Anda di halaman 1dari 125

LATIHAN 1 :

Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.

1. __________ yang terletak di hujung kampung mengeluarkan hasil yang lumayan.


A Kebun C Buah
B Pokok D Tumbuhan

2. Pada zaman dahulu, banyak _________ datang ke Melaka untuk urusan perniagaan.
A pengurus C penjual
B penjaja D pedagang

3. Kerja sebagai seorang anggota __________ adalah untuk menangkap dan membawa
penjenayah ke muka pengadilan.
A tentera C rela
B polis D kastam

4. _________ handalan itu telah memecahkan rekod acara 100 meter yang bertahan selama
lima tahun.
A Orang C Atlet
B Pasukan D pemain

5. Kawasan itu akan dimajukan sebagai kawasan __________ yang baharu tidak lama lagi.
A perumah C perumahan
B rumah D berumah

6. Mak Lijah mengikat sebilah __________ pada galah itu untuk mengait jantung pisang.
A tajak C parang
B gunting D pisau

7. Banyak _________ gemar melawat tempat-tempat menarik di negara ini.


A pelancung C pelancong
B pendatang D pelawat

8. Para pelajar sedang sibuk menghias __________ sekolah kerana majlis anugerah
kecemerlangan akan diadakan lusa.
A taman C kantin
B dewan D kedai

JPNMELAKA/MMG2017 1
9. __________ yang dibonceng oleh abang tersadai di tepi jalan kerana kerosakan enjin.
A Bas C Basikal
B Kereta D Motosikal

Soalan 10 berdasarkan gambar di bawah.

10. Kakak mencuba __________ yang baru dibeli oleh ibu.


A subang C kerongsang
B gelang D cincin

11. Abang baru membeli sebuah __________ berjenama Sony.


A jam C radio
B komputer D gitar

12. Saya dan Samy belajar di _________ yang sama sejak dari tahun satu hingga kini.
A dewan C tadika
B sekolah D balai

13. Seorang __________ ternama sedang bermain golf sambil berbincang urusan jual beli
dengan rakan-rakannya.
A pekerja C pegawai
B peniaga D usahawan

14. Adik saya menyertai pertandingan menulis __________ bagi kategori murid tujuh hingga
sembilan tahun.
A cerpen C skrip
B cerita D novel

15. __________ itu diminati kerana kelunakan suaranya apabila beliau mendendangkan lagu.
A Penari C Penyair
B Penyajak D Penyanyi

16. Anggota rukun tetangga bertugas untuk menjaga __________ saya pada setiap malam.
A pekan C kampung
B negeri D negara

JPNMELAKA/MMG2017 2
Soalan 17 berdasarkan gambar di bawah.

17. Di dalam tin kosong itu terdapat banyak __________ kerana air bertakung.
A jejentik C lelabah
B riang-riang D umang-umang

18. Saya telah mengirim sepucuk __________ kepadanya untuk bertanya khabar.
A kad C nota
B kertas D surat

19. Pemuda buta itu pandai mengayam _________ daripada buluh.


A tikar C kotak
B bakul D bekas

20. Sang Kancil telah digambarkan sebagai seekor _________ yang pintar dalam cerita-cerita
zaman dahulu.
A orang C makhluk
B haiwan D ternakan

LATIHAN 2 :
Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.

1. Semalam ayah membawa kami membeli-belah di _______________________.


A Hotel Perdana C Pasar Raya Mydin
B Stesen KLIA D Bangunan Petronas

2. Artifak-artifak lama banyak tersimpan di ______________________ .


A Masjid Negara C Taman Negara
B Zoo Negara D Muzium Negara

JPNMELAKA/MMG2017 3
3. Datuk Mazlan telah menghadiahkan seutas jam tangan berjenama ________ kepada anak
kesayangannya.
A Pilot C Darlie
B Rolex D Satria

4. Hazwan baru sahaja membeli sebuah kereta berjenama _______________ .


A Sony C Perdana
B Nokia D Samsung

5. Siasatan kes berprofil tinggi itu telah diketuai oleh ___________________ .


A Mejar Amran C Inspektor Haris
B Peguam Bala D Hakim Saljit Singh

6. Negeri _____________ juga dikenali sebagai Bumi Kenyalang.


A Johor C Kelantan
B Pahang D Sarawak

7. Tunku Abdul Rahman telah dianugerahi gelaran ___________________ .


A Bapa Keamanan C Bapa Pemodenan
B Bapa Kemerdekaan D Bapa Perpaduan

8. Guru-guru menerima pelbagai hadiah daripada murid-murid sempena sambutan _________


peringkat sekolah setiap tahun.
A Hari Ibu C Hari Guru
B Hari Bapa D Hari Pekerja

9. Pesakit yang malang itu merayu orang ramai untuk mendapatkan derma bagi menjalani
rawatan di _______________________________ .
A Institut Perguruan C Institut Aminuddin Baki
B Institut Jantung Negara D Institut Pengajian Tinggi

10. Ramai pembesar negara hadir ke ____________________ untuk meraikan istiadat


pertabalan Yang Di-Pertuan Agung.
A Istana Negeri C Dewan Merdeka
B Istana Negara D Bangunan Parlimen

11. Seekor kambing peliharaan Pak Mat telah mati dibaham oleh _________________ ketika
meragut rumput di hujung kampung.
A Sang Kancil C Sang Rangkak
B Pak Belang D Pak Bedal

JPNMELAKA/MMG2017 4
12. Kisah Mahsuri merupakan lagenda yang terkenal di ______________.
A Pulau Pinang C Pulau Pangkor
B Pulau Langkawi D Pulau Redang

13. Orang ramai telah berkunjung ke ________________________ untuk melihat gerhana


matahari yang berlaku baru-baru ini.
A Bangunan KLCC C Planetarium Negara
B Menara Kuala Lumpur D Pusat Dagangan Dunia

14. Bacaan doa tersebut telah dibacakan oleh ___________ dan diaminkan oleh semua tetamu.
A Doktor Razif C Perdana Menteri
B Ustaz Hamidi D Tan Sri Zaid

15. Pasukan Brazil telah memenangi Kejohanan Bola Sepak _____________ yang berlangsung
di Jerman.
A Piala Emas C Piala Dunia
B Piala Agung D Piala Thomas

16. ________ merupakan seorang pahlawan Melayu Melaka yang tersohor pada zaman dahulu.
A Tok Dalang C Hang Li Po
B Tok Selampit D Hang Tuah

17. Abang membawa kami ke _________________ berjoging dan beriadah pada waktu petang.
A Pusat Sivik C Dewan Pleno
B Pawagam MBO D Taman Tasik Titiwangsa

18. Malaysia menjadi tuan rumah __________________ pada tahun 2017.


A Sukan Komanwel C Sukan Tahunan
B Sukan Sea D Sukan Air

19. Banyak rumah yang telah musnah akibat dilanda bencana _________ beberapa tahun lepas.
A Chikungunya C Tsunami
B Malaria D Gerhana

20. Biduanita ___________ mempunyai suara yang sangat lunak.


A P.Ramlee C Sudirman
B Saloma D A. Galak

JPNMELAKA/MMG2017 5
LATIHAN 3 :
Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.

1 “Ampun__________, bolehkah _____mengiringi mereka ke sana?” tanya Jebat kepada


Sultan Mahmud Shah.
A beta…hamba C yang mulia…beta
B baginda…hamba D tuanku…patik

2 _______mesti berlatih bersungguh-sungguh jika ingin menentang_________,” kata ketua


pasukan kepada sahabatnya.
A awak… mereka C Kita … mereka
B Anda … aku D Awak … saya

3 ”Masalah itu patut______selesaikan supaya____________tidak merajuk lagi,” kata Arif


kepada kawan-kawannya.
A awak … mereka C aku … kita
B engkau … beliau D kita … dia

4 “Ampun _______, apakah hajat ________meminta ______ datang menghadap?” sembah


Bendahara Tun Perak.
A baginda … tuanku … hamba C tuanku … beta … patik
B beta … baginda … hamba D tuanku … tuanku … patik

5 _______ bertiga telah diarahkan oleh________membersihkan taman mini ini.


A Kami … awak C Mereka … beliau
B Beta … dia D Mu … kami

6 “Perbuatan ________memang tidak ________gemari,” kata Badrul kepada budak-budak


itu.
A anda … dia C kita … beliau
B kamu … ku D awak … saya

7 Pen ini________hadiahkan kepada__________,” kata Mariam kepada Zaleha.


A nya … awak C aku … kami
B kita … anda D ku … mu

8 Rezuan bermain bola sepak di padang. ________bermain bersama rakannya.


A Mereka C Kami
B Dia D Engkau

JPNMELAKA/MMG2017 6
9 “Pukul berapa________akan sampai di rumah?” tanya Puan Fadilah kepada Aqil.
A kami C mereka
B awak D kamu

10 Kami berikrar akan melakukan apa sahaja yang ________suruh.


A kita C mereka
B awak D kami

11 Sultan Muzaffar telah mangkat. Jenazah_________akan dimakamkan di kawasan makam


diraja.
A beliau C dia
B baginda D nya

12 “________ yang melakukan kesalahan, bukan saya,” kata lelaki itu sambil menunjuk ke
arah Aiman
A Saya C Dia
B Kami D Mereka

13 ________ akan berangkat ke balai persidangan tidak lama lagi.


A Baginda C Beta
B Aku D Hamba

14 Murid-murid di dalam kelas itu mengutamakan kebersihan. _________ ingin belajar dalam
suasana yang ceria.
A Mereka C Kita
B Kalian D Kamu

15 “________ telah dirompak oleh ________,” rintih kumpulan pelancong itu sambil
menunjuk ke arah perompak yang melarikan diri.
A Hamba ..... dia C Kami ..... mereka
B Kita ..... nya D Saya ..... dia

16 Panir ialah anak angkat Encik Nathan. Ibu bapa _______ meninggal dunia setahun yang
lalu.
A kami C kita
B mereka D nya

17 Ayah Umar sakit. Kami sudah melawat _______ di hospital semalam.


A nya C mereka
B dia D beliau

JPNMELAKA/MMG2017 7
18 Afina dan keluarga _______ telah berpindah ke Melaka sejak dua tahun yang lalu.
A ia C nya
B kami D dia

19 Kepulangan ________ sekeluarga dari Amerika telah disambut oleh sanak-saudara dan
penduduk kampung.
A kita C saudara
B kami D ianya

20 Ketua Menteri telah sembuh selepas ________ diberi rawatan di hospital.


A dia C kalian
B baginda D beliau

LATIHAN 4 :
Pilih ayat yang menggunakan kata ganti nama pertanyaan yang betul.

1. “ Boleh saya tahu, yang datang semalam itu _______ ? ” tanya Rizal kepada Suzi.
A bila C siapa
B apa D mana

2. “ Tolong buka beg , saya nak tengok _______ yang ada di dalamnya,”
Kata Cikgu Ani kepada Ayu.
A bila C siapa
B apa D berapa

3. “_______________ Pak Adib dan isterinya akan berangkat ke Mekah ? ” tanya Haji Sudin
kepada isterinya.
A Bilakah C Di manakah
B Siapakah D Bagaimanakah

4. ______________ kamu tidak datang ke kelas tambahan semalam ?


A Bagaimanakah C Berapakah
B Mengapakah D Bilakah

5. _______________ harga sekilogram buah duku ini ?


A Di manakah C Bilakah
B Berapakah D Adakah

JPNMELAKA/MMG2017 8
6. Selamat pagi, ________pesanan cik ?
A bilakah C apakah
B adakah D di manakah

7. ____________ kamu akan bertolak ke London ?


A Bilakah C Siapakah
B Berapakah D Di manakah

8. ____________ caranya kamu mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan ?


A Bilakah C Berapakah
B Siapakah D Bagaimanakah

9. Bilangan pelajar yang dipilih menyertai pertandingan lukisan itu __________?


A bila C siapa
B apa D berapa

10. Tuan punya kereta berwarna putih itu __________ ?


A siapa C apa
B mana D berapa

11. Harga buku yang kamu beli itu ___________ ?


A mana C kenapa
B berapa D bagaimana

12. Beg yang kamu beli itu untuk ____________?


A berapa C siapa
B mana D apa

13. “____________ lagi yang tidak kena ,Amin ?” tanya ibu.


A Apa C siapa
B Bila D Mengapa

14. Pada hari _________kah kamu akan pulang ke Negeri Sembilan?


A bila C apa
B mana D berapa

15. Yang ____________kah baju yang sesuai dipakai untuk majlis di istana nanti?
A bagaimana C siapa
B mana D apa

JPNMELAKA/MMG2017 9
16. Cara untuk menenun kain songket _______________?
A bagaimana C berapa
B mengapa D siapa

17. Lelaki yang datang ke rumah kamu semalam ________________?


A apa C siapa
B mana D mengapa

18. Perasmi sukan tahunan sekolah kamu ______________?


A berapa C apa
B siapa D bila

19. Yang duduk di hadapan guru besar itu ______________?


A apa C bila
B berapa D siapa

20. Adik-beradik awak _____________ orang?


A apa C siapa
B berapa D bagaimana

Latihan 5 :
Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.

1. Peristiwa ______________ masih segar dalam ingatan Pak Abu.


A ini C sini
B itu D situ

2. “ Mesin basuh yang baru tiba _______ mana?” tanya Fatin kepada jurujual itu.
A ini C sini
B itu D situ

3. Ulang tahun kemerdekaan negara kita pada kali _____________ jatuh pada hari Jumaat.
A itu C sana
B ini D sini

4. Wei Shan tidak ke _______________ walaupun telah diajak untuk mandi di pantai.
A itu C situ
B ini D sana

JPNMELAKA/MMG2017 10
5. “Wakil rakyat itu akan datang ke __________ sebentar lagi,” kata ketua kampung.
A sana C ini
B sini D itu

6. Para tetamu __________ diminta duduk di mana-mana tempat yang masih kosong.
A sini C ini
B situ D itu

7. Letakkan meja dan kerusi rosak __________ di mana-mana bilik yang mempunyai ruang,”
kata guru disiplin kepada murid-murid.
A itu C situ
B ini D sini

8. “Di manakah letaknya masjid Putrajaya?’ tanya Encik Adam kepada lelaki__________.
A sini C ini
B situ D itu

9. “Awak berasal dari ___________?” tanya Umar kepada jiran barunya berasal dari Brunei.
A sini C situ
B sana D ini

10. Jika tiada apa-apa pertanyaan tentang keadaan di _________, mulalah mendirikan khemah.
A ini C sini
B situ D sana

11. Puisi syair ___________ saya tujukan untuk ibu tersayang yang telah pergi buat selama-
lamanya,” kata Mogan.
A sini C itu
B sana D ini

12. Kedai hiasan dalaman di seberang jalan ____________ dihias sangat cantik.
A itu C sana
B ini D begitu

13. Di __________lah berlakunya kemalangan ngeri yang mengakibatkan banyak kematian.


A ini C sini
B begitu D begini

14. Perbuatan pemuda itu mencuri barang-barang surau akan menimbulkan kemarahan
penduduk di _____________.
A ini C begitu
B situ D begini

JPNMELAKA/MMG2017 11
15. Jika ada apa-apa perkara yang tidak diingini, sila maklumkan segera kepada pihak polis
yang meronda di ___________.
A sana C itu
B sini D ini

16. Ketuhar ___________ lah yang dimenangi oleh Mak Teh secara percuma semasa acara
cabutan nombor bertuah yang diadakan di Pasar Raya Mutiara.
A situ C ini
B sini D itu

Latihan 6 :
Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.

1. ____________ yang berminat mengambil bahagian dalam perlawanan itu, dikehendaki


membuat pendaftaran.
A Apa-apa C Siapa-siapa
B Bila-bila D Mana-mana

2. “Serahkan ___________ yang ada di dalam beg itu kepada aku!” kata perompak itu kepada
Mak Munah.
A mana-mana C siapa-siapa
B apa-apa D bila-bila

3. Salim tidak menjamah ___________ makanan pun hari ini.


A apa-apa C siapa-siapa
B mana-mana D bila-bila

4. Entah ___________ lagi kami sekeluarga akan dapat pulang ke kampung.


A mana-mana C apa-apa
B bila-bila D siapa-siapa

5. Emak melarang adik ke __________ semasa beliau membayar harga makanan di kaunter.
A mana-mana C siapa-siapa
B bila-bila D apa-apa

6. ____________ yang kehilangan jam tangan, sila berjumpa dengan saya.


A Mana-mana C Siapa-siapa
B Bila-bila D Apa-apa

JPNMELAKA/MMG2017 12
7. Antara baju-baju ini pilihlah __________ yang adik berkenan.
A apa-apa C siapa-siapa
B bila-bila D mana-mana

8. Adakah __________ berita tentang keadaan ekonomi negara kita?


A bila-bila C mana-mana
B apa-apa D siapa-siapa

9. Pesanlah __________ makanan yang awak hendak.


A mana-mana C siapa-siapa
B apa-apa D bila-bila

10. Hasnah tidak suka __________ pun bertanyakan masalahnya.


A bila-bila C siapa-siapa
B mana-mana D apa-apa

11. Kami akan tiba __________ masa sahaja.


A bila-bila C siapa-siapa
B mana-mana D apa-apa

12. _________ barang yang berharga eloklah diselamatkan dahulu.


A Apa-apa C Mana-mana
B Bila-bila D Siapa-siapa

13. Tiada _________ dibenarkan masuk ke dalam bilik itu kecuali kakitangan yang berkenaan.
A apa-apa C mana-mana
B siapa-siapa D bila-bila

14. “Pilihlah _________ kuih yang adik suka,” kata Puan Rokiah kepada anak bongsunya.
A mana-mana C siapa-siapa
B apa-apa D bila-bila

Soalan 15 berdasarkan gambar di bawah.

gambar 1

Gambar 1
15. __________ pun pandangan kita tentang vandalisme, fenomena ini wajar dibanteras.
A Mana-mana C Sesiapa
B Apa-apa D Bila-bila

JPNMELAKA/MMG2017 13
16. __________ yang tidak mengikut arahan akan dikenakan tindakan.
A Siapa-siapa C Bila-bila
B Apa-apa D Mana-mana

Latihan 7 :
Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.

1. Pihak berkuasa telah berjaya ________ sindiket pengedaran dadah yang terbesar itu.
A menumbangkan C menewaskan
B menundukkan D menumpaskan

2. Adik ________ erat pinggang ibu sewaktu berpayung dalam hujan yang lebat itu.
A mencapai C menggarap
B menduduki D merangkul

3. Pasukan penyelamat telah ____________ pendaki yang hilang semasa mendaki Gunung
Ledang di kawasan hutan tebal di kaki bukit.
A bertemu C menemukan
B ditemui D mempertemukan

4. Pak Long Amin ________ batang kayu itu untuk dijadikan tiang rumahnya.
A mengikis C meraut
B menarah D mengupas

5. Nakhoda itu mengarahkan anak-anak kapalnya _______ sauh yang berat itu di muara
sungai.
A menghulurkan C meletakkan
B melontarkan D melabuhkan

6. Kejadian tanah runtuh dapat dielakkan jika ________ hutan dikawal oleh pihak kerajaan.
A penghapusan C penerokaan
B pembersihan D pembasmian

JPNMELAKA/MMG2017 14
Soalan 7 dan 8.
Pilih ayat kata kerja transitif yang betul.

7. A Najhan tendang bola itu.


B Farah suka membaca buku.
C Abang pancing ikan di sungai.
D Aiman dan Fahmi baca cerita di perpustakaan.

8. A Adik saya suka menangis.


B Air sungai itu mengalir deras.
C Puan Rahayu seorang guru yang rajin dan berdedikasi.
D Ahli perniagaan itu dan keluarganya melancong ke Istanbul.

Soalan 9 dan 10.


Pilih ayat kata kerja tak transitif yang betul.

9. A Kakak sedang memasak kuih.


B Tok Man sedang membelah kayu.
C Nenek sedang tidur dengan nyenyak.
D Alia sedang makan buah rambutan.

10. A Amin lompat jauh.


B Jangan melompat.
C Dia senyum kepada saya.
D Aliya bersalam dengan saya.

Pilih jawapan yang paling sesuai.

11. Pada hujung minggu, abang akan ________ sotong di Laut China Selatan.
A memancing C menangkap
B mencandat D menyauk

12. Nabilah sekeluarga sering ________ ke luar negara pada setiap tahun.
A melancong C menziarahi
B mendatangi D menemui
13. Anjing peliharaan Chong ________ seketul tulang.
A mengonggong C menjamah
B mengepit D memakan

14. Marina sangat kecewa kerana ________ oleh jurujual yang tidak berdaftar itu.
A ditipu C ditegur
B disapa D dikunjungi

JPNMELAKA/MMG2017 15
15. Peniaga sate itu ________ daging pada lidi sebelum membakarnya.
A menjolok C mencucuk
B meraut D memasuk

16. Sekawan itik sedang _______ air di sebuah kolam yang cetek.
A menyodok C menyudu
B meminum D mencedok

17. Mak Melah kelihatan asyik ________ tikar mengkuang di atas pangkin di tepi rumahnya.
A menenun C menyirat
B menganyam D menyulam

18. Azmi _________ batang kelapa itu untuk memudahkannya memanjat pokok kelapa
tersebut.
A memotong C menghiris
B mencantas D menakik

19. Beberapa buah gerabak kereta api ________ daripada landasan akibat melanggar seekor
gajah.
A tergelincir C terbabas
B tersangkut D tersangkut

20. Piala kejohanan sukan tahunan itu ________ oleh beberapa atlet rumah Kuning.
A disambut C dipegang
B diangkat D dijulang

Latihan 8 :
Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.

