Anda di halaman 1dari 35

PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN 1 2018

PENGENALAN
Program Transisi Prasekolah ke Tahun 1 akan dilaksanakan setiap tahun pada awal
persekolahan Tahun 1. Program ini merupakan program pengisian untuk tempoh kanak-
kanak menyesuaikan diri dengan keadaan persekitaran dan pembelajaran yang berbeza
daripada alam pendidikan di prasekolah, tadika ataupun rumah. Dengan itu, program
transisi adalah bertujuan untuk kanak-kanak yang baru masuk sekolah menghadapi
perubahan daripada pendidikan tidak formal sama ada di rumah mahupun di tadika atau
prasekolah ke alam pendidikan yang lebih formal di Tahun 1.

Dalam pelaksanaan program ini diharapkan murid-murid yang datang dari latar belakang
keluarga, sosio-emosi, pengalaman, kebolehan dan kemahiran yang berbeza dapat
menyesuaikan diri dengan persekitaran serta bersedia menerima pembelajaran dan
pengajaran secara formal.

OBJEKTIF
Objektif program ini ialah:
 Memperkembangkan sosio-emosi dan menyesuaikan diri dalam persekitaran
pembelajaran yang formal.
 Memperolehi pengetahuan dan kemahiran asas mengikut Standard Pembelajaran
Tahun Satu.
 Mencapai tahap perkembangan kognitif yang hampir sama untuk memudahkan
proses pengajaran dan pembelajaran yang seterusnya.

MURID
PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN 1 2018
PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN 1 2018

GURU

 Menangani perbezaan murid yang berlainan latar belakang dan pengalaman serta
dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotor.
 Membantu murid menyesuaikan diri di kelas Tahun 1.
 Menyepadukan pendekatan prasekolah atau dengan pendekatan yang lebih formal
di Tahun 1.
PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN 1 2018

TEMA

“KAMI MURID TAHUN SATU”


(MINDA CERDAS, MATA BERCAHAYA)
MINDA CERDAS

Kemampuan murid-murid Tahun 1:

 Membina dan mengaplikasikan kemahiran berfikir secara aktif melalui aktiviti

berkumpulan dan saling membantu di antara satu dengan lain serta penglibatan yang

menyeluruh dalam aktiviti terancang menunjukkan minda yang cerdas.

MATA BERCAHAYA

Murid-murid Tahun 1:

 Dapat membina semangat dan terbentuk perasaan gembira hendak belajar bersama-

sama kawan-kawan dalam suasana, persekitaran dan guru-guru yang baru.


PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN 1 2018

LAGU TEMA

ANAK CEMERLANG

Sayalah permata
Anak kesayangan
Kebanggaan ayah dan ibu…
Saya dibesarkan
Dengan kasih sayang
Hanya yang terbaik
Untuk ku…
Menjadi harapan
Di masa hadapan
Sayalah anak yang cemerlang…
PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN 1 2018

TAHAP PELAKSANAAN
TAHAP PERTAMA Membuat persiapan fizikal bilik darjah dan
Persediaan awal
perancangan aktiviti untuk :
(Oktober hingga Disember )
a)Pendaftaran murid Tahun 1
b)Taklimat kepada ibu bapa
c)Minggu orientasi
d)Program pembelajaran dan pengajaran
e)Aktiviti lanjutan untuk murid

TAHAP KEDUA Aktiviti pada minggu orientasi ini berteraskan


Pelaksanaan Minggu Orientasi
kepada prinsip untuk memperluaskan
(Minggu Satu Bulan Januari )
pengalaman prasekolah dan memperkenalkan
sekolah baru kepada murid-murid Tahun 1.

