Anda di halaman 1dari 10

Persediaan Mengajar Prasekolah Sesi 2011

SK SK. BATANG AI
Nama Guru : ______________________________________________

Minggu 4
Tema DIRI SAYA Subtema KELUARGA SAYA
Tarikh Hari Isnin

STANDARD BAHAN /
MASA TUNJANG AKTIVITI CATATAN
PEMBELAJARAN KESEPADUAN
Menyanyi lagu kebangsaan dan lagu kebesaran negeri.
RUTIN (bm)
Mencatat kehadiran murid. bhs intruksional
0730-0740 (bm)
Memberi salam kepada guru.
(10 minit)
Membaca kalendar dan cuaca.
1. Guru dan murid berbual tentang MI: Verbal
ahli keluarga; linguistik
Komunikasi BM1.1.13 Cth. Ibu, ayah dll. Gambar Interpersonal
0740-0800
(BM) BM2.2.4 2. Murid bercerita tentang keluarga Murid sendiri Nilai:kasih
(20 minit)
Perbualan Pagi BM2.2.7 sendiri. Carta lagu sayang
3. Menyanyikan lagu KTI2.1.13
‘Sayang Keluarga’

1. Murid diperdengarkan dengan


MI: Verbal
bunyi; Suara murid
linguistik
ketawa, menangis,menjerit dll sendiri
kinestetik
BM1.1.11 2. Murid menyebut apa yang Rakaman
0800-0840 Komunikasi Nilai: (Modul
BM3.2.1 mereka dengar dan mengulang suara
(40 minit) Bahasa Melayu bekerjasama, Teras)
bunyi tersebut. Carta huruf
patuh,berani
3. Murid menyebut dan vokal
SP:PSE2.2.4
menyanyikan huruf huruf vokal
dengan bimbingan guru; a, e, i,
o, u
1. Murid diminta menyebut aktiviti
MI:intrapersonal
untuk menyelesaikan masalah
Kinestetik
semasa di rumah-sejukkan Carta
(motor halus)
0840-0910 Sains dan Teknologi LST2.5.1 minuman panas, lap air yang bergambar (Modul
Nilai:kebersihan
(30 minit) Awal Sains tumpah dll. Lembaran Bertema)
SP:KM2.1.3
2. Murid dibimbing mengeja kerja
perkataan dan membuat latihan
.
1. Children listen to and sound out MI: verbal
Komunikasi Picture and
0910-0940 BI3.1.2 letters of the alphabet (basic linguistik (Modul
Bahasa Inggeris word cards
(30 minit) BI3.1.7 phonics). Interpersonal Teras)
workbook
2. Do exercise in the workbook. Value:self-
confident
SP:PSE3.2.2
Berbaris mencuci tangan dan mengambil makanan.
bhs
0940-1010 Doa makan untuk murid beragama Islam dan mengucapkan terima kasih kepada PPM.
KUDAPAN intruksional
(30 minit) Gosok gigi selepas makan.
(bm)
Bermain alat mainan, menonton televisyen, membaca buku……
MI: spatial
1. Murid melukis gambar keluarga
(ruang)
dalam pokok keluarga yang Lembaran
Fizikal dan Estetika KTI1.2.3 Interpersonal
1010-1050 telah disediakan dengan kerja (pokok (Modul
Perkembangan KTI1.2.8 Nilai: hormat,
(40 minit) bimbingan guru. keluarga) Bertema)
Kreativiti Kasih sayang
2. Mewarnakan dan menghias warna
SP:BM2.1.4
pokok keluarga
PSE2.3.7
MI: verbal
1. Murid bercerita tentang salasilah linguistik
1050-1120 KM2.1.2 Pokok (Modul
Kemanusiaan keluarga terdekat dan peranan Nilai:yakin, ingin
(30 minit) KM2.1.3 keluarga) Bertema)
setiap ahli keluarga. tahu
SP:LST3.1.1
Murid:
Menyata apa yang telah dibelajari.
bhs
1150-1200 Mempamerkan hasil kerja murid.
REFLEKSI intruksional
( 10 minit ) Mengemaskan alatan yang digunakan dan mengemas diri.
(bm)
Mendengar pesanan dari guru dan mengucapkan selamat pulang / bersalaman.
.