1. Lampin adik berbau _________ kerana dia telah kencing.


A hapak C kering
B hanyir D haring

2. Kita boleh menaiki kapal terbang untuk ke sesuatu destinasi kerana ia lebih _________ dan
________.
A baik…lambat C selesa…kuat
B lemah…deras D selesa…cepat

JPNMELAKA/MMG2017 16
3. Kemarahan jurulatih itu __________ apabila melihat anak buahnya bermain sambil lewa
setelah pihak lawan menjaringkan gol.
A membara C menaik
B reda D membakar

4. Razak terpesona melihat sepasang burung merak yang _______ di Zoo Negara.
A lawa C anggun
B cantik D jelita

5. Kebanyakan penonton berasa ________ kerana perlawanan hoki itu ditangguhkan akibat
hujan sangat ________.
A kecewa…renyai C hampa…hebat
B duka…kuat D kecewa…lebat

6. Darah _______ memancut daripada tubuh Mahsuri selepas ditikam dengan keris akibat
fitnah yang dilemparkan terhadapnya.
A merah C kuning
B putih D merun

7. Tidak ada orang yang sanggup membunuh kanak-kanak dan wanita seperti askar Israel
kecuali orang yang tidak mempunyai _________ langsung.
A kasih sayang C harga diri
B peri laku D peri kemanusiaan

8. “Buah dokong itu rasanya _________ tetapi pokoknya sangat _________,” kata Afif
A kelat…rendang C manis...tinggi
B manis...lurus D masam...rimbun

9. Para hadirin ________ kerana murid prasekolah itu ________ bercerita.


A hairan...handal C bangga...layak
B terharu...bijak D kagum...petah

10. Marni berasa ________ untuk berpisah dengan keluarga angkatnya setelah seminggu
mengikuti Program Khidmat Mahasiswa di kampung itu.
I pilu III sedih
II sayu IV kecewa
A I dan III C I, II dan III
B II dan III D I, II dan IV

JPNMELAKA/MMG2017 17
11. Orang yang _______ itu berasa berat hati hendak menderma kepada anak
anak__________itu.
A bakhir ... istimewa C sedih ... cacat
B pilu ... lembab D dungu ... nakal

12. Kuih itu memang_________tetapi terlalu_________ .


A enak ... pahit C sedap ... hanyir
B lazat ... manis D cantik ... payau

13. Dia berjaya kerana dia__________menghadapi cabaran yang mendatang.


A cekap C tabah
B tahan D tuntas

14. Mereka bersahabat___________sejak kecil lagi.


A intim C baik
B mesra D rapat

15. Bayi itu memang_____________ .


A cantik C comel
B tampan D molek

16. Jangan makan keropok yang___________itu.


A lemau C hanyir
B garing D empuk

17. Budak yang____________ bagai bendul itu selalu dibuli oleh pelajar-pelajar__________.
A hodoh ... sombong C dungu ... degil
B baik ... jahat D lurus ... nakal

18. Belilah barangan____________. Jangan beli barangan___________ yang rendah mutu


barangannya.
A baik ... buruk C tulen ... palsu
B baru ... lama D klasik ... antik

19. Rumah orang miskin itu__________ .


A condong C bongkok
B bengkok D serong

20 . Penggunaan istilah bahasa yang telah__________sesuai digunakan dalam perhubungan


seharian.
A mampan C ceria
B padu D mantap

JPNMELAKA/MMG2017 18
Latihan 9:
Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.

1. Anak jutawan itu bersikap merendah diri __________ ibu bapanya juga.
A sejak C seperti
B sebagai D semenjak

2. Jagjit __________ sibuk di pejabat walaupun hari telah lewat petang.


A masih C hingga
B akan D sejak

3. “Jangan curiga __________ kejujuran saya,” kata pekerja baharu itu kepada majikannya.
A oleh C daripada
B kepada D terhadap

4. Tampal hasil lukisan yang menarik __________ papan kenyataan bilik darjah kita.
A di C pada
B kepada D dengan

5. Shirley Tan dipilih __________ kapten pasukan bola keranjang sekolahnya.


A akan C untuk
B sebagai D daripada

6. Setiap petang, mereka berbincang __________ kerja sekolah yang dibekalkan guru di situ.
A akan C terhadap
B seperti D tentang

Latihan 10 :
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

1. ___________ Encik Rosli telah dinaikkan pangkat, beliau tidak sombong.


A Sungguhpun C Sekalipun
B Mahupun D Jikalaupun

2. Melati bermain – main dengan adiknya di hadapan sekolah ___________ menunggu


kedatangan ibunya.
A selepas C supaya
B sementara D semenjak

JPNMELAKA/MMG2017 19
3. Puan Susan tidak tahu sama ada hendak memakai ceongsam ___________ baju kebaya
untuk menghadiri konvokesyen anaknya.
A dan C atau
B serta D lalu

4. __________ hari telah larut malam, abang masih mengulang kaji pelajaran.
A Jikalaupun C Ataupun
B Namunpun D Meskipun

5. __________ menunggu Hanim, saya sempat menggoreng keropok lekor.


A Sambil C Sejak
B Serta D Semenjak

6. Nenek sedang menganyam __________ kami pulang dari sekolah.


A apabila C sebelum
C sambil D kerana

7. Labuci pada tengkuk baju kurung ____________ dipakai oleh Cikgu Amita dijahit oleh
Puan Fatimah.
A kecuali C sehingga
B namun D yang

8. Najwa suka menjahit ____________ kakaknya suka mengumpul Majalah Saji.


A dan C tetapi
B lalu D kecuali

9. Ayah menyapu varnish pada kerusi rotan itu _________ kelihatan lebih cantik pada hari
lebaran.
A supaya C kalau
B kerana D sungguhpun

10. Encik Murad berhasrat untuk belayar ke Sabah ___________ banyak halangan yang
terpaksa ditempuhi.
A manakala C seandainya
B meskipun D kecuali

11. Ibu menegur adik kerana dia masih belum tidur ____________ jam menunjukkan pukul
11.00 malam.
A apabila C sementara
B meskipun D malahan

JPNMELAKA/MMG2017 20
12. Banyak orang cedera ___________ berpuluh – puluh keluarga hilang tempat tinggal dalam
runtuhan tanah itu.
A supaya C selama
B lantaran D manakala

13. Mei Hwa menonton televisyen ____________ menunggu kek yang dikukusnya masak.
A manakala C semenjak
B sementara D biarpun

14. Adik menangis _______________ memberitahu ibu bahawa kakak telah mencubitnya.
A hingga C sambil
B serta D malahan

15. Keadaan di pasar itu penuh sesak dengan orang ramai ____________ pasar raya itu
mengadakan jualan murah.
A kerana C supaya
B agar D meskipun

16. Kamal selalu ponteng kelas. ___________, bapanya dipanggil oleh pihak sekolah.
A Lantaran itu C Bagaimanapun
B Meskipun D Lagipun

17. Kamil masih belum bangun ___________ jam sudah pun menunjukkan pukul 12.00 tengah
hari.
A walhal C lagipun
B malahan D justeru

18. Oleh sebab hujan lebat, ___________ perlawanan bola itu terpaksa dibatalkan.
A atau C serta
B melainkan D maka

JPNMELAKA/MMG2017 21
Latihan 11 :
Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.

1. _________, pedihnya luka aku ini!


A Aduh C Cis
B Aduhai D Ah

2. __________, kereta Ferrari itu sangat laju!


A Oh C Cis
B Ah D Wah

Soalan 3 berdasarkan gambar di bawah.

Gambar 1

3. _________, ambil wang ini dan pergi beli buku tulis yang baharu!
A Ah C Oh
B Eh D Nah

4. ________, malang sungguh nasib orang tuan itu!


A Wahai C Aduh
B Oh D Aduhai

5. _________, para pelajar, belajarlah dengan bersungguh-sungguh!


A Aduhai C Wahai
B Aduhai D Hai

6. _________, cantik sungguh pakaian pengantin itu!


A Ah C Hai
B Aduhai D Amboi

7. _________, kamu telah terpilih sebagai ketua pengawas!


A Amboi C Aduhai
B Syabas D Nah

JPNMELAKA/MMG2017 22
8. _________, lama betul kita tidak bersua!
A Hai C Amboi
B Wah D Eh

9. __________ aku tidak setuju langsung dengan pendapat engkau itu!


A Cis C Eh
B Nah D Ah

10. ________, kamulah rupa-rupanya yang memfitnah saya selama ini!


A Ah C Aduh
B Nah D Oh

Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah.

Gambar 3

11. ________, hebat sungguh pahlawan itu menunggang kuda liar yang baru ditangkapnya!
A Hai C Wah
B Amboi D Eh

12. _________, para pelajar, tingkatkan usaha agar kalian beroleh keputusan yang
cemerlang!
A Syabas C Hai
B Wahai D Aduhai

13 ___________, terimalah tumbukan balas dari ku!


A Ah C Eh
B Oh D Nah

14. _________, bagaimana dengan keadaan kamu dan keluarga!


A Hoi C Wahai
B Hai D Eh

JPNMELAKA/MMG2017 23
15 _________, keluarga itu senantiasa ditimpa nasib malang!
A Ah C Aduhai
B Aduh D Eh

16. _________, bagaimana pula awak dapat masuk sedangkan pintu bilik itu berkunci!
A Eh C Syabas
B Oh D Wah

17. _________, aku tidak bersetuju dengan cadangannya sebentar tadi!


A Eh C Ah
B Oh D Aduh

18. _________, cantiknya rumah baharu Encik Ramli yang terletak di kawasan lapang itu!
A Nah C Aduhai
B Aduh D Wah

19. _________, kedekut benar orang kaya itu!


A Cis C Nah
B Oh D Amboi

20. ________, kamu telah berjaya mengharumkan nama baik sekolah ini!
A Wah C Eh
B Hai D Syabas

Latihan 12 :
Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.

1. Kerusi-kerusi yang rosak itu__________digantikan dengan yang baharu tidak lama lagi.
A sudah C akan
B sedang D masih

2. “Jangan sekali-kali minum air yang________dimasak,” pesan Cikgu Arni.


A akan C sudah
B hendak D belum

JPNMELAKA/MMG2017 24
3. Kerja-kerja memperindah kawasan taman sains itu__________siap sebulan yang lalu.
A telah C masih
B mesti D akan

4. Kamu_________berhati-hati semasa menggunakan alatan tajam di dapur.


A masih C mesti
B sudah D sedang

5. Abang Isha _______melanjutkan pelajaran di Amerika tidak lama lagi.


A telah C sedang
B akan D sudah

6. Walaupun sudah pulih tetapi dia__________belum boleh berjalan dengan baik.


A masih C hendak
B akan D mesti

7. Sekiranya _________berjaya, kita mestilah meningkatkan usaha dengan banyak


mengulang kaji pelajaran.
A hendak C akan
B masih D mesti

8. Kita__________lah bijak memilih kawan agar tidak terpengaruh dengan gejala yang
tidak sihat.
A sedang C mesti
B telah D dapat

9. Buah kundang ini _________dibasuh sebelum dimakan.


A sudah C mesti
B mahu D dapat

10. Nabil__________ tekun menyiapkan tugasan seni di dalam biliknya.


A telah C sedang
B akan D belum

11. Datuk_______belum sedar ketika kami menziarahinya di hospital.


A telah C masih
B sudah D akan

JPNMELAKA/MMG2017 25
12. Kerajaan __________ sentiasa melakukan operasi untuk menahan pendatang tanpa izin.
A telah C masih
B belum D akan

13. Raudah________menuntut di Universiti Sains Malaysia dalam bidang perubatan.


A telah C sudah
B pernah D belum

14. Semua murid ________beratur ketika membeli makanan di kantin.


A mesti C masih
B boleh D belum

15. Saya________cuba mendapatkan keputusan yang lebih baik dalam ujian kali ini.
A akan C dapat
B mahu D masih

16. Anis__________mengikuti ayahnya pergi ke Pasar Raya Jusco.


A belum C hendak
B sedang D harus

17. Bas itu dijangka_________tiba dari Pulau Pinang pada pukul 2.00 petang.
A masih C sedang
B pernah D akan

18. Ibu _________ menghidangkan makanan untuk tetamu yang datang berhari raya.
A sedang C belum
B mesti D akan

19. Ayah saya________dinaikkan pangkat pada bulan lepas.


A akan C belum
B masih D telah

20. Persatuan Bahasa Melayu sekolah saya_________melawat ke Pulau Langkawi pada cuti
persekolahan nanti.
A harus C masih
B pernah D akan

JPNMELAKA/MMG2017 26
Latihan 13 :
Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.

1. Sejak kematian bapanya budak itu __________bersekolah lagi kerana menolong ibunya
mengerjakan sawah mereka.
A tidak C bukan
B sudah D pun

2. Walau apa-apa yang berlaku, saya_______akan menjual rumah pusaka ini kepada kamu.
A tidak C bukan
B adalah D pun

3. Halim langsung _______ mempercayai khabar angin yang didengarnya daripada


penduduk kampung semalam.
A bukan C tidak
B ialah D pun

Soalan 4 hingga Soalan 8.


Pilih jawapan yang betul penggunaan kata nafinya.

4. A Ayahnya bukan kedekut. C Perigi itu tidak dalam.


B Pisau itu bukan tajam. D Hari ini abang bukan pergi.

5. A Ini tidak kali pertama Zaiton melarikan diri dari rumah.


B Warung yang terletak bukan jauh dari jalan raya itu, warung Pak Ali.
C “Bukan begitu caranya untuk menyukat kedalaman sungai,”kata Zuli kepada Mahat.
D Saidin tidak abang ipar Iqbal.

6. A Adiknya tidak pandai menari caca.


B Buah rambutan itu bukan manis.
C “Kami bukan turun ke laut hari ini”.
D Gurunya tidak berasal dari Johor.

7. A Anjing itu bukan lapar.


B Raju bukan suka berkawan dengan dengan Siva.
C Maimunah bukan keberatan untuk membantu kami.
D Baju yang dipakainya itu bukan baju adiknya.

JPNMELAKA/MMG2017 27
8. A Emily tidak pandai bergaya.
B Kepala Fairus bukan botak.
C Air sungai itu bukan dalam.
D Rumah itu bukan sesuai untuk didiami.

Soalan 9 hingga Soalan 13.


Pilih ayat –ayat yang betul penggunaan kata nafinya.

9. I Ah Lim sedikit pun tidak berasa cemburu melihat isterinya keluar menonton dengan
lelaki.
II Tajul tidak bersetuju dengan cadangan ketua kampong untuk merobohkan surau lama
itu.
III Ali bukan anak orang berada ,ayahnya hanyalah pemandu teksi.
IV Datuk tidak mahu tinggal bersama-sama dengan anak-anaknya di kota.
A I dan IV C II, III dan IV
B I ,II dan III D I, II, III dan IV

10. I Farid berasa tidak seronok menyertai rombongan ke Melaka itu.


II Bukan terdapat sebarang tanda bahawa musim kemarau yang panjang itu akan
berakhir.
III Harun bukan meminati penyanyi kumpulan rock yang beperangai tidak senonoh itu.
IV Elly tidak dapat menahan rasa sedihnya apabila melihat jirannya meratapi kematian
anak bongsunya itu.
A III sahaja C I, II dan IV
B I dan IV D I, II. III dan IV

11. I Sepupunya tidak gemar makan sambal belacan.


II Kata Puan Devi kepada Rajan, “Tidak baik kamu membantah cakap orang tua”.
IIIDia bukan sampai hati untuk menghampakan harapan kedua-dua orang tuanya.
IV Oleh sebab tidak ada persefahaman,pasangan suami isteri itu mengambil keputusan
untuk berpisah sahaja.
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

12. I Puan Haslinda bukan sombong.


II Kucing itu bukan ada selera untuk makan kerana sakit.
III Tulisan pelajar itu sukar untuk dibaca kerana tidak jelas.
IV Gadis itu bukan malas tetapi lembap bekerja.
A I dan II C I, II dan IV
B III dan IV D I, III dan IV

JPNMELAKA/MMG2017 28
13. I Menurut Doktor Fatah, anak Pak Abu bukan menghidapi penyakit sawan tetapi
menghidapi penyakit gangguan mental.
II Jia Jun tidak sependapat dengan abang longnya tentang cara pembahagian harta
pusaka peninggalan ibunya.
III Pelajar itu tidak dapat menjawab soalan kuiz sains kerana dia tidak membuat
sebarang persediaan.
IV Cikgu Tan bukan benci kepada pelajar yang nakal itu tetapi beliau kerana pelajar itu
tidak mahu mendengar nasihatnya.
A I dan II C II, III dan IV
B III dan IV D I, II, III dan IV

14. Jam tangan ini _______jam buatan Malaysia.


A tidak C bukan
C adalah D pun

15. Kedai itu ________ kedai yang menjual barangan antik.


A bukan C tidak
B pun D adalah

16. Budak itu ________ lulus juga dakam ujian bulanannya pada kali ini.
A bukan C pun
B tidak D adalah

17. Penyakitnya akan bertambah buruk jika _______dirawat dengan segera.


A akan C pun
B tidak B bukan

18. Kereta api yang membawa barang-barang itu _______dari utara.


A tidak C pun
B bukan D ialah

19. Isi buah mangga muda itu _______ manis tetapi masam.
A adalah C pun
B bukan D ialah

20. Para penunggang motosikal dinasihatkan agar _______ berlumba-lumba di jalan raya.
A bukan C tidak
B akan D pun

JPNMELAKA/MMG2017 29
Latihan 14:

1 Pilih ayat yang betul.


A Sejambak bunga ini adalah untuk sahabat karib saya.
B Pemuda berbaju putih dan berseluar hitam itu adalah abang saudara saya.
C Adalah diisytiharkan bahawa laluan ke puncak gunung itu tidak selamat digunakan.
D Adalah dimaklumkan bahawa kerja pembinaan bangunan baharu akan bermula esok.

2 Semua ayat berikut adalah betul KECUALI ...


A Dalam perbualan telefon tadi, perkara penting yang ditanyakan ialah latihan Sains.
B Antara perkara yang dibincangkan ialah program perkhemahan sekolah.
C Budak lelaki berambut keriting itu ialah murid baharu di sekolah ini.
D Berdasarkan ukuran lantai, ruang tamunya ialah lebih luas daripada ruang makan.

Pilih jawapan yang paling sesuai.

3. Pemuda yang berbaju biru itu _________ bakal suami kakak saya.
A adapun C ialah
B benar D adalah
4. Novel yang bertajuk “Bunga-bunga Berguguran “ itu __________ novel terbaru penulis
wanita itu.
A hanya C adalah
B ialah D juga

5. Kain songket yang dibeli dari negeri Terengganu itu ______ untuk ibunya.
A adalah C nian
B ialah D sebenar

6. Semua fitnah yang dilemparkan kepada Sakinah _________ tidak benar.


A ialah C jika
B adalah D nian

7. Hadiah hari jadi yang diterima itu _________ daripada kawannya yang baru seminggu
dikenalinya.
A juga C adalah
B adapun D ialah

JPNMELAKA/MMG2017 30
8. Faisal _________ kerani bank di Bank Simpanan Nasional yang terletak di bandar Ipoh .
A ialah C juga
B adalah D sekali

9. Gunung Tahan _______ gunung yang tertinggi di Semenanjung Malaysia.


A ialah C nian
B adalah D juga

10. Maklumat saksi pembunuhan itu ________ tidak benar setelah disiasat oleh pihak polis.
A tetapi C adalah
B biar D ialah

Latihan 15 :
Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.

Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah.

gambar 1

1. Ibu saya __________ sayang akan barang-barang antiknya.


A sangat C nian
B benar D sekali

2. Karangan saya telah terpilih memenangi kategori tulisan yang __________ cantik antara
peserta-peserta yang bertanding.
A sungguh C paling
B sekali D begitu

3. Rohana _________ pandai jika dibandingkan dengan adik-beradik.


A begitu C sekali
B agak D betul

JPNMELAKA/MMG2017 31
4. Tempat ini __________ indahnya sehingga menenangkan fikiran.
A demikian C sekali
B agak D nian

Soalan 5 berdasarkan gambar di bawah.

5. Cendol pulut Pak Hassan __________ sehingga terkenal di pekan ini.


A nian enak C paling enak sekali
B sekali enak D sungguh enak sekali

6. Kakak saya sedih __________ apabila nenek meninggal kerana dia tinggal dengan nenek
sejak kecil lagi.
A benar C lebih
B makin D cukup

7. Jurulatih itu _________ tegas terhadap pemain jika berkaitan dengan disiplin.
A amat C nian
B benar D sekali

8. Kediamannya terletak _________ jauh dari pecan itu.


A nian C benar
B agak D paling

9. Para doktor tetap meneruskan tugas menyelamat mangsa serangan askar Israel walaupun
mereka _________ letih.
A amat C paling
B agak D nian

10. ________ tidak disangka bahawa Farid pandai memasak makanan tradisional Melayu.
A Amat C Paling
B Terlalu D Sungguh

JPNMELAKA/MMG2017 32
11. Kerap _________ dia ke perpustakaan sejak belakangan ini kerana ingin mengulang kaji
pelajaran.
A paling C sungguh
B nian D agak

12. Besar _________ kubah masjid yang terletak di bandar itu.


A sekali C agak
B lebih D terlalu

Latihan 16 :
Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.

