan mereka.
Lili yang prihatin terhadap masalah orang lain. Umpamanya,
Lili prihatin dan meminta bantuan Kak Hamimah supaya Peristiwa kedua yang memberikan teladan ialah apabila
mengambil tindakan terhadap suami Che Jah yang Dahlia keluar dari asrama untuk menjaga adik-adiknya.
melakukan jenayah keganasan rumah tangga. Peristiwa ini Dahlia juga meminjam nota-nota daripada kawan dan
memberikan teladan kepada kita agar peka dan sensitive membuat ulang kaji di pusat pemindahan banjir kerana
akan sesuatu masalah dan berusaha menyelesaikan rumahnya dihanyutkan oleh banjir. Akhirnya Dahlia berjaya
masalah tersebut. mendapat keputusan yang cemerlang. Peristiwa ini
memberikan teladan agar kita jangan sekali-kali putus asa
dan terus berusaha kerana usaha yang berterusanakan
membuahkan kejayaan. Kita juga hendaklah membantu
keluarga kita yang dalam kesusahan.

Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, huraikan satu persoalan kejujuran bagi
setiap novel tersebut.
[8 markah]
Jendela Menghadap Jalan Songket Berbenang Emas
Persoalan kejujuran seorang isteri tentang Persoalan kejujuran seorang anak murid
kelemahan suaminya. Sebagai contoh, kubah kepada gurunya. Dahlia jujur memberikan
surau telah dicuri dan berlaku kekecohan di alasan kepada guru sekolah bahawa dia
kampung sentosa. Penduduk kampung menuduh
anak-anak Che Jah yang mencurinya tetapi Lili
terpaksa berhenti sekolah kerana ingin
membantah tuduhan itu. Pada waktu subuh, datuk menjaga adiknya. Amhirnya, Cikgu Salwani
dan orang-orang kampung telah berjaya tidak dapat berbuat apa-apa kerana Dahlia
menangkap Rafik dan Haziq. Mesyuarat gembar tekal dengan pendiriannya untuk berhenti
telah diadakan di balai raya pada sepuluh pagi. sekolah demi menjaga adik-adiknya.
Che Jah membuat pengakuan bahawa suaminya
Seman yang melarikan kubah surau.

Halaman 7
SPM 2017 BAHASA MELAYU
KERTAS 2 KOMSAS

(PERCUBAAN BM SPM 2017 SARAWAK)


Watak sampingan ialah watak pembantu yang membantu watak utama membangunkan
sesebuah cerita.

Huraikan dua perwatakan bagi satu watak sampingan dalam sebuah novel yang anda
pelajari.
[7 markah]
Jendela Menghadap Jalan Songket Berbenang Emas
HAJAH AISYAH – WATAK SAMPINGAN EMBONG – WATAK SAMPINGAN
(a) Seorang isteri yang sayang akan suaminya. (a) Seorang yang penyayang
Contohnya, nenek Lili atau Hajah Aisyah berasa amat Embong berusaha memelihara dan
bimbang akan keselamatan suaminya, Haji Abdul
membesarkan anak-anaknya dengan cara
Rahman atau datuk Lili yang tidak pulang ke rumah pada
suatu malam. Oleh sebab itulah, dia telah meminta menjaga makan minum mereka sepanjang
Rashid mencari suaminya, iaitu datuk Lili/Haji Abdul ketiadaan isterinya yang dirawat di Hospital
Rahman. Taman Bahagia semata-mata kerana dia amat
(b) Seorang nenek yang prihatin akan cucunya. menyayangi anaknya itu.
Contohnya, nenek Lili/Hajah Aisyah sangat prihatin akan (b) Seorang yang bertanggungjawab
cucunya, Lili menyebabkan dia mengawal setiap gerak-
Embong bertanggungjawab mencari wang bagi
geri Lili sepanjang Lili berada di rumahnya di Kampung
Sentosa. Dia tidak membenarkan Lili merayau ke sana memastikan nasib isteri dan anak-anak terbela
dan ke sini terutama selepas kejadian penculikan kerana dengan cara menoreh getah, memotong buah
bimbang akan keselamatan Lili. kelapa sawit, membela kambing dan lain-lain.

Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, jelaskan latar masyarakat yang terdapat
dalam setiap novel tersebut.
[8 markah]
JMJ SBE
(1) (1)
Masyarakat yang kuat berpegang pada didikan Masyarakat yang berani menyelamatkan kawan
agama. Dahlia terjun ke dalam sungai yang berarus deras
Haji Abdul Rahman yang sentiasa menjaga solat dalam usahanya untuk menyelamatkan Said yang
fardunya. Dia sering menunaikan solat fardu secara baru sahaja tenggelam ke dasar sungai walaupun
berjemaah sama ada di rumah atau di surau dia tidak tahu berenang.
kampung.
(2) (2)
Masyarakat yang berfikiran matang dalam Masyarakat yang sayang akan ibu bapa.
tindakan. Dahlia melawat ibunya yang sedang menerima
Danel tidak bertindak balas terhadap aksi agresif rawatan di Hospital Permai, Johor Bahru secara
Rafiq yang menahan Lili dengan sebilah pisau bersendirian dengan mengeluarkan wang
tajam diacukan ke leher Lili. Sebaliknya, dia bijak biasiswanya untuk membayar tambang bas dan
menangani detik-detik cemas dengan berfikir teksi.
secara rasional.

Halaman 8
SPM 2017 BAHASA MELAYU
KERTAS 2 KOMSAS

(PERCUBAAN BM SPM 2017 PAHANG)


Peristiwa dalam sesebuah novel dapat menimbulkan kesedaran kepada pembaca.

