Anda di halaman 1dari 4

AKTIVITI AMALI KIMIA TINGKATAN 4

TOPIK TAJUK AKTIVITI MINGGU /


BULAN
BAB 2 : STRUKTUR ATOM AKTIVITI 2.4 : Menentukan takat lebur dan takat M3
beku naftalena , C10H8. (M/S 9) JANUARI

BAB 3 : FORMULA DAN AKTIVITI 3.5 : Menentukan formula empirik M10


PERSAMAA KIMIA magnesium oksida. (M/S 25) MAC

BAB 4 : JADUAL BERKALA EKSPERIMEN 4.1 : Mengkaji sifat kimia litium, M13
UNSUR natrium dan kalium. (M/S 35) APRIL

BAB 5 : IKATAN KIMIA AKTIVITI 5.3 : Membandingkan sifat sebatian ion M17
dan sebatian kovalen.(M/S 55) MEI

BAB 6 : ELEKTROKIMIA EKSPERIMEN 6.1: Mengkaji kesan kedudukan ion M23


dalam siri elektrokimia terhadap pemilihan ion JUN
untuk dinyahcas pada elektrod. (M/S 63)
( STESEN 1)

EKSPERIMEN 6.2 : Mengkaji kesan kepekatan ion M23


dalam larutan terhadap pemilihan ion untuk JUN
dinyahcas pada elektrod. (M/S 65)
(STESEN 2)

EKSPERIMEN 6.3: Mengkaji kesan jenis elektrod M23


yang digunakan terhadap pemilihan ion untuk JUN
dinyahcas pada elektrod. (M/S 67)
(STESEN 3)

EKSPERIMEN 6.5 : Mengkaji penyaduran suatu M24


objek logam dengan logam kuprum. (M/S 71) JUN

EKSPERIMEN 6.7 : Membina siri elektrokimia M26


berdasarkan beza keupayaan antara logam. JULAI
(M/S 76)

EKSPERIMEN 6.8 : Membina siri elektrokimia M27


dengan menggunakan prinsip penyesaran logam. JULAI
(M/S 78)

BAB 7 : ASID DAN BES AKTIVITI 7.2 : Mengkaji sifat kimia asid (M/S 87) M 29
(DEMOSTRASI GURU) OGOS

AKTIVITI 7.8 :Menyediakan larutan piawai (M/S 96) M30


(DEMOSTRASI GURU) OGOS
AKTIVITI 7.9 : Menyediakan larutan melalui kaedah M30
pencairan (M/S 97) OGOS

AKTIVITI 7.11 : Menentukan Takat akhir proses M31


peneutralan melalui kaedah pentitratan dengan OGOS
menggunakan penunjuk asid- bes (M/S 103)
( AMALI INDIVIDU)

BAB 8 : GARAM AKTIVITI 8.3 : Menyediakan larutan garam M33


terlarutkan dengan mencampurkan asid dan oksida SEPT
logam tak terlarutkan.(M/S 115)

AKTIVITI 8.7 : Menyediakan garam tak terlarutkan M34


melalui tindak balas pemendakan.(M/S 118) SEPT

EKSPERIMEN 8.2 : Membina persamaan ion bagi M35


pembentukan plumbum (II) kromat (VI). (M/S 121) SEPT

AKTIVITI 8.12 : Menguji kehadiran anion di dalam M36


larutan garam akueus. (M/S 132) SEPT
(AMALI INDIVIDU)

AKTIVITI 8.13 : Menguji kehadiran kation di dalam M36


larutan garam akueus (M/S 134) SEPT
(AMALI INDIVIDU)

BAB 9 : BAHAN BUATAN DALAM EKSPERIMEN 9.1 : Membandingkan sifat kekerasan M39
INDUSTRI. logam tulen dengan aloinya.(ms 148) OKT
(DEMOSTRASI GURU)
AKTIVITI AMALI KIMIA TINGKATAN 5
TOPIK TAJUK AKTIVITI MINGGU/
BULAN
BAB 1 : KADAR TINDAK BALAS EKSPERIMEN I : Mengkaji kesan saiz bahan tindak M3
balas terhadap kadar tindak balas. (M/S 18) JAN

EKSPERIMEN II : Mengkaji kesan kepekatan M4


terhadap kadar tindak balas. (M/S 22) JAN

EKSPERIMEN III : Mengkaji kesan suhu terhadap M5


kadar tindak balas. (M/S 26) FEB

BAB 2 : SEBATIAN KARBON SIASATAN SAINTIFIK 2 : Membandingkan sifat M8


alkana dan alkena. (M/S 99) FEB
(DEMONSTRASI GURU)

SIASATAN SAINTIFIK 3 : Menyediakan etanol di M9


dalam makmal. (M/S 117) MAC
(DEMONSTRASI GURU)

SIASATAN SAINTIFIK 6 : Menyediakan etil etanoat di M11


dalam makmal. (M/S 148) MAC
(DEMONSTRASI GURU)

EKSPERIMEN I : Membandingkan sifat kekenyalan M12


getah tervulkan dan getah tak tervulkan. (M/S 183) MAC

BAB 3: PENGOKSIDAAN DAN SIASATAN SAINTIFIK 3: Mengkaji pertukaran ion M16


PENURUNAN ferum (II) kepada ion ferum (III) dan sebaliknya. APRIL
(M/S 212)
(AMALI INDIVIDU)

SIASATAN SAINTIFIK 4B : Mengkaji tindak balas M17


penyesaran halogen daripada larutan halidanya. MEI
(M/S 217)

SIASATAN SAINTIFIK 5 : Mengkaji pemindahan M18


electron pada satu jarak. (M/S 219) MEI

EKSPERIMEN I : Mengkaji kesan logam lain terhadap M19


pengaratan besi. (M/S 227) MEI

BAB 4 : TERMOKIMIA SIASATAN SAINTIFIK 2 : Menentukan haba M23


pemendakan .(M/S 278) JUN
(AMALI INDIVIDU)
SIASATAN SAINTIFIK 3 : Menentukan haba M23
penyesaran. (M/S 287) JUN
(AMALI INDIVIDU)

EKSPERIMEN 1 : Menentukan haba peneutralan M23


pelbagai jenis tindak balas peneutralan. (M/S 294) JUN
(AMALI INDIVIDU)

EKSPERIMEN II : Menentukan haba pembakaran M24


pelbagai jenis alcohol. (M/S 305) JUN
(AMALI STESEN)

BAB 5: BAHAN KIMIA UNTUK SIASATAN SAINTIFIK 1: Menyediakan sabun melalui M27
PENGGUNA proses saponifikasi. (M/S 328) JULAI