1. __________ kemudahah awam telah disediakan oleh pihak kerajaan, namun sesetengah
orang tidak pandai untuk menghargainya.
A Semua C pelbagai
B Kesemua D Banyak

2. Dalam pertandingan itu, Hisham hanya mampu menduduki tempat yang ke _________.
A kedua C pertama
B akhir D tiga

3. _________ orang warga asing yang tinggal di rumah itu telah ditahan kerana memasuki
negara ini tanpa dokumen yang sah.
A Seorang C Seratus
B Beberapa D Sebilangan

4. _________ pelancong yang datang ke negara ini mestilah mempunyai dokumen


perjalanan yang sah.
A Berbagai-bagai C Sebahagian
B Sekalian D Setiap

5. Apabila Cikgu Karim masuk ke dalam kelas, murid-murid pun mengeluarkan buku
Bahasa Melayu _________.
A setiap C tiap-tiap
B sebahagian D masing-masing

JPNMELAKA/MMG2017 33
6. _________ daripada kawasan tanah di kawasan pedalaman telah dimajukan oleh
kerajaan.
A Tiga suku C Semua
B Sedikit D Seluruh

7. Regu badminton negara telah berjaya mendapat tempat yang ________ dalam
pertandingan badminton peringkat dunia.
A ketiga-tiga C pertama
B akhir D satu

8. _________ pelancong yang datang ke negara ini mestilah mempunyai dokumen


perjalanan yang sah.
A Berbagai-bagai C Sebahagian
B Sekalian D Setiap

9. Sikap ________ daripada masyarakat kita yang tidak bertanggungjawab telah


menyebabkan berlakunya pencemaran alam di negara ini.
A setengah C seluruh
B sebahagian D sekalian

10. _________ yang hadir diminta berdiri apabila Perdana Menteri memasuki dewan itu.
A Sebahagian C Semua
B Segala D Setengah

11. Setelah diberikan _________ biji buah manggis, budak itu pun beredar dari situ.
A beberapa C seluruh
B kedua D pelbagai

12. Gadis bertudung itu akan menunggu teksi di situ ________ pagi.
A tiap-tiap C beberapa
B setengah D sekalian

13. Hampir ________ pengunjung menghadiri pameran automobil yang berlangsung sejak
seminggu lalu.
A semua C sebilangan
B sekalian D sepuluh ribu

14. ________ pelajar dikehendaki memakai pakaian yang kemas dan bersih.
A Semua C Sekalian
B Seluruh D Sebahagian

JPNMELAKA/MMG2017 34
15. Chong memberikan makanan kepada ________ anak ikan emas itu.
A para C kelima-lima
B separuh D dua pertiga

16. ________ ikan emas itu mendapat makanan yang mencukupi.


A Setiap C Sekalian
B Seluruh D Segala

17. Setiap pagi jalan raya sesak kerana orang ramai menuju ke tempat kerja ________
A sendiri C beribu-ribu
B tiap-tiap D masing-masing

18. _________daripada kek itu akan dibahagikan kepada kawan-kawan Alia.


A Setiap C Dua pertiga
B Seluruh D Sesetengah

19. Bulan April mempunyai ________ hari.


A tiga C tiga puluh
B tiga belas D tiga ratus

20. Beng Kin tidak hadir ke sekolah selama __________ berturut-turut.


A tiga B ketiga
B bertiga D bertiga-tiga

Latihan 17 :
Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.

1. “Kawan-kawan, _______________makan kuih itu, ” kata Fatin.


A Sila C Minta
B Usah D Tolong

2. “____________basuh pinggan mangkuk di atas meja itu,” kata ibu.


A Jangan C Harap
B Tolong D Sila

JPNMELAKA/MMG2017 35
3. __________kita akan dapat berjumpa lagi pada masa akan datang.
A Jangan C Harap
B Jemput D Sila

4. “______________lengkapkan borang ini dengan butir-butir peribadi,” kata kerani itu.


A Harap C Usah
B Minta D Sila

5. ____________lah menangis lagi, Aira. Saya pasti ibu awak akan selamat.
A Tolong C Minta
B Harap D Usah

6. “________hantarkan buku-buku ini ke meja saya,” kata Cikgu Nadia.


A Sila C Tolong
B Harap D Jemput

7. “__________semua calon UPSR membaca soalan dengan teliti,” kata ketua pengawas
itu.
A Jemput C Usah
B Jangan D Minta

8. “_________berpeluk tubuh sahaja. Bantulah mereka mencuci pinggan itu,” kata Kak
Ngah.
A Tolong C Usah
B Minta D Sila

9. “Airil, __________ambilkan ibu segelas air suam,” pinta ibu.


A usah C jangan
B tolong D harap

10. “___________pijak rumput itu,” kata pengawal keselamatan kepada pengunjung tersebut.
A Tolong C Harap
B Sila D Jangan

11. “_________lah kamu kenangkan lagi peristiwa itu, Adam,” kata Amir.
A Tolong C Usah
B Jangan D Sila

JPNMELAKA/MMG2017 36
12. “_________lah masuk, mak cik. Nanti saya panggilkan ibu,” kata Mastura.
A Tolong C Jangan
B Jemput D Minta

13. Kalau datang ke Kuala Perlis, __________lah ke rumah saya.


A jemput C tolong
B mari D usah

14. ___________biarkan makanan terdedah, nanti akan dihinggapi lalat.


A Tolong C Jangan
B Harap D Minta

15. _______beratur semasa hendak membeli di kedai koperasi sekolah.


A Sila C Usah
B Jangan D Tolong

16. “Ali, __________dibuat perkara yang tidak berfaedah itu,” jerit ibu.
A jemput C usah
B sila D tolong

17. Saya ________ kamu dapat hadir ke majlis konvokesyen saya nanti.
A tolong C usah
B minta D harap

18. “__________sampaikan pesanan cikgu kepada kawan-kawan,” kata Cikgu Rohana.


A Sila C Minta
B Jangan D Usah

19. ___________ lah rasa pengat yang saya hidangkan ini.


A Jangan C Tolong
B Sila D Harap

20. ___________ bising ketika berada di dalam wad hospital.


A Jangan C Sila
B Tolong D Harap

JPNMELAKA/MMG2017 37
Latihan 18 :
Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah.

1. Mengapakah orang ramai berkerumun di tepi jalan itu?


A Mereka memang suka berkerumun di situ.
B Mereka hendak melihat keadaan mangsa kemalangan itu.
C Ramai yang terlibat dengan kemalangan itu.
D Kemalangan itu melibatkan dua buah kereta.

2. Apakah yang menyebabkan budak perempuan itu menangis?


A Budak itu kehilangan wang sebanyak seringgit.
B Wang seringgit itu diberikan oleh ibunya.
C Budak perempuan itu menangis kerana wangnya tercicir.
D Budak perempuan itu mencari wangnya di merata tempat.

3. Apakah yang dilakukan oleh ayah?


A Ibu meminta ayah membaiki mesin jahitnya yang rosak.
B Ayahlah yang membaiki mesin ibu yang rosak.
C Ayah sedang membaiki mesin jahit ibu yang rosak.
D Ayah membaiki mesin jahit ibu yang rosak sejak pagi tadi.

4. Di manakah pertandingan syarahan itu diadakan?


A Di dewan terbuka Sekolah Kebangsaan Taman Cempaka.
B Murid – murid Sekolah Kebangsaan Taman Cempaka yang akan menyertai
pertandingan itu.
C Peserta itu dari Sekolah Kebangsaan Taman Cempaka.
D Tiada seorang pun yang menyertai pertandingan itu.

5. Apakah yang sedang dilakukan oleh kanak – kanak itu?


A Kanak – kanak itu sedang mengira bilangan buah congkak.
B Kanak – kanak itu bermain congkak pada waktu petang.
C Congkak ialah permainan tradisional masyarakat Melayu.
D Kanak – kanak itu sedang bermain congkak di halaman rumah.

6. Apakah yang akan kita peroleh jika kita belajar bersunguh – sungguh?
A Jika kita belajar bersungguh – sungguh, kita akn memperoleh banyak ilmu
pengetahuan serta dapat menjejakkan kaki ke menara gading.
B Jika kita belajar bersungguh – sungguh, kita tidak akan ke mana – mana.
C Belajar bersungguh – sungguh adalah satu usaha untuk berjaya.
D Belajar bersungguh-sungguh pasti kita tidak akan berjaya.

JPNMELAKA/MMG2017 38
7. Mengapakah lelaki tua itu mengamuk?
A Lelaki tua itu mengamuk kerana kematian isterinya.
B Lelaki tua itu mengamuk kerana marahkan orang yang merosakkan tanaman di
kebunnya.
C Lelaki tua itu mengamuk kerana gembira dinaikkan pangkat.
D Lelaki tua itu mengamuk kerana terlalu gembira.

8. Ke manakah Faizul hendak pergi?


A Ya, dia hendak ke Terengganu.
B Faizul baru pulang dari Terengganu.
C Dia ke Kuala Terengganu dengan menaiki bas.
D Dia dalam perjalanan menuju ke Kuala Terengganu.

9. Bagaimanakah kereta itu boleh terjunam ke dalam gaung?


A Kereta yang terjunam ke dalam gaung itu telah dihantar ke bengkel.
B Sebuah kereta telah terjunam ke dalam gaung itu semalam.
C Tidak, pemandu kereta itu hanya mengalami kecederaan ringan.
D Kereta itu terjunam ke dalam gaung kerana telah dipandu dengan laju.

10. Bagaimanakah rombongan itu ke Pulau Ketam?


A Rombongan itu ke Pulau Ketam dengan menaiki bot.
B Rombongan itu pergi ke Pulau Ketam pada waktu petang.
C Rombongan itu pergi ke Pulau Ketam.
D Rombongan itu pergi ke Pulau Ketam untuk melancong.

11. Siapakah yang akan mewakili Persatuan Bulan Sabit Merah dalam mesyuarat itu nanti?
A Mesyuarat Persatuan Bulan Sabit Merah akan diadakan pada hari Sabtu.
B Encik Kamarul yang akan mewakili Persatuan Bulan Sabit Merah mesyuarat itu
nanti.
C Encik Kamarul akan mempengerusikan mesyuarat Persatuan Bulan Sabit Merah
itu nanti.
D Mesyuarat Persatuan Bulan Sabit Merah telah dibatalkan.

12. Mengapakah awak tidak menyerahkan buku kerja Matematik itu kepada cikgu awak?
A Saya takut cikgu saya akan marah apabila mendapat tahu bahawa saya tidak
membuat latihan yang diberi.
B Tidak, saya belum menyerahkan buku kerja ini kepda cikgu.
C Buku kerja Matematik itu ada pada cikgu saya.
D Saya akan menyerahkan buku kerja Matematik ini kepada cikgu saya pada esok
pagi.

JPNMELAKA/MMG2017 39
13. Adakah Pesta Bola Merdeka itu sudah tamat?
A Pesta Bola Merdeka itu sudah tamat.
B Ya. Pesta Bola Merdeka itu sudah tamat.
C Pesta Bola Merdeka itu akan diadakan di Stadium Negara.
D Ya. Saya telah menyaksikan Pesta Bola Merdeka itu.

14. Bolehkah kami menyiapkan tugasan ini pada hari ini juga?
A Pasti boleh kerana saya seorang yang jujur.
B Mana boleh, saya tidak hendak ke sana.
C Boleh, saya yakin boleh menyiapakannya.
D Boleh, nanti saya jelaskan kepada awak.

15. Apakah yang dilakukan oleh Pak Ahmad?


A Beliau sedang membelah buah kelapa muda.
B Ya, beliau sedang menjolok buah kelapa muda itu.
C Tidak, beliau sedang mengikat buah kelapa muda itu.
D Tangannya sakit digigt beruk.

16. Betulkah Azizi yang ditangkap polis itu?


A Ya, polis itu menangkapnya di rumah kosong itu.
B Ya, ibu bapanya telah ke balai untuk menjaminnya.
C Ya, dialah yang dikehendaki polis selama ini.
D Ya, Azizi yang menangkap polis itu.

17. Mengapakah awak dibenarkan menyertai perkhemahan ini?


A Saya yakin dengan keselamatan di sini.
B Saya berjaya meyakinkan ibu tentang tahap keselamatan di sini.
C Ibu mengizinkan saya menyertai perkhemahan ini.
D Ibu merestui semua program yang saya sertai.

18. Bilakah kamu akan datang ke rumah saya?


A Boleh juga, nanti saya minta izin daripada kedua-dua orang tua saya.
B Boleh, nanti saya ajak Zailan temankan saya.
C Esok, selepas kelas tambahan selesai.
D Mana boleh, saya tidak ada masa sekarang.

JPNMELAKA/MMG2017 40
19. Mengapakah adik kamu menangis?
A Adik saya menangis sejak tadi lagi.
B Kaki adik digigit semut api.
C Adik baru sahaja bangun tidur.
D Adik berada dengan ibu di dapur.

20. Adakah kamu berada di dapur ketika kejadian itu terjadi?


A Ya, saya tidak berada di dapur ketika kejadian itu berlaku.
B Tidak, saya sebenarnya berada di dapur ketika itu.
C Saya tidak mahu menjawab soalan itu.
D Tidak, saya berada di dalam tandas pada masa itu.

Latihan 19 :

1. Kakak berasa tidak selesa memakai baju yang sendat itu.


Pilih perkataan antonim bagi sendat.
A luas C besar
B labuh D longgar

2. Cerita tentang raja yang adil itu segera tersebar dalam kalangan rakyat jelata.
Perkataan antonim bagi adil ialah ...
A zalim C garang
B degil D angkuh

3. Sekumpulan lelaki memancing di tepi sungai yang cetek itu.


Pilih perkataan antonim bagi cetek.
A tohor C deras
B dalam D jernih

4. Mereka berhenti menghirup sup tawar yang dihidangkan.


Perkataan antonim bagi tawar ialah ...
A masin C murah
B hangat D hambar

JPNMELAKA/MMG2017 41
5. Beberapa orang penduduk kampung memandang ke arah orang tua pemurah yang
diceritakan oleh pekedai di situ.
Perkataan antonim bagi pemurah ialah ...
A daif C bakhil
B sombong D pemarah

6. Pinggan mangkuk yang dipamerkan, semuanya baharu belaka.


Pilih perkataan antonim bagi baharu.
A tua C retak
B antik D buruk

7. Para wartawan mengambil gambar barang-barang rampasan polis yang berselerak di


dalam bilik kecil itu.
Pilih perkataan antonim bagi berselerak.
A tersusun C terletak
B berbaris D berselang

8. Mereka tetap berlatih bersungguh-sungguh walaupun telah menang pada minggu lepas.
Perkataan antonim bagi menang ialah ...
A seri B bolos
C tewas D berjaya

9. Kapal terbang dari Tokyo akan berlepas sebentar sahaja lagi.


Pilih perkataan antonim bagi berlepas ialah ...
A mendarat C berlabuh
B berhempas D ke udara

10. Pada musim perayaan, jalan raya di kota itu menjadi lengang.
Perkataan antonim bagi lengang ialah ...
A sesat C sesak
B sendat D serabut

JPNMELAKA/MMG2017 42
Latihan 20 :
Pilih perkataan yang sama maksud dengan perkataan yang bergaris.

1. Ketika fajar menyingsing, kedengaran bunyi kicauan burung dan kokokan ayam dari
desa itu.
A petang C malam
B senja D subuh

2. Laila tidak dapat tidur nyenyak semalam kerana diganggu nyamuk.


A leka C mudah
B lena D selesa

3. Bunga mawar yang ditanam oleh emaknya di taman itu sedang mekar.
A layu C kuncup
B hidup D kembang

4. Puan Husnah merupakan seorang wanita yang tabah menghadapi dugaan.


A kuat C gentar
B berani D kasar

5. Kucing ialah binatang yang boleh melihat dengan terang pada waktu malam.
A sepi C jelas
B nyata D kabur

6. Encik Belly menunaikan amanat datuk dengan sebaik-baiknya.


A wasiat C utusan
B arahan D siasatan

7. Mak Cik Ain memukul ular yang melulur anak ayamnya petang semalam.
A menelan C memakan
B mematuk D memagut

8. Adik Raju fasih berbahasa Inggeris sejak dia berumur sepuluh tahun.
A laju C tegas
B yakin D petah

9. Pasar malam menjadi sunyi apabila malam semakin larut.


A riuh C tenang
B hiba D lengang

JPNMELAKA/MMG2017 43
10. Keluarga Aiman memberi dorongan kepadanya untuk berjaya.
A sumbangan C hasutan
B cadangan D galakan

Latihan 21 :
Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.

1 Murid-murid dikehendaki memakai _____________ketika bersenam di padang.


A pakaian adat C pakaian seragam
B pakaian sukan D pakaian angkatan

2. __________ berdarah kerana tersepak batu.


A Ibu pejabat C Ibu pertiwi
B Ibu negara D Ibu jari

3. ________________yang dijaga oleh Edwin De Sar tidak dibolosi sepanjang perlawanan


itu berlangsung.
A Pintu gol C Pintu depan
B Pintu keluar D Pintu jendela

4. Hakim itu menggunakan _______________nya semasa menjatuhkan hukuman kepada


pesalah itu.
A budi Bahasa C budi bicara
B budi pekerti D balas budi

5 Kai wong memasukkan sehelai kertas kecil yang mengandungi cadangannya ke dalam
_____________.
A peti besi C peti wang
B peti sejuk D peti cadangan

6 Cikgu Lim memastikan _______________lagu yang diterangkannya difahami oleh


murid-murid.
A seni kata C kata putus
B tutur kata D kata laluan

JPNMELAKA/MMG2017 44
7 Kita hendaklah mengikuti segala _____________yang diberikan oleh guru.
A tutur kata C tunjuk ajar
B tipu helah D bijak pandai

8 Ahmad merupakan salah seorang_________di Sekolah Kebangsaan Seri Pantai.


A setiausaha C pesuruhjaya
B suruhanjaya D kakitangan

9. Ramai _____________datang ke majlis perkahwinan Rozita untuk meraikannya.


A warga asing C handai taulan
B laki bini D suami isteri

10. Muka Ali______________apabila dimarahi gurunya.


A biru muda C hitam manis
B kuning langsat D merah padam

Latihan 22 :
Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan yang bergaris dengan betul.