Berdasarkan dua peristiwa sebuah novel yang anda pelajari, huraikan sebab-sebab
peristiwa itu dapat menimbulkan kesedaran kepada pembaca.
[7 markah]
Jendela Menghadap Jalan Songket Berbenang Emas
Peristiwa pertama yang menimbulkan kesedaran ialah Peristiwa pertama yang menimbulkan kesedaran ialah
peristiwa Lili suka berkawan dan peramah.Misalnya, Lili peristiwa Nek Kiah juga selalu menghina keluarga Embong
berkenalan dengan seorang pelajar tahun satu Jurusan yang hidup miskin. Dia juga tidak suka akan keluarga Dahlia
Kejuruteraan Awam, Universiti Malaya yang bernama dan bercadang menjual rumah mereka. Akhirnya, Nek Kiah
Geetha ketika mereka bersama-sama di dalam bas menuju jatuh sakit dan dimasukkan ke hospital oleh Dahlia iaitu
ke daerah Dungun, Terengganu. Peristiwa ini menimbulkan cucunya yang tidak disukai oleh Nek Kiah. Nek Kiah juga
kesedaran kepada kita agar berkawan dengan sesiapa dijaga bergilir-gilir oleh keluarga Embong. Peristiwa ini
sahaja tanpa melihat agama dan budaya yang berbeza. Hal menimbulkan kesedaran kepada kita agar kita janganlah
ini dikatakan demikian kerana kawan biar seribu, lawan biar menghina orang lain atau keluarga kita sendiri. Hal ini
satu. dikatakan demikan kerana apabila kita susah atau sakit kita
perlukan mereka.
Peristiwa pertama yang memberikan teladan ialah peristiwa
Lili yang prihatin terhadap masalah orang lain. Umpamanya, Peristiwa kedua yang menimbulkan kesedaran ialah apabila
Lili prihatin dan meminta bantuan Kak Hamimah supaya Dahlia keluar dari asrama untuk menjaga adik-adiknya.
mengambil tindakan terhadap suami Che Jah yang Dahlia juga meminjam nota-nota daripada kawan dan
melakukan jenayah keganasan rumah tangga. Peristiwa ini membuat ulang kaji di pusat pemindahan banjir kerana
menimbulkan kesedaran kepada kita agar peka dan rumahnya dihanyutkan oleh banjir. Akhirnya Dahlia berjaya
sensitive akan sesuatu masalah dan berusaha mendapat keputusan yang cemerlang. Peristiwa ini
menyelesaikan masalah tersebut. menimbulkan kesedaran agar kita jangan sekali-kali putus
asa dan terus berusaha kerana usaha yang berterusanakan
membuahkan kejayaan. Kita juga hendaklah membantu
keluarga kita yang dalam kesusahan.

Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, jelaskan satu peristiwa yang boleh
dikaitkan dengan kerjasama antara watak utama dan watak sampingan.
[8 markah]
Jendela Menghadap Jalan Songket Berbenang Emas
Peristiwa kerjasama dalam kalangan Peristiwa kerjasama pasukan bola jaring
remaja untuk membantu menyelesaikan berlatih di padang
masalah yang berlaku di kampung. Dahlia pelajar tingkatan enam atas
Danel, Lili dan Geetha mewakili golongan bersepakat dengan rakan yang lain untuk
remaja yang berusaha memainkan peranan berlatih sebagai persediaan untuk bertanding
menyatupadukan orang kampung yang dengan pelajar enam rendah. Pertandingan
bertelagah tentang isu pembinaan masjid ini bertujuan untuk mengeratkan hubungan
baharu, mereka bertindak sebagai orang antara pelajar tingkatan enam yang tinggal di
tengah untuk meyakinkan orang kampung asrama
kepentingan membina masjid.
Halaman 9
SPM 2017 BAHASA MELAYU
KERTAS 2 KOMSAS

(PERCUBAAN BM SPM 2017 TERENGGANU)


Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan dua nilai kemasyarakatan yang terdapat dalam
novel tersebut.
[7 markah]
Jendela Menghadap Jalan Songket Berbenang Emas
Nilai kerjasama Nilai kerjasama
Danel, Lili dan Geetha mewakili golongan remaja Dahlia pelajar tingkatan enam atas bersepakat
yang berusaha memainkan peranan dengan rakan yang lain untuk berlatih sebagai
menyatupadukan orang kampung yang bertelagah persediaan untuk bertanding dengan pelajar enam
tentang isu pembinaan masjid baharu, mereka rendah. Pertandingan ini bertujuan untuk
bertindak sebagai orang tengah untuk meyakinkan mengeratkan hubungan antara pelajar tingkatan
orang kampung kepentingan membina masjid. enam yang tinggal di asrama.
Nilai perpaduan
Lili suka berkawan dan peramah serta berkawan Nilai perpaduan
tanpa mengira bangsa dan agama. Misalnya, Lili Penduduk Kampung Haji Rais yang hidup bersagtu
berkenalan dengan seorang pelajar tahun satu padu telah bemuafakat untuk membina rumah
Jurusan Kejuruteraan Awam, Universiti Malaya yang Embong semula yang musnah akibat banjir. Sewaktu
bernama Geetha ketika mereka bersama-sama di kaum lelaki membina rumah, kaum wanita pula
dalam bas menuju ke daerah Dungun, Terengganu. bergotong-royong menyediakan makanan.

Terdapat pelbagai peristiwa menarik yang dipaparkan dalam sesebuah novel.


