Anda di halaman 1dari 2

1. Pelajar perlu lebih latihan berkaitan ........

2. Ulang kaji kandungan tajuk ini pada akhir bab ini / ........
3. Ulangkaji topik / konsep ini dengan murid yang lemah.
4. Murid berjaya menguasai konsep ........
5. Masukkan sebahagian kandungan dalam kerja rumah pada minggu hadapan
6. Sebahagian murid tidak faham. Perlu mengajar dengan cara yang lain dalam P&P akan
datang.
7. Gunakan kerja secara berkumpulan untuk mengulang kaji.
8. Kerja rumah disiapkan oleh semua murid.
9. Perlu memberikan lebih masa untuk aktiviti ini untuk membantu murid berpindah kepada
tugasan baru.
10. Saya perlu bertanya lebih banyak soalan yang terbuka.
11. Cari jalan untuk memasukkan lebih murid dalam aktiviti dalam kelas.
12. Periksa sama ada murid membawa ......... ke dalam kelas.
13. Cari lebih banyak contoh ......... untuk membantu murid lebih memahami .........
14. Pengajaran yang baik. Murid boleh menerangkan tugasan baru apabila diuji kefahaman
mereka.
15. Tidak cukup peluang untuk murid melakukan ........ semasa pengajaran.
16. Memerlukan kepelbagaian teknik menyoal / memberi jawapan .
17. Gembira dengan maklum balas murid pada hari ini. Lebihkan soalan mencabar dalam
P&P akan datang.
18. Perlu memikirkan kaedah berbeza untuk mengawal kebisingan.
19. Benarkan lebih masa untuk membuat latihan dalam P&P akan datang
Sesi P&P telah mencapai objektif/target yang diingini

🎓 Murid - murid dapat menguasai kesemua aras P&P

🎓 Murid-murud dapat menguasai kesemua kemahiran yang dipelajari

🎓 Murid-murid dapat menguasai kemahiran pembelajaran secara intensif

🎓 Murid-murid dapat menguasai objektif pembelajaran dengan 10 daripadanya mencapai


target

🎓 Murid-murid dapat menguasai aras satu dan dua daripada hasil pembelajaran
🎓 5 daripada 30 murid-murid tidak menguasai hasil pembelajaran

🎓 10 daripada 30 murid-murid tidak mencapai objektif pengajaran

🎓 5 daripada 30 murid-murid tidak menguasai aras 3 daripada hasil pembelajaran

🎓 10 daripada 30 murid-murid tidak menguasai aras 2 daripada hasil pembelajaran

🎓 Murid-murid telah menyertai aktiviti P&P dengan jayanya

🎓 Sebahagian murid-murid tidak terlibat dalam aktiviti P&P kerana kesuntukan masa

🎓 Murid-murid kelihatan tidak seronok kerana ketiadaan BBM yang menarik dan bersesuaian

🎓 Sebahagian murid-murid kelihatan tidak seronok kerana ketiadaan BBM yang menarik dan
bersesuaian

🎓 Hanya sebahagian murid-murid yang mengikuti PdP, manakala bakinya tidak bersungguh-
sungguh dalam PdP

🎓 Sebahagian pelajar tiada di dalam kelas kerana menghadiri aktiviti luar kelas

🎓 PdP ditangguhkan kerana menghadiri mesyuarat / mesyuarat guru

🎓 PdP ditangguhkan kerana menghadiri program luar kelas

🎓 PdP ditangguhkan kerana menghadiri program luar sekolah

🎓 Aktiviti P&P tidak dapat berjalan dengan sempurna pada tempoh yang ditetapkan atas
sebab yang tidak dapat dielakkan

🎓 Sebahagian aktiviti P&P perlu diulang semula kerana murid2 tidak menguasai objektif
pembelajaran