1. I Walaupun usianya agak lanjut, dia masih gemar membaca.


II Orang itu memerlukan keterangan lanjut tentang cara-cara mengisi
borang pendaftaran Tabung Haji.
III Dia menyesal kerana lanjut cakap terhadap kedua-dua orang tuanya.
IV Pelajar itu telah terpilih untuk lanjut pelajarannya ke luar negeri.
A I dan II C I, II dan III
B II, III dan IV D I, II, III dan IV

2. I Elakkan membaca di tempat yang gelap supaya mata tidak cepat kabur.
II Soalan yang kabur biasanya sukar dijawab oleh murid.
III Cuaca hari ini diramalkan kabur pada sebelah pagi.
IV Cermin itu kelihatan kabur kerana sudah lama tidak dibersihkan.
A I dan II C II, III dan IV
B II dan III D I, III dan IV

JPNMELAKA/MMG2017 45
3. I Penjual ubat itu gamat kerana dikerumuni oleh orang ramai.
II Suasana di Kampung Teratai menjadi gamat apabila kedengaran satu letupan yang
kuat.
III Kawasan setinggan yang berdekatan itu gamat dengan rumah-rumah.
IV Majlis perkahwinan itu gamat dengan gelak ketawa.
A II dan IV C II, III dan IV
B I dan III D I, II, III dan IV

4. I Gasing itu berputar dengan kencang apabila dilemparkan ke tanah.


II Tendangannya yang kencang telah menyebabkan bola itu keluar padang.
III Angin yang kencang menyebabkan beberapa batang pokok tumbang.
IV Kita tidak digalakkan bercakap kencang dengan orang tua-tua.
A I dan IV C II, III dan IV
B II dan III D I, II, III dan IV

5. I Oleh sebab ayah Amri suntuk wang, Amri tidak dapat menyertai rombongan
sekolahnya ke Melaka.
II Petani itu dapat menuai kesemua padinya kerana dia sekeluarga bekerja sehari
suntuk.
III Para peserta gagal menyiapkan projek mereka disebabkan masa yang diberi begitu
suntuk.
IV Perasaannya suntuk apabila musim tengkujuh tiba kerana dia tidak dapat turun ke
laut.
A II dan III C II, III dan IV
B I dan IV D I, II, III dan IV

6. I Kebanyakan orang tua yang hidup melarat telah dimasukkan ke rumah kebajikan.
II Saya tidak melarat untuk mengangkat almari yang berat itu.
III "Percakapan awak itu sudah melarat, saya tidak sanggup mendengarnya lagi,"
kata Anis.
IV Penyakit yang dihidapinya sudah melarat kepada orang lain di seluruh kampung.
A I dan III C I, II dan IV
B II dan IV D II, III dan IV

7. I Semenjak Zali bertukar alamat, beberapa orang kawannya tidak dapat


menghubunginya lagi.
II Alamat Leman akan dimarahi ibunya kerana dia mandi di lombong itu.
III Ayam berkokok alamat hari hendak siang.
IV Kapal terbang itu dibenarkan mendarat setelah juruterbangnya menerima alamat
dari menara kawalan.
A I dan II C I, II dan III
B III dan IV D II, III dan IV

JPNMELAKA/MMG2017 46
8. I Karangan bunga yang indah itu digubah oleh Puan Lim.
II Pakaian itu digubah oleh seorang pereka fesyen yang terkenal.
III Lagu yang sering berkumandang di radio itu digubah oleh seorang pencipta lagu
tanah air.
IV Kedudukan perabot di dalam rumahnya digubah dengan teratur.
A I dan III C II, III dan IV
B II dan IV D I, II, III dan IV

9. I Gerhana matahari berlaku apabila bulan melindungi matahari.


II Ayah akan mengirimkan perbelanjaan bulan bagi kami sekeluarga melalui pos.
III Mengapakah Ainnur sudah beberapa bulan tidak datang ke sekolah?
IV Setiap akhir bulan kakak akan menerima gaji daripada majikannya.
A I dan 11 C I, III dan IV
B II dan III D I, II, III dan IV

10. I Kapal itu lenyap di lautan sewaktu berlaku taufan.


II Adik menangis apabila kereta yang dipandu oleh ayah lenyap daripada
pandangan.
III Semasa semua murid sedang menjalani latihan, Jamil lenyap dengan tiba-tiba.
IV Putik buah durian lenyap apabila ditiup angin.
A II dan III C II, III dan IV
B I, II dan III D I, II, III dan IV

11. I Seorang yang mempunyai paras yang cantik belum tentu mempunyai perangai
yang baik.
II Paras raksa pada termometer turun naik mengikut suhu.
III Dia membeli baju yang tidak sama paras dengan badannya.
IV Gambar itu digantung sama paras dengan ketinggian saya.
A II dan IV C I, II dan IV
B I, II dan III D I, III dan IV

12. I Maria tetap tidak berganjak dengan keputusannya untuk melanjutkan pelajaran ke
luar negeri.
II Cik Liza menyuruh Mary berganjak dari tempat duduknya.
III Setelah lima tahun tinggal di Muar, Encik Yap pun berganjak ke Ipoh.
IV Mona berganjak dari rumahnya setelah mendapat tawaran bekerja di bandar.
A I dan II C I, III dan IV
B II dan IV D I, II, III dan IV

JPNMELAKA/MMG2017 47
13. I Ketua kampung itu memerah golongan belia di kampungnya untuk membina
sebuah jambatan.
II Emak memerah kelapa untuk mendapatkan santannya.
III Budak itu memerah telinga untuk mendengar percakapan kawannya.
IV Abang memerah otaknya untuk menghadapi ujian itu.
A I dan III C I, II dan III
B II dan IV D II, III dan IV

14. I Segi sampul surat itu telah terkoyak sebelum disampaikan kepada penerimanya.
II Kepalanya benjol kerana terhantuk pada segi dinding.
III Bingkai gambar itu ada lapan segi.
IV Polis menyaman pemuda itu kerana telah melakukan kesalahan dari segi undang-
undang lalu lintas.
A II dan IV C I, III dan IV
B III dan IV D II, III dan IV

15. I Dahinya berkerut apabila dia disoal siasat oleh pegawai polis itu.
II Badannya berkerut setelah beberapa lama mandi di sungai.
III Kakinya kelihatan berkerut setelah lukanya sembuh.
IV Wajahnya semakin berkerut apabila umurnya meningkat tua.
A I dan IV C II, III dan IV
B II dan IV D I, II, III dan IV

16. I Barang-barang itu disusun mengikut kaum di atas rak.


II Masih ada kaum asli yang mengamalkan cara hidup seperti nenek moyang
mereka.
III Majlis perkahwinan itu diadakan khas untuk kaum kerabat mereka sahaja.
IV Kaum Malaysia yang berbilang keturunan hidup bersatu padu.
A I dan II C II dan III
B I dan IV D II, III dan IV

17. I Kampung itu bergelora akibat diancam oleh gajah liar.


II Perasaan Mak Tijah bergelora semasa menanti kepulangan anaknya yang bertugas
di sempadan.
III Kebanyakan pemimpin kita mepunyai semangat yang bergelora untuk
memperjuangkan nasib anak bangsa.
IV Nelayan tidak digalakkan turun ke laut ketika laut bergelora.
A I dan II C II, III dan IV
B II dan IV D I, II, III dan IV

JPNMELAKA/MMG2017 48
18. I Ahli gusti itu membaham lawannya sehingga pengsan.
II Harimau itu membaham kambing yang sedang makan di pinggir hutan.
III Penjual ubat itu membaham kaca di hadapan orang ramai.
IV Ombak yang mengganas itu membaham kapal yang sedang belayar.
A II C II dan IV
B III D I, II dan III

19. I Bangunan itu tingginya agak dua puluh meter.


II Dia mengalami kerugian yang agak besar dalam kebakaran itu.
III Jangan main agak sahaja apabila menjawab pertanyaan guru.
IV Saya agak ayah hendak melancong ke luar negeri.
A I dan II C I, II dan III
B II dan IV D II, III dan IV

20. I Kalau semangat kita lemah, kita tidak akan dapat mencapai segala cita-cita.
II Keropok yang telah digoreng itu menjadi lemah kerana tidak disimpan dalam tin.
III Badannya terasa lemah kerana dia tidak berselera makan selama beberapa hari.
IV Sikapnya yang lemah itu telah memikat hati penduduk di kampung itu.
A I dan II C I, III dan IV
B I dan III D I, II, III dan IV

Latihan 23 :
Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.

1 Kak Milah________melihat barang kemas yang dipamerkan kerana semuanya cantik-


cantik belaka.
A rambang mata C mata duitan
B besar mata D putih mata

2 Ani seorang yang________________. Oleh sebab itu, dia tidak suka membuang masa.
A mulut murai C ringan tulang
B malu-malu kucing D patah kandar

3 Usahlah seperti_______________, bercakap banyak tetapi tidak tahu apa-apa.


A mulut murai C kera sumbang
B tin kosong D mulut tempayan

JPNMELAKA/MMG2017 49
4 Sikapnya yang___________dan suka mengusik orang itu tidak disenangi oleh rakan-
rakannya.
A buka mulut C keras hati
B putih hati D gila-gila bahasa

5 Ayah_____________apabila pemuda itu bersikap biadap padanya.


A keras hati C buka mulut
B naik darah D tahan hati

6 Dia bekerja seperti______________kerana terpaksa menyiapkan kerjanya dengan segera.


A Mandi kerbau C adu domba
B lipas kudung D cepat tangan

7 Sampai___________pun hajat awak hendak tinggal di bulan tidak akan tercapai.


A lidah bercabang C kucing bertanduk
B rambang mata D atas angin

8 Orang yang______jangan di sangka bodoh.


A ringan tulang C berat mulut
B kaki judi C kaki bangku

9 Ahmad ______________pasukan kami.


A titik peluh C tulang keting
B batu loncatan D tulang belakang

10 Cakap-cakap orang yang__________tidak boleh dipercayai.


A lidah bercabang C lidah keras
B lidah rasmi D lidah pendita

11 Dia___________hendak belajar di luar negara.


A ada hati C iri hari
B besar hati D isi hati

12 Amin tidak akan ke majlisnya kerana_______________sahaja.


A ringan mulut C kaki ayam
B ajak-ajak ayam D ringan tulang

13 Ah Meng menjadi ____________sejak diberi kebebasan oleh keluarganya.


A bunga dedap C besar kepala
B naik angin D jauh hati

JPNMELAKA/MMG2017 50
14 Murid yang menjadi_________pasukan kami dipilih sebagai olahragawati sekolah.
A ayam didik C bapak ayam
B naik angin D ayam tambatan

15 Harga di pasar raya itu_______________.


A paku belanda C senapang bambu
B buta hati D atas angin

16 Saya tidak tahan melihat perangainya yang______________itu.


A putih hati C panas hati
B kepala angin D bawah angin

Soalan 17 hingga 20
Pilih simpulan bahasa yang sesuai dengan ayat.

17 Dia berasa tersinggung terhadap tingkah laku buruk yang ditunjukkan oleh sahabatnya.
A jauh hati C panas hati
B iri hati D berat hati

18 Aminah mencurahkan perasaannya kepada Ahmad sambil menangis teresak-esak.


A bulat hati C buah hati
B buta hati D isi hati

19 Orang yang tidak berapa siuman itu jangan diganggu.


A senapang bambu C paku belanda
B otak cair D otak kering

20 Encik Rostam tidak bersemangat untuk bekerja di syarikat itu lagi.


A kecil hati C tawar hati
B tarik diri D ambil hati

JPNMELAKA/MMG2017 51
Latihan 24 :
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

1 Di gerai cenderahati itu ada banyak alatan hiasan menggunakan __________ yang diawet.
A rerama C tetupai
B jejentik D pepijat

2 Muka Pak Harun __________ apabila terlihat sekawan monyet makan buah rambutannya.
A kebiru-biruan C merah-padam
B kekuning-kuningan D hitam-legam

3 Kanak-kanak __________ ke arah alatan permainan yang disediakan di taman rekreasi itu.
A menari-nari C melompat-lompat
B berlari-larian D bertolak-tolak

4 “Saudari boleh memilih __________ baju yang saudari suka,” kata jurujual itu.
A apa-apa C bila-bila
B mana-mana D siapa-siapa

5 Pemuda itu kesakitan kerana badannya __________ selepas tersesat di dalam hutan.
A calar-balar C comot-momot
B corat-coret D compang-camping

Latihan 25 :
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

1. Petani itu _______ air di sawah untuk mencari ikan haruan dan ikan puyu.
A ditimba C menimba
B penimba D menimbakan

2. Pada waktu petang, kelihatan kanak-kanak ______ batas sawah itu untuk pergi mengaji
al-Quran.
A titian C bertiti
B meniti D dititikan

JPNMELAKA/MMG2017 52
3. Pihak tentera bersekutu telah _______ kubu pihak pengganas di kawasan.
A bom C mengebom
B dibom D pengeboman

4. Pihak berkuasa sedang ______ usaha untuk membanteras kegiatan cetak rompak.
A memperhebat C memperkecil
B memperjuang D memperoleh

5. Aina memcuba baju kurung yang baru siap _______ oleh ibunya.
A dilap C dipotong
B digunting D dijahit

6. Sawah padi yang terdapat di kawasan Sungai Manik itu ______ luas saujana mata
memandang.
A dibentang C membentang
B terbentang D pembentangan

7. _______ jalanan itu terus melukis poret yang ditempah oleh pelanggannya tanpa
menghiraukan orang yang lalu-lalang.
A Lukisan C Pelukis
B Terlukis D Melukis

8. Kebanyakan nelayan di kampung itu menjual hasil tangkapan ikan kepada ______ di
pekan.
A pemborong C diborong
B memborong D pemborongan

9. Pihak kerajaan akan mengambil tindakan tegas ke atas _______ asing yang mendirikan
petempatan setinggan.
A didatangkan C mendatangi
B kedatangan D pendatang

10. Lagu yang memenangi kategori irama Malaysia dalam pertandingan itu digubah oleh
______ yang terkenal.
A gubahan C digubah
B penggubah D menggubah

JPNMELAKA/MMG2017 53
Latihan 26 :
Isi tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai.

1. Tukang masak itu memasukkan beberapa __________ halia ke dalam masakannya.


A hiris C jambak
B gugus D kapur

2. Mak Usu Kiah menyuruh saya mencabut beberapa __________ uban di kepalanya petang
semalam.
A ekor C gelung
B gulung D helai

Soalan 3 berdasarkan gambar di bawah.

3. Se__________ rumah kedai yang terletak di Kampung Selamat musnah dijilat api dalam
kebakaran petang semalam.
A gerombolan C deret
B kajang D kandang

4. Ibu membeli se_________ anggur dan sebiji tembikai di pasar malam.


A jambak C gugus
B jambangan D genggam

5. Dalam serbuan ke gudang lama itu, pihak polis merampas lima _________ senapang patah
yang digunakan pemburu haram itu.
A kawan C pangsa
B kuntum D laras

6. Ayah memakai se_______ baju Melayu yang lengkap berwarna biru pada majlis hari raya
itu.
A pangsa C papan
B pasang D patah

JPNMELAKA/MMG2017 54
7. Dia mengambil se_______ mancis dari dapur rumahnya untuk membakar sampah yang
baru dikumpulnya.
A kotak C patah
B petak D kerat

Soalan 8 berdasarkan gambar di bawah.

8. Aizat membantu se__________ nenek melintas jalan raya yang sibuk itu.
A pasukan C orang
B ketul D pasang

9. Pak Sudin membeli enam __________ roti canai untuk sarapan.


A keping C papan
B ketul D kerat

10. Baju putih itu tidak boleh digunakan lagi kerana telah terkena beberapa __________
dakwat berwarna hitam.
A teguk C ulas
B titik D timbun

11. Sejak datuk saya sakit tenat, dia tidak berselera untuk makan walaupun se__________ nasi.
A suap C rumpun
B pintu D teguk

12. Ayah membeli se________ rantai mutiara untuk emak semalam.


A ruas C untai
B utas D rangkai

13. Dia hanya sempat minum se___________ teh kerana sudah terlewat ke sekolah.
A tangkai C suap
B teguk D rangkai

JPNMELAKA/MMG2017 55
14. Haris tidak suka makan durian walaupun se________.
A ulas C utas
B usul D urat

15. Perompak yang bersenjatakan se________ pistol itu mati ditembak oleh polis.
A utas C bilah
B pucuk D bentuk

Latihan 27 :
Pilih jawapan yang paling sesuai.

1. Abang Irfan membuka sebuah restoran._________________, dia juga berniaga pakaian.


A Dengan itu C Lagipun
B Lantaran itu D Dalam pada itu

2. Sudah satu jam Bibah menunggu Dayah di perpustakaan, tetapi rakannya itu tidak datang.
______________, dia pulang ke rumah.
A Kalau begitu C Akhirnya
B Lepas itu D Di samping itu

3. Dia tidak menghadiri latihan bola sepak pada petang itu _________________ telah
dimaklumkan oleh ketua pasukan.
A sungguhpun C selain itu
B oleh itu D namun demikian

4. Kita tidak digalakkan keluar dari rumah seorang diri _____________pada waktu malam.
A Jadi C Lebih-lebih lagi
B Justeru D Biarpun demikian

5. Mereka menjerit meminta tolong daripada jiran-jiran.__________________tiada sesiapa


pun yang mendengarnya.
A Malangnya C Tambahan pula
B Lebih-lebih lagi D Dalam pada itu

JPNMELAKA/MMG2017 56
6. Kami dibawa berjumpa dengan pengurus kilang itu._____________________, beliau
menunjukkan proses membuat tayar kepada kami.
A Selanjutnya C Selain itu
B Lebih-lebih lagi D Namun begitu

7. Ezzat aktif dalam permainan bola sepak.___________________, dia telah dipilih sebagai
ketua pasukan bola sepak sekolahnya .
A Mungkin C Justeru
B Walau bagaimanapun D Kalau begitu

8. Mula-mula panaskan minyak di dalam kuali.__________________, goreng keropok itu


sehingga garing.
A Semenjak itu C Kemudian
B Walaupun begitu D Sebelum itu

9. Dia tidak jadi ke rumah neneknya .__________dia bermain badminton dengan rakannya.
A Sebaliknya C Dalam pada itu
B Meskipun begitu D Malangnya

10. Datuknya meninggal dunia akibat sakit jantung minggu lalu._______________wajahnya


muram sahaja.
A Oleh itu C Semenjak itu
B Sebaliknya D Selepas itu

11. Kakak sedih kerana gagal dalam peperiksaannya.________________, dia tidak berputus
asa untuk terus berusaha.
A Meskipun C Oleh itu
B Sungguhpun begitu D Selain itu

12. Ashraf menyesal atas perbuatannya yang nakal selama ini.__________________, dia
berazam hendak mengubah sikapnya.
A Namun begitu C Selanjutnya
B Kemudian D Oleh sebab itu

13. Hakimi bercita-cita hendak menjadi juruterbang.______________, dia mendapat galakan


daripada ibu dan ayahnya.
A Namun C Tambahan pula
B sungguhpun demikian D Walaupun begitu

14. Orang ramai berusaha untuk memadamkan kebakaran di banglo itu._______________,


usaha tersebut tidak berjaya kerana api terlalu marak.
A Di samping itu C Selain itu
B Namun demikian D Lebih-lebih lagi
JPNMELAKA/MMG2017 57
15. Yasmin bukan cucu kandung Nenek Leha.________________, dia tetap disayangi seperti
cucu-cucu yang lain.
A Lantaran itu C Lepas itu
B Dengan itu D Namun begitu

16. Ibu mengisar lada di dapur.__________________, dia membancuh air minuman.


A Lebih-lebih lagi C Biarpun demikian
B Semenjak itu D Dalam pada itu

17. Badrul dan Hisham bergaduh sejak semalam.____________mereka berbaik-baik semula.


A Justeru C Kalau begitu
B Akhirnya D Selain itu

18. Steven Choong tidak datang ke majlis hari jadi saya . ___________________dia ada hal.
A Jadi C Di samping itu
B Mungkin D Sungguhpun demikian

19. Semua orang telah hadir.____________________, bolehlah kita mulakan mesyuarat ini.
A Dengan itu C Tambahan pula
B Selanjutnya D Walaupun begitu

20. Kami suka ke restoran itu kerana hidangannya enak. __________ harganya berpatutan.
A Lagipun C Jadi
B Sebaliknya D Padahal

Latihan 18:
Pilih ayat sama maksud berdasarkan ayat yang diberikan.

1. Industri pelancongan di negara kita memerlukan sokongan rakyat.


A Rakyat digesa supaya menyokong industri pelancongan di negara kita.
B Negara kita perlu menggesa rakyat agar menyokong industri pelancongan.
C Industri pelancongan sentiasa mendapat sokongan rakyat negara kita.
D Rakyat perlu memberikan sokongan kepada industri pelancongan di negara kita.

2. Selepas menggosok kerusi itu dengan kertas pasir, ayah menyapunya dengan varnish.
A Kertas pasir itu digosok oleh ayah pada kerusi yang disapu varnish.
B Kerusi itu perlu disapu dengan varnish sebelum digosok dengan kertas pasir ayah.
C Ayah menyapu kertas pasir pada kerusi yang digosoknya dengan varnish.
D Ayah menyapu varnish pada kerusi yang telah digosoknya dengan kertas pasir itu.
JPNMELAKA/MMG2017 58
3. Suhu di bumi akan meningkat sebagai akibat penipisan lapisan ozon.
A Penipisan ozon mengakibatkan bumi kehilangan suhu.
B Penipisan suhu di bumi disebabkan oleh peningkatan lapisan ozon.
C Lapisan ozon penting untuk meningkatkan suhu bumi.
D Penipisan lapisan ozon akan menyebabkan suhu di bumi bertambah.

4. Dalam mesyuarat itu dia mengemukakan buah fikiran yang bernas.


A Buah fikiran yang bernas dikemukakan dalam mesyuarat itu.
B Buah fikirannya yang bernas diperlukan dalam mesyuarat itu.
C Dia menyatakan bahawa ideanya dalam mesyuarat itu bernas.
D Idea yang diberikan kepadanya dalam mesyuarat itu bernas.

5. Baju yang sudah dicuci itu dijemur oleh kakak di ampaian.


A Kakak mencuci baju itu sambil menjemurnya di ampaian.
B Kakak sudah mencuci baju di ampaian yang dijemurnya.
C Baju di ampaian yang dicuci itu dijemur oleh kakak.
D kakak menjemur baju yang sudah dicuci itu di ampaian.

6. Aizat melukis gambar rama-rama yang berwarna-warni.


A Gambar rama-rama Aizat dilukis dengan berwarna-warni.
B Gambar rama-rama yang berwarna-warni dilukis oleh Aizat.
C Gambar rama-rama dan Aizat yang berwarna-warni dilukisnya.
D Gambar rama-rama Aizat yang berwarna-warni dilukis.

7. Syarikat itu telah diswastakan oleh kerajaan dalam usaha untuk meningkatkan mutu
perkhidmatannya.
A Untuk meningkatkan mutu perkhidmatan syarikat itu, kerajaan telah menswastakan
Syarikat tersebut.
B Mutu perkhidmatan syarikat yang diswastakan oleh kerajaan itu meningkat.
C Kerajaan berusaha untuk meningkatkan mutu perkhidmatan syarikat yang diswastakan itu.
D Syarikat itu meminta kerajaan menswastakan syarikatnya dalam usaha untuk
meningkatkan mutu.

8. “Yang memakai baju berwarna kuning itu kakak saya, manakala yang memakai baju yang
berwarna biru itu ialah adik saya,”kata Zaki.
A Adik beradik Zaki memakai pakaian yang berwarna-warni.
B Zaki menyatakan bahawa baju adik saya berwarna kuning tetapi baju abang saya berwarna
biru.
C Zaki memperkenalkan baju berwarna kuning dan biru yang dipakai oleh adik dan
abangnya.
D Menurut Zaki, abangnya berbaju kuning, manakala adiknya berbaju biru.