Berdasarkan dua buah novel yang anda kaji, huraikan satu peristiwa paling menarik yang terdapat dalam
setiap novel tersebut dan kemudian jelaskan sebab anda berpendapat demikian.
[8 markah]
Jendela Menghadap Jalan Songket Berbenang Emas
Peristiwa Datuk Lili merawat Kak Mimah yang Peristiwa Dahlia sanggup terjun ke dalam sungai
menghidap penyakit gout dengan menggunakan untuk menyelamatkan Said yang lemas. Peristiwa
tumbuh-tumbuhan herba seperti mas cotek, ini berjaya menarik perhatian saya kerana sifat berani
pegaga, daun sirih, daun belimbing dan yang ada pada Dahlia yang sanggup menghadapi
sebagainya. Peristiwa ini berjaya menarik perhatian sebarang risiko dalam menyelamatkan nyawa orang
saya kerana datuk Lili bersedia membantu sesiapa lain ini jarang dimiliki oleh orang lain. Walaupun
sahaja yang menghidap penyakit dengan perubatan Dahlia seorang gadis, namun dia berani terjun ke
tradisional. Kita juga perlu membantu orang yang dalam sungai yang berarus deras itu demi
memerlukan bantuan jika kita mempunyai kepakaran menyelamatkan nyawa orang lain.
dalam apa-apa bidang.
Peristiwa Dahlia sanggup berkorban dengan
Peristiwa Lili, Geetha, Danel mewakili golongan keluar dari asrama kerana ingin menguruskan
remaja yang bekerjasama untuk menyelesaikan adik-adiknya yang masih kecil setelah ibunya
masalah orang kampung yang kurang bersetuju dimasukkan ke hospital akibat kemurungan.
dengan pembinaan masjid baharu, sebaliknya Walaupun peperiksaan STPM hanya tinggal
hanya mahu kubah dipasang di surau yang sudah beberapa bulan sahaja lagi, Dahlia sanggup
lama usianya. Peristiwa ini berjaya menarik berkorban demi keluarganya yang dilanda musibah.
perhatian saya kerana walaupun Geetha dan Danel Peristiwa ini berjaya menarik perhatian saya kerana
berlainan bangsa dan agama, mereka sanggup Dahlia sanggup berkorban dan lebih mengutamakan
membantu Lili yang beragama Islam untuk kepentingan keluarga daripada kepentingan dirinya
menyelesaikan masalah berkaitan dengan surau di sendiri yang akan menduduki peperiksaan STPM
Kampung Sentosa. tidak lama lagi.
Halaman 10
SPM 2017 BAHASA MELAYU
KERTAS 2 KOMSAS

(PERCUBAAN BM SPM 2017 MELAKA)


Novel yang baik dapat memberikan banyak manfaat kepada pembaca.
Berdasarkan novel yang telah anda pelajari, huraikan dua kebaikan yang anda peroleh.
[7 markah]
Jendela Menghadap Jalan Songket Berbenang Emas
(1) dapat mempelajari nilai-nilai murni dalam (1) dapat mempelajari nilai-nilai murni dalam
novel novel
Lili bijak menangani kes keganasan rumah tangga Dahlia sanggup terjun ke dalam sungai untuk
yang dilakukan oleh Seman terhadap isterinya, Che menyelamatkan Said yang lemas. Peristiwa ini
Jah dan anak-anak dengan menceritakan masalah mengajar saya sifat berani menghadapi sebarang
tersebut kepada Kak Mimah, Penolong Pegawai risiko dalam menyelamatkan nyawa orang lain.
Kebajikan Masyarakat. Peristiwa ini mengajar saya
sifat bijaksana menghadapi sebarang masalah dalam (2) dapat mengutip pelbagai pengajaran dalam
kalangan jiran tetangga. novel
Tauke Lim juga sanggup membayar harga tanah
(2) dapat mengutip pelbagai pengajaran dalam sebanyak RM15000 kepada Nek Kiah kerana dia
novel tidak mahu keluarga Embong berpindah dari situ
Lili memaafkan kesalahan Rafik dan Haziq yang telah apabila tanah itu dijualkan kepada orang lain kerana
menculiknya, walaupun tindakan mereka itu tidak dia amat memahami penderitaan hidup keluarga
baik. Peristiwa ini memberikan pengajaran kepada Dahlia. Peristiwa ini memberikan pengajaran kepada
saya supaya kita mestilah memaafkan kesalahan saya supaya kita mestilah bersedia membantu dan
orang lain walaupun orang tersebut pernah menyumbangkan apa-apa yang mampu kepada
melakukan perkara yang tidak baik kepada kita. sesiapa sahaja yang memerlukan bantuan tanpa
mengira status, kaum dan agama.

Unsur saspen dapat menarik minat pembaca untuk meneruskan pembacaan novel.
Jelaskan unsur saspen yang terdapat dalam dua buah novel yang telah anda pelajari.
[8 markah]
Novel Jendela Menghadap Jalan Novel Songket Berbenang Emas
1. Peristiwa kehilangan kubah surau 1. Peristiwa Dahlia terjun ke sungai untuk
Peristiwa ini dikatakan saspens kerana pembaca menyelamatkan Said
ingin tahu orang yang mencuri kubah tersebut. Peristiwa ini dikatakan saspens kerana pembaca
Penduduk kampung menuduh Haziq dan Rafiq tetapi, ingin tahu apa akan terjadi kepada Dahlia. Rupa-
sebenarnya Semanlah yang mencuri kubah tersebut. rupanya Dahlia selamat dan berjaya menjumpai Said
di dasar sungai

2. Peristiwa penculikan Lili 2. Peristiwa Embong membawa bangkai ular


Peristiwa ini dikatakan saspens kerana pembaca sawa balik ke rumah
ingin tahu perkara yang terjadi kepada Lili setelah Peristiwa ini dikatakan saspens kerana pembaca
diculik oleh Haziq dan Rafiq.Pembaca juga tertanya- tertanya-tanya tentang tujuan Embong membawa
tanya sama ada Danel berjaya menyelamatkan Lili. balik bangkai ular sawa yang telah dibunuh itu ke
rumahnya. Embong membawa balik ular itu untuk
membuktikan bahawa dia mampu menewaskan ular
tersebut serta kekuatannya kepada Dahlia.

