Anda di halaman 1dari 8

ANEXA nr.

6
la normele metodologice

Denumirea instituţiei publice


COMUNA SMULTI
Codul de identificare fiscală
4412209
Adresa:Comuna Smulti,Jud.Galati
Telefon/fax nr: 0236331955
Nr………../24.05.2013

Fişa cu specimen de semnătură*)

Prin prezenta se autorizează:

NUMELE ŞI PRENUMELE GAFTON COSTICA


FUNCŢIA PRIMAR
SEMNĂTURA
AMPRENTA ŞTAMPILEI

să semneze cererile pentru deschiderea de credite bugetare din bugetul local capitolul:
51.02,54.02,55.02,61.02,65.02,66.02,67.02,68.02,70.02,74.02,80.02,81.02,83.02,84.02
Valabilă din data de 24.05.2013 pana la retragerea dreptului de semnatura **) .

Ordonator principal de credite,


GAFTON COSTICA

Semnătura..........................

Loc ştampilă
ANEXA nr.6
la normele metodologice

Denumirea instituţiei publice


COMUNA SMULTI
Codul de identificare fiscală
4412209
Adresa:Comuna Smulti,Jud.Galati
Telefon/fax nr: 0236331955
Nr………../24.05.2013

Fişa cu specimen de semnătură*)

Prin prezenta se autorizează:

NUMELE ŞI PRENUMELE TIRON MARGHIOALA


FUNCŢIA CONTABIL
SEMNĂTURA
AMPRENTA ŞTAMPILEI

să semneze cererile pentru deschiderea de credite bugetare din bugetul local capitolul:
51.02,54.02,55.02,61.02,65.02,66.02,67.02,68.02,70.02,74.02,80.02,81.02,83.02,84.02
Valabilă din data de 24.05.2013 pana la retragerea dreptului de semnatura **) .

Ordonator principal de credite,


GAFTON COSTICA

Semnătura..........................

Loc ştampilă
*) Se depune la:
- unităţile teritoriale ale trezoreriei statului la care îşi au conturile deschise – pentru bugetele
locale
**) Poate fi înscris “Până la retragerea dreptului de semnătură“

Termen de depunere:
- cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de efectuarea primei deschideri de credite din
bugetul local;
- în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data la care a intervenit
schimbarea/modificarea - ori de câte ori se schimbă ordonatorul principal de credite sau
cu ocazia oricărei modificări care vizează persoanele care au drept de semnătură pe
cererea pentru deschiderea de credite bugetare şi pe dispoziţiile bugetare privind
repartizarea/retragerea creditelor bugetare anexate la acestea,
Întocmită de:
- ordonatorii principali de credite pentru:
o persoanele abilitate să semneze cererile pentru deschiderea de credite bugetare şi
dispoziţiile bugetare de repartizarea/retragerea creditelor bugetare
o distinct pentru fiecare persoană în parte
Depunerea la trezorerie se face cu adresă de înaintare semnată de ordonatorul
principal(/secundar) de credite sau de înlocuitorul acestuia
Denumirea instituţiei publice
COMUNA SMULTI
Codul de identificare fiscală
4412209
Adresa:Comuna Smulti
Telefon/fax nr:0236331955
Nr………../24.05.2013

Fişă cu specimen de semnătură pentru semnătura I *)

Prin prezenta se autorizează:

NUMELE ŞI PRENUMELE GAFTON COSTICA


FUNCŢIA PRIMAR
SEMNĂTURA

AMPRENTA ŞTAMPILEI

să semneze dispoziţiile bugetare privind repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul


local,capitolul:
51.02,54.02,55.02,61.02,65.02,66.02,67.02,68.02,70.02,74.02,80.02,81.02,83.02,84.02

Valabilă din data de 24.05.2013 până la retragerea dreptului de semnatura **) .

Ordonator principal de credite


GAFTON COSTICA

Semnătura..........................