JPNMELAKA/MMG2017 59
9. Hari kokurikulum anjuran pihak PIBG sekolah saya mendapat sambutan hangat daripada ibu
bapa.
A Ibu bapa menyambut baik usaha pihak PIBG menganjurkan Hari Kokurikulum sekolah
saya.
B Sambutan hangat diberikan oleh ibu bapa terhadap Hari Kokurikulum anjuran pihak PIBG
sekolah saya.
C Pihak PIBG mengalu-alukan sambutan hangat para ibu bapa terhadap Hari Kantin yang
dianjurkan.
D Pihak PIBG menganjurkan Hari Kokurikulum kerana mendapat sokongan daripada ibu
bapa.

10. Kathy merajuk kerana tidak dipedulikan oleh keluarganya.


A Oleh sebab Kathy merajuk, dia tidak dipedulikan oleh keluarganya.
B Oleh sebab tidak dipedulikan oleh keluarganya, Kathy pun merajuk.
C Oleh sebab keluarga Kathy merajuk, mereka tidak dipedulikannya.
D Oleh sebab tidak dipedulikan oleh Kathy, keluarganya pun merajuk

Latihan 29 :
Pilih ayat-ayat yang betul.

1. I Kakak selalu mengulang kaji pelajarannya hingga lewat malam.


II Rupa bentuk anak lelaki Puan Johanesh sama seperti bapanya.
III Banyak pasar raya mengadakan jualan murah pada musim perayaan.
IV Suzan risau untuk menghadapi temu muka esok kerana tidak ada pengalaman.

A I dan II sahaja. C II dan IV sahaja.


B I dan III sahaja. D III dan IV sahaja.

2. I Kerja-kerja membersihkan bilik darjah kami belum siapkan.


II Kerja sekolah ini mesti kalian hantar kepada saya pagi esok.
III Novel terkini itu tidak sempat dibaca oleh beliau.
IV Pakaian kotor telah dicuci oleh saya.
A I dan II sahaja. C II dan III sahaja.
B I dan IV sahaja. D III dan IV sahaja.

3. Pilih ayat yang betul.


A Rumah Cikgu Monaliza kami kunjungi semalam.
B Pertandingan kuiz itu akan disertai oleh kalian pada minggu hadapan.
C Latihan lompat tinggi harus dijalani oleh kamu pada setiap petang mulai esok.
D Sekatan jalan raya polis adakan dengan kerjasama pihak Jabatan Pengangkutan Jalan.
JPNMELAKA/MMG2017 60
4. Semua ayat berikut adalah betul, KECUALI ...
A Sajak ‘Bonda’ dikarang oleh seorang pemuisi muda.
B Kamala dimarahi ibunya kerana cuai.
C Pertandingan sayarahan itu saya sertai tahun lepas.
D Ranting pokok mangga ini patut dicantas oleh kamu segera.

5. Pilih ayat yang betul.


A Rancangan televisyen pagi ini, jelas dan menarik perhatian pengunjung.
B Davendren menamatkan acara lumba lari dengan amat laju sekali.
C Murid-murid Tahun Enam Bijak terpaling rajin menghias kelas pada minggu lepas.
D Guru bertugas telah mengumumkan nama murid yang terpaling banyak membaca
sepanjang bulan Jun.

Latihan 30 :
Pilih ayat yang paling sesuai sebagai soalan kepada jawapan yang bergaris.

1. Azmi terpaksa menjaga ibunya yang sakit di hospital.


A Kenapakah Azmi tidak datang ke sekolah hari ini?
B Apakah penyakit yang dihadapi oleh ibu Azmi?
C Di manakah ibu Azmi dirawat?
D Mengapakah Azmi terpaksa menjaga ibunya di hospital?

2. Pameran lukisan itu akan diadakan selama seminggu mulai hari Isnin depan.
A Bilakah pameran lukisan itu akan diadakan?
B Berapa lamakah pameran lukisan itu akan diadakan?
C Apakah tujuan pameran lukisan itu diadakan?
D Di manakah pameran lukisan itu akan diadakan.

3. Pelajar itu sedang menyalakan unggun api.


A Apakah yang dilakukan oleh pelajar itu?
B Siapakah yang menyalakan unggun api itu?
C Mengapakah pelajar itu menyalakan unggun api?
D Bilakah pelajar itu menyalakan unggun api?

JPNMELAKA/MMG2017 61
4. Hang Tuah dan sahaba-sahabatnya pernah berguru di sebuah gua batu di hulu negeri
Melaka?
A Di manakah Hang Tuah dan sahabat-sahabatnya pernah berguru?
B Pernahkah Hang Tuah dan sahabat-sahabatnya pergi berguru?
C Siapakah guru Hang Tuah dan sahabat-sahabatnya berguru?
D Bagaimanakah tempat Hang Tuah dan sahabat-sahabatnya berguru?

5. Rancangan itu akan dibatalkan jika tidak mendapat sambutan.


A Mengapakah rancangan itu dibatalkan?
B Benarkah rancangan itu akan dibatalkan?
C Apakah keputusan pihak penganjur tentang rancangan itu?
D Bagaimanakah sambutan terhadap rancangan itu?

BAHAGIAN B

Tandakan √ pada pasangan perkataan antonim yang betul dan X pada pasangan yang salah.
Nombor Perkataan Pasangan Antonim √ atau X
Contoh Luas Sempit √
1 Tenggelam Timbul
2 Duka Lara
3 Bahagia Derita
4 Haus Dahaga
5 Kacak Hodoh

Padankan perkataan-perkataan diberi dengan perkataan berlawan maksud dengannya.

6 lewat lerai

7 bongsu awal

8 pangkal sulung

9 dasar permukaan

10 simpul hujung

JPNMELAKA/MMG2017 62
Isi tempat kosong dengan kata ganda yang betul.

basah-kuyup ura-ura kekuda sia-sia

bersiar-siar mandi-manda sesiku berduyun-duyun

6 Ada _______________ menyatakan kilang itu akan mula beroperasi bulan hadapan.
7 Jangan lakukan perbuatan yang _______________ itu lagi.
8 Setiap petang dan hujung minggu, ramai orang _______________ di taman bunga itu.
9 Pelukis menggunakan _______________ untuk meletakkan kertas lukisan mereka.
10 Baju pekebun itu _______________ setelah beberapa jam mencangkul batas sayur.

Padankan pernyataan di bawah sama ada BETUL atau SALAH penggunaan kata gandanya.

11 Pepelajar mesti mematuhi peraturan sekolah.

12 Mei Ling terpinga-pinga apabila disapa tiga


orang jurujual serentak di pasar raya itu.
BETUL

13 Sebiji botol plastik terhuyung-hayang dipukul


ombak.

14 Atlit lumba lari itu terolang-oleng di garisan


penamat lalu rebah.
SALAH

15 Tukang jahit itu menggunakan pembaris sesiku


untuk mengukur kain yang hendak dipotong.

16 Kawasan sekitar tempat letupan bunga api itu


menjadi terang-benderang.

JPNMELAKA/MMG2017 63
Isi tempat kosong berikut sama ada dengan kata pemeri ‘ialah’ atau ‘adalah’.

Bahasa Melayu __________ bahasa yang berasal dari rumpun negara Austronesia. Kita
mempelajari Bahasa Melayu __________ dengan tujuan dapat menggunakannya secara betul.
Rakyat Malaysia harus tahu bahawa Bahasa Melayu __________ bahasa kebangsaan kita.
Penggunaan Bahasa Melayu dengan betul dan meluas __________ untuk memartabatkannya
sebagai teras perpaduan rakyat.

Pilih dan gariskan kata pemeri yang sesuai.

1. Farid ( ialah, adalah ) seorang kanak-kanak istimewa.


2. Surat yang sampai tadi ( adalah , ialah ) daripada peguam.
3. Ucapan yang disampaikan oleh pengetua ( adalah , ialah ) terlalu panjang.
4. Warna kuning ( ialah , adalah ) warna diraja.
5. Wang peruntukan itu ( adalah , ialah ) untuk semua murid.
6. Keputusan yang dibuat oleh hakim mahkamah itu ( adalah , ialah ) tidak adil.
7. Rumah setinggan di lereng bukit itu (adalah , ialah ) rumah Pak Abu.
8. Suara guru itu ( adalah ,ialah ) tidak jelas.
9. Jawapan yang diberikan oleh pelajar itu (adalah , ialah ) tidak tepat.
10. MEASAT 1 ( ialah , adalah ) satelit pertama Malaysia.

11. Tulis betul atau salah bagi penggunaan imbuhan pada perkataan yang bergaris dalam
ayat.
(i) Helikopter milik Angkatan Tentera Udara Malaysia itu berhempas
di kawasan pergunungan.
(ii) Yu Qi dan rakan sepasukannya bertungkus lumus untuk mengawal
Rakit semasa mengharungi sungai yang deras itu.

12. Gariskan perkataan berimbuhan yang betul dalam ayat.

Ibu ( terbentangkan , membentangkan) sebidang tikar di bawah sebatang pokok yang


rendang. Suasana di kawasan air terjun itu sangat sejuk dan (berdamaikan , mendamaikan). Aku
tidak (melepaskan , dilepaskan) peluang untuk mandi-manda manakala ayah (perdengar ,
mendengar) muzik daripada radio.

Bubuh imbuhan yang sesuai pada kata dasar yang diberikan dalam ayat.

13. _____________ (tulis) yang terkenal itu sepupu saya.


14. Tolong _____________________ (letak) beg ini di atas meja itu.
15. Jangan ___________________ (dekat) pemuda itu kerana dia kepala angin.
16. Amin dan Gopal bersama-sama______________(julang) piala kejohanan bola sepak.
17. __________________________ (pamer) itu akan diadakan selama sebulan.

JPNMELAKA/MMG2017 64
18. Pak Cik Lim suka______________________(amal) kehidupan yang sederhana.
19. Budak-budak itu sedang ____________________ (latih) olahraga di Stadium Bukit Jalil.
20. William sangat_____________________(hormat) gurunya.

Tandakan √ pada ayat yang betul dan X pada ayat yang salah.

1 a) Lauk-pauk itu dimasak dan dihidang untuk tetamu oleh seorang cef.
b) Lauk-pauk itu seorang cef masak dan hidangkan untuk tetamu.

2 a) Wei Xiang petik buah ciku yang masak ranum di dusun datuknya.
b) Wei Xiang memetik buah ciku yang masak ranum di dusun datuknya.

3 a) Doktor merawat pesakit mengikut giliran masing-masing.


b) Doktor rawat pesakit mengikut giliran masing-masing.

4 a) Hukuman setimpal hanya boleh dijatuhkan oleh hakim kes tersebut.


b) Hukuman setimpal hanya hakim kes tersebut boleh jatuhkan.

5 a) Persiapan pentas kami belum siapkan dengan sempurna.


b) Persiapan pentas belum kami siapkan dengan sempurna.
c) Persiapan pentas belum disiapkan oleh kami dengan sempurna.

Isikan tempat kosong dengan kata pemeri yang sesuai.

1. Kempen Jantung Sihat _______________anjuran bersama Persatuan Jantung Malaysia


dengan Soy Rich.
2. Ayahnya _______________seorang bekas polis.
3. Latihan itu ________________terlalu mudah untuk kanak-kanak seusianya.
4. Perempuan tua yang bertudung putih itu _____________ibu saya.
5. Sumbangan itu ________________daripada pelajar-pelajar, guru-guru dan para pekerja
sekolah ini.

Bulatkan perkataan yang menunjukkan jawapan yang betul.

1. Cenderahati yang cantik ini ( untuk , dari ) ibu saya.


2. Tahniah ( atas , akan ) kejayaan kalian!
3. Kakak bergiat aktif ( di dalam , dalam ) bidang penulisan puisi.
4. Sepanjang berada di universiti, Suzila belajar ( sehingga , dengan ) tekun.
5. Paras air naik kerana hujan lebat ( sejak , daripada ) malam tadi.
6. Pada hujung tahun nanti, Joshua sekeluarga akan melancong ( dari , ke ) sebuah
pulau peranginan.
JPNMELAKA/MMG2017 65
Isi tempat kosong dengan kata sendi nama yang sesuai.

supaya dari daripada di sehingga


untuk sambil lalu pada ke

Cuaca panas terik. Gagak terbang mencari air __________ satu tempat __________ satu tempat
__________ mencari air. Tiba-tiba,gagak ternampak sebuah takar. Gagak terbang rendah
__________ hinggap di tepi mulut takar. Dilihatnya ada sedikit air bertakung. Gagak berusaha
memasukkan batu-batu kecil ke dalam takar __________ paras air naik __________
membolehkan dia minum dan menghilangkan dahaganya.

Lengkapkan dialog berikut dengan kata ganti nama diri yang betul daripada pilihan yang diberi.

tuanku tuan hamba patik beta

Sultan Muzaffar : Beta berhajat ke Ulu Sungai Duyong untuk melihat kehidupan dan
keadaan rakyat _____________ di sana.

Bendahara : Ampun tuanku. Bilakah __________ berkenan untuk berangkat ke sana ?

Sultan Muzaffar : ____________ ingin ke sana petang ini atau selewat-lewatnya esok. Apa
pendapat ____________ ?

Bendahara : Ampun tuanku. Semoleknya ____________ berangkat ke sana petang


esok agar sempat ____________ persiapkan rombongan untuk mengiringi
tuanku ke sana.

Sultan Muzaffar : Segera persiapkan apa yang ____________ katakan itu.

Bendahara : ____________ mohon undur diri dahulu, tuanku.

JPNMELAKA/MMG2017 66
Lengkapkan peta pokok berikut dengan contoh kata ganti nama yang betul.

Kata Ganti Nama


Diri (KGND)

KGND Pertama KGND Kedua KGND Ketiga

_______________ _______________ _______________

_______________ _______________ _______________

_______________ _______________ _______________

_______________ _______________ _______________

Pilih dan gariskan perkataan yang betul untuk melengkapkan ayat.

1 ( Ah / Eh / Ceh ) , awak yang saya jumpa tengah hari semalam !


2 ( Wah / Ah / Cis ) , buat malu sahaja aku masuk ke majlis itu tadi !
3 ( Nah / Amboi / Oh ), lihatlah sendiri kesannya jika tidak mendengar nasihat !

4 _____________kah pihak polis mengadakan sekatan jalan raya ?

Antara berikut, yang manakah TIDAK sesuai dijadikan jawapan untuk


melengkapkan ayat tanya di atas ? ( Di manakah / Apakah / Bilakah )

5 ______________kah Balan dan Guan Hong pergi ?

Antara berikut, yang manakah TIDAK sesuai dijadikan jawapan untuk


melengkapkan ayat tanya di atas ? ( Berapa / Ke mana / Mengapa )
6 ( Tidak / Bukan / Ada )kah sesiapa lagi yang akan pergi bersama-sama dengan kita?
7 “(Jemput / Sila / Harap) tunjukkan lesen memandu saudara,” kata pegawai polis itu.
8 “( Usah / Tolong / Minta) ulangi perbuatan membahayakan itu,” pesan datuk.
9 ( Tolong / Harap / Minta ) perhatian. Semua hadirin dipersilakan masuk ke dewan.
10 Doktor Fahmi ( masih / akan / pernah ) ke bilik pembedahan sebentar lagi.
11 Shu Sien ( dapat / boleh / belum ) tidur kerana hendak menyiapkan kerja sekolahnya.
12 Encik Hairol ( masih / akan / sedang ) mengenali sahabatnya walaupun
( pernah / mesti / sudah ) hampir 20 tahun tidak berjumpa.
JPNMELAKA/MMG2017 67
13 Ada antara buah-buah limau dalam kotak itu ( paling / benar / sangat ) masam.
14 Saya ( sekali / sungguh / paling) tidak menyangka bahawa dialah orang yang dicari-
cari selama ini.
15 Delvaraj tetap meneruskan kerjanya walaupun dia letih ( benar / agak / terlalu ).
16 Biarkan ( juga / hanya / sahaja ) tiang gol itu di situ kerana esok kita akan
menggunakannya sekali lagi.
17 Tidak syak lagi, ( memang / jua / pun ) Wen Hao yang memaklumkan perkara
itu kepada guru disiplin.
18 Nama yang sama dipanggil ( sahaja / hanya / lagi ) kerana tidak ada sesiapa tampil
ke hadapan kaunter.
19 Thanimala ( ialah / adalah ) peserta terakhir yang akan bertanding dalam
pertandingan itu.
20 Semua penonton mudah memahami lagu itu kerana paparan liriknya (adalah / ialah )
dalam tiga bahasa.
21 Antara tujuan Hari Sukan diadakan ( adalah / ialah ) untuk mencungkil bakat
kesukanan dalam kalangan murid.
22 Adik dan rakan-rakannya bermain congkak ( di / pada / ke ) serambi rumah.
23 Dagjit menjawab soalan Cikgu Chen ( sampai / dengan / oleh ) tenang sekali.
24 Pusat penempatan mangsa banjir akan terus dibuka ( sejak / kepada / hingga )
banjir benar-benar surut.
25 Penyelam profesional itu hanya mengambil masa selama sepuluh minit untuk sampai ke
( hujung / dasar / bawah ) laut.
26 Zalilah akan berjumpa dengan rakannya di ( kaki / hadapan / sudut ) pusat membeli-
belah itu.
27 Aziz meratakan air ke seluruh mukanya hingga ke ( pangkal / atas / luar ) rambut.
28 ( Seluruh / Sebahagian / Separuh ) besar daripada rakyat Malaysia kini celik
komputer.
29 Pertandingan memasak itu terbuka kepada ( semua / segala / sebilangan ) penduduk
taman tersebut tanpa mengira umur dan jantina.
30 ( Beberapa / Sekalian / Pelbagai ) bahagian bangunan di situ tidak dapat digunakan
kerana disahkan retak.

Tandakan ( √ ) atau ( X ) jika dirujuk pada ejaan dan jarak rapatnya.

1 beri tahu
2 bumiputera
3 olahraga
4 setia usaha
5 tandatangan
6 warga negara
7 kaki tangan
8 matahari

JPNMELAKA/MMG2017 68
Bina kata majmuk daripada padanan perkataan Kelompok A dan B

Kelompok A Kelompok B
1 jam a tulis
2 atur b tulang
3 kereta c randik
4 meja d cara
5 ringan e kuda
Lengkapkan ayat dengan kata majmuk yang dibina dalam petak-petak.

1 Oleh sebab Wai Shong seorang murid yang __________________________, dia


selalu diminta oleh gurunya untuk membawa barang-barang ke bilik guru.
2 Cikgu Ong menggunakan _____________________________untuk mengambil masa
larian murid-murid.
3 ______________________________di kelas itu dibalut dengan kemas.
4 ___________________________majlis itu telah dimasukkan ke dalam buku program itu.
5 Putera raja itu menaiki _______________________untuk pergi ke istana.

Isi tempat kosong dengan penjodoh bilangan yang betul berdasarkan gambar.

1 Bapa meletakkan se____________ durian di atas meja untuk abang.

2 Emak menyediakan se____________ pisang untuk digoreng sebagai hidangan.

3 Datuk membawa se ____________ rambutan dari dusunnya untuk kami.

4 Dua ____________ cendawan tumbuh di pangkal pokok selepas hujan.

5 Nenek menyuruh emak membelikannya dua ____________ petai di pasar.

6 Pekerja yang diupah membersihkan semak-samun di belakang rumah, menggunakan

se____________ sabit untuk menebas lalang.

JPNMELAKA/MMG2017 69
7 Kelihatan sebaris semut menjulang beberapa ____________ gula pasir untuk dibawa

pulang ke sarang mereka.

8 Pak Wahid menyediakan se____________ tali untuk mengikat kambing-kambing

peliharaannya pada pokok.


9 Jururawat bertugas menyuap ubat ke mulut pesakit menggunakan se____________ sudu.

10 Selepas bilik tidur adik selesai diubahsuai, bapa mengupah juruelektrik memasang

se__________ kipas siling.

11 Di langit kelihatan se____________ awan gelap berarak menandakan


hujan akan turun.

12 Tok Tamam meminta se____________ gelas untuk menuang air minumannya.

13 Kakak Suzi menerima hadiah se____________ anting-anting daripada suaminya


sebagai hadiah hari ulang tahun.

14 Pak Cik Abu menebar se____________ jala selepas berdayung ke tengah laut.

15 Pekerja itu memikul se____________ beras turun dari lori syarikatnya.

16 Dali mengerjakan se____________ sawah yang diwarisi daripada ayahnya.

JPNMELAKA/MMG2017 70
17 Sarina menggunakan se____________ sabun mandi semasa mencuci tangannya
di sinki.

18 Encik Lim meletakkan se____________ buah-buahan tempatan di atas meja.

19 Setiap se__________ lipas mempunyai tiga pasang kaki berduri dan sepasang
sesungut.

20 Kai Loon berselera menikmati beberapa ____________ sate bersendirian.

Tuliskan kata bilangan yang terdapat dalam petikan.