TAHAP KETIGA -Murid-murid Tahun 1 sudah bersedia untuk


Pelaksanaan Aktiviti Pengajaran dan meneruskan proses pembelajaran dalam
Pembelajaran suasana yang menyeronokkan.
(Minggu Kedua Dan Ketiga Bulan -Murid-murid sudah dapat menguasai
Januari ) kemahiran asas motor kasar dan halus,
kognitif, bahasa, estetika dan daya kreativiti,
keagamaan dan ketatanegaraan.
-Proses pembelajaran dan pengajaran KSSR
akan diteruskan. Tetapi masih dalam suasana
persekitaran kelas yang menarik,pembelajaran
yang menyeronokkan dan terancang.
PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN 1 2018

TAKWIM PELAKSANAAN

BIL AKTIVITI/PROGRAM TARIKH TINDAKAN


1. Mesyuarat Perancangan November Guru Besar dan semua
Pelaksanaan Program Transisi 2017 Penolong Kanan
2018

2 Penubuhan AJK Program Transisi November Guru Besar


2017 PK
Guru Tahun 1
3 Taklimat kepada guru-guru November Guru Besar
mengenai Program Transisi 2017 PK
Guru Tahun 1
4 Merancang aktiviti yang hendak November Guru Besar
dijalankan dalam Program Transisi 2017 PK
Guru Tahun 1
5 Mengumpul maklumat tentang November Guru Besar
aktiviti Program Transisi 2017 PK
Guru Tahun 1
6 Penyediaan bilik darjah Tahun 1 Disember
2017 Guru Tahun 1

INTIPATI PROGRAM MINGGU PERTAMA (ORIENTASI)

Pada minggu pertama (orientasi), aktiviti-aktiviti yang dirancang menjurus


kepada empat komponen berikut:
Aspek pengurusan kelas
Aspek fizikal
Aspek kerohanian dan nilai-nilai murni
Aktiviti membina semangat patriotik
PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN 1 2018

Dalam pengurusan kelas, guru-guru boleh melakukan aktiviti rutin seperti


merekodkan kehadiran, menguruskan kebersihan dan fizikal kelas di samping
menerapkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian.

Aktiviti berbentuk fizikal pula bukan sekadar untuk menggalakkan kecergasan


murid tetapi juga bertujuan untuk melatih pergerakan kreatif dalam kalangan
mereka. Di samping itu, ia juga mampu mewujudkan hubungan mesra dan saling
kenal mengenali antara satu dengan yang lain dalam suasana yang
menyeronokkan.

Aktiviti kerohanian dan nilai-nilai murni juga ditekankan secara gabungjalin


dengan aktiviti-aktiviti lain seperti amalan membaca doa, bercerita, kemahiran
berfikir dan berkomunikasi, penyelesaian masalah, lawatan dan mewarna.

Dalam masa yang sama, semangat patriotik turut diketengahkan melalui aktiviti
nyanyian serta pergerakan kreatif, dinamika kumpulan dan gabungan aktiviti yang
lain.

Pada akhir minggu ini, murid-murid telah didedahkan kepada suasana dan
persekitaran baru serta membina hubungan mesra antara mereka secukupnya
untuk menjawab soalan berikut:
 SIAPA SAYA?
 SIAPA KAWAN SAYA?
 SIAPA GURU SAYA?
 MANA SEKOLAH SAYA?
PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN 1 2018

JADUAL WAKTU MINGGUAN


MINGGU PERTAMA
(02 JANUARI – 19 JANUARI 2018)

HARI/MASA AKTIVITI PERSONALIA

SELASA
02. 01. 2018
0715 – 0815 Perhimpunan & Pengurusan Kelas Guru Kelas
0815 – 0915 Dinamika Kumpulan Guru BM
0915-- 0945 Bahasa Komunikasi Guru BAK/BIK
0945 – 1005 REHAT
1005 – 1035 Mengenali Warga Sekolah Guru BI
1035 – 1135 Mengenali Dan Melawat Kawasan Sekolah Guru SN
1135 – 1205 Tatacara masuk/keluar kelas Guru PM

Rabu
03. 01. 2018
0715 – 0745 Pengurusan Kelas Guru Kelas
0745 – 0845 Aktiviti Fizikal (Motor Kasar) Guru PJ
0845- 0945 Bahasa Komunikasi Guru BAK/BIK
0945 – 1005 REHAT
1005 – 1105 Aktiviti Nyanyian Guru MK
1105 – 1205 Amalan Budaya Penyayang Guru BM