Refleksi / Catatan Guru :

_____________________________________________________________________________________________________________________________
Catatan/Ulasan Guru Besar :

Tandatangan Guru Besar : Tarikh :


Persediaan Mengajar Prasekolah Sesi 2011
SK SK. BATANG AI
Nama Guru : ______________________________________________

Minggu 4
Tema DIRI SAYA Subtema KELUARGA SAYA
Tarikh Hari Selasa

STANDARD
MASA TUNJANG AKTIVITI BAHAN KESEPADUAN CATATAN
PEMBELAJARAN
Sing a National and State Anthems.
RUTIN (bm)
Teacher takes attendant, recite the pledge, prayer bhs intruksional
0730-0740 (bm)
Children greet the teacher (Good morning teacher).
(10 minit)
Read the calendar and weather chart.
MI: bodily
1. Children talk about their
kinestetik
Komunikasi BI1.3.1 familiar experiences and
0740-0800 VCD Value: (Modul
(BI) BI1.3.2 activities with guidance.
(20 minit) Cooperation, Teras)
Perbualan Pagi 2. Children sing a nusery song in
self-confident
tittle ‘Oh MacDonald’.
SP:KTI2.1.13
MI: kinestetik
1. Murid membuat pergerakan (motor kasar)
Fizikal dan Estetika menggunakan seluruh anggota Nilai:berhati-
Taman
0800-0840 Fizikal dan PFK2.1.22 badan (lokomotor). hati,bertolak (Modul
permainan
(40 minit) Penjagaan Cth. bermain di taman ansur Teras)
Kesihatan permainan SP:BM2.1.5
(murid bermain alat permainan PSE2.2.2
secara bergilir)
MI: verbal
Lets Begin linguistik
Komunikasi 1. Children listen to and
0840-0910 BI3.2.1 Programme Interpersonal (Modul
Bahasa Inggeris pronounce simple words
(30 minit) BI3.2.4 set Value:self- Teras)
2. Do exercise in the workbook
workbook confident
SP:PSE3.2.2
MI: Verbal
linguistik,
1. Children listen to and sound
Kinestetik
0910-0940 Komunikasi BI3.1.8 the vowel sounds, workbook (Modul
(gross motor)
(30 minit) Bahasa Inggeris BI4.1.2 2. Teacher asks children to circle Teras)
Values:self-
the vowels in workbook.
confident
SP:PSE2.1.2
0940-1010 Children wash their hand before and after eating. bhs
RECESS
(30 minit) Recite the prayer /brushing teeth intruksional
Watching television,reading story book (time transition) (bm)
1. Main peranan tentang situasi MI: kinestetik
PSE2.3.3 yang melibatkan ahli keluarga. Interpersonal
1010-1050 Keterampilan Diri Alat permainan (Modul
PSE2.3.8 Nilai:hormat,
(40 minit) Sosioemosi 2. Bercerita tentang kebaikan ahli Bertema)
kasih sayang
keluarga terutamanya ibu dan
SP:KM1.2.3
ayah.

2. Murid digalakkan bertanya


MI: Verbal
soalan mudah kepada rakan
linguistik,
BM2.2.2 mengenai keluarga. Kad perkataan
Interpersonal,
1050-1120 Komunikasi BM3.2.1 3. Guru membimbing murid Lembaran (Modul
Nilai:yakin, rajin
(30 minit) Bahasa Malaysia BM3.2.3 menyebut huruf vokal yang kerja Bertema)
KM2.1.1,2.1.3,
terdapat dalam perkataan ;
2.2.2
Ibu, ayah, abang, kakak, adik
3. Membulatkan huruf vokal pada
perkataan.
Children able to recall what they have learnt.
1150-1200 Teacher presents/discusses children’s works. bhs
( 10 minit ) REFLEKSI Teacher instill moral values. intruksional
Children tidy up their stationeries. (bi)
Exchange greetings.

