Anda di halaman 1dari 7

TINGKATAN 5 PS 1 TARIKH/HARI 16 JANUARI 2017 /ISNIN

TOPIK GRAF FUNGSI MASA 10.50-12.00 TGH.


KEMAHIRAN BIL.MURID orang
Pada akhir pengajaran, murid dapat :-
1.Mencari dan melengkapkan nilai dalam jadual bagi y
OBJEKTIF
2. Mengetahui nilai bagi setiap kotak mengikut nilai skala pada paksi-x dan y.
PEMBELAJARAN
3. Melukis graf kuadratik dengan lengkung licin.

Murid dapat:
KRITERIA 1.Menulis nilai bagi y.
KEJAYAAN 2.Melukis lengkung graf kuadratik dengan lengkung licin.

1.Murid menulis langkah kerja bagi setiap soalan .


2.Murid berbincang dengan rakan dalam kumpulan untuk dapatkan jawapan.
3.Murid mengetahui konsep bagi mencari nilai y dengan menggantikan nilai x dalam
LANGKAH/ persaman menggunaan kalkulator.
AKTIVITI 4. Murid menyelesaikan soalan bersama rakan dalam kumpulan.
5. Menyemak jawapan dan langkah kerja hasil berbincang dalam kelas bersama guru
dan menulis jawapan di papan putih.

[ ] Buku Teks [ ] Internet [ ] Radio/ TV [ ] Edaran bahan


ABM [ ] Modul [ ] Projektor LCD [ ] Gambar/Carta
[ ] Lain-lain:
[ ]PowerPoint [ ] Buku Rujukan [ ] Bongkah
[ ] Innovation [ ] Science &
[ ] Bahasa [ ] Entrepreneurship
CCE/EE & Creativity Technology
[ ] Alam [ ] Patriotik [ ] ICT [ ] Good values
[ ] Double bubble
[ ] KBAT/ [ ] Circle map [ ] Bubble map [ ] Tree map
map
[ ] I-THINK
[ ] Brace map [ ] Flow map [ ] Multi-flow map [ ] Bridge map
BAHAN [ ] Bahan edaran [ ] Pemerhatian [ ] Lisan / Penyoalan [ ] Kumpulan
PENGAJARAN& [ ] Hasil kerja
[ ] Kuiz [ ] Pasangan [ ] Projek
PEMBELAJARAN Murid
__________ / _________ murid dapat mencapai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pengukuhan.
_________ / ________ murid tidak dapat mencapai objektif pembelajaran dan
diberi latihan.
PDP ditangguhkan kerana:
Mesyuarat/ Kursus
Program Sekolah
REFLEKSI Lawatan sekolah
Program kokurikulum
MC/Cuti Rehat Khas
Cuti Peristiwa (e.g. natural disasters-flood, haze)
Cuti Umum
PDP dibawa ke kelas seterusnya ____________________________________________
TINGKATAN 5 PS2 TARIKH/HARI 16 JANUARI 2017 /ISNIN
TOPIK GRAF FUNGSI MASA 8.45-9.55 PAGI
KEMAHIRAN BIL.MURID /31 orang
Pada akhir pengajaran, murid dapat :-
1.Mencari dan melengkapkan nilai dalam jadual bagi y
OBJEKTIF
2. Mengetahui nilai bagi setiap kotak mengikut nilai skala pada paksi-x dan y.
PEMBELAJARAN
3. Melukis graf kuadratik dengan lengkung licin.

Murid dapat:
KRITERIA 1.Menulis nilai bagi y.
KEJAYAAN 2.Melukis lengkung graf kuadratik dengan lengkung licin.

1.Murid menulis langkah kerja bagi setiap soalan .


2.Murid berbincang dengan rakan dalam kumpulan untuk dapatkan jawapan.
3.Murid mengetahui konsep bagi mencari nilai y dengan menggantikan nilai x dalam
LANGKAH/ persaman menggunaan kalkulator.
AKTIVITI 4. Murid menyelesaikan soalan bersama rakan dalam kumpulan.
5. Menyemak jawapan dan langkah kerja hasil berbincang dalam kelas bersama guru
dan menulis jawapan di papan putih.