Khamis
04. 01. 2018
Pengurusan Kelas Guru Kelas
0715 – 0815
Dinamika Kumpulan Guru BM
0815 – 0915
REHAT
0945 – 1005
Aktiviti Fizikal (Motor Halus) Guru SN
1005 – 1035
Aktiviti Mewarna Guru PSV
1035 – 1135
Bacaan Ikrar Sekolah Guru PM/PAI
1135 – 1205
PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN 1 2018

Jumaat
05. 01. 2018
Pengurusan Kelas
0715 – 0815
Nyanyian lagu Guru Kelas
0815 – 0845 Guru Muzik
Motivasi Pagi
0845 – 0945 Guru PK
REHAT
0945-1005
Aktiviti Fizikal (Motor Halus)
1005 – 1105
Aktiviti Mewarna Guru MT
1105 – 1205
Guru PSV
PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN 1 2018

PERINCIAN PELAKSANAAN PROGRAM MENGIKUT HARI


MINGGU PERTAMA (ORIENTASI)
SELASA (02. 01. 2018)
Hari / Masa Aktiviti Hasil Bahan
PERHIMPUNAN & Mengenali Buku rekod
0745 – 0815 PENGURUSAN KELAS perhimpunan, ketua kedatangan
 Perhimpunan darjah, penolong Kad nama
 Mengambil kedatangan murid ketua darjah dan
 Menyerah kad nama kepada murid ketua kumpulan
 Menyusun tempat duduk.
 Memilih Ketua Darjah, Penolong Ketua
Darjah dan Ketua Kumpulan

0815 – 0915 DINAMIKA KUMPULAN Mengenali rakan Belon pelbagai


 Murid-murid berkumpul di gelanggang. baru dan warna
 Murid diberikan belon yang berlainan merapatkan
warna untuk ditiup. hubungan mesra
 Murid dikehendaki berkumpul antara mereka
mengikut warna belon. dalam masa yang
 Dalam kumpulan berkenaan murid singkat.
berkenalan dengan rakan baru sambil
memperkenalkan diri.

0915-0945 BAHASA KOMUNIKASI Mengenali nilai- Radio,cd


 Mengenali nilai-nilai murni dan cara nilai murni
bekerjasama dan menghormati rakan
sebaya.
0945-1005 REHAT

1005– 1035 MENGENALI WARGA SEKOLAH


 Guru kelas memperkenalkan guru-guru Menghormati dan
serta staf-staf sokongan sekolah seorang mengenali warga
demi seorang. sekolah
 Murid-murid turut diperkenalkan
dengan guru-guru mata pelajaran.

1035-1135 MENGENALI DAN MELAWAT Mengetahui dan


KAWASAN SEKOLAH mengenal tempat
 Murid melawat ke seluruh kawasan dan bangunan
sekolah kawasan sekolah
 Murid mengetahui lokasi tandas murid
dan guru, pejabat, bilik guru, bilik-bilik Dapat mengetahui
kelas, bilik RMT dan pusat sumber. fungsi setiap
 Guru menerangkan fungsi tempat- tempat
tempat tersebut secara ringkas.
PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN 1 2018

1135-1205 TATACARA KELUAR/MASUK KELAS Menerapkan nilai-


 Guru memberikan penerangan. nilai murni.
 Guru mengajar cara keluar dan masuk
dengan betul. Kesopanan dan
 Murid diminta mempraktik tatacara bertatasusila.
seorang demi seorang.

MINGGU PERTAMA (ORIENTASI)


RABU (03.01.2018)

Hari / Masa Aktiviti Hasil Bahan


PENGURUSAN KELAS MMemupuk semangatB -Buku rekod
0715-0815  Mengambil kedatangan murid kebekerjasama di kedatangan
 Membersihkan kelas bersama guru kakalangan murid -peralatan
 Perbualan pagi kebersihan
kelas

0815-0915 AKTIVITI FIZIKAL Mengenal pasti Pundi kacang


(MOTOR KASAR) murid yang aktif
 Guru membimbing murid melakukan
aktiviti memanaskan badan.
 Murid dibahagikan kepada beberapa
kumpulan.
 Guru memberi penerangan dan
membuat demonstrasi
 Murid melakukan aktiviti membaling
dan menyambut pundi kacang.
 Pertandingan dalam kumpulan.