Pada minggu yang lalu, Najwa telah mengadakan majlis hari lahirnya yang ke-11.
Najwa telah menjemput semua rakan sekelasnya untuk turut sama meraikannya. Namun,
hanya sebahagian sahaja yang dapat hadir. Satu pertiga daripada rakan sekelas Najwa
tidak dapat hadir kerana tinggal jauh dari rumah Najwa.

Oleh itu, banyak, makanan yang tidak dapat dihabiskan. Ibu Najwa telah meminta
kawan-kawan Najwa membawa balik makanan yang tinggal. Kawan-kawan Najwa
membahagikan makanan itu sama rata. Mereka meninggalkan sedikit untuk Najwa dan
keluarganya.

1. ____________________
2. ____________________
3. ____________________
4. ____________________
5. ____________________
[ 5 markah ]

JPNMELAKA/MMG2017 71
Padankan pernyataan di bawah berdasarkan kata kerja yang diberikan.
Satu daripadanya telah ditunjukkan sebagai contoh.

Abang saya mengajar di pendalaman


Sabah.

Betul
Petani itu bersawah di bawah matahari
yang terik.

Pekerja-pekerja itu memperlebar jalan


ke Taman Seri Telok Mas.
Salah
Ayah menghadiahkan adik sebuah
buku cerita.

[ 2 markah ]

Tukarkan ayat cakap ajuk kepada ayat cakap pindah.


Ayat cakap pindah
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Ayat cakap ajuk


“Semua murid perlu membawa buku akaun bank esok,” kata Cikgu Marina.

[ 2 markah]

Soalan berikut berdasarkan gambar di bawah.

Nyatakan peribahasa yang sesuai berdasarkan gambar di atas.


________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
[ 2 markah ]
JPNMELAKA/MMG2017 72
Tulis ayat tanya yang paling sesuai bagi jawapan yang diberikan.
i) Ayat tanya :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Jawapan : Saya tidak datang ke sekolah semalam kerana kurang sihat.
[ 2 markah]

ii) Ayat tanya :


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Jawapan : Benar, sayalah yang meminjam buku kamu itu.
[ 2 markah]

Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan berikutnya.

Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis, para hakim yang arif lagi
bijaksana, guru besar, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Pada pagi ini, saya akan
menyampaikan syarahan yang bertajuk “Kepupusan Haiwan di Hutan Kita”.
Para hadirin sekalian,
Seperti yang kita sedia maklum, Malaysia merupakan negara yang mempunyai hutan
semula jadi yang luas. Terdapat beberapa spesies haiwan liar yang menghuni hutan kita seperti
gajah, harimau dan badak sumbu. Walau bagaimanapun, kini haiwan-haiwan yang tinggal bebas
di hutan telah hampir pupus kerana perbuatan segelintir pihak yang tidak bertanggungjawab.
Mereka memburu dan membunuh haiwan-haiwan tersebut bagi mendapatkan tulang, gading
atau bahagian tertentu.
Kepesatan pembangunan negara juga merupakan salah satu faktor haiwan liar diancam
kepupusan. Penerokaan hutan bagi tujuan perumahan dan perindustrian serta pengairan kawasan
pertanian akan menyebabkan haiwan-haiwan liar lari ke kawasan lain bagi mencari perlindungan
serta makanan.
Hadirin yang dihormati,
Kepupusan haiwan ini harus kita titik beratkan. Kerajaan perlulah memulakan langkah
dengan mengawal penerokaan hutan. Di samping itu, undang-undang bagi menyekat pemburuan
haiwan liar perlulah dilaksanakan. Disebabkan kelalaian kita, generasi akan datang tidak dapat
melihat haiwan liar di negara mereka sendiri. Oleh itu, kita mestilah memelihara dan memulihara
haiwan-haiwan ini tidak pupus.
Masa begitu terhad untuk saya meneruskan syarahan saya. Oleh itu, sampai di sini
sahaja syarahan saya.
Sekian, terima kasih.

a. Saya akan menyampaikan syarahan yang bertajuk ___________________________.


[ 1 markah ]
JPNMELAKA/MMG2017 73
b. Mengapakah haiwan liar diburu?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[ 2 markah ]

c. Nyatakan langkah-langkah kerajaan yang perlu diambil untuk mengawal kepupusan


haiwan.

i. ________________________________________________________________________
ii. ________________________________________________________________________
iii. ________________________________________________________________________
[ 3 markah ]

Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan berikutnya.

Pada hujung minggu yang lalu, Wei Jun membawa rakannya, Sasi dan Azim makan rojak buah
di gerai Mak Siti. Rojak buah di gerai itu sangat sedap. Pelanggan boleh memilih pelbagai jenis
buah-buahan untuk dijadikan roajak.
Wei Jun dan rakannya memilih buah mangga muda, nanas, sengkuang, belimbing dan
jambu. Buah-buahan itu dipotong dalam pelbagai bentuk kemudian dimasukkan ke dalam
mangkuk.
“Kuah, cili dan kacang halus juga dicampur di dalam rojak ini,” kata Azim.
“Begitu jugalah rakyat di Malaysia. Ada pelbagai bangsa di negara kita. Tetapi kita boleh
hidup bersatu hati,” kata Wei Jun pula.
“Pada pendapat kamu, mengapakah kita perlu mengamalkan sikap toleransi antara
kaum?” tanya Sasi kepada Wei Jun dan Azim?

a. Apakah yang boleh dicampurkan ke dalam rojak itu?


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[ 2 markah ]

b. Ada pelbagai bangsa di negara kita. Nyatakan bangsa-bangsa yang terdapat di Malaysia?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[ 2 markah ]

c. Pada pendapat kamu mengapakah kita perlu mengamalkan sikap toleransi antara kaum ?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[ 2 markah ]

JPNMELAKA/MMG2017 74
Baca puisi di bawah dan jawab soalan-soalan berikutnya.

Wahai kawan kuingin berpesan,


Ambillah ini sebagai panduan,
Jagalah diri serta kebersihan,
Kita ceria sepanjang zaman.

Bersihkan diri setiap masa,


Nasihat ini bukan memaksa,
Diri kita akan terasa,
Jiwa segar aman sentosa.

Jangan suka membuang sampah,


Perbuatan ini hendaklah ditegah,
Jauhkan diri menagih dadah,
Dirimu tidak termengah-mengah.

a. Apakah yang berlaku jika kita menjaga diri serta kebersihan?


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[ 2 markah ]

b. Tandakan ( _/ ) bagi pernyataan yang betul dan ( X ) bagi pernyataan yang salah
berdasarkan pusi di atas.

Abaikan menjaga kebersihan


Elakkan diri menagih dadah

[ 1 markah ]

c. Jika diri kita bersih, jiwa ___________________________________________


[ 1 markah ]

Jauhkan diri menagih dadah,


Dirimu tidak termengah-mengah

d. Terangkan maksud puisi di atas.


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[ 3 markah ]

JPNMELAKA/MMG2017 75
Pemahaman– POSTER (1)
Teliti poster di bawah dan jawab soalan-soalan berikutnya.

Utamakan Kedai Makan yang menyediakan makanan Bersih , Selamat dan Sihat

Pekerja memakai : Nasi kukus


Apron Ikan bakar
Penutup rambut Ulam-ulaman
Meja, kerusi dan
lantai dilap

Makanan ditutup
Tong sampah bertutup
Perhatikan : Ciri fizikal Cara pengendalian
- Kedai makan - masakan
- Pengendali - kebersihan kedai
UTAMAKAN MAKANAN SIHAT

1 Apakah ciri-ciri makanan yang patut dipilih oleh pengunjung sesebuah kedai makan ?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[ 2 markah ]
Berdasarkan poster, apakah jenis makanan sihat yang dicadangkan ?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[ 2 markah ]

3 Pada pendapat kamu, apakah perbezaan antara sayur atau ikan goreng dengan ulam dan
ikan bakar ?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[ 3 markah ]
JPNMELAKA/MMG2017 76
POSTER (2)
Teliti poster berikut dan jawab soalan-soalan berikutnya.

Saksikan tayangan filem


yang sungguh menarik, mendebarkan dan penuh keunikan!

Terdapat juga
meneroka alam sains penuh misteri dan keajaiban. Segalanya

ditonton pada skrin berbentuk


Dibuka pada :
Selasa hingga Ahad - 9.00 pagi hingga 6.30 petang
Isnin - Tutup
HARGA TIKET
Kategori penunjung Harga (RM)
Kanak-kanak bawah 7 tahun 1.00
Murid sekolah 2.00
Pelajar universiti (awam dan swasta) 3.00
Dewasa 4.00
Warga emas (65 tahun ke atas) dan OKU 2.00
Datanglah beramai-ramai.
Anda pasti teruja menyaksikan pameran dan tayangan kami !

1 Apakah filem-filem yang ditayangkan di Planetarium Melaka ?


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[ 2 markah ]

2 Bagaimanakah bentuk skrin untuk para pengunjung menonton tayangan filem ?


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
[ 2 markah ]

JPNMELAKA/MMG2017 77
3 Suaikan sama ada pengunjung berikut dapat atau tidak dapat berkunjung ke Planetarium
Melaka.

Tanusha dan ibu bapanya yang datang


pada hari Ahad jam 12.00 tengah hari.
Dapat
Sekumpulan murid Tahun Enam yang datang berkunjung
jam 2.00 petang dengan wang saku RM 1.00
setiap seorang.

Hua Ying membawa datuknya yang berumur Tidak


70 tahun dan berkerusi roda, pada hari Jumaat. dapat
berkunjung
Jagjit dan rakan-rakan dari Universiti Malaya
datang pada hari Isnin jam 10.00 pagi.

[ 2 markah ]
JADUAL 1

Teliti jadual di bawah, kemudian jawab soalan-soalan berikutnya

STATISTIK ORANG HLANG SELURUH NEGARA PEREMPUAN DARI TAHUN


1997 - 2003

NEGERI MELAYU CINA INDIA

Johor 2427 905 536

Selangor 2157 553 1050

Kedah 1861 174 272

Perak 1218 343 529

Kuala Lumpur 896 467 385

Negeri Sembilan 1032 261 433

Pulau Pinang 759 468 370

Kelantan 1224 21 3

Melaka 775 165 151

1. Perempuan berbangsa India paling ramai hilang berasal dari negeri_________________.


[ 1 markah]

JPNMELAKA/MMG2017 78
2. Berapakan jumlah perempuan berbangsa Melayu yang hilang di negeri Kelantan?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[2 markah]
3. Pada pendapat kamu, mengapakah berlakunya kes remaja perempuan lari atau hilang dari
rumah?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[ 3 markah]
4. Namakan negeri-negeri yang tidak mencatat jumlah perempuan berbangsa India yang
hilang.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[ 2 markah]

JADUAL 2
Soalan Pemahaman
Baca jadual di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Jenis Masa Tempat Kumpulan Umur


pertandingan
Pertandingan 8.00 pagi – 12.00 Di kantin sekolah 5 – 7 tahun
mewarna tengah hari
Pertandingan 8.00 pagi – 10.00 Di dewan sekolah 8 – 10 tahun
bercerita pagi
Mendeklamasikan 10.00 pagi – 12.00 Di dewan sekolah 10 – 12 tahun
sajak tengah hari
Mencari harta 2.00 petang – 4.00 Di tempat 12 tahun dan
karun petang perhimpunan ditemani ibu bapa
Sukaneka 4.00 petang – 6.00 Di padang sekolah 7 – 12 tahun dan
petang para ibu bapa

1. Pertandingan bercerita dan mewarna diadakan pada pukul ___________________ hingga


__________________________.
[1 markah]
2. Sebagai murid Tahun Lima, pertandingan apakah yang disertai oleh Asma ?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[ 2 markah]

JPNMELAKA/MMG2017 79
3. Sebelum pukul 2.00 petang, Manisah dan ibu bapanya telah berhimpun untuk menyertai
suatu pertandingan.
Berdasarkan jadual, pertandingan apakah yang akan disertai oleh mereka ?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[ 2 markah]

JADUAL 3
Teliti jadual di bawah ini dengan teliti. Kemudian, jawab soalan-soalan yang
berikutnya.

JADUAL WAKTU BELAJAR MURID TAHUN ENAM


MASA SIANG MALAM
3.00 – 4.00 4.00 – 6.00 7.30 – 8.30 9.00 – 10.00
HARI
ISNIN Kerja rumah Sains/ Kajian Bahasa Melayu/ Matematik
Tempatan Pemahaman
SELASA Kerja rumah Kokurikulum Sains/ Kajian B.Inggeris
Tempatan
RABU Kerja rumah Riadah Matematik Sains/ Kajian
Tempatan
KHAMIS Kerja rumah Kokurikulum Bahasa Melayu/ Matematik
Sistem Bahasa
JUMAAT Kerja rumah Bahasa Melayu/ B. Inggeris Matematik
Penulisan
MASA 9.00 – 1.00 11.00 – 3.00 – 4.00 4.00 – 5.00 5.00 – 8.00 –
HARI pagi 2.00 petang petang 6.00 10.00
pagi- petang malam
petang
SABTU Matematik Bebas/ Sains/ B. Inggeris Riadah Menonton
(perbincangan) Rehat Kajian
Tempatan
AHAD BM/ Penulisan Bebas/ BM/ Matematik Riadah Menonton
(Perbincangan) Rehat Pemahaman

1. Mata pelajaran yang diberi perhatian ialah ______________________________


[1 markah]
2 Bilakah waktu untuk menyiapkan kerja rumah?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[2 markah]

JPNMELAKA/MMG2017 80
3 Berapakah mata pelajaran yang diberi masa belajar yang sama?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[2 markah]

4 Pada pendapat kamu, adakah jadual belajar ini patut disediakan oleh semua murid?
Mengapa?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[ 3 markah]

Graf di bawah menunjukkan jenis pekerjaan di Malaysia.

JENIS PEKERJAAN DI MALAYSIA

1 Pada pandangan kamu, mengapa bidang pekerjaan sebagai doktor menjadi pilihan ramai?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[ 3 markah ]

2 Jenis pekerjaan yang kurang diminati di Malaysia ialah ______________________ .


[ 1 markah ]

JPNMELAKA/MMG2017 81
Bahan grafik di bawah menunjukkan pelan ke rumah pengantin.
Teliti grafik di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Tol Jasin

Rumah Rehat
Merlimau

BP

Dari Melaka

Sek Keb
Merlimau
Petronas

Masjid

Dari Sempang

a. Majlis perkahwinan tersebut diadakan di rumah pengantin ________________________


[ 1 markah ]
b. Sekiranya pihak keluarga pengantin lelaki dari negeri Pantai Timur, di manakah tempat
yang paling sesuai untuk mereka menginap buat sementara?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[ 2 markah ]
c. Padankan pernyataan di bawah berdasarkan petikan. Satu daripadanya telah
ditunjukkan sebagai contoh.
Rumah pengantin terletak di dalam daerah Jasin.

Terdapat dua buah stesen minyak berhampiran


betul
dengan kawasan rumah pengantin.
salah
Rumah pengantin terletak di tengah-tengah pekan
Merlimau.

[ 2 markah ]

JPNMELAKA/MMG2017 82
Bahan grafik di bawah menunjukkan peta negeri Melaka.
Teliti grafik di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

PETA MELAKA
Negeri
Sembilan

Alor Gajah
Melaka

Jasin

Melaka Tengah
Johor

Selat
Melaka

a. Negeri-negeri yang terletak bersebelahan dengan negeri Melaka ialah


_____________________________________________________
[ 1 markah ]

b. Apakah daerah-daerah yang terdapat di negeri Melaka?


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[ 2 markah ]

c. Melaka merupakan sebuah negeri pelancongan yang terkenal. Pada pendapat kamu,
bagaimanakan cara untuk menarik lebih ramai pelancong berkunjung ke negeri Melaka?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[ 3 markah ]

JPNMELAKA/MMG2017 83
BAHASA MELAYU PENULISAN
BAHAGIAN A
Soalan 1
Gambar di bawah menunjukkan situasi di sebuah perpustakaan sekolah.
Tulis lima ayat lengkap tentang gambar tersebut.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

JPNMELAKA/MMG2017 84
Soalan 2
Gambar di bawah menunjukkan aktiviti-aktiviti yang dilakukan oeh seorang murid pada hari
cuti.
Tulis lima ayat lengkap tentang aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh murid tersebut berdasarkan
gambar.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

JPNMELAKA/MMG2017 85
Soalan 3
Gambar di bawah menunjukkan situasi di sebuah pasar.
Tulis lima ayat lengkap tentang gambar tersebut.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

JPNMELAKA/MMG2017 86
Soalan 4
Gambar di bawah menunjukkan tentang peranan hidup berjiran
Tulis lima ayat lengkap tentang peranan seorang jiran berdasarkan gambar.

Menziarahi jiran Bertegur sapa dengan jiran

Menghantar isteri jiran yang hendak bersalin


Membantu jiran ketika berpindah rumah ke hospital

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

JPNMELAKA/MMG2017 87
Soalan 5
Jadual di bawah merupakan jadual bertugas pustakawan Sekolah Kebangsaan Permai.
Tulis lima ayat lengkap tentang berdasarkan jadual.
JADUAL BERTUGAS PUSTAKAWAN SEKOLAH KEBANGSAAN PERMAI

TUGASAN Menyapu Menyusun buku Menjaga kaunter Menjilid buku


sampah dan pinjaman dan
HARI mengelap pemulangan
tingkap buku

ISNIN Siti Shahirah Kim Loon Lucy Dania

SELASA Lai Jin Ni Ahmad Kamal Ramli Munirah

RABU Ramesh Andrew Amin Nurul Azni

KHAMIS Mahendra Muhamad Akmal Kamala Suhaila

JUMAAT Tiara Amril Seri Dewi Julia

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

JPNMELAKA/MMG2017 88
Soalan 6
Rajah di bawah menunjukkan kebaikan telefon bimbit.
Tulis lima ayat lengkap tentang kebaikan telefon bimbit berdasarkan rajah.

Memudahkan
kerja

Kebaikan Telefon Sebagai alat


Alat
Bimbit hiburan
perhubungan

Mendapat
maklumat
terkini

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

JPNMELAKA/MMG2017 89
Soalan 7
Rajah di bawah menunjukkan cara pelajar-pelajar Tahun 6 Merah datang ke sekolah.
Tulis lima ayat lengkap tentang cara pelajar-pelajar Tahun 6 Merah datang ke sekolah
berdasarkan rajah.

Cara Pelajar-pelajar Tahun 6 Merah Datang ke Sekolah

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

JPNMELAKA/MMG2017 90
Soalan 8
Rajah di bawah menunjukkan usaha-usaha memupukkan semangat kejiranan.
Tulis lima ayat lengkap tentang usaha-usaha memupukkan semangat kejiranan berdasarkan
rajah.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
JPNMELAKA/MMG2017 91
Soalan 9
Gambar di bawah menunjukkan cara-cara mengisi masa lapang.
Tulis lima ayat lengkap tentang cara-cara mengisi masa lapang berdasarkan gambar.

Cara-cara mengisi masa lapang

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

JPNMELAKA/MMG2017 92
Soalan 10
Gambar di bawah menunjukkan cara-cara menjaga kebersihan diri.
Tulis lima ayat lengkap tentang cara-cara menjaga kebersihan diri berdasarkan gambar.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

JPNMELAKA/MMG2017 93
Soalan 11
Gambar di bawah menunjukkan kegunaan pokok buluh.
Tulis lima ayat lengkap tentang kegunaan pokok buluh berdasarkan gambar.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

JPNMELAKA/MMG2017 94
Soalan 12
Gambar di bawah menunjukkan tentang cita-cita.
Tulis lima ayat lengkap tentang cita-cita berdasarkan gambar.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

JPNMELAKA/MMG2017 95
Cadangan Jawapan Bahagian A
Soalan 1
1. menyusun buku – rak buku – bangku
2. berbincang-kerja sekolah
3. membaca – buku / surat khabar
4. meminjam- buku
5. mengambil-buku
Soalan 2
1. mengemop-lantai
2. mengelap – cermin-tingkap
3. pergi ke pasar – berjalan kaki – membawa bakul
4. memberus tandas – berus
5. membantu ayah – mencuci kereta
Soalan 3
1. menimbang ikan – pelanggan
2. membuat bayaran – mengeluarkan wang dari dompet
3. memilih ikan – segar
4. memimpin tangan anak – menjaga keselamatan
5. berjalan – menuju ke gerai ikan
Soalan 4
1. jiran – orang yang tinggal berhampiran
2. menziarahi jiran – sakit
3. bertegur sapa dengan jirannya – mengeratkan hubungan
4. membantu jiran berpindah rumah – meringankan beban
5. menghantar isteri jiran yang hendak bersalin ke hospital - kereta sendiri
Soalan 5
1. Siti Shahira – menyapu sampah dan mengelap tingkap – Isnin
2. Tugas menjilid buku – Munirah – Selasa
3. Rabu – menyusun buku
4. Kamala – menjaga kaunter pinjaman dan pemulangan – Khamis
5. Empat orang murid - bertugas pada hari Jumaat
Soalan 6
1. Telefon bimbit ada banyak kegunaan kepada manusia
2. Dapat memudahkan kerja – boleh digunakan di mana-mana
3. Sebagai alat hiburan – menonton video – mendengar lagu
4. Mendapat maklumat terkini – dapat melayari internet
5. Alat perhubungan – boleh menghubungi orang yang jauh

JPNMELAKA/MMG2017 96
Soalan 7
1. Murid Tahun 6 Merah – datang ke sekolah – pelbagai cara
2. Empat orang murid – bas
3. Sepuluh orang murid – kereta
4. Tiga orang murid – berjalan kaki
5. Enam orang murid – menunggang basikal
Soalan 8
1. memupuk semangat kejiranan – amat penting
2. Mengadakan gotong-royong – bekerjasama
3. Mengadakan rumah terbuka – hari perayaan
4. Amalan ziarah – menziarahi – bermesra sesama jiran
5. Pihak berwajib – mengadakan kempen
Soalan 9
1. Membaca – menambahkan pengetahuan
2. Memancing – menambahkan pendapatan
3. Bersukan – menyihatkan badan
4. Melayari internet – menimba ilmu
5. Berkebun – menambahkan pendapatan

JPNMELAKA/MMG2017 97
KERTAS 2 BAHAGIAN B – ULASAN

ULASAN 1 - Jawapan Kupasan (Bentuk deskriptif)

BAHAGIAN B (1)
[15 markah]
[ Masa dicadangkan : 25 minit ]
Gambar di bawah menunjukkan sebahagian daripada pokok kelapa.
Tulis ulasan tentang kegunaan bahagian-bahagian pada pokok tersebut, dalam bentuk
perenggan.
Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.

daun
isi

lidi batang pokok sabut tempurung

JPNMELAKA/MMG2017 98
ULASAN 2 - Jawapan Pro atau Kontra

BAHAGIAN B (2)
[15 markah]
[ Masa dicadangkan : 25 minit ]
Gambar di bawah menunjukkan pelbagai jenis sumber vitamin badan manusia.
Tulis ulasan tentang keperluannya sebagai bahan makanan seharian kita, dalam bentuk
perenggan.
Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.