[ ] Buku Teks [ ] Internet [ ] Radio/ TV [ ] Edaran bahan


ABM [ ] Modul [ ] Projektor LCD [ ] Gambar/Carta
[ ] Lain-lain:
[ ]PowerPoint [ ] Buku Rujukan [ ] Bongkah
[ ] Innovation [ ] Science &
[ ] Bahasa [ ] Entrepreneurship
CCE/EE & Creativity Technology
[ ] Alam [ ] Patriotik [ ] ICT [ ] Good values
[ ] Double bubble
[ ] KBAT/ [ ] Circle map [ ] Bubble map [ ] Tree map
map
[ ] I-THINK
[ ] Brace map [ ] Flow map [ ] Multi-flow map [ ] Bridge map
BAHAN [ ] Bahan edaran [ ] Pemerhatian [ ] Lisan / Penyoalan [ ] Kumpulan
PENGAJARAN& [ ] Hasil kerja
[ ] Kuiz [ ] Pasangan [ ] Projek
PEMBELAJARAN Murid
__________ / _________ murid dapat mencapai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pengukuhan.
_________ / ________ murid tidak dapat mencapai objektif pembelajaran dan
diberi latihan.
PDP ditangguhkan kerana:
Mesyuarat/ Kursus
REFLEKSI Program Sekolah
Lawatan sekolah
Program kokurikulum
MC/Cuti Rehat Khas
Cuti Peristiwa (e.g. natural disasters-flood, haze)
Cuti Umum
PDP dibawa ke kelas seterusnya ____________________________________________
MAJLIS PERSARAAN PENGETUA

PN.AZIZAH BINTI OTHMAN


2 JANUARI 2017
ISNIN
11.00-1.10 TENGAHARI
TINGKATAN 4SK TARIKH/HARI 12 JANUARI 2017 /KHAMIS
TOPIK UNGKAPAN DAN PERSAMAAN 10.50-11.20 PAGI
MASA
KUADRATIK
KEMAHIRAN BIL.MURID orang
Pada akhir pengajaran, murid dapat :-
1.Memahami konsep dan kenal pasti bagi ungkapan dan persamaan kuadratik.
OBJEKTIF
2.Mencari nilai punca bagi persamaan kuadratik.
PEMBELAJARAN
3.Menyelesaikan persamaan kuadratik dengan kaedah pemfaktoran.

Murid dapat:
1.Menulis langkah kerja dengan lengkap setelah berbincang bersama rakan.
KRITERIA
2.Menyemak jawapan dan langkah kerja hasil berbincang dalam kelas bersama guru.
KEJAYAAN
3. Murid menyemak dengan menggunakan kalkulator.

1.Murid menulis langkah kerja bagi setiap soalan .


LANGKAH/
2.Murid berbincang dengan rakan dalam kumpulan untuk dapatkan jawapan.
AKTIVITI
3.Murid mengetahui pemberian markah bagi jalan kerja yang ditunjukkan.

[ ] Buku Teks [ ] Internet [ ] Radio/ TV [ ] Edaran bahan


ABM [ ] Modul [ ] Projektor LCD [ ] Gambar/Carta
[ ] Lain-lain:
[ ]PowerPoint [ ] Buku Rujukan [ ] Bongkah
[ ] Innovation [ ] Science &
[ ] Bahasa [ ] Entrepreneurship
CCE/EE & Creativity Technology
[ ] Alam [ ] Patriotik [ ] ICT [ ] Good values
[ ] Double bubble
[ ] KBAT/ [ ] Circle map [ ] Bubble map [ ] Tree map
map
[ ] I-THINK
[ ] Brace map [ ] Flow map [ ] Multi-flow map [ ] Bridge map
BAHAN [ ] Bahan edaran [ ] Pemerhatian [ ] Lisan / Penyoalan [ ] Kumpulan
PENGAJARAN& [ ] Hasil kerja
[ ] Kuiz [ ] Pasangan [ ] Projek
PEMBELAJARAN Murid
__________ / _________ murid dapat mencapai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pengukuhan.
_________ / ________ murid tidak dapat mencapai objektif pembelajaran dan
diberi latihan.
PDP ditangguhkan kerana:
Mesyuarat/ Kursus
Program Sekolah
Lawatan sekolah
Program kokurikulum
REFLEKSI
MC/Cuti Rehat Khas
Cuti Peristiwa (e.g. natural disasters-flood, haze)
Cuti Umum
PDP dibawa ke kelas seterusnya ____________________________________________
TINGKATAN 4AK TARIKH/HARI 12 JANUARI 2017 /KHAMIS
TOPIK PERSAMAAN KUADRATIK MASA 10.50-12.00 tgh.
KEMAHIRAN BIL.MURID /31 orang
Pada akhir pengajaran, murid dapat :-
1..Menulis persamaan kuadratik dalam bentuk am.
OBJEKTIF
3.Menentukan punca bagi persamaan kuadratik dengan kaedah pemfaktoran dan
PEMBELAJARAN
rumus.

Murid dapat:
1.Menulis langkah kerja dengan lengkap setelah berbincang bersama rakan.
KRITERIA
2.Menyemak jawapan dan langkah kerja hasil berbincang dalam kelas bersama guru.
KEJAYAAN
3. Murid menyemak dengan menggunakan kalkulator.

1.Murid menulis langkah kerja bagi setiap soalan .


