Anda di halaman 1dari 1

PK19 – Pengurusan Sukan Dan Permainan

PK19/3

FORMAT PENGURUSAN SUMBER PERUNTUKAN SUKAN

Tahun …………

ANGGARAN
BIL SUMBER PERUNTUKAN CATATAN
JUMLAH (RM)

1 Bantuan Bayaran Tambahan


Persekolahan

2 Bantuan Sukan Sekolah

3 Yuran Khas Sekolah

4 Sumbangan PIBG

5 Sumbangan Lain

JUMLAH

Disediakan oleh,

…………………………………...........................………
( )

Disemak oleh,

.............................................................
( )

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2018 - Keluaran 01 | Pindaan 00

Beri Nilai