JPNMELAKA/MMG2017 99
ULASAN 3 - Jawapan Huraian ( pengembangan idea )

BAHAGIAN B (3)
[15 markah]
[ Masa dicadangkan : 25 minit ]
Peta di bawah menunjukkan sebelas buah negeri di Semenanjung Malaysia.
Tulis ulasan tentang kedudukan beberapa tanah tinggi, pantai dan taman negara yang sering
menjadi tumpuan pelancong, dalam bentuk perenggan.
Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.

JPNMELAKA/MMG2017 100
ULASAN 4 - Jawapan Taksiran kandungan

BAHAGIAN B (4)
[15 markah]
[ Masa dicadangkan : 25 minit ]
Walaupun ada negara yang rakyatnya kebuluran, berita dan carta pai berikut menunjukkan
bilangan rakyat Malaysia yang mengalami masalah sebaliknya.
Tulis ulasan untuk mentaksir kadar kegemukan berbanding rakyat dengan berat badan normal
di negara kita, dalam bentuk perenggan.
Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.

JPNMELAKA/MMG2017 101
ULASAN 5 - Jawapan Rumusan

BAHAGIAN B (5)

[15 markah]

[ Masa dicadangkan : 25 minit ]

Berikut ialah seuntai sajak nukilan penyajak yang menggunakan nama pena ‘Hudasaid’.
Tulis ulasan kamu tentang perasaan penyajak dan apa yang ingin dilakukan terhadap ibunya,
dalam bentuk perenggan.
Panjang ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.

Ibu serikandi cintaku...

Buat Ummi, cinta pertamaku yang hakiki


Selepas cinta yang terutama- Ar-Rahman-pemilik hati ini
Selepas kekasih- Muhammad ar-Rasul al-Mustafa...
pemimpin jalan hidup ini,
bicara ini...
buat Ummi, cinta pertamaku yang hakiki !
Ummi...
ada terlalu banyak hari dalam hayat ini
yang dalamnya ingin aku dakapi ummi,
ingin ku kucup dahimu dan kedua pipi,
ingin aku tutur kata kecintaan ku yang teramat di hati,
dan ingin aku buktikan kebenaran kata dan rasa cinta ini
selalu...padamu yang sungguh aku kasihi !
namun Ummi
begitu banyak hari dalam hidup ini
cintaku tak terlahir seperti yang diingini
tiada dakapan, tiada kucupan
cukup sukar untuk aku menuturkan
“ Aku Cinta Ummi ”
ya...
“ Aku Cinta Ummi “dengan pasti, terlalu pasti

JPNMELAKA/MMG2017 102
ULASAN 6 - Jawapan Nilai Murni / Faedah

BAHAGIAN B (6)

[15 markah]

[ Masa dicadangkan : 25 minit ]

Berikut merupakan catatan diari seorang murid yang beransur maju dalam pelajarannya.
Tulis ulasan tentang sikap murid tersebut terhadap orang lain, dalam perenggan.
Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.

Khamis - 7 Januari 2016


Terima kasih Cikgu
Jasa dan pengorbanan guru dalam hidupku amat besar. Ilmu yang dicurahkan
kepadaku begitu berharga.
Dahulu, aku lemah dalam pelajaran. Aku lambat untuk menguasai sesuatu
pelajaran. Namun, gurulah yang sering menasihatiku. Mereka memberi tunjuk ajar
tanpa pernah berputus asa.
Guru memberikan banyak latihan kepadaku. Selain itu, mereka mengadakan
kelas tambahan secara percuma. Usaha mereka menyebabkan sikapku berubah.
Kini, prestasi pelajaranku semakin meningkat.
Namun begitu, aku tidak angkuh terhadap kawan- kawan yang memerlukan
bantuan dan tunjuk ajar. Aku membantu mereka memahami sesuatu pelajaran. Aku
juga sudah mampu memberi tunjuk ajar kepada adikku.
Ibu bapaku merupakan orang paling gembira melihat perubahan pada diriku.
Tahun ini aku berazam untuk membalas jasa ibu, bapa dan guru-guruku dengan
keputusan cemerlang peperiksaanku hujung tahun nanti. Terima kasih cikgu kerana
mengubah hidupku menjadi orang yang dihargai !

JPNMELAKA/MMG2017 103
ULASAN 7 - Jawapan Pengajaran ( mesej diperoleh )

BAHAGIAN B (7)

[15 markah]

[ Masa dicadangkan : 25 minit ]

Gambar di bawah menunjukkan poster yang ditampal di luar kantin sebuah sekolah.
Tulis ulasan tentang mesej yang hendak disampaikan melalui poster tersebut.
Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.

Waa!! Ini dah macam


rancangan Fear Factor!!

Karipap satu. Lalat


tak mau ya, pak cik.

menjamah makanan dengan


tangan yang kotor.

Pengguna tidak peduli tentang


kebersihan makanan yang dibeli

JPNMELAKA/MMG2017 104
SKEMA JAWAPAN KERTAS 2 BAHAGIAN B

ULASAN 1 - Kupasan ( bentuk deskriptif )


Setiap bahagian pokok kelapa ada kegunaannya kepada manusia. Buah kelapa
terdiri daripada bahagian sabut, tempurung dan isi. Sabut digunakan sebagai
bahan pembakar atau dibuat berus. Tempurung pula dibuat bahan kraf tangan
seperti senduk. Daripada isi kelapa, kita boleh mendapatkan santan yang
digunakan sebagai bahan masakan seperti nasi lemak, kari atau kuih-muih.
Daun kelapa yang masih muda boleh dianyam menjadi sarung ketupat. Lidi
daun kelapa pula diraut dan diikat untuk dijadikan penyapu. Batang kelapa
sering diguna sebagai titi untuk melintasi sungai.

ULASAN 2 - Pandangan pro atau kontra


Badan manusia memerlukan vitamin untuk sihat. Pelbagai jenis buah adalah
sumber vitamin. Ramai orang makan buah mengikut rasanya sama ada manis
seperti epal, masam seperti limau atau berair seperti nanas. Buah-buahan penting
diambil setiap hari.
Walau bagaimanapun, ada juga orang yang tidak suka makan buah-buahan.
Mereka masih boleh mendapat sumber vitamin daripada sayur-sayuran seperti
sayur berdaun, kubis atau brokoli. Sayur-sayuran sama seperti buah-buahan boleh
mengelakkan penyakit. Makanlah buah-buahan dan sayur-sayuran kerana kedua-
duanya sangat berkhasiat serta baik untuk kesihatan kita.

ULASAN 3 - Huraian – pengembangan idea


Di negara kita, terdapat banyak pantai kerana Semenanjung Malaysia menghadap
air laut iaitu Laut Cina Selatan dan Selat Melaka. Di kawasan air laut ini juga
terdapat beberapa pulau peranginan. Nelayan dan pengusaha pelancongan banyak
tertumpu di sini.
Tanah Tinggi Cameron dan Genting merupakan sebahagian daripada
Banjaran Titiwangsa. Kedudukan tanahnya yang tinggi menyebabkan suhu di
kawasan tersebut lebih sejuk daripada tempat-tempat lain.
Semenanjung Malaysia mempunyai sebuah taman negara di sempadan
negeri Pahang. Di sana, hutannya terpelihara bagi pencinta alam yang ingin
menghayati kehijauan dan keadaan hutan semula jadi.

JPNMELAKA/MMG2017 105
ULASAN 4 - Taksiran kandungan
Berdasarkan berita, Malaysia mempunyai paling ramai rakyat bermasalah obesiti
di rantau ASEAN. Mengikut bacaan pada carta pai, hanya separuh atau 56.9%
sahaja daripada jumlah penduduk Malaysia yang mempunyai berat badan normal.
Bersyukurlah kerana negara kita dilimpahi rezeki makanan yang melimpah-
ruah berbanding negara yang rakyatnya kebuluran atau kekurangan zat makanan.
Oleh itu, seramai empat juta rakyat yang obesiti dan 8.4 juta orang lagi yang
mengalami berat badan berlebihan perlulah mengamalkan cara pemakanan dan
gaya hidup sihat bagi mengelakkan timbulnya masalah kegemukan.

ULASAN 5 - Rumusan
Menurut penyajak, beliau amat pasti bahawa hatinya sangat menyayangi ibunya
yang dipanggil ‘Ummi’. Rasa sayangnya lahir tanpa menafikan rasa cinta pada
Tuhan yang dinyatakan sebagai ‘al Rahman’ dan Rasulnya yang disebut sebagai
‘Muhammad’ dalam sajaknya.
Berdasarkan coretan penyajak seterusnya, beliau ingin sekali menyuarakan
rasa cintanya itu dengan cara memeluk dan mencium dahi serta pipi ibunya.
Walaupun keinginannya itu selalu ada, tetapi sangat susah untuk dia
melakukannya. Mungkin timbul perasaan malu atau kemungkinan juga ibu
penyajak sudah meninggalkan dirinya buat selama-lamanya.

ULASAN 6 - Nilai murni / faedah


Catatan diari menunjukkan murid ini pernah mengalami masalah lambat
menguasai pelajaran. Namun begitu, sikap tidak berputus-asa guru-gurunya telah
menyebabkan dia berjaya mencapai prestasi pelajaran yang lebih baik. Penulis
diari ini sendiri telah menanam sikap rajin setelah melihat kesungguhan gurunya
memberi latihan dan megadakan kelas tambahan percuma.
Selain itu, sikap terpuji yang dimiliki oleh murid ini ialah tidak sombong
terhadap rakan-rakan dan adik-adiknya. Penghargaan dan azamnya menunjukkan
dengan jelas bahawa murid ini mengenang jasa serta menghargai ibu, bapa dan
guru-gurunya.

ULASAN 7 - Pengajaran ( mesej diperoleh )


Poster tersebut ditampal di luar kantin untuk mengingatkan murid-murid betapa
pentingnya menjaga kebersihan. Murid-murid berhak membeli makanan yang
bersih dalam persekitaran yang bersih. Oleh itu, poster ini turut mengingatkan
pengusaha kantin untuk menjaga kebersihan kantin agar tidak ada serangga seperti
lalat atau haiwan-haiwan pembawa penyakit yang lain.
Murid-murid juga diingatkan jangan menyentuh makanan dengan tangan
yang kotor. Selain penjual makanan, murid-murid patut memastikan tangan dicuci
dengan sabun sehingga bersih sebelum memegang makanan. Kebersihan diri dan
persekitaran akan menjamin kesihatan.

JPNMELAKA/MMG2017 106
KERTAS 2 BAHAGIAN C

Karangan jenis peristiwa

Lengkapkan jadual berikut bagi mengumpul isi / idea penting :

Tajuk Hari Hari Pertandingan


Idea Guru Sukan Bercerita

1 Bila / Tarikh 16 Mei

2 Tujuan Mengenang jasa


guru

3 Persediaan Menyediakan
hadiah , menghias
pentas , menyusun
kerusi di dewan

4 Ucapan perasmian oleh ...

5 Acara pertandingan
bahasa isyarat,
sukaneka,
karaoke, ...

6 Hadiah - daripada murid,


- Guru Besar / PIBG
- pemenang
pertandingan

7 Jamuan disediakan oleh...


nasi ayam, jus oren

8 Bersurai pulang awal,


gembira mendapat
banyak hadiah,
meriah

Berpandukan idea yang berjaya dikumpulkan, tuliskan karangan bagi tajuk-


tajuk di atas. Idea 1 dan 2 boleh dituliskan dalam satu perenggan. Idea-idea yang lain
boleh ditulis dalam perenggan berasingan. Anda boleh membuat latihan pengayaan dengan
menulis karangan yang sama atau tajuk lain dalam kelompok yang sama, dalam
bentuk karangan berformat. Contoh : Laporan Temasya Sukan, Catatan Hari Kantin.

JPNMELAKA/MMG2017 107
Contoh soalan dan jawapan bagi karangan jenis peristiwa berpandukan jadual di atas:

Kamu terjumpa rakan dari sekolah lain yang bertanyakan tentang sambutan
Hari Guru di sekolah kamu. Tulis sebuah dialog untuk menceritakan sambutan
hari tersebut kepada rakan kamu itu.

Wan Ying : Hai, Fiona. Lama kita tidak berjumpa. Apa khabar ?
Saya : Khabar baik, Wan Ying. Saya sedang mengelamun mengenang semula sambutan
Hari Guru di sekolah saya semalam. Meriahnya sambutan itu.
WanYing : Wah, tentu seronok ! Boleh saya tahu bagaimana sambutan itu dijalankan ?
Sambutan di sekolah saya tentu tak sama dengan cara sambutan di sekolah awak.
Saya : Minggu lepas saya sudah pun mula tercari-cari hadiah yang sesuai untuk
diberikan kepada guru saya. Pada 16 Mei semalam, serentak di seluruh negara,
sekolah saya meraikan guru-guru dengan pelbagai acara. Sebelum itu, murid-
murid menghias pentas dan menyusun kerusi-kerusi untuk guru-guru di dewan.
Wan Ying : Kenapa semua sekolah seluruh negara menyambut Hari Guru ? Serentak pada
tarikh yang sama pula tu.
Saya : Tentulah, supaya semua sekolah tidak mengabaikan sambutan khas untuk
mengenang jasa guru-guru yang mengajar kita. Tanpa ajaran guru, tidak mungkin
negara kita dapat melahirkan generasi yang bijak pada masa hadapan.
Wan Ying : Bagaimana sambutan Hari Guru di sekolah awak dimulakan ?
Saya : Pagi hari itu, selepas semua murid masuk ke dewan, Guru Besar dan Pengerusi
PIBG menyampaikan ucapan tanda perasmian majlis. Selepas ucapan, pelbagai
acara dijalankan. Guru-guru dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan
Guru Besar dan kumpulan guru penolong.
Wan Ying : Mereka bertanding bagi semua acara ? Wah, tentu hebat acara-acara yang
dijalankan sebab berbentuk pertandingan ! Apa acaranya ?
Saya : Mula-mula, murid-murid terpegun melihat acara melakonkan dan meneka bahasa
isyarat oleh kumpulan-kumpulan guru kami. Kemudian, suasana bertukar
menjadi hingar-bingar apabila guru-guru bertanding dalam beberapa acara
sukaneka.
Wan Ying : Amboi, tentu seronok melihat guru-guru beradu kekuatan! Acara apa yang
dipertandingkan ?
Saya : Acaranya mudah seperti memukul bola ping pong masuk gelung rotan,
JPNMELAKA/MMG2017 108
menjaringkan bola keranjang dalam jaringnya dan menyanyi secara karaoke.
Ramai murid menjerit memberi sokongan kepada guru masing-masing, itulah
yang membuatkan sambutan terasa amat menyeronokkan.
Wan Ying : Saya boleh menggambarkan suasana itu, memang seronok. Siapa yang
menang dan siapa yang menyampaikan hadiah ?
Saya : Kumpulan guru penolong yang memenangi dua daripada tiga acara yang
dipertandingkan. Hadiah-hadiah disampaikan oleh Pengerusi PIBG. Sebelum itu,
ramai murid yang sudah pun memberikan hadiah kepada guru masing-masing.
Wan Ying : Tentu guru-guru seronok menerima banyak hadiah, betul tak ? Tetapi, sebanyak
mana pun hadiah diterima, tidak setinggi nilai jasa dan pengorbanan mereka
mengajar kita dengan sabar dan tekun.
Saya : Betul tu Wan Ying. Selepas penyampaian hadiah, guru-guru dijamu dengan nasi
ayam dan jus oren yang disediakan oleh pihak PIBG. Banyak juga makanan
seperti kek, kuih-muih dan buah-buahan disumbangkan oleh murid dan ibu bapa.
Wan Ying : Wah, terasa lapar saya mendengarkannya ! Pukul berapa sekolah awak bersurai
semalam ?
Saya : Kami dibenarkan pulang awal semalam, iaitu pukul 1.00 petang. Saya menolong
guru kelas saya mengangkat hadiah-hadiah yang diterimanya ke kereta. Beliau
sempat menyatakan kepada saya bahawa sambutan Hari Guru tahun ini sangat
meriah. Beliau gembira, saya pun seronok.
Wan Ying : Terima kasih kerana sudi menceritakan kemeriahan sambutan Hari Guru di
sekolah awak.
Saya : Sama-sama. Lain kali, saya dengar cerita daripada awak pula, ya.

***Tips menjawab soalan dialog :


a) Gunakan jumlah watak yang minima, hanya yang perlu mengikut arahan dalam soalan.
b) Elakkan terlalu banyak kata singkatan seperti ‘nak’, ‘tu’, ‘ni’ dan sebagainya.
c) Mulakan dan akhiri dialog dengan ucapan hormat seperti,”Selamat ...”,”Apa khabar”
dan “Terima kasih”.
d) Bahasa dialek dan bahasa pasar tidak digalakkan.

JPNMELAKA/MMG2017 109
Karangan jenis fakta

Perbincangan tentang faedah atau kepentingan sesuatu, sering menjadi soalan ujian atau
peperiksaan. Mari kita teliti idea berikut, yang mewakili isi bagi hampir kebanyakan
daripada tajuk dalam kelompok ini :

Faedah / Kebaikan / Kepentingan ...


a) menambah ilmu pengetahuan
b) mengisi masa lapang
c) mengeratkan hubungan
d) menjauhkan diri daripada melakukan ...
e) menyemai sikap ...
f) menyeronokkan diri / menghiburkan
g) membaiki penguasaan bahasa

Tandakan √ jika isi idea tersebut sepadan / diperlukan bagi menghuraikan tajuk :

Tajuk Faedah Melayari Menyertai Menonton


Isi /idea berkebun internet aktiviti koku televisyen

1 menambah ilmu pengetahuan √

2 mengisi masa lapang √

3 mengeratkan hubungan √

4 menjauhkan diri daripada √

5 menyemai sikap √

6 menghiburkan diri √

7 membaiki bahasa

Tajuk bagi jenis karangan perbincangan fakta, amat banyak dan luas skopnya. Kamu
boleh menambah tajuk-tajuk lain bagi menyambung jadual di atas.

Karangan fakta ini boleh diminta penulisan ideanya dalam bentuk syarahan.
Teliti contoh di bawah :

Kamu akan menyertai pertandingan syarahan tidak lama lagi. Tajuk yang diberi ialah
‘Faedah Berkebun’. Sediakan teks syarahan tersebut selengkapnya.

Berdasarkan jadual, aktiviti berkebun boleh –


(i) menambah ilmu pengetahuan - mengetahui nama-nama tumbuhan dan cara
penanamannya.
JPNMELAKA/MMG2017 110
(ii) mengisi masa lapang - hobi yang berfaedah dan boleh mendatangkan
keuntungan.

(iii) Mengeratkan hubungan - kekeluargaan. Jadikan aktiviti sekeluarga seperti


menanam, merumput, menyiram,mengutip hasil.

(iv) Menjauhkan diri daripada - melakukan aktiviti negatif seperti melepak,


merokok, berkunjung ke pusat siber dan sebagainya.

(v) Menyemai sikap - menjaga kesihatan dan berjimat-cermat. Badan


berpeluh tanda sihat, makan hasil tanaman sendiri,
di samping mengelakkan pembelian sayur dari luar.

(vi) Menghiburkan diri - berasa seronok apabila hasil tanaman di kebun dapat
dinikmati hasilnya, untuk makan / dijual.