2.Murid berbincang dengan rakan dalam kumpulan untuk dapatkan jawapan.
LANGKAH/
3.Murid mengetahui punca bagi setiap persamaan kuadratik dan guna kalkulator
AKTIVITI
untuk mendapatkan punca.
4. Menulis langkah kerja dengan kaedah pemfaktoran dan rumus.

[ ] Buku Teks [ ] Internet [ ] Radio/ TV [ ] Edaran bahan


ABM [ ] Modul [ ] Projektor LCD [ ] Gambar/Carta
[ ] Lain-lain:
[ ]PowerPoint [ ] Buku Rujukan [ ] Bongkah
[ ] Innovation [ ] Science &
[ ] Bahasa [ ] Entrepreneurship
CCE/EE & Creativity Technology
[ ] Alam [ ] Patriotik [ ] ICT [ ] Good values
[ ] Double bubble
[ ] KBAT/ [ ] Circle map [ ] Bubble map [ ] Tree map
map
[ ] I-THINK
[ ] Brace map [ ] Flow map [ ] Multi-flow map [ ] Bridge map
BAHAN [ ] Bahan edaran [ ] Pemerhatian [ ] Lisan / Penyoalan [ ] Kumpulan
PENGAJARAN& [ ] Hasil kerja
[ ] Kuiz [ ] Pasangan [ ] Projek
PEMBELAJARAN Murid
__________ / _________ murid dapat mencapai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pengukuhan.
_________ / ________ murid tidak dapat mencapai objektif pembelajaran dan
diberi latihan.
PDP ditangguhkan kerana:
Mesyuarat/ Kursus
REFLEKSI Program Sekolah
Lawatan sekolah
Program kokurikulum
MC/Cuti Rehat Khas
Cuti Peristiwa (e.g. natural disasters-flood, haze)
Cuti Umum
PDP dibawa ke kelas seterusnya ____________________________________________
TINGKATAN 4ST TARIKH/HARI 16 JANUARI 2017 /ISNIN
TOPIK PERSAMAAN KUADRATIK MASA 12.00-1.10 TGH
KEMAHIRAN BIL.MURID /31 orang
Pada akhir pengajaran, murid dapat :-
1. Menentukan punca bagi persamaan kuadratik.
OBJEKTIF
2.Murid dapat menyelesaikan persamaan kuadratik dengan kaedah pemfaktoran
PEMBELAJARAN
dan penyempurnaan kuasa dua.

Murid dapat:
KRITERIA 1.Menentukan persamaan kuadratik dengan kaedah
KEJAYAAN (a) pemfaktoran (b) penyempurnaan kuasa dua

1.Murid menulis langkah kerja bagi setiap soalan .


2.Murid berbincang dengan rakan dalam kumpulan untuk dapatkan jawapan.
LANGKAH/ 3.Murid menggunakan kalkulator untuk menyemak jawapan dan mencari punca bagi
AKTIVITI persamaan kuadratik.
4. Murid dapat kenalpasti nilai pekali b dan menggunakan kaedah penyempurnaan
kuasa dua untuk mendapatkan punca persamaan.

[ ] Buku Teks [ ] Internet [ ] Radio/ TV [ ] Edaran bahan


ABM [ ] Modul [ ] Projektor LCD [ ] Gambar/Carta
[ ] Lain-lain:
[ ]PowerPoint [ ] Buku Rujukan [ ] Bongkah
[ ] Innovation [ ] Science &
[ ] Bahasa [ ] Entrepreneurship
CCE/EE & Creativity Technology
[ ] Alam [ ] Patriotik [ ] ICT [ ] Good values
[ ] Double bubble
[ ] KBAT/ [ ] Circle map [ ] Bubble map [ ] Tree map
map
[ ] I-THINK
[ ] Brace map [ ] Flow map [ ] Multi-flow map [ ] Bridge map
BAHAN [ ] Bahan edaran [ ] Pemerhatian [ ] Lisan / Penyoalan [ ] Kumpulan
PENGAJARAN& [ ] Hasil kerja
[ ] Kuiz [ ] Pasangan [ ] Projek
PEMBELAJARAN Murid
__________ / _________ murid dapat mencapai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pengukuhan.
_________ / ________ murid tidak dapat mencapai objektif pembelajaran dan
diberi latihan.
PDP ditangguhkan kerana:
Mesyuarat/ Kursus
REFLEKSI Program Sekolah
Lawatan sekolah
Program kokurikulum
MC/Cuti Rehat Khas
Cuti Peristiwa (e.g. natural disasters-flood, haze)
Cuti Umum
PDP dibawa ke kelas seterusnya ____________________________________________
HARI KEPUTERAAN SULTAN KEDAH
TAUNKU ABDUL HALIM
MUADZAMSHAH IBNI ALMARHUM
SULTAN BADLISHAH

DAULAT TUANKU

15 JANUARI 2017
AHAD