Anda di halaman 1dari 5

Nama siswa : ……………………

Nomor induk : ……………………

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL


DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
UPT TK DAN SD KECAMATAN RONGKOP
GUGUS : 1 RONGKOP
SD Inti, Sd Baran 1, Rongkop Gunungkidul

ULANGAN TENGAH SEMESTER I ( UTS )


SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2014/2015

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa Hari/tanggal :


Kelas/Semester : I (satu ) / I Waktu :

I. Jodhokna nganggo garis gambar ing sisih kiwa karo ukara kang gathuk ing sisih tengen

1. A. ibu lagi masak

2. B. simbah nembe dhahar

3. C. Bapak maos koran

D. budhe lagi nyapu


4.

5. E.agus lungguh kursi


II. wenehana tandha ping ( x ) aksara a, b, utawa c sangarepe pratelan kang bener !
6. Gambar ing duwur iki, kang cocok diwenihi jeneng … .
a. rini
b. bayu
c. rani
7. Bebek iku sikile ana … .
a. siji
b. Loro
c. Telu

8. Adiku lagi . . . boneka.

a. nggendhong
b. lungguh
c. maem

9. Bapakku lagi maos ….


a. Buku
b. Bolpen
c. Penggaris

10. ukara ing ngisor iki kang bener yaiku … .


a. ibu nembe dhahar
b. ibu lagi mangan
c. ibu mau mangan
11. Bocah sekolah iku ora pareng keset kudu . . . sinau
a. melu
b. sregep
c. wegah
12. yen arep magkat sekolah kudu . . . dhisik karo bapak lan ibu
a. nangis
b. muring
c. pamit
13. sapine pak arjo dipakani . . . .
a. suket
b. kayu
c. gaplek
14. siti nembung tuku buku marang ibune, pamature siti kang apik yaiku ….
a. bu kula nyuwun dipundhutke buku
b. bu aku kudu ditukokke buku
c. bu aku tukokna buku
15. woh jeruk iku bentukke . . . .
a. lonjong
b. kotak
c. bunder
III. isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo jawaban kang bene

16. yen diparingi dhuit ibu, kudu ngucapake …

17. kebo iku sikele ana …

18. yen luput karo kancane kudu njaluk ….

19. bapakke ibu diarani ….

20. yen esuk-esuk ketemu pak guru, anggone nyapa kang bener . . .

KUNCI JAWABAN

SOAL BAHASA JAWA KELAS 1

I. Menjodohkan

1. B. Simbah nembe dahar


2. C. Bapak maos koran

3. D. Bude lagi nyapu

4. E. Agus Lungguh Kursi

5. A. Ibu lagi masak

II. Pilihan Ganda

6. b 11. b

7. a 12. c

8. b 13. a

9. a 14. a

10. a 15. c

III. Isian

16. Matur Nuwun

17. Papat

18. Pangapuro

19. Simbah

20. Sugeng Enjang

Anda mungkin juga menyukai