Refleksi / Catatan Guru :

_____________________________________________________________________________________________________________________________
Catatan/Ulasan Guru Besar :

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Tandatangan Guru Besar : Tarikh :


Persediaan Mengajar Prasekolah Sesi 2011
SK SK. BATANG AI
Nama Guru : ______________________________________________

Minggu 4
Tema DIRI SAYA Subtema KELUARGA SAYA
Tarikh Hari Rabu

STANDARD
MASA TUNJANG AKTIVITI BAHAN KESEPADUAN CATATAN
PEMBELAJARAN
Menyanyi lagu kebangsaan dan lagu kebesaran negeri.
RUTIN (bm)
Mencatat kehadiran murid. bhs intruksional
0730-0740 (bm)
Memberi salam kepada guru.
(10 minit)
Membaca kalendar dan cuaca.
MI: Verbal
1. Berbual mengenai aktiviti yang
Hasil kerja linguistik
Komunikasi BM2.2.6 mereka telah buat pada hari Isnin
0740-0800 murid Interpersonal (Model
(BM) BM2.4.1 dan Selasa.
(20 minit) Nilai: Teras)
Perbualan Pagi 1. Guru bertanya tentang perasaan
menghargai
murid terhadap aktiviti tersebut.
SP:PSE2.3.7
1. Murid diminta menyusun objek KIDS SMART
mengikut kriteria dalam Kids Programme MI: logikal MT
Sains dan ST6.3.1 Smart Programme: Millie’s Maths Nilai:ingin tahu,
0800-0840 (Modul
Teknologi Awal a.kecil – besar (small-big) House-Little, tekun
(40 minit) Teras)
Matematik b.pendek - panjang (short-long) Middle and Big SP:PSE2.2.2
2. Murid membuat latihan.

1. Berbual dan menyatakan sebab MI:verbal


mengapa perlunya menyayangi linguistik,
keluarga. Gambar interpersonal
2. Murid menyebut tanggungjawab Lembaran Nilai:patuh,
Kerohanian,Sikap
0840-0940 PM7.1.4 diri terhadap keluarga dengan kerja kasih sayang, (Modul
dan Nilai
(60 minit) PM7.1.5 bimbingan guru. warna hormat Teras)
Pendidikan Moral
Cth. belajar rajin-rajin, patuh pada SP:BM2.2.7
orang tua dan lain-lain.
3. Membuat latihan dan
mewarnakan gambar
Berbaris mencuci tangan dan mengambil makanan.
bhs
0940-1010 Doa makan untuk murid beragama Islam dan mengucapkan terima kasih kepada PPM.
KUDAPAN intruksional
(30 minit) Gosok gigi selepas makan.
(bm)
Bermain alat mainan, menonton televisyen, membaca buku……
1010-1050 Komunikasi 1. Membaca huruf secara urutan. Kad huruf MI: Verbal (Modul
(40 minit) Bahasa Malaysia BM3.2.1 2. Menyebut dan membunyikan Lembaran linguistik Teras)
BM3.2.2 huruf vokal a.e.i.o.u kerja kinsetetik
BM3.2.3 3. Menyanyikan lagu vokal. Nilai:yakin dan
BM4.1.3 berani
SP:KT2.1.2
1. Murid diperdengarkan dengan
MI: bodily
lagu.
kinestetik
2. Guru membimbing murid
Nilai:
Fizikal dan Estetika KTI2.1.4 membaca senikata lagu CD lagu
1050-1120 bekerjasama, (Modul
Perkembangan KTI2.1.10 3. Murid menyanyikan lagu Carta lagu
(30 minit) patuh Bertema)
Kreativiti KTI2.1.13 ‘Sayang Keluarga’ dengan
SP:PSE2.1.2
sebutan yang betul dan membuat
2.3.1
pergerakan anggota badan
dengan bimbingan guru.
Murid:
Menyata apa yang telah dibelajari.
bhs
1150-1200 Mempamerkan hasil kerja murid.
REFLEKSI intruksional
( 10 minit ) Mengemaskan alatan yang digunakan dan mengemas diri.
(bm)
Mendengar pesanan dari guru dan mengucapkan selamat pulang / bersalaman.