0915-0945 DINAMIKA KUMPULAN Memupuk nilai- Kad huruf


 Setiap murid diberi nombor dan nilai murni dan
berkumpul mengikut kumpulan nombor semangat
serta duduk dalam bulatan. bekerjasama di
 Setiap murid menyebut dan mengingat kalangan murid.
nama kawan di sebelah kiri dan kanan.
 Murid bertukar tempat duduk dan
diminta mengingat nama kawan setiap
kali bertukar tempat duduk.
 Setiap kumpulan menyebutkan nombor
kumpulan masing-masing dengan kuat
dan bersemangat.
0945-1005 REHAT

1005– 1105 AKTIVITI NYANYIAN


 Murid mendengar lagu Negaraku dan -Menghormati Laptop
Ibu Pertiwiku yang diperdengarkan oleh lagu-lagu patriotik Lirik lagu
guru. cd
PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN 1 2018

 Guru membimbing murid menyanyikan -Memupuk


lagu Negaraku dan Ibu Pertiwiku semangat
dengan betul. patriotisme
 Guru bimbing murid-murid menyanyi
lagu ”anak cemerlang”

1105-1205 AMALAN BUDAYA PENYAYANG Memupuk nilai Kad Gambar


 Guru membimbing murid berucap sopan santun di
dengan bertatasusila. kalangan murid-
murid.

MINGGU PERTAMA
HARI KHAMIS ( 04. 01. 2018 )

Hari / Masa Aktiviti Hasil Bahan


0715-0815 PENGURUSAN KELAS Mengetahui rutin Buku Rekod
 Guru mengambil kedatangan murid. persekolahan Kedatangan
 Murid memakai kad nama masing- Peralatan
masing. Rasa pembersihan
 Murid membersihkan kelas mengikut tanggungjawab dan
jadual bertugas yang telah disediakan. semangat cinta
akan kelas dan
sekolah

0815-0915 DINAMIKA KUMPULAN Mengurangkan rasa Gambar haiwan


 Setiap murid diberi gambar haiwan malu dan bimbang
seperti gambar kucing, ayam, burung, semasa berinteraksi
itik dan lain-lain. dengan rakan-rakan
 Murid membentuk kumpulan mengikut baru dari pelbagai
gambar haiwan yang sama. latar belakang.
 Setiap kumpulan melakonkan bunyi
haiwan kumpulan masing-masing
sambil mengajuk pergerakan haiwan
bergerak.

0915-0945 AKTIVITI FIZIKAL (MOTOR HALUS) Mengetahui dan Kad gambar


 Guru menerangkan benda hidup dan mengenali benda
benda bukan hidup. hidup dan bukan
 Murid mengenal pasti benda hdup dan hidup.
bukan hidup.
 Murid mewarna benda hidup dan bukan
hidup

0945-1005 REHAT
PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN 1 2018

1005-1105 AKTIVITI MEWARNA GAMBAR Meningkatkan Lembaran kerja


 Guru mengedarkan lembaran kerja kemahiran Pensel warna
kepada setiap murid yang mengandungi mewarna di
gambar. kalangan murid-
 Guru menunjukkan contoh gambar yang murid.
telah siap diwarnakan.
 Guru meminta murid mewarnakan
gambar tersebut.
 Guru mengambil hasil kerja murid yang
terbaik dan melekatkannya di sudut
Pendidikan Seni di dalam kelas.

1105-1205 AKTIVITI MEMBACA IKRAR Memupuk Carta ikrar


SEKOLAH DAN RUKUN NEGARA semangat cintakan sekolah dan
Guru membimbing murid membaca ikrar sekolah. Rukun Negara
sekolah dan rukun negara.