Halaman 11
SPM 2017 BAHASA MELAYU
KERTAS 2 KOMSAS

(PERCUBAAN BM SPM 2017 SBP)


Latar tempat menjadi aspek penting dalam sesebuah novel.
Huraikan dua latar tempat dalam sebuah novel yang anda pelajari.
[7 markah]
JMJ SBE
(d) Kampung Sentosa. Contohnya, Lili telah (c) Sekolah Menengah Perempuan
menghabiskan cuti persekolahannya Temenggun Ibrahim – Dahlia menimba
selama dua minggu di kampung ini. ilmu sebagai pelajar tingkatan enam atas
(e) Pekan Sentosa. Contohnya, Bas di sekolah ini. Dia tinggal di asrama
ekspres dari Kuala Lumpur telah sekolah kerana rumahnya jauh dan ingin
menurunkan Lili di pekan ini sebelum Lili memudahkan dia belajar.
dijemput oleh Rashid untuk ke rumah (d) Hospital Batu Pahat – Dahlia melawat
datuk dan neneknya. ayahnya yang ditahan di wad kerana
(f) Rumah datuk / Haji Abdul Rahman. dipatuk ular. Di pekarangan hospital, dia
Contohnya, Geetha datang bermalam di bertemu dengan Cikgu Hisyam dan
rumah datuk Lili selama dua malam. Kavita yang kebetulan berada di situ
kerana membawa Siti Wangi yang
pengsan.

Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, huraikan satu persoalan kebijaksanaan
bagi setiap novel tersebut.
[8 markah]
Jendela Menghadap Jalan Songket Berbenang Emas
- Persoalan kebijaksanaan dalam menegakkan - Persoalan kebijaksanaan dalam pelajaran.
syair Islam Dahlia tetap mengutamakan pelajarannya dengan
Dalam perjuangan membina kubah surau di meminjam nota dan bertanyakan kepada Kavita
kampung dalam menegakkan syiar Islam. dan Siti Wangi walaupun terpaksa membantu
Penduduk sanggup menolak peruntukan dari Yang ayahnya menguruskan rumah tangga setelah
Berhormat untuk membina sebuah balai raya ibunya dihantar ke hospital untuk menerima
tetapi bersetuju untuk membina kubah surau bagi rawatan.
tujuan keagamaan. - Persoalan kebijaksaan bertindak dalam
- Persoalan kebijaksaan menuntut ilmu menghadapi situasi yang bahaya
pengetahuan Embong berjaya mengalahkan ular sawa yang
Geetha merupakan seorang mahasiswa yang rajin cuba membelitnya sewaktu memotong kelapa
menuntut ilmu, juga merupakan seorang pelajar sawit di ladang.
tahun satu Jurusan Kejuteraan Awam, Universiti
Malaya, begitu juga Lili yang berhasrat untuk
melanjutkan pelajaran ke universiti.

Halaman 12
SPM 2017 BAHASA MELAYU
KERTAS 2 KOMSAS

(PERCUBAAN BM SPM 2017 MRSM)


Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, huraikan dua konflik antara watak yang terdapat dalam
novel tersebut.
[7 markah]
Jendela Menghadap Jalan Songket Berbenang Emas
- Konflik antara suami dengan isteri. - Konflik antara bapa dengan anak.
Hampir 10 tahun Che Jah dan anak-anaknya Dahlia tidak bersetuju dengan tindakan bapanya,
menjadi mangsa penderaan suaminya, Seman Embong yang ingin menghantar ibunya, Saleha
yang pulang lewat malam. Akibat kesan alcohol ke hospital bahagia untuk mendapatkan rawatan
dan kalah judi mereka sering dibelasah oleh lanjut.
Seman - Konflik antara anak murid dengan guru.
- Konflik antara masyarakat kampung. Cikgu Salwani tidak membenarkan Dahlia keluar
Penduduk Kampung Sentosa menghadapi konflik dari asrama untuk tinggal di rumah tetapi Dahlia
tentang isu peletakan kubah yang baharu di berdegil dan terus meninggalkan asrama tanpa
masjid lama atau di masjid baharu yang akan kebenaran gurunya.
dibina - Konflik antara ibu mentua dengan menantu.
- Konflik antara generasi muda dengan Nek Kiah tidak suka akan perkahwinan antara
golongan tua. anaknya, Saleha dan Embong dan sering
Danel yang mewakili generasi muda hari ini lebih membanding-bandingkan keluarga mereka yang
gemar memilih rawatan moden untuk mengubati hidup miskin dengan anak-anak Nek Kiah yang
penyakit bapanya namun bapanya memilih lain.
rawatan tradisional yang diusahakan oleh datuk
Lili.

Satu daripada nilai yang terdapat dalam kedua-dua novel yang anda kaji ialah nilai keberanian.
Jelaskan satu peristiwa yang menggambarkan nilai keberanian bagi setiap novel tersebut.
[8 markah]

Jendela Menghadap Jalan Songket Berbenang Emas


- Peristiwa keberanian Danel menyelamatkan - Peristiwa keberanian Dahlia terjun ke dalam
mangsa culik. sungai.
Lili telah menjadi mangsa culik oleh Rafiq dan Dahlia sanggup terjun ke dalam sungai yang
Haziq dan disembunyikan di sebuah rumah using. deras untuk menyelamatkan nyawa Said
Danel yang mengetahui tempat persembunyian - Peristiwa keberanian Embong membunuh
mereka telah dating seorang diri untuk seekor ular.
menyelamatkan Lili. Embong berani melawan dan Berjaya membunuh
- Peristiwa keberanian Lili untuk membuat uar sawa di lading kelapa sawit. Ular sawa telah
aduan tentang isu keganasan rumah tangga. membelit badan Embong ketika dia mencari
Lili berani menyuarakan permasalahan rumah buluh di kawasan kelapa sawit.
tangga Cik Jah dan suaminya kepada Puan
Hamimah iaitu pegawai Jabatan Kebajikan
Masyarakat.

