Anda di halaman 1dari 14

B. Baca ayat-ayat di bawah.

Kemudian, isi tempat kosong dengan


kata ganti nama diri yang sesuai.

Beliau Saya Kami Mereka Kamu

1. ____________ pergi ke sekolah bersama-sama.

2. Cikgu Hashim bertugas di Sekolah Kebangsaan Sri Murni.


____________ merupakan Guru besar di sekolah itu

3. _________ suka minum milo pada setiap pagi sebelum


ke sekolah.

4. Guru kelas _________ bernama Puan Adyla

5. “ _______ hendak ke mana, Borhan ?”tanya Ravi.

(5 markah)

C. Isi tempat kosong dengan kata ganda yang sesuai.

budak-budak jinak-jinak pagi-pagi

nipis-nipis murid-murid

1. ______________ itu bermain bola di padang.

2. Emak memotong timun itu _____________.

2 1
3. Hasan dan Saleh pergi ke sekolah _____________ lagi.

4. Kambing yang dibela oleh datuk ____________ belaka.

5. _____________ hendaklah mematuhi peraturan sekolah.

(5 markah)

D. Isikan tempat kosong dengan kata sendi nama yang sesuai.

daripada ke di dari pada

1. Salmah bangun __________ pukul 6.00 pagi.

2. Rahman tinggal ________ Taman Bukit Tinggi.

3. Guru kelas saya berasal ___________ Kuantan, Pahang.

4. Ayah menaiki kereta ________ pejabat.

5. Adik menerima hadiah ____________ gurunya

(5 markah)

2
3
E. Tulis semula ayat di bawah dengan menggunakan tanda baca yang
betul.

1. sepupu alina baru sahaja balik dari australia

__________________________________________________

2. datuk ahmad tinggal seorang diri di gua musang

__________________________________________________

3. sang arnab telah menipu sang rangkak

__________________________________________________

4. oh awak rupanya yang datang semalam

__________________________________________________

5. apakah yang sedang dilakukan oleh razali

(10 markah)

F. Susun semula perkataan-perkataan di bawah dan tulis ayat yang


betul.

1. sama / yang / kelas / di / belajar / Naim / dan / Aqim

2. berbunyi / sudah / rehat / waktu / Loceng

__________________________________________________

3
3. Mereka / makanan / membeli / untuk / beratur

4. terlupa / sekolah / Naim / wang / membawa

__________________________________________________

5. Naim / Aqim / wang / kepada / meminjamkan

(10 markah)

G. Tulis kata dasar bagi perkataan berikut.

1. menggosok = ______________

2. tulisan = ______________

3. menyadur = ______________

4. membalut = ______________

5. menyepak = ______________

(5 markah)

H. Pilih perkataan berimbuhan yang betul untuk mengisi tempat


kosong.

1. Mereka sedang __________di padang sekolah.(senaman,


bersenam)
4

5
2. Puan Lina sedang ___________ anaknya yang sedang menangis.
( mendukung , pendukung )

3. Adik menangis kerana _________ dari katil. (berjatuh , terjatuh )

4. Anis dan Intan ____________ ke rumah Mei Ling pada Tahun Baru
Cina.( kunjungan , berkunjung )

5. Mereka __________ ialah adik-beradik kembar. ( kedua , berdua )

(5 markah)

I. Lengkapkan petikan di bawah dengan perkataan yang sesuai.

mengambil meneliti menyimpan menyemak

membayar memberitahu ternampak

mengucapkan memberi menyuruh

Puan Aminah pergi ke kedai runcit. Dia ingin membeli barang-

barang dapur. Puan Aminah (1)______________ tanda harga dan

tarikh luput barang yang hendak dibelinya itu.

Puan Aminah (2)______________ lima kilo gula yang telah

dibungkus oleh pekedai itu. Kemudian, dia mengambil sebuku roti dan

dan tiga tin susu cair.

Setelah itu, Puan Aminah (3)____________ kesemua barang yang

diambilnya. Tiba-tiba Puan Aminah (4)_____________ tin susu cair

yang dibelinya itu kemik. Puan Aminah terus (5)_____________

5
kepada pekedai itu. Pekedai itu (6)______________ terima kasih

kepada Puan Aminah. Dia (7)______________ Puan Aminah mengambil

susu cair yang lain.