MINGGU PERTAMA (ORIENTASI)


JUMAAT (05.01.2018)

Hari / Masa Aktiviti Hasil Bahan


PENGURUSAN KELAS MMemupuk semangatB -Buku rekod
0715-0815  Mengambil kedatangan murid kebekerjasama di kedatangan
 Membersihkan kelas bersama guru kakalangan murid -peralatan
 Perbualan pagi kebersihan
kelas

0815-0915 AKTIVITI NYANYIAN -Menghormati Radio


 Murid mendengar lagu Negaraku dan lagu-lagu patriotik Lirik lagu
Ibu Pertiwiku yang diperdengarkan oleh CD
guru. -Memupuk
 Guru membimbing murid menyanyikan semangat
lagu Negaraku dan Ibu Pertiwiku patriotisme
dengan betul.
 Guru bimbing murid-murid menyanyi
lagu ”anak cemerlang”

0845-0945 MOTIVASI PAGI Memupuk nilai- Gambar


 Murid mengetahui kepentingan sarapan. nilai murni
 Murid mengenali peralatan sekolah dan menjaga kesihatan
mengetahui cara menjaga peralatan diri dan menjaga
sekolah dengan baik. harta benda di
 Murid mewarna gambar peralatan kalangan murid.
sekolah.

0945-1005 REHAT
PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN 1 2018

1005– 1105 AKTIVITI FIZIKAL (MOTOR HALUS)


 Murid menggunting gambar. Mengembangkan Gambar
 Murid menampal gambar atas kertas kemahiran motor Gunting
yang diberikan. halus.
 Murid melukis dan mewarna gambar
tersebut.

1105-1135 AKTIVITI MEWARNA Mengenali lencana Gambar


 Murid mewarna gambar lencana sekolah.
sekolah.
PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN 1 2018

INTIPATI PROGRAM MINGGU KEDUA


(AKTIVITI KUMPULAN & PEMUPUKAN KUMPULAN)

Pada minggu kedua pula, diharapkan sudah terbina semangat kerja dalam kumpulan di
kalangan murid ekoran daripada minggu pertama. Oleh itu, aktiviti pada minggu ini lebih
menumpukan kepada gerakerja berkumpulan melalui:

Aktiviti bercerita
Belajar sambil bermain
Melaksanakan tugasan kumpulan
Pertandingan antara kumpulan

Pada minggu ini, murid-murid diharapkan mampu bekerjasama secara kolaboratif bagi
menghasilkan persekitaran kelas yang seronok untuk mereka belajar selain daripada
penekanan tentang kemahiran berfikir dan kreativiti mereka.

Setiap sudut dan bahan yang terhasil adalah daripada daya usaha serta kreativiti murid-
murid itu sendiri bersama kumpulannya. Di sini, peranan guru hanya sebagai
pembimbing dan fasilitator.

Pada akhir minggu kedua ini, murid-murid telah diberi peluang belajar sambil bermain
dalam kumpulan untuk merealisasikan matlamat yang ingin dicapai iaitu:

KAMI MENYEDIAKAN PERSEKITARAN YANG SERONOK UNTUK


BELAJAR
PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN 1 2018

JADUAL WAKTU MINGGUAN


MINGGU KEDUA
(08 JANUARI – 12 JANUARI 2018)
HARI/MASA AKTIVITI PERSONALIA
Isnin
08. 01. 2018
0715 – 0745 PERHIMPUNAN Guru Besar
0745 – 0845 Pengurusan Kelas Guru Kelas
0845 – 0915 Aktiviti Bahasa Guru BM/BI
0915-- 0945 Bahasa Komunikasi Guru BAK/BIK
0945 – 1005 REHAT
1005– 1035 Aktiviti Kognitif (Asas Sains) Guru BI
1035– 1135 Aktiviti Bahasa Guru SN
1135 – 1205 Pembentukan Tingkah Laku Guru PM

Selasa
09. 01. 2018
0715 – 0815 Pengurusan Kelas Guru Kelas
0815 – 0915 Aktiviti Fizikal (Motor Kasar) Guru PJ
0915-- 0945 Bahasa Komunikasi Guru BAK/BIK
0945 – 1005 REHAT
1005 – 1035 Aktiviti Kognitif (Asas Matematik) Guru MT
1035 – 1135 Aktiviti Nyanyian Guru MK
1135 – 1205 Aktiviti Bahasa Guru BM/BI

Rabu
10. 01. 2018
0715 – 0815 Pengurusan Kelas Guru Kelas
0815 – 0945 Aktiviti Bahasa Guru BM/BI
0945 – 1005 REHAT
1005 – 1035 Aktiviti Kognitif (Asas Sains) Guru SN
1035 – 1135 Aktiviti Estetika dan Daya Kreatif Guru PSV
1135 – 1205 Amalan Budaya Penyayang Guru PM/PAI