Halaman 13
SPM 2017 BAHASA MELAYU
KERTAS 2 KOMSAS

(PERCUBAAN BM SPM 2017 YIK)


Dalam sesebuah novel, watak utama sering mengalami konflik untuk menghasilkan jalan
cerita yang menarik.
Berdasarkan novel yang anda pelajari, huraikan dua konflik watak utama dan jelaskan
bagaimana watak utama menyelesaikan konflik yang dialami itu.
[7 markah]
Jendela Menghadap Jalan Songket Berbenang Emas
Konflik antara anak dengan ibu konflik antara seorang cucu dengan neneknya.
Lili berkonflik terhadap permintaan ibunya supaya Contohnya, Nek Kiah sentiasa mencemuh dan
mengeluarkan kata-kata yang kesat kepada Dahlia. Nek
dia tinggal di kampung semasa cuti
Kiah juga langsung tidak suka keluarga Dahlia kerana
persekolahannya. cara penyelesaikannya ialah Lili mereka merupakan keluarga yang miskin. Namun, konflik itu
akur dan taat akan permintaan ibunya. Walaupun dapat diatasi apabila Nek Kiah sakit dan dijaga oleh Dahlia.
Lili tidak gembira dengan permintaan ibunya itu, Pada masa itulah, Nek Kiah sedar akan kebaikan Dahlia
namun demi kegembiraan hati ibunya, permintaan dan keluarganya. Konflik diatasi apabila Dahlia tetap
ibunya itu dituruti. membantu neneknya dengan menghantarnya ke hospital.
Kebaikan hati Dahlia telah menyebabkan Nek Kiah insaf.
Konflik golongan muda dengan penduduk Konflik antara seorang remaja dan jirannya. Contohnya,
kampug tentang Dahlia sentiasa dicemuh oleh Aton dan dipanggil
Masalah timbul apabila golongan muda seperti Lili perempuan murahan kerana ada bebrapa orang lelaki yang
dan tua kampung bertelagah atas isu hendak melawat rumahnya. Aton juga sentiasa menyalahkan Dahlia
memasang kubah pada surau atau membina untuk kematian anaknya. Aton tidak faham bahawa Dahlia
tabah dan cuba mnyelamatkan nyawa Said. Konflik ini
masjid. Lili mencadangkan untuk membina masjid
diselesaikan apabila Dahlia dinasihati oleh ayahnya supaya
baharu. Akhirnya cadangannya diterima penduduk sentiasa bersabar dan tabah menghadapi dugaan Tuhan.
kampung. Dahlia sentiasa tabah menghadapi cemuhan.

Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, huraikan satu pengajaran tentang
ketabahan yang terdapat dalam setiap novel tersebut.
[8 markah]
Jendela Menghadap Jalan Songket Berbenang Emas
Kita mestilah tabah menghadapi pelbagai Kita mestilah tabah menghadapi pelbagai
kerenah manusia dalam kehidupan. cabaran dalam kehidupan.
Lili tabah menghadapi kerenah ibunya yang Dahlia tabah menghadapi pelbagai masalah
mahu Lili menghabiskan cuti keluarga seperti kemiskinan,kesihatan ibu
persekolahannya di kampung datuk dan bapanya,masalah penjagaan adik-adiknya
neneknya. Walaupun Lili tidak gembira dengan yang masih kecil ketika ibu bapanya sakit
permintaan ibunya itu, namun permintaan ibunya dan tanggungjawabnya sebagai seorang
itu dituruti demi kegembiraan hati ibunya. pelajar.

Halaman 14
SPM 2017 BAHASA MELAYU
KERTAS 2 KOMSAS

(PERCUBAAN BM SPM 2017 SABAH)


Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, huraikan persoalan kasih sayang berserta
contoh yang sesuai seperti yang diketengahkan dalam novel tersebut.
[7 markah]
Jendela Menghadap Jalan Songket Berbenang Emas
Persoalan kasih sayang antara anak Persoalan kasih sayang antara anak
dengan ibunya. dengan ibunya.
Lili sanggup pulang ke kampung untuk Dahlia sanggup keluar dari asrama untuk
tinggal bersama datuk dan neneknya demi melawat ibunya yang sakit di hospital.
memenuhi permintaan ibunya.

Persoalan kasih sayang antara nenek Persoalan kasih sayang antara nenek
dengan cucunya. dengan cucunya.
Nenek Lili / Hajah Aisyah sangat sayang Nek Kiah yang pada mulanhya tidak
akan cucunya, Lili menyebabkan dia menyukai keluarga Dahlia dan bersikap pilih
mengawal setiap gerak-geri Lili sepanjang kasih akhirnya insaf selepas dia dijaga
Lili berada di rumahnya di Kampung dengan baik oleh Dahlia dan adik-beradiknya
Sentosa. Dia tidak membenarkan Lili semasa Nek Kiah sakit.
merayau ke sana dan ke sini terutama
selepas kejadian penculikan kerana bimbang
akan keselamatan Lili.