Refleksi / Catatan Guru :

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Catatan/Ulasan Guru Besar :

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Tandatangan Guru Besar : Tarikh :


Persediaan Mengajar Prasekolah Sesi 2011
SK SK. BATANG AI
Nama Guru : ______________________________________________

Minggu 4
Tema DIRI SAYA Subtema KELUARGA SAYA
Tarikh Hari Khamis

STANDARD
MASA TUNJANG AKTIVITI BAHAN KESEPADUAN CATATAN
PEMBELAJARAN
Sing a National and State Anthems.
RUTIN (bm)
Teacher takes attendant, recite the pledge, prayer bhs intruksional
0730-0740 (bi)
Children greet the teacher (Good morning teacher).
(10 minit)
Read the calendar and weather chart.
1. Children listen to and follow MI: Verbal
simple instructions given by linguistik
BI1.4.2
Komunikasi the teacher, Interpersonal
0740-0800 BI1.4.3 Picture cards (Modul
(BI) eg. ‘Please stand up’ etc. Value:
(20 minit) BI1.4.4 Word cards Teras)
Perbualan Pagi 2. Teacher asks the children to respect
name the letters from the SP:PSE2.2.2
word ‘Please stand up’.
1. Murid bercerita tentang MI: kinestetik
peranan dan tanggungjawab Gambar (motor halus)
BM2.4.1 ahli keluarga. Murid sendiri Verbal linguistik
0800-0840 Komunikasi (Modul
BM3.7.2 2. Guru membimbing murid Lembaran Nilai:tidak putus
(40 minit) Bahasa Malaysia Bertema)
BM4.2.6 membaca ayat tunggal. kerja asa, kebersihan
3. Murid menyalin semula diri
perkataan yang telah dibaca. SP:KM2.1.3

MI:kinestetik
1. Children read simple words
Values:hard
follow by the teacher;
Working,
BI3.2.2 Eg.A-axe, B-ball etc. Word cards
0840-0910 Komunikasi confident (Modul
BI3.2.5 2. Children circle the words workbook
(30 minit) Bahasa Inggeris SP:ST1.1.2 Teras)
BI4.1.1 beginning with letter a-d
according to the pictures.

Keterampilan 1. Guru menunjukkan buku yang MI: verbal


0910-0940 Buku Besar (Modul
Perkembangan PSE2.3.7 bertemakan keluarga. linguistik
(30 minit) Bertema)
Sosioemosi 2. Murid digalakkan memberi Value:berani,
pendapat mengapa perlu yakin
menyayangi keluarga. SP:BM2.2.3,
. 2.2.4

Children wash their hand before and after eating. bhs


0940-1010
Recess Recite the prayer /brushing teeth intruksional
(30 minit)
Watching television,reading story book (time transition) (BI)
1. Murid menyebut
tanggungjawab mereka MI: Verbal
dengan bimbingan guru Gambar linguistik
1010-1050 KM2.1.3 (ikut situasi keluarga) keluarga Interpersonal (Modul
Kemanusiaan
(40 minit) KM2.2.2 2. Bercerita tentang rumah Kertas kosong Nilai:yakin dan Bertema)
kediaman. kasih sayang
3. Melukis rumah masing- SP:BM4.1.1
masing.
1. Murid menyentuh dan
MI: bodily
menyebut bentuk-bentuk
Listerasi Sains dan kinestetik
yang ada dalam kelas Bentuk yang
1050-1120 Teknologi ST2.1.2 Nilai: (Modul
(bentuk asas) berwarna
(30 minit) Awal Sains ST2.1.6 Bekerjasama Teras)
2. Menyambung titik dan warni
(Let’s Begin) patuh
mewarnakan bentuk-bentuk
SP:KTI1.1.5
tersebut.
Murid:
Children able to recall what they have learnt.
bhs
1150-1200 Teacher presents/discusses children’s works.
REFLEKSI intruksional
( 10 minit ) Teacher instill moral values.
(BI)
Children tidy up their stationeries.
Exchange greetings.