Khamis
11. 01. 2018
0715 – 0815 Pengurusan Kelas Guru Kelas
0815 – 0945 Amalan Budaya Penyayang Guru PM/PAI
0945 – 1005 REHAT
1005– 1035 Aktiviti Kognitif (Asas Komputer) Guru BM/SN
1035 – 1135 Aktiviti Kognitif (Asas Matematik) Guru MT
1135 – 1205 Taklimat Peraturan Sekolah Guru BM
1205 - 1235 Bercerita Guru BI
PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN 1 2018

Jumaat
12. 01. 2018
0715 – 0815 Pengurusan Kelas Guru Kelas
0815 – 0915 Aktiviti Kognitif (Asas Matematik) Guru MT
0915-- 0945 Bahasa Komunikasi Guru BAK/BIB
0945 – 1000 REHAT
1000 – 1030 Aktiviti Bahasa Guru BM/BI
1030 – 1130 Aktiviti Bercerita Guru PM/PAI

PERINCIAN PELAKSANAAN PROGRAM MENGIKUT HARI


MINGGU KEDUA
ISNIN (08. 01. 2018)
Hari / Masa Aktiviti Hasil Bahan
0715 – 0745 PERHIMPUNAN

0745-0845 PENGURUSAN KELAS -Mengetahui rutin -Buku Rekod


 Guru mengambil kedatangan persekolahan Kedatangan
murid. -Rasa tanggungjawab dan -Kad nama
 Murid memakai kad nama semangat cinta akan kelas -Peralatan
masing-masing. dan sekolah. pembersihan
 Murid membersihkan kelas kelas
mengikut jadual bertugas yang
telah disediakan.
0845-0915 AKTIVITI BAHASA Mengenal huruf A-Z Carta huruf
 Menyanyikan lagu A-Z
 Mengenal , menyebut huruf A-Z. Kad gambar
 Mengenal huruf berdasarkan
gambar.
0915-0945 BAHASA KOMUNIKASI Mengenal hurf A-Z Kad huruf
 Guru mempamerkan keratan huruf.
 Guru membacakan huruf tersebut.
 Murid membaca huruf dengan
bimbingan guru.
0945-1005 REHAT
1005-1035 AKTIVITI KOGNITIF Mengenali bahagian- Carta tubuh
(ASAS SAINS) bahagian badan. badan.
 Mengenali bahagian-bahagian
badan sendiri. Mengetahui kepentingan Lembaran
 Menyebut bahagian badan yang menjaga kebersihan dan kerja
ditunjukkan oleh guru dalam kesihatan. (mewarna)
Bahasa Melayu dan Bahasa
Inggeris.
PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN 1 2018

 Mengetahui cara menjaga


bahagian tersebut dari penyakit.
 Mewarnakan gambar.
1035-1135 AKTIVITI BAHASA Memupuk nilai-nilai Kad
 Pengucapan bertatasusila murni dalam diri murid. perkataan
 Guru membimbing murid bertutur
secara bertatasusila dalam Bahasa
Inggeris.
1135-1205 PEMBENTUKAN TINGKAH Kesedaran tentang sikap Kad-kad nilai
LAKU dan tingkah laku yang murni
 Guru menerangkan sikap-sikap baik.
yang perlu diamalkan oleh seorang Gambar
murid.
 Murid diminta menyatakan sikap
yang lain.
 Guru membuat rumusan daripada
hasil perbincangan.

