Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN AINA18

MATA PELAJARAN MATEMATIK TINGKATAN 2 PELAJAR TIDAK


HADIR:
MINGGU 04
HARI ISNIN
KEHADIRAN

22
TARIKH 22-Jan-18
KELAS 2 BETA
MASA 8.30 A.M - 9.30 A.M
STANDARD KANDUNGAN BAB 2 PEMFAKTORAN DAN PECAHAN ALGEBRA
STANDARD
2.3 Ungkapan Algebra dan Hukum Operasi Asas Aritmetik
PEMBELAJARAN
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
1) Melaksanakan penambahan dan penolakan ungkapan algebra yang melibatkan kembangan
dan pemfaktoran.
2) Melaksanakan pendaraban dan pembahagian ungkapan algebra yang melibatkan kembangan
HASIL PEMBELAJARAN
dan pemfaktoran.
3) Melaksanakan gabungan operasi ungkapan algebra yang melibatkan kembangan dan
pemfaktoran.

1) Pelajar membaca maklumat yang disediakan.


2) Pelajar mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk
pelajaran.
3) Pelajar diterangkan mengenai penambahan dan penolakan ungkapan algebra yang melibatkan
AKTIVITI PEMBELAJARAN & kembangan dan pemfaktoran.
PEMUDAHCARAAN (PdPc) 4) Pelajar ditekankan mengenai:
i. Ungkapan algebra termasuk pecahan algebra.
5) Pelajar membuat kesimpulan berkaitan topik yang dipelajari
6) Pelajar melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

Kemahiran Abad Ke-21 Pemikir

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Menganalisis

PENGISIAN KURIKULUM Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pembelajaran secara kontekstual

Prinsip-prinsip Pendekatan Tematik

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni - Kesungguhan

BBM Buku Teks, -

PENTAKSIRAN Pelajar dapat melengkapkan latihan yang diberikan dengan betul.

REFLEKSI
____ / ____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan
____ / ____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
Catatan :
Tangguh : Aktiviti PdPc tidak dapat dijalankan kerana Mesyuarat Kursus
Program Sekolah Cuti Rehat / Cuti Sakit
Aktiviti Luar Guru Pengiring

Disemak oleh:
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN AINA18

MATA PELAJARAN MATEMATIK TINGKATAN 2 PELAJAR TIDAK


HADIR:
MINGGU 03
HARI SELASA
KEHADIRAN

22
TARIKH 16-Jan-18
KELAS 2 BETA
MASA 8.30 A.M - 9.30 A.M
TAJUK BAB 2 PEMFAKTORAN DAN PECAHAN ALGEBRA
STANDARD KANDUNGAN 2.1 Kembangan
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
1) Mempermudahkan ungkapan algebra yang melibatkan gabungan operasi termasuk
kembangan.
STANDARD
2) Menyelesaikan masalah yang melibatkan kembangan dua ungkapan algebra.
PEMBELAJARAN

1) Pelajar membaca maklumat yang disediakan.


2) Pelajar mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk
pelajaran.
3) Pelajar menjalankan aktiviti kreatif untuk mengira luas menggunakan kaedah jubin algebra.
AKTIVITI PEMBELAJARAN & 4) Pelajar diterangkan mengenai maksud kembangan dua ungkapan algebra.
PEMUDAHCARAAN (PdPc) 5) Pelajar ditekankan mengenai:
i. Pelbagai perwakilan seperti jubin algebra perlu digunakan.
6) Pelajar membuat kesimpulan berkaitan topik yang dipelajari
7) Pelajar melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

Kemahiran Abad Ke-21 Pemikir

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Menganalisis

PENGISIAN KURIKULUM Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pembelajaran secara kontekstual

Prinsip-prinsip Pendekatan Tematik

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni - Kesungguhan

BBM Buku Teks, -

PENTAKSIRAN Pelajar dapat melengkapkan latihan yang diberikan dengan betul.

REFLEKSI
____ / ____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan
____ / ____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
Catatan :
Tangguh : Aktiviti PdPc tidak dapat dijalankan kerana Mesyuarat Kursus
Program Sekolah Cuti Rehat / Cuti Sakit
Aktiviti Luar Guru Pengiring
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN AINA18

MATA PELAJARAN MATEMATIK TINGKATAN 2 PELAJAR TIDAK


HADIR:
MINGGU 03
HARI SELASA
KEHADIRAN

22
TARIKH 16-Jan-18
KELAS 2 BETA
MASA 8.30 A.M - 9.30 A.M
TAJUK BAB 2 PEMFAKTORAN DAN PECAHAN ALGEBRA
STANDARD KANDUNGAN 2.2 Pemfaktoran
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
1) Menghubungkaitkan pendaraban ungkapan algebra dengan konsep factor dan pemfaktoran,
dan seterusnya menyenaraikan factor bagi hasil darab ungkapan algebra tersebut.
STANDARD
2) Memfaktorkan ungkapan algebra dengan pelbagai kaedah.
PEMBELAJARAN
3) Menyelesaikan masalah yeng melibatkan pemfaktoran.

1) Pelajar membaca maklumat yang disediakan.


2) Pelajar mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk
pelajaran.
3) Pelajar diterangkan mengenai pendaraban ungkapan algebra dengan konsep faktor dan
pemfaktoran, dan seterusnya menyenaraikan faktor bagi hasil darab ungkapan algebra
tersebut.
AKTIVITI PEMBELAJARAN &
4) Pelajar ditekankan mengenai:
PEMUDAHCARAAN (PdPc)
i. Boleh tegaskan bahawa pemfaktoran ialah songsangan kepada kembangan.
ii. Pelbagai kaedah termasuk menggunakan faktor sepunya dan kaedah lain seperti darab
silang atau penggunaan jubin algebra.
5) Pelajar membuat kesimpulan berkaitan topik yang dipelajari
6) Pelajar melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

Kemahiran Abad Ke-21 Pemikir

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Menganalisis

PENGISIAN KURIKULUM Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pembelajaran secara kontekstual

Prinsip-prinsip Pendekatan Tematik

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni - Kesungguhan

BBM Buku Teks, -

PENTAKSIRAN Pelajar dapat melengkapkan latihan yang diberikan dengan betul.

REFLEKSI
____ / ____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan
____ / ____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
Catatan :
Tangguh : Aktiviti PdPc tidak dapat dijalankan kerana Mesyuarat Kursus
Program Sekolah Cuti Rehat / Cuti Sakit
Aktiviti Luar Guru Pengiring