Loc ştampilă
*) Se depune la:
- unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care îşi au conturile deschise, pentru
dispoziţiile bugetare privind repartizarea/retragerea creditelor bugetare întocmite de ordonatorii
principali de credite din bugetele locale.
**) Poate fi înscris “Până la retragerea dreptului de semnătură“

Termen de depunere:
- cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de efectuarea primei deschideri de credite din
bugetul local;
- în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data la care a intervenit
schimbarea/modificarea - ori de câte ori se schimbă ordonatorul principal de credite sau cu
ocazia oricărei modificări care vizează persoanele care au drept de semnătură pe cererea pentru
deschiderea de credite bugetare şi pe dispoziţiile bugetare privind repartizarea/retragerea
creditelor bugetare anexate la acestea
Întocmită de:
- ordonatorii principali de credite pentru:
o persoanele abilitate să semneze cererile pentru deschiderea de credite bugetare şi
dispoziţiile bugetare de repartizarea/retragerea creditelor bugetare
o distinct pentru fiecare persoană în parte
Depunerea la trezorerie se face cu adresă de înaintare semnată de ordonatorul
principal(/secundar) de credite sau de înlocuitorul acestuia
Denumirea instituţiei publice
COMUNA SMULTI
Codul de identificare fiscală
4412209
Adresa: Comuna SMULTI,Jud. GALATI
Telefon/fax nr: 0236331955
Nr………../24.05.2013

Fişă cu specimen de semnătură pentru semnătura a II-a *)

Prin prezenta se autorizeaza:

NUMELE ŞI PRENUMELE TIRON MARGHIOALA


FUNCŢIA CONTABIL
SEMNĂTURA

sa semneze dispoziţiile bugetare privind repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul


local, capitolul :
51.02,54.02,55.02,61.02,65.02,66.02,67.02,68.02,70.02,74.02,80.02,81.02,83.02,84.02
Valabilă din data de 24.05.2013 până la retragerea dreptului de semnatura **) .

Ordonator principal de credite


GAFTON COSTICA

Semnătura..........................

Loc ştampilă
*) Se depune la:
- unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care îşi au conturile deschise pentru
dispoziţiile bugetare privind repartizarea/retragerea creditelor bugetare întocmite de ordonatorii
principali de credite din bugetele locale.
**) Poate fi înscris “Până la retragerea dreptului de semnătură“

Termen de depunere:
- cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de efectuarea primei deschideri de credite din
bugetul local;
- în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data la care a intervenit
schimbarea/modificarea - ori de câte ori se schimbă ordonatorul principal de credite sau cu
ocazia oricărei modificări care vizează persoanele care au drept de semnătură pe cererea pentru
deschiderea de credite bugetare şi pe dispoziţiile bugetare privind repartizarea/retragerea
creditelor bugetare anexate la acestea
Întocmită de:
- ordonatorii principali de credite pentru:
o persoanele abilitate să semneze cererile pentru deschiderea de credite bugetare şi
dispoziţiile bugetare de repartizarea/retragerea creditelor bugetare
o distinct pentru fiecare persoană în parte
Depunerea la trezorerie se face cu adresă de înaintare semnată de ordonatorul
principal(/secundar) de credite sau de înlocuitorul acestuia
Denumirea instituţiei publice
COMUNA SMULTI
Codul de identificare fiscală
4412209
Adresa: Comuna SMULTI,Jud. GALATI
Telefon/fax nr: 0236331955
Nr………../24.05.2013

Catre,

Trezoreria Tecuci

Prin prezenta va comunicam faptul ca atasat va transmitem urmatoarele fise cu


specimene de semnaturi:
- fisa cu specimen de semnatura pentru cererile de deschidere de credite bugetare;
- fisa cu specimen de semnatura pentru semnatura I pentru dispozitiile bugetare privind
repartizarea/retragerea creditelor bugetare;
- fisa cu specimen de semnatura pentru semnatura II pentru dispozitiile bugetare privind
repartizarea/retragerea creditelor bugetare;

Ordonator principal de credite,

GAFTON COSTICA