MINGGU KEDUA
SELASA (09. 01. 2018)
Hari / Masa Aktiviti Hasil Bahan
0715-0815 PENGURUSAN KELAS -Mengetahui rutin Buku Rekod
 Guru mengambil kedatangan persekolahan Kedatangan
murid. -Rasa tanggungjawab dan
 Murid memakai tag nama masing- semangat cinta akan kelas Kad nama
masing. dan sekolah
 Murid membersihkan kelas Peralatan
mengikut jadual bertugas yang pembersihan
telah disediakan. kelas
0815-0915 AKTIVITI FIZIKAL Mengenalpasti murid yang Mengenal
(MOTOR KASAR) aktif dalam aktiviti di luar pasti murid
 Aktiviti memanaskan badan. bilik darjah. yang aktif
 Murid melakukan aktiviti dalam aktiviti
pergerakan yang melibatkan semua di luar bilik
anggota badan seperti melompat, darjah.
berlari dan lain-lain pergerakan.
 Melakukan aktiviti pergerakan
menggunakan alatan seperti gelung
rotan.
0915-0945 BAHASA KOMUNIKASI Kad huruf
 Guru mempamerkan keratan huruf.
 Guru membacakan huruf tersebut.
 Murid membaca huruf dengan
bimbingan guru.
0945-1005 REHAT
PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN 1 2018

1005-1035 AKTIVITI KOGNITIF Mengenal bentuk di Bongkah


(ASAS MATEMATIK) sekeliling murid.
 Mengenal dan dan mengecam Lembaran
bentuk. kerja
 Guru memperkenalkan beberapa
bentuk kepada murid.
 Murid mengenal dan dan
mengecam bentuk.
 Murid menyebut bentuk yang
terdapat dalam kelas.
 Murid mewarnakan bentuk yang
sama.
1035-1105 AKTIVITI NYANYIAN Memupuk semangat Carta lagu
 Menyanyikan lagu patriotik. patriotik dalam diri murid.
 Guru membimbing murid CD Lagu
menyanyikan lagu patriotik dengan
iringan muzik. Radio
1105-1205- AKTIVITI BAHASA Mengenal dan Kad huruf
 Meneka gambar yang ditunjukkan membunyikan huruf
vokal
oleh guru. vokal.
 Guru memperkenalkan huruf vokal
kepada murid.
 Guru membimbing murid
membunyikan huruf vokal dengan
cara yang betul.
 ‘Phonics-Based Lessons’ [/s/ (s),
/ae/ (a), /t/ (t), /p/ (p)
PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN 1 2018

MINGGU KEDUA
RABU (10. 01. 2018)
Hari / Masa Aktiviti Hasil Bahan
0715 – 0815 PENGURUSAN KELAS Mengetahui rutin Buku Rekod
 Guru mengambil kedatangan persekolahan Kedatangan
murid. Rasa tanggungjawab dan Kad nama
 Murid memakai tag nama masing- semangat cinta akan kelas Peralatan
masing. dan sekolah pembersihan
 Murid membersihkan kelas kelas
mengikut jadual bertugas yang
telah disediakan.
0815 – 0945 AKTIVITI BAHASA Mengukuhkan lagi tahap Carta huruf
 Murid menyanyikan lagu A – Z. penguasaan murid dalam Kad huruf
 Membandingbeza huruf besar dan mengenal huruf besar dan
huruf kecil. huruf kecil.
 Menyusun huruf besar dan kecil
mengikut urutan yang betul.
 ‘Phonics-Based Lessons’ [/I/ (i),
/n/ (n), /m/ (m), /d/ (d)]

0945-1005 REHAT
1005-1035 AKTIVITI KOGNITIF(ASAS Murid dapat membezakan Carta gambar
SAINS) benda hidup dan benda
 Murid mengenalpasti benda hidup bukan hidup. Lembaran
dan benda bukan hidup. kerja
 Murid mewarna benda-benda
hidup
1035-1135 AKTIVITI ESTETIKA & DAYA Mengenal warna di Pensel warna
KREATIF sekeliling murid.
Lembaran
 Mengenal warna.
kerja
 Mewarna benda maujud di
sekeliling murid mengikut warna
yang sesuai seperti daun
diwarnakan dengan warna hijau.

1135-1205 AMALAN BUDAYA PENYAYANG -Mengetahui kepentingan Peralatan


Kebersihan diri menjaga kebersihan diri. untuk
 Guru bersoal-jawab dengan murid -Rasa tanggungjawab pada kebersihan
mengenai rutin harian murid diri sendiri. diri
sebelum ke sekolah. -Rasa seronok.
 Guru menerangkan amalan
kebersihan diri yang harus
diamalkan seperti mandi,
menggosok gigi, menyikat rambut
dan sebagainya.
PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN 1 2018

 Guru menerangkan kepentingan


menjaga kebersihan diri.
 Menyanyikan lagu ‘Bangun Pagi’
bersama-sama sambil beraksi.

