Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc)

MATAPELAJARAN Geografi TARIKH MINGGU 3


TEMA/TOPIK Kontur dan Keratan Rentas KELAS 3A HARI
KOD STANDARD PEMBELAJARAN MASA

OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Melukis 3 ciri keratan rentas berdasarkan garisan kontur yang diberi
KRITERIA KEJAYAAN TINDAKAN SUSULAN UNTUK
Pelajar dapat Melukis 3/3 ciri keratan rentas berdasarkan garisan kontur yang diberi MURID
PEMULIHAN
PENGUKUHAN
BAHAN BANTU MENGAJAR PENGAYAAN

AKTIVITI PERMULAAN AKTIVITI UTAMA AKTIVITI PENUTUP

1.pelajar-pelajar berbincang dalam kumpulan tentang topik Pelajar-pelajar membuat rumusan


Guru bertanyakan 2.ahli kumpulan membuat peta ithink tentang topik topik dan membuat catatan dalam
pengetahuan asas kepada 3.wakil kumpulan membentangkan hasil perbincangan dan buku nota
pelajar tengtang topik membuat sesi soaljawab tengtang topik

PAK21

4K 1N PdP ABAD 21 PETA PEMIKIRAN (I-THINK) KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS


Komunikasi / Entry card / Exit Card Peta Bulatan TINGGI (KBAT)
Pemikiran Kritikal Brainstorming Peta Buih Mengaplikasi
Kreativiti Gallery Walk Peta Buih Berganda Menganalisis
Kolaboratif Games Peta Pokok / Menilai
Nilai / x Stay, y Stray Peta Dakap Mencipta
Group Prensentation / Peta Alir
Role Play Peta Pelbagai Alir
Traffic Light / Peta Titi

REFLEKSI
KEHADIRAN : _______/__________
BIL TIDAK HADIR : __________
____ /____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan
____ /____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
Catatan :
Tangguh : Aktiviti PdPc tidak dapat dijalankan kerana Mesyuarat Kursus
Program Sekolah Cuti Rehat / Cuti Sakit
Aktiviti Luar Guru Pengiring

Anda mungkin juga menyukai