Anda di halaman 1dari 1

TEMA : PENYELENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP

BIDANG PEMBELAJARAN: 2. KETURUNAN DAN VARIASI


MINGGU OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI
HASIL PEMBELAJAR
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
M9 2.1 Menonton tayangan video, Murid dapat:
26/2/2018 – Memahami proses simulasi komputer atau menyatakan maksu
2/3/2018 pembahagian sel carta untuk mempelajari asid deoksiribonuklei
perkara berikut: (DNA) dan kromosom
(a) gen, DNA dan kromosom, memerihalkan hubu
(b) mitosis dan meiosis. antara gen, DNA dan
Menjalankan simulasi proses kromosom,
mitosis dan meiosis. menyatakan maksu
Menjalankan aktiviti untuk memerihalkan pros
membandingkan dan membezakan menyatakan maksu
antara mitosis dan meiosis dan memerihalkan pros
menunjukkan persamaan dan
membanding dan m
perbezaan dalam bentuk paparan
antara mitosis dan m
grafik.
menerangkan kepe
Membincangkan kepentingan
mitosis dan meiosis.
mitosis dan meiosis.