Berdasarkan dua buah novel yang anda kaji, huraikan satu pengajaran berkaitan dengan
semangat kerjasama yang terdapat dalam setiap novel.
[8 markah]

Jendela Menghadap Jalan Songket Berbenang Emas


Kita mestilah bekerjasama untuk Kita mestilah bekerjasama dalam pasukan
menyelesaikan masalah yang berlaku di apabila menyertai pertandingan sukan.
kampung. Dahlia pelajar tingkatan enam atas
Danel, Lili dan Geetha mewakili golongan bersepakat dengan rakan yang lain untuk
remaja yang berusaha memainkan peranan berlatih sebagai persediaan untuk bertanding
menyatupadukan orang kampung yang dengan pelajar enam rendah. Pertandingan
bertelagah tentang isu pembinaan masjid ini bertujuan untuk mengeratkan hubungan
baharu, mereka bertindak sebagai orang antara pelajar tingkatan enam yang tinggal di
tengah untuk meyakinkan orang kampung asrama
kepentingan membina masjid.

Halaman 15
SPM 2017 BAHASA MELAYU
KERTAS 2 KOMSAS

(PERCUBAAN BM SPM 2017 SELANGOR SET 2)


Pelbagai nilai kemanusiaan terdapat dalam novel yang anda kaji.
Jelaskan dua nilai kemanusiaan yang terdapat dalam sebuah novel yang anda pelajari.
[7 markah]
Jendela Menghadap Jalan Songket Berbenang Emas
(1) nilai kebijaksanaan (1) nilai keberanian
Lili bijak menangani kes keganasan rumah tangga Dahlia sanggup terjun ke dalam sungai untuk
yang dilakukan oleh Seman terhadap isterinya, Che menyelamatkan Said yang lemas. Peristiwa ini
Jah dan anak-anak dengan menceritakan masalah mengajar saya sifat berani menghadapi sebarang
tersebut kepada Kak Mimah, Penolong Pegawai risiko dalam menyelamatkan nyawa orang lain.
Kebajikan Masyarakat.
(2) nilai baik hati
(2) nilai baik hati Tauke Lim juga sanggup membayar harga tanah
Lili yang bersikap baik hati telah memaafkan sebanyak RM15000 kepada Nek Kiah kerana dia
kesalahan Rafik dan Haziq yang telah menculiknya, tidak mahu keluarga Embong berpindah dari situ
walaupun tindakan mereka itu tidak baik. apabila tanah itu dijualkan kepada orang lain
kerana dia amat memahami penderitaan hidup
keluarga Dahlia.

Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, huraikan satu latar tempat yang terdapat
dalam setiap novel tersebut.
[8 markah]
Jendela Menghadap Jalan Songket Berbenang Emas
(g) Kampung Sentosa. Contohnya, Lili telah (e) Sekolah Menengah Perempuan
menghabiskan cuti persekolahannya Temenggun Ibrahim – Dahlia menimba
selama dua minggu di kampung ini. ilmu sebagai pelajar tingkatan enam atas
(h) Pekan Sentosa. Contohnya, Bas di sekolah ini. Dia tinggal di asrama
ekspres dari Kuala Lumpur telah sekolah kerana rumahnya jauh dan ingin
menurunkan Lili di pekan ini sebelum Lili memudahkan dia belajar.
dijemput oleh Rashid untuk ke rumah (f) Hospital Batu Pahat – Dahlia melawat
datuk dan neneknya. ayahnya yang ditahan di wad kerana
(i) Rumah datuk / Haji Abdul Rahman. dipatuk ular. Di pekarangan hospital, dia
Contohnya, Geetha datang bermalam di bertemu dengan Cikgu Hisyam dan
rumah datuk Lili selama dua malam. Kavita yang kebetulan berada di situ
kerana membawa Siti Wangi yang
pengsan.

Halaman 16
SPM 2017 BAHASA MELAYU
KERTAS 2 KOMSAS

(PERCUBAAN BM SPM 2017 WILAYAH PERSEKUTUAN)


Salah satu nilai yang terdapat novel yang anda kaji ialah nilai kasih sayang.
Jelaskan dua peristiwa yang menggambarkan nilai kasih sayang dalam sebuah novel yang
anda pelajari.
[7 markah]
Jendela Menghadap Jalan Songket Berbenang Emas
Peristiwa kasih sayang antara anak Peristiwa kasih sayang antara anak
dengan ibunya. dengan ibunya.
Lili sanggup pulang ke kampung untuk Dahlia sanggup keluar dari asrama untuk
tinggal bersama datuk dan neneknya demi melawat ibunya yang sakit di hospital.
memenuhi permintaan ibunya.

Peristiwa kasih sayang antara nenek Peristiwa kasih sayang antara nenek
dengan cucunya. dengan cucunya.
Nenek Lili / Hajah Aisyah sangat sayang Nek Kiah yang pada mulanhya tidak
akan cucunya, Lili menyebabkan dia menyukai keluarga Dahlia dan bersikap pilih
mengawal setiap gerak-geri Lili sepanjang kasih akhirnya insaf selepas dia dijaga
Lili berada di rumahnya di Kampung dengan baik oleh Dahlia dan adik-beradiknya
Sentosa. Dia tidak membenarkan Lili semasa Nek Kiah sakit.
merayau ke sana dan ke sini terutama
selepas kejadian penculikan kerana bimbang
akan keselamatan Lili.

Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, huraikan satu latar tempat yang berkaitan
dengan watak utama bagi setiap novel tersebut.
[8 markah]
Jendela Menghadap Jalan Songket Berbenang Emas
(j) Kampung Sentosa. Contohnya, Lili telah (g) Sekolah Menengah Perempuan
menghabiskan cuti persekolahannya Temenggun Ibrahim – Dahlia menimba
selama dua minggu di kampung ini. ilmu sebagai pelajar tingkatan enam atas di
(k) Pekan Sentosa. Contohnya, Bas ekspres sekolah ini. Dia tinggal di asrama sekolah
dari Kuala Lumpur telah menurunkan Lili di kerana rumahnya jauh dan ingin
pekan ini sebelum Lili dijemput oleh Rashid memudahkan dia belajar.
untuk ke rumah datuk dan neneknya. (h) Hospital Batu Pahat – Dahlia melawat
(l) Rumah datuk / Haji Abdul Rahman. ayahnya yang ditahan di wad kerana
Contohnya, Lili pulang ke rumah datuknya dipatuk ular. Di pekarangan hospital, dia
pada cuti sekolah. bertemu dengan Cikgu Hisyam dan Kavita
yang kebetulan berada di situ kerana
membawa Siti Wangi yang pengsan.

Halaman 17
SPM 2017 BAHASA MELAYU
KERTAS 2 KOMSAS

(PERCUBAAN BM SPM 2017 SELANGOR SET 1)


Konflik yang timbul dalam sesebuah novel membuatkan cerita semakin berkembang

Jelaskan dua peristiwa yang dapat menggambarkan penyelesaian konflik oleh watak
utama dalam sebuah novel yang anda pelajari.
[7 markah]
Jendela Menghadap Jalan Songket Berbenang Emas
Konflik antara anak dengan ibu konflik antara seorang cucu dengan neneknya.
Lili berkonflik terhadap permintaan ibunya supaya Contohnya, Nek Kiah sentiasa mencemuh dan
mengeluarkan kata-kata yang kesat kepada Dahlia. Nek
dia tinggal di kampung semasa cuti
Kiah juga langsung tidak suka keluarga Dahlia kerana
persekolahannya. cara penyelesaikannya ialah Lili mereka merupakan keluarga yang miskin. Namun, konflik itu
akur dan taat akan permintaan ibunya. Walaupun dapat diatasi apabila Nek Kiah sakit dan dijaga oleh Dahlia.
Lili tidak gembira dengan permintaan ibunya itu, Pada masa itulah, Nek Kiah sedar akan kebaikan Dahlia
namun demi kegembiraan hati ibunya, permintaan dan keluarganya. Konflik diatasi apabila Dahlia tetap
ibunya itu dituruti. membantu neneknya dengan menghantarnya ke hospital.
Kebaikan hati Dahlia telah menyebabkan Nek Kiah insaf.
Konflik golongan muda dengan penduduk Konflik antara seorang remaja dan jirannya. Contohnya,
kampug tentang Dahlia sentiasa dicemuh oleh Aton dan dipanggil
Masalah timbul apabila golongan muda seperti Lili perempuan murahan kerana ada bebrapa orang lelaki yang
dan tua kampung bertelagah atas isu hendak melawat rumahnya. Aton juga sentiasa menyalahkan Dahlia
memasang kubah pada surau atau membina untuk kematian anaknya. Aton tidak faham bahawa Dahlia
tabah dan cuba mnyelamatkan nyawa Said. Konflik ini
masjid. Lili mencadangkan untuk membina masjid
diselesaikan apabila Dahlia dinasihati oleh ayahnya supaya
baharu. Akhirnya cadangannya diterima penduduk sentiasa bersabar dan tabah menghadapi dugaan Tuhan.
kampung. Dahlia sentiasa tabah menghadapi cemuhan.

Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, huraikan satu pengajaran tentang
keberanian yang terdapat dalam setiap novel tersebut.
[8 markah]

Jendela Menghadap Jalan Songket Berbenang Emas


- Kita mestilah berani menyelamatkan mangsa - Kita mestilah berani menyelamatkan mangsa
culik. yang lemas di sungai.
Lili telah menjadi mangsa culik oleh Rafiq dan Dahlia sanggup terjun ke dalam sungai yang
Haziq dan disembunyikan di sebuah rumah using. deras untuk menyelamatkan nyawa Said
Danel yang mengetahui tempat persembunyian
mereka telah dating seorang diri untuk - Kita mestilah berani menyelamatkan nyawa
menyelamatkan Lili. orang lain yang diancam kebahayaan.
- Kita mestilah berani membuat aduan tentang Embong berani melawan dan Berjaya membunuh
isu keganasan rumah tangga. uar sawa di lading kelapa sawit. Ular sawa telah
Lili berani menyuarakan permasalahan rumah membelit badan Embong ketika dia mencari
tangga Cik Jah dan suaminya kepada Puan buluh di kawasan kelapa sawit.
Hamimah iaitu pegawai Jabatan Kebajikan
Masyarakat.
Halaman 18
SPM 2017 BAHASA MELAYU
KERTAS 2 KOMSAS

(PERCUBAAN BM SPM 2017 PERLIS)


Salah satu persoalan yang terdapat dalam novel yang anda kaji ialah persoalan keberanian.

Jelaskan dua persoalan keberanian yang terdapat dalam sebuah novel yang anda kaji.
[7 markah]
Jendela Menghadap Jalan Songket Berbenang Emas
- Keberanian mengambil risiko. - Keberanian mengambil risiko.
Lili berani pergi ke rumah Che Jah melawat Haziq Peristiwa Dahlia berani keluar dari asrama untuk
dan Rafik walaupun dia pernah diculik oleh mereka melawat ibunya Saleha di Hospital Permai. Dahlia
berdua berbuat demikian kerana terlalu merindui ibunya.

- Keberanian dalam menyelesaikan masalah. - Keberanian untuk menyelamatkan diri


Peristiwa Lili, Danel, dan Geetha berani daripada bahaya.
menyelesaikan masalah kubah surau yang dihadapi Embong berani membunuh ular sawa yang
oleh penduduk di Kampung Sentosa. membelitnya di kebun sawit di Kampung Parit
Haji Kadir.
- Keberanian menyelamatkan rakan.
Danel berani menyelamatkan Lili yang diculik oleh- Keberanian menyelamatkan orang yang
Rafik dan Haziq. ditimpa musibah
Dahlia berani menyelamatkan Said, anak Aton
yang lemas di sungai berhampiran rumah Dahlia.