Kemudian, pekedai itu (8)_____________ resit pembelian kepada

Puan Aminah. Puan Aminah (9)______________ resit tersebut.

Dia (10)______________ resit itu di dalam dompetnya.

(20 markah)

J. Pilih perkataan berimbuhan yang betul untuk mengisi tempat


kosong.

1. Mereka sedang __________di padang sekolah.(senaman, bersenam)

2. Puan Lina sedang ___________ anaknya yang sedang menangis.


( mendukung , pendukung )

3. Adik menangis kerana _________ dari katil. (berjatuh , terjatuh )

4. Anis dan Intan ____________ ke rumah Mei Ling pada Tahun Baru
Cina.( kunjungan , berkunjung )

5. Mereka __________ ialah adik-beradik kembar. ( kedua , berdua )

(10 markah)

6
K. Jawab soalan-soalan berikut berdasarkan petikan yang diberi.

1. Di manakah Pesta Flora diadakan?

Pesta Flora diadakan di ________________________________.

7
2. Bilakah Pesta Flora diadakan?

Pesta Flora diadakan pada ______________________________.

3. Apakah yang dipamerkan di Pesta Flora itu?

__________________________________________________

__________________________________________________.

4. Mengapakah Pesta Flora itu amat istimewa?

Pesta Flora itu amat istimewa kerana ______________________

__________________________________________________.

5. Pada pendapat anda, adakah anda akan berkunjung ke Pesta Flora


itu? Beri sebab.

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________.

( 15 markah)

8
8

9
E. Gabungkan ayat-ayat di bawah 5dengan menggunakan kata hubung
yang diberi.

1. Wai Man menangis.


Wai Man terjatuh dari pokok. ( kerana )

__________________________________________________

2. Bapa mendengar radio.


Bapa membaca surat khabar. ( sambil )

__________________________________________________

3. Kakak memadamkan lampu.


Kakak tidur. ( lalu )

__________________________________________________

4. Budak itu rajin.


Budak itu pintar. ( serta )

__________________________________________________

5. Sang Kancil bijak.


Sang Buaya bodoh. ( tetapi )

__________________________________________________
6. Tolong tutup pintu itu.
Tolong tutup tingkap itu. (dan)

__________________________________________________
10
7. Kamu mahu naik kereta ?
Kamu mahu naik kereta api ? ( atau )

__________________________________________________

(14 markah)

F. Tulis kata dasar bagi perkataan berikut.

1. menggosok = ______________

2. tulisan = ______________

3. mengajar = ______________

4. membalut = ______________

5. disepak = ______________

6. makanan = ______________

7. memakai = ______________

8. perlawanan = ______________

9. digunakan = ______________

10. bermain = ______________

(10 markah)

11
E. Susun semula perkataan-perkataan di bawah dan tulis ayat yang
betul.

6. sama / yang / kelas / di / belajar / Naim / dan / Aqim

7. berbunyi / sudah / rehat / waktu / Loceng

__________________________________________________

8. Mereka / makanan / membeli / untuk / beratur

9. terlupa / sekolah / Naim / wang / membawa

__________________________________________________

10. Naim / Aqim / wang / kepada / meminjamkan

(10 markah)

412
I. Pilih perkataan berimbuhan yang betul untuk mengisi tempat kosong.

1. Mereka sedang __________di padang sekolah.(senaman, bersenam)

2. Puan Lina sedang ___________ anaknya yang sedang menangis.


( mendukung , pendukung )

3. Adik menangis kerana _________ dari katil. (berjatuh , terjatuh )

13
4. Anis dan Intan ____________ ke rumah Mei Ling pada Tahun Baru
Cina.( kunjungan , berkunjung )

5. Mereka __________ ialah adik-beradik kembar. ( kedua , berdua )

6. ___________ begitu tidak sesuai dipakai dalam majlis seperti ini.


( Pakaian , Memakai )

(6 markah)

14

Anda mungkin juga menyukai