Contoh sebahagian teks syarahan :

Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, yang berusaha tuan Guru Besar, yang bijak
lagi adil, barisan hakim , guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Selamat pagi
Dan selamat datang ke pertandingan ini. Tajuk syarahan yang akan saya sampaikan
Pada pagi yang indah ini ialah, “Faedah Berkebun”.

Hadirin, hadirat yang saya hormati sekalian,

Berkebun merupakan aktiviti bercucuk tanam sama ada menanam sayur,


buah-buahan mahu pun bunga-bungaan. Aktiviti ini mempunyai banyak faedahnya
kepada kita. Paling mudah jika dilihat daripada pengenalan murid terhadap nama
jenis-jenis sayur, buah atau bunga. Apabila kita rajin berkebun, secara tidak
langsung, kita akan menambah ilmu pengetahuan tentang nama malah cara
penanaman sesuatu jenis tumbuhan. Sebagai contoh, sawi, petola, belimbing,
serai, bunga kesidang dan sebagainya.

***Tips mengarang syarahan :

(a) Mulakan dengan panggilan hormat kepada kelima-lima pihak yang ada dalam
kalangan penonton pertandingan, ucapan selamat selain menyatakan tajuk.

(b) Setiap dua perenggan satu kali menulis frasa,”Hadirin dan hadirat sekalian,”
“Warga dewan yang dihomati sekalian” dan seumpamanya.

(c) Perenggan penutup mesti ada penegasan tajuk. Contoh : Jelaslah bahawa ...

JPNMELAKA/MMG2017 111
Karangan pengalaman berkunjung / lawatan

Bagi karangan dalam kelompok ini, soalan boleh meminta bahan penulisan diberikan
dalam bentuk yang pelbagai. Contohnya : laporan, catatan harian, surat,
dialog selain karangan biasa (tanpa format khusus). Idea isi bagi karangan jenis ini
boleh disenaraikan seperti yang berikut :

Lengkapkan jadual bagi mengumpul isi / idea karangan –

Tajuk Perkhemahan Lawatan ke Bercuti di


Isi Zoo Negara kampung

1 Bila minggu lepas

2 Siapa, 30 orang ahli dan


berapa enam orang guru
Pengakap

3 Ke mana Hutan Rekreasi


Ayer Keroh
4 Tujuan berkhemah

5 Bertolak, Jumaat, 2 petang,


Bagaimana bas sewa

6 Perjalanan, setengah jam,


Sampai redup, nyaman

7 Lokasi 1- tempat lapang,


Lihat, buat mendirikan
khemah, kayu api

8 Lokasi 2 - unggun api,


Lihat, buat mencungkil bakat

9 Lokasi 3 - flora dan fauna,


Lihat, buat pertandingan,
hadiah

10 Faedah, menyemai sikap


Harapan bertanggungjawab,
berkhemah lagi

Tulis karangan lengkap bagi tajuk-tajuk yang telah dikumpul isinya dalam jadual di atas.
Kamu boleh mempelbagaikan tajuk dengan melengkapkan isi bersesuaian berpandukan
idea pokok yang terdapat dalam jadual.

JPNMELAKA/MMG2017 112
Karangan biografi / memerihal kejadian

Setiap karangan boleh disediakan isi ideanya berpandukan soalan yang akan dipersoal
sekiranya sesuatu maklumat itu ingin diketahui. Karangan yang dapat menjawab segala
persoalan merupakan karangan yang lengkap isi dan maklumatnya. Teliti contoh soalan di
bawah dan lengkapkan maklumat untuk menjana idea bagi tajuk karangan berikut :

Tajuk Banjir Kebakaran Guru Sekolah


Idea Kelas Saya Baharu Saya

1 Apa paras air naik,


mengemas barang
dokumen penting

2 Siapa penduduk
taman, kampung,
sukarelawan,bomba

3 Bila hujung tahun lalu,


selepas lima jam,
malam

4 Di mana seluruh daerah,


pusat pemindahan
sementara-sekolah

5 Mengapa hujan lebat, sungai


melimpah

6 Bagaimana rumah tenggelam,


barangan hanyut,
pokok tumbang
sekolah sesak, tidak
selesa, berkongsi-

7 Berapa lima hari di sekolah,


enam hari - surut

Tuliskan karangan lengkap berpandukan isi-isi penting yang telah dicatat dalam jadual di
atas. Kamu boleh menambah tajuk-tajuk karangan yang lain dan menggunakan idea
utama dalam jadual untuk membina kerangka karangan kamu sendiri. Tukarkan karangan
biasa kepada bentuk karangan berformat bagi memantapkan penulisan karangan kamu.
Contohnya :
(a) Tulis sebuah catatan bagi menceritakan kejadian kemalangan yang pernah kamu
saksikan.
(b) Tulis sepucuk surat kepada kawan lama untuk menceritakan tentang sekolah baharu
kamu.
JPNMELAKA/MMG2017 113
Isi tempat-tempat kosong dengan perkataan yang betul.

Lawatan Ke Zoo Melaka

Hari inilah yang aku nanti-nantikan. Ayah akan membawa aku, ibu, Angah dan Usu ke Zoo
Melaka. Hanya Along yang tinggal kerana peperiksaan SPM semakin hampir.
Kami tiba di Zoo Melaka yang letaknya hanya 13 kilometer dari Bandar Melaka seawal
pukul 8.30 pagi. Ayah membeli tiga keping tiket bernilai RM2.00 dan dua keping tiket bernilai
RM5.00 sebaik-baik saja kaunter beroperasi. Zoo yang kedua terbesar di Malaysia ini bertindak
sebagai “Bank Biologi” untuk memelihara spesies hidupan liar yang semakin pupus.
Kami mengambil keputusan untuk menaiki trem yang disediakan. Kami dibawa bersiar-
siar di sekeliling zoo yang berkonsepkan pulau yang dikelilingi air ini. Aku sungguh terhibur
melihat aksi Pak Belang yang sedang berehat, Pak Belalai yang sedang mandi, aksi lucu orang
utan, serta binatang-binatang lain seperti rusa, beruang, dan badak sumbu.
Setelah puas mengelilingi kawasan zoo, ayah mengajak kami menjamu selera di sebuah
restoran makanan segera. Kami mengisi perut sambil menikmati keindahan flora dan fauna di
zoo tersebut. Selepas itu, kami ke Menara Pandang. Kami terlebih dahulu terpaksa melalui
jambatan kecil yang disediakan di situ. Aku kagum melihat keunikan menara yang mempunyai
tujuh tingkat itu.
Namun, pengalaman yang paling tidak dapat aku lupakan ialah peluang menunggang
kuda. Pada mulanya, aku berasa amat takut. Penjaga kuda tersenyum simpul melihat telatahku
yang memeluk kuda itu erat-erat. Sebelum pulang, kami singgah di kedai cenderamata. Di kedai
ini, beberapa pasang kemeja- T, cawan, poskad, topi, dan kraf tangan berbentuk kereta lembu
kami beli sebagai tanda kenang-kenangan dan oleh-oleh untuk Along.

JPNMELAKA/MMG2017 114
Lawatan Ke Zoo Melaka

Hari inilah yang aku nanti-nantikan. Ayah akan membawa aku, ibu, Angah dan Usu ke Zoo
Melaka. Hanya Along yang tinggal kerana peperiksaan SPM semakin hampir.
Kami tiba di Zoo Melaka yang letaknya hanya 13 kilometer dari Bandar Melaka seawal
pukul 8.30 pagi. Ayah membeli tiga keping tiket bernilai RM2.00 dan dua keping tiket bernilai
RM5.00 sebaik-baik saja kaunter beroperasi. Zoo yang kedua terbesar di Malaysia ini bertindak
sebagai “Bank Biologi” untuk memelihara spesies hidupan liar yang semakin pupus.
Kami mengambil keputusan untuk menaiki trem yang disediakan. Kami dibawa bersiar-
siar di sekeliling zoo yang berkonsepkan pulau yang dikelilingi air ini. Aku sungguh terhibur
melihat aksi Pak Belang yang sedang berehat, Pak Belalai yang sedang mandi, aksi lucu orang
utan, serta binatang-binatang lain seperti rusa, beruang, dan badak sumbu.
Setelah puas mengelilingi kawasan zoo, ayah mengajak kami menjamu selera di
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

JPNMELAKA/MMG2017 115
Sekolah Kebangsaan Masjid Tanah ,
78300 Masjid Tanah,
Melaka. Telefon : 06 -3841244
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ibu Bapa / Penjaga Murid-murid,
Sekolah Kebangsaan Masjid Tanah ,
78300 Masjid Tanah,
Melaka. 20 FEBRUARI 2017.

Tuan,

Mengadakan Kelas Tambahan

Merujuk perkara di atas, pihak sekolah ingin memaklumkan bahawa kelas tambahan untuk
murid tahun enam akan diadakan pada setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu. Kelas ini akan bermula
dari jam 2.00-3.00 petang bermula bulan Mac.
2. Tujuan kelas tambahan diadakan adalah untuk membantu murid-murid meningkatkan
pencapaian mereka dalam pelajaran. Hal ini penting terutamanya bagi mata pelajaran seperti
Matematik, Bahasa Melayu, Sains dan Bahasa Inggeris.
3. Guru-guru yang berpengalaman akan mengendalikan kelas tambahan ini. Guru-guru ini
akan menumpukan perhatian kepada setiap murid secara perseorangan. Latihan ulang kaji akan
diberikan kepada setiap murid untuk mengukuhkan pemahaman mereka.
4. Pihak sekolah berharap agar ibu bapa atau penjaga dapat memberikan persetujuan demi
faedah semua pihak.

Sekian, terima kasih.

Yang menjalankan tugas,

Ismail
……………………………………………………..
(ENCIK ISMAIL BIN M ABD. LATHEFF)
Guru Besar,
Sekolah Kebangsaan Masjid Tanah.

JPNMELAKA/MMG2017 116
Sekolah Kebangsaan _____________________ ,
_______________________________________,
Melaka. Telefon : ________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ibu Bapa / Penjaga Murid-murid,
Sekolah Kebangsaan _____________________ ,
_______________________________________,
Melaka. ____________________.

Tuan,

Mengadakan Kelas Tambahan

Merujuk perkara di atas, pihak sekolah ingin memaklumkan bahawa kelas tambahan untuk
murid tahun enam akan diadakan pada setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu. Kelas ini akan bermula
dari jam 2.00-3.00 petang bermula bulan Mac.
2. Tujuan kelas tambahan diadakan adalah untuk membantu murid-murid meningkatkan
pencapaian mereka dalam pelajaran. Hal ini penting terutamanya bagi mata pelajaran seperti
Matematik, Bahasa Melayu, Sains dan Bahasa Inggeris.
3. Guru-guru yang berpengalaman akan mengendalikan kelas tambahan ini. Guru-guru ini akan
menumpukan perhatian kepada setiap murid secara perseorangan. Latihan ulang kaji akan
diberikan kepada setiap murid untuk mengukuhkan pemahaman mereka.
4. Pihak sekolah berharap agar ibu bapa atau penjaga dapat memberikan persetujuan demi faedah
semua pihak.

Sekian, terima kasih.

Yang menjalankan tugas,

……………………………………………………
( )
Guru Besar,
__________________________________.

JPNMELAKA/MMG2017 117
Isi tempat-tempat kosong dengan perkataan yang betul.

ALOR GAJAH, 12 Februari 2017 - Satu kemalangan ngeri telah berlaku di Kilometer 24, Jalan
Rembia – Lendu petang semalam. Kemalangan ngeri itu berlaku ketika hujan lebat.
Kemalangan tersebut melibatkan sebuah lori kontena dengan sebuah kereta Proton
Wira. Dua orang penumpang kereta tersebut mati di tempat kejadian. Kedua-dua mangsa
dikenali sebagai Ahmad bin Bedul, 24, dan Hasan bin Kemat, 32, berasal dari Kampung Pinang
Tunggal, manakala pemandu kereta Azhar bin Akim, 36, meninggal dunia semasa dalam
perjalanan ke hospital.
Orang ramai telah menelefon pihak polis dan bomba bagi membantu mangsa
kemalangan. Anggota bomba terpaksa menggunakan alat pemotong besi bagi mengeluarkan
pemandu kereta yang tersepit dalam kejadian itu.
Kemalangan tersebut telah menyebabkan kesesakan lalu lintas sejauh tiga kilometer.
Pihak polis dan orang ramai yang prihatin telah membantu melancarkan perjalanan bagi kedua-
dua arah.
Pihak polis telah menahan pemandu lori kontena berkenaan bagi membantu siasatan.
Siasatan awal pihak polis telah mengenal pasti punca kemalangan tersebut disebabkan pemandu
lori memandu dengan laju lalu terbabas dan merempuh kereta berkenaan.
Inspektor Imran telah mengingatkan kepada semua pengguna jalan raya agar
berhati-hati semasa memandu terutama sekarang musim hujan dan keadaan jalan yang licin.

JPNMELAKA/MMG2017 118
ALOR GAJAH, 12 Februari 2017 - Satu kemalangan ngeri telah berlaku di Kilometer 24, Jalan
Rembia – Lendu petang semalam. Kemalangan ngeri itu berlaku ketika hujan lebat.
Kemalangan tersebut melibatkan sebuah lori kontena dengan sebuah kereta Proton
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________.
Orang ramai telah menelefon pihak polis dan bomba bagi membantu mangsa
kemalangan. Anggota bomba terpaksa menggunakan alat pemotong
besi__________________________________________________________________________
____________________.
Kemalangan tersebut telah menyebabkan kesesakan lalu lintas sejauh tiga
kilometer._____________________________________________________________________
________________________________________________________________.
Pihak polis telah menahan pemandu lori kontena berkenaan bagi membantu siasatan.
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Inspektor Imran telah mengingatkan ________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

JPNMELAKA/MMG2017 119
Menyalin contoh syarahan.

Yang Berusaha Tuan Guru Besar, guru-guru penolong kanan, guru-guru dan rakan-rakan
sekalian. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan syarahan yang bertajuk ,”Faedah
Menyimpan Wang di Bank”. Orang ramai sememangnya telah mengetahui bahawa menyimpan
wang banyak mendatangkan faedah. Banyak tempat yang boleh disimpan wang iaitu di bank,
tabung, dan institusi-institusi kewangan yang lain.
Menyimpan wang di bank melatih diri kita berjimat-cermat. Kita tidak perlu boros
berbelanja dan hanya membeli barangan yang diperlukan sahaja. Sebaik-baiknya catat dahulu
barang-barang yang hendak dibeli supaya tdak membazir.
Selain itu, wang yang kita simpan di bank adalah untuk masa hadapan. Kita tidak tahu
musibah yang akan melanda kita yang memerlukan kewangan. Contohnya waktu sakit ,
kebakaran, kemalangan dan sebagainya menyebabkan kita memerlukan wang yang banyak bagi
menghadapi masalah tersebut.
Di samping itu, menyimpan wang di bank dapat menjamin keselamatan wang. Sekiranya
kita tidak menyimpan wang di bank, wang kita mudah hilang ataupun dicuri. Contohnya jika
wang diletakkan di dalam tabung, beg tangan, bawah bantal dan sebagainya,.keselamatan wang
belum tentu terjamin.
Seterusnya, menyimpan wang di bank dapat membantu ekonomi negara. Apabila wang
tersebut disimpan di bank, ia dapat membantu orang lain yang memerlukannya. Contohnya, ahli
usahawan dapat menambahkan modal untuk perniagaan, manakala penyimpan pula mendapat
faedahnya ataupun dividen.
Berdasarkan fakta-fakta yang dinyatakan, jelaslah bahawa menyimpan wang di bank
memang banyak mendatangkan faedah. Oleh itu, simpanlah wang di bank atau institusi-institusi
kewangan yang sah dan dijamin kerajaan.
Sekian, terima kasih.

JPNMELAKA/MMG2017 120
Yang Berusaha Tuan Guru Besar, guru-guru penolong kanan, guru-guru dan rakan-rakan
sekalian. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan syarahan yang bertajuk ,”Faedah
Menyimpan Wang di Bank.” Orang ramai sememangnya telah mengetahui bahawa menyimpan
wang banyak mendatangkan faedah._______________________________________________
_______________________________________________________
Menyimpan wang di bank melatih diri kita berjimat-cermat. Kita_________________dan
hanya membeli barangan yang diperlukan sahaja. Sebaik-baiknya __________________barang-
barang yang hendak dibeli supaya tdak membazir.
Selain itu, wang yang kita simpan di bank adalah untuk masa hadapan. Kita tidak
____________________________________________________________________________
__________________________________________. Contohnya waktu sakit , kebakaran,
kemalangan dan sebagainya menyebabkan kita memerlukan wang yang banyak bagi menghadapi
masalah tersebut.
Di samping itu, menyimpan ________________________________________________
____________________________________________________________________ menjamin
keselamatan wang. Sekiranya kita tidak menyimpan wang di bank, wang kita mudah
________________________________. Contohnya jika wang diletakkan di dalam tabung, beg
tangan, bawah bantal dan sebagainya,keselamatan wang belum tentu terjamin.
Seterusnya, menyimpan wang di bank dapat membantu ekonomi negara. Apabila wang
tersebut disimpan di bank,____________________________ memerlukannya. Contohnya, ahli
usahawan dapat menambahkan modal untuk perniagaan, manakala penyimpan pula mendapat
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Berdasarkan ____________________________, jelaslah bahawa menyimpan wang di
bank memang banyak mendatangkan faedah. Oleh itu, simpanlah wang di bank atau institusi-
institusi kewangan yang sah dan dijamin kerajaan.
Sekian, __________________.

JPNMELAKA/MMG2017 121
Bahagian C
[ 25 markah ]
[ Masa dicadangkan : 35 minit ]

Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja.


Panjangnya karangan kamu hendaklah antara 80 hingga 120 patah perkataan.

Soalan 1
Sebelum terbit mentari
Aku bingkas bangkit
Walau kedinginan menusuk
Walau mataku kelat menurut
Masa jangan berlalu pergi
Segera bergerak menyiapkan diri
Agar sentiasa rapi
Semoga hidup penuh bererti.

Fahami sajak di atas dan fahamkan maksudnya.

Tulis sebuah karangan yang bertajuk “ Cara-cara Menjaga Kebersihan Diri”.

ATAU

Soalan 2

Pasukan bola sepak sekolah kamu telah menjadi johan dalam pertandingan peringkat negeri.

Sebagai ketua pasukan, kamu diminta menyampaikan ucapan dalam majlis meraikan kejayaan

tersebut.

Tulis teks ucapan kamu selengkapnya.

JPNMELAKA/MMG2017 122
Bahagian C
[ 25 markah ]
[ Masa dicadangkan : 35 minit ]

Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja.


Panjangnya karangan kamu hendaklah antara 80 hingga 120 patah perkataan.

Soalan 1
Persatuan Bahasa Melayu sekolah kamu telah menganjurkan Pertandingan Mendeklamasi Sajak
Bahasa Melayu. Anda selaku setiausaha persatuan diminta menyediakan laporan tentang
pertandingan tersebut.
Sediakan laporan itu selengkapnya.

ATAU

Soalan 2

Melancong di dalam negara boleh membantu ekonomi negara


kita berbanding melancong ke luar negara. Dalam situasi
ekonomi yang tidak menentu kita perlu berjimat cermat bagi
memastikan tidak membazir.

Baca dan fahami maklumat di atas.


Rakan kamu telah mengirim surat kepada kamu untuk bertanyakan tentang tempat-tempat
menarik di sekitar tempat tinggal kamu yang boleh dilawati semasa cuti persekolahan nanti.
Tulis sepucuk surat kepada rakan kamu itu.

JPNMELAKA/MMG2017 123
Bahagian C
[ 25 markah ]
[ Masa dicadangkan : 35 minit ]

Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja.


Panjangnya karangan kamu hendaklah antara 80 hingga 120 patah perkataan.

Soalan 1

Tulis sebuah syarahan bertajuk “ Faedah Menyimpan Wang di Bank”.

ATAU

Soalan 2

Pada cuti persekolahan yang lalu,aku dan keluarga telah pergi berkelah di Pantai
Tanjung Bidara. Sebenarnya, kami sudah lama tidak pergi berkelah memandangkan
ayah dan ibu kami sibuk dengan urusan seharian. Pengalaman berkelah ini dapat
mengeratkan hubungan kekeluargaan.

Fahami pernyataan di atas tentang perkelahan.


Anda dan keluarga telah pergi berkelah pada cuti persekolahan yang lalu.

Tulis dengan lengkap persiapan sebelum pergi berkelah.

JPNMELAKA/MMG2017 124
Bahagian C
[ 25 markah ]
[ Masa dicadangkan : 35 minit ]

Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja.


Panjangnya karangan kamu hendaklah antara 80 hingga 120 patah perkataan.

Soalan 1

Ramai ibu bapa yang berminat anak mereka belajar di asrama penuh.Belajar di asrama penuh ada
kebaikan dan keburukan.
Tulis kebaikan-kebaikan yang kamu peroleh dengan belajar di sekolah berasrama.

ATAU

Soalan 2

Semasa waktu rehat, kamu membeli makan di kantin. Ketika beratur untuk membeli makanan,
tiba-tiba seorang kanak-kanak terjatuh di dalam longkang lalu tercedera.

Ceritakan tindakan yang kamu ambil.

JPNMELAKA/MMG2017 125