Watak utama sering digambarkan sebagai seorang yang tabah menghadapi dugaan dalam kehidupan.
Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, huraikan satu peristiwa yang menunjukkan ketabahan
watak utama.
[8 markah]
Jendela Menghadap Jalan Songket Berbenang Emas
- Peristiwa Lili membantu menyelesaikan konflik- Peristiwa Dahlia menuntut ilmu.
rumah tangga Che Jah. Dahlia tabah menuntut ilmu walaupun hidup
Lili tabah menempuh cabaran dalam usaha dalam kemiskinan dan menghadapi masalah
membantu Che Jah dan anak-anaknya daripada keluarga seperti ibunya yang sakit dan ayahnya
terus menjadi mangsa keganasan Seman yang yang dipatuk ular.
sering memukul mereka.
- Peristiwa Dahlia menguruskan adik- adiknya.
- Peristiwa Lili menyelesaikan isu kubah. Dahlia tabah memikul tanggungjawab
Lili dan Danel tabah menempuh cabaran untuk menguruskan adik-adiknya terutama Anggerik
menyelesaikan isu kubah yang menjadi konflik yang masih kecil ketika ibu dan ayahnya
penduduk kampng sehingga mereka berpecah-belah. dimasukkan ke hospital

- Peristiwa Lili diculik oleh Rafik dan Haziq. - Peristiwa Dahlia menerima penghinaan dan
Lili tabah menerima dugaan apabila dia diculik oleh kejian daripada masyarakat sekeliling.
Rafik dan Haziq semasa dalam perjalanan pulang Dahlia tabah menerima tuduhan Aton yang
dari pekan. Dia tabah apabila dikurung di dalam menuduhnya sengaja menyebabkan Said lemas
pondok usang di hujung kampung. di sungai.

Halaman 19
SPM 2017 BAHASA MELAYU
KERTAS 2 KOMSAS

(PERCUBAAN BM SPM 2017 PENANG FREE SCHOOL)


Berdasarkan novel yang anda pelajari, huraikan satu peristiwa yang menyentuh perasaan anda.
Berikan alasan sebab peristiwa tersebut menyentuh perasaan anda.
[7 markah]
Jendela Menghadap Jalan Songket Berbenang Emas
Peristiwa Lili menyelamatkan Che Jah daripada Peristiwa Dahlia diherdik / ditengking semasa
masalah keganasan rumah tangga. menziarahi jenazah Said di rumah Aton.
Walaupun Lili tinggal di bandar namun dia tidak Dahlia dituduh membunuh Said / dimarahi oleh
memiliki sifat-sifat masyarakat bandar(sikap Aton dan mengancam utk membunuhnya namun
individualistik) / masih remaja namun dia mampu Dahlia bersabar dengan kerenah Aton / kerana
berfikir secara dewasa/ kerana menyedarkan saya Dahlia memiliki kesabaran yang tinggi / kerana
tentang keganasan rumah tangga dapat memberi Dahlia bukan penyebab kematian Said namun dia
impak kepada anak-anak dan memusnahkan menjadi mangsa keadaan/ penduduk kampung yg
rumah tangga hadir memandang serong terhadap Dahlia

Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari,huraikan satu perwatakan watak sampingan yang
dipaparkan dalam setiap novel tersebut.
[8 markah]
Novel Jendela Menghadap Jalan Novel Songket Berbenang Emas
Datuk( Haji Abdul Rahman) Embong
1. Seorang yang kuat bekerja 1. Seorang ketua keluarga yang
Sebagai contohnya, tangan datuk macam besi bertanggungjawab
berkarat, uratnya biru dan tertonjol. Sebagai contohnya, Embong tidak mahu anak-
2. Seorang yang pakar tentang perubatan anaknya berhenti sekolah dan mengatakan beliau
tradisional akar-akar kayu dan pengamal akan bertanggungjawab menyara kehidupan
perubatan tradisional. Sebagai contohnya, datuk mereka walaupun isterinya sakit.
merawat Puan Letchumi dan Kak Mimah dengan 2. Seorang yang penyayang
menggunakan herba. Sebagai contohnya, Embong sangat menyayangi
3. Seorang yang menghargai pemberian orang isteri dan anak-anaknya.Beliau sanggup melakukan
lain. dua kerja untuk menampung perbelanjaan
Sebagai contohnya, datuk risau apabila bekas keluarganya.
kemenyan pemberian Puan Letchumi dan tasbih 3. Seorang yang percaya akan kehendak takdir
hilang Sebagai contohnya, Embong percaya akan
4. Seorang yang kuat beribadat kehendak takdir isterinya,Saleha menjadi kurang
Sebagai contohnya, datuk tidak pernah siuman kerana ketentuan Allah SWT.
meninggalkan solat dan pandai dalam hal-hal 4. Seorang yang penyabar
keagamaan.Datuk selalu menguji Lili dalam hal Sebagai contohnya, Embong sanggup dihina oleh
berkaitan agama. ibu mentuanya sendiri kerana hidup miskin.
5. Seorang yang sangat menghargai nilai 5. Seorang yang mementingkan ilmu untuk
sejarah anak-anaknya
Sebagai contohnya, datuk menceritakan Sebagai contohnya, Embong menyuruh Dahlia
kehebatan rumah-rumah di Kampung Sentosa yang pergi ke sekolah dan akan menguruskan hal adik-
jendelanya menghadap jalan. adik Dahlia.

Halaman 20

Anda mungkin juga menyukai