Refleksi / Catatan Guru :

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Catatan/Ulasan Guru Besar :

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Tandatangan Guru Besar : Tarikh :


Persediaan Mengajar Prasekolah Sesi 2011
SK SK. BATANG AI
Nama Guru : ______________________________________________

Minggu 4
Tema DIRI SAYA Subtema KELUARGA SAYA
Tarikh Hari Jumaat

STANDARD
MASA TUNJANG AKTIVITI BAHAN KESEPADUAN CATATAN
PEMBELAJARAN
Menyanyi lagu kebangsaan dan lagu kebesaran negeri.
RUTIN (bm)
Mencatat kehadiran murid. bhs intruksional
0730-0740 (bm)
Memberi salam kepada guru.
(10 minit)
Membaca kalendar dan cuaca.
1. Murid diperdengarkan dengan MI: Verbal
bunyi tinggi, rendah, perlahan dan linguistik
Komunikasi kuat. Kinestetik
0740-0800 BM1.1.12 Kids smart (Model
(BM) 2. Murid diminta mengklik nada spatial
(20 minit) BM2.4.1 programme Teras)
Perbualan Pagi bunyi dan menyebut nada yang Nilai:ingin tahu
didengar dalam Toony Loon SP:KTI2.2.1
(Thinkin’ Things).
MI: kinestetik
(motor kasar)
1. Murid berlari dengan lakuan yang
Nilai:berhati-
0800-0840 Permainan Luar PFK2.1.12 betul dalam jarak yang telah Skitel (Modul
hati,
(40 minit) (BI) PFK2.1.13 ditetapkan. Gelung rotan Teras)
bekerjasama
SP:1.1.4

1. Guru menunjukkan gambar


situasi yang melibatkan ahli
MI:verbal
keluarga seperti bersalam dan
linguistik
makan bersama.
Gambar situasi interpersonal
2. Bersoaljawab mengapa perlu
Kerohanian,Sikap PM6.1.2 Lembaran Nilai:bersyukur,
0840-0940 saying dan hormat kepada ahli (Modul
dan Nilai PM7.1.6 kerja bangga, hormat,
(60 minit) keluarga sendiri. Bertema)
Pendidikan Moral patuh dan kasih
3. Murid diminta membuat latihan
sayang
(menandakan sikap yang betul)
SP:BM2.2.6
dalam lembaran kerja.

Berbaris mencuci tangan dan mengambil makanan.


bhs
0940-1010 Doa makan untuk murid beragama Islam dan mengucapkan terima kasih kepada PPM.
KUDAPAN intruksional
(30 minit) Gosok gigi selepas makan.
(bm)
Bermain alat mainan, menonton televisyen, membaca buku……
MI: Verbal
1. Membunyikan huruf vokal
Kad perkataan linguistik
BM3.2.1 dengan bimbingan guru.
1010-1050 Komunikasi Lembaran kinsetetik (Modul
BM3.2.2 2. Menyebut huruf vokal yang
(40 minit) Bahasa Malaysia kerja Nilai:yakin dan Teras)
BM4.1.1 terdapat dalam perkataan, cth ibu
berani
3. Menyanyikan lagu abjad.
SP:PSE2.2.2
4. Membuat latihan
MI: kinestetik
1. Murid diminta menyebut bentuk
(Motor halus)
yang ada pada rumah.
1050-1120 LST11.2.2 Gambar rumah Spatial-ruang (Modul
Sains dan Teknologi 2. Murid diminta mewarna rumah
(30 minit) LST2.1.5 Buku kerja Nilai:rajin, patuh Bertema)
tersebut mengikut warna rumah
SP:KT6.4.3
masing-masing.
Murid:
Menyata apa yang telah dibelajari.
bhs
1150-1200 Mempamerkan hasil kerja murid.
REFLEKSI intruksional
( 10 minit ) Mengemaskan alatan yang digunakan dan mengemas diri.
(bm)
Mendengar pesanan dari guru dan mengucapkan selamat pulang / bersalaman.

Refleksi / Catatan Guru :

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Catatan/Ulasan Guru Besar :

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Tandatangan Guru Besar : Tarikh :