MINGGU KEDUA
KHAMIS (11. 01. 2018)
Hari / Masa Aktiviti Hasil Bahan
0715-0815 PENGURUSAN KELAS -Mengetahui rutin -Buku Rekod
 Guru mengambil kedatangan persekolahan Kedatangan
murid. -Rasa tanggungjawab dan -Kad nama
 Murid memakai tag nama masing- semangat cinta akan kelas -Peralatan
masing. dan sekolah pembersihan
 Murid membersihkan kelas kelas
mengikut jadual bertugas yang
telah disediakan.

0815 – 0945 AMALAN BUDAYA PENYAYANG Kesedaran tentang Model gigi


 Guru memberi penerangan tentang kepentingan memberus
teknik memberus gigi serta gigi setiap hari. Peralatan
langkah-langkah menjaga memberus
kebersihan gigi. gigi
 Demonstrasi cara-cara memberus
gigi dengan betul.
 Murid melakukan aktiviti
memberus gigi.

0945-1005 REHAT
1005-1035 AKTIVITI KOGNITIF Mengenalpasti tahap Komputer
(ASAS kOMPUTER) pencapaian murid dalam
 Membuka dan menutup komputer mengenal komputer
 Mengenal langkah-langkah
keselamatan membuka dan
menutup komputer

1035-1135 AKTIVITI KOGNITIF(ASAS M3) Mengenalpadti tahap Kad nombor


 Permainan nombor pencapaian murid dalam Kertas
 Menyusun nombor mengikut mengenal nombor
urutan yang betul.
 Mengambil kad nombor yang
disebut oleh guru.
PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN 1 2018

 Menulis nombor yang disebut oleh


guru pada kertas putih.

1135-1235 AKTIVITI BERCERITA


 Peraturan Sekolah Menerang peraturan
 Murid bercerita tentang diri sendiri sekolah
dan keluarga dalam Bahasa Meningkatkan penguasaan Buku cerita
Inggeris dengan bimbingan guru. murid bertutur dalam
besar
 ‘Phonics-based Lessons [ /g/ (g), Bahasa Inggeris.
/o/ (o), /k/ (c), /k/ (k)

MINGGU KEDUA
JUMAAT (12. 01. 2018)
Hari / Masa Aktiviti Hasil Bahan
0715-0815 PENGURUSAN KELAS Mengetahui rutin Rekod
 Guru mengambil kedatangan persekolahan kehadiran
murid. Kad nama
 Murid memakai tag nama masing- Rasa tanggungjawab dan Peralatan
masing. semangat cinta akan kelas pembersihan
 Murid membersihkan kelas dan sekolah kelas
mengikut jadual bertugas yang
telah disediakan.

0815-0915 AKTIVITI KOGNITIF(ASAS MT) Mengenali nombor secara Kad nombor


 Murid memilih kad nombor yang rawak.
disebut oleh guru. Lembaran
 Murid menyebut nombor yang Menulis nombor dengan kerja
dipegang oleh rakan. betul.
 Murid menyambung titik-tititk
nombor kemudian menulis nombor
tersebut tanpa titik-titik.
0915-0945 BAHASA KOMUNIKASI Kad huruf
 Guru mempamerkan keratan huruf.
 Guru membacakan huruf tersebut.
 Murid membaca huruf dengan
bimbingan guru.

0945-1005 REHAT
1005-1035 AKTIVITI BAHASA Mengetahui nama-nama Kad gambar
 Guru mengajar murid menyebut haiwan dalam Bahasa
nama-nama haiwan dalam Bahasa Inggeris Lembaran
Inggeris kerja
PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN 1 2018

 Murid menyebut nama-nama


haiwan peliharaan di rumah dalam
Bahasa Inggeris.
 Murid mewarna haiwan yang
dipelihara di rumah.

1035-1135 AKTIVITI BERCERITA Meningkatkan keyakinan Carta lagu


 Murid bercerita tentang diri sendiri murid bertutur. Radio
dan keluarga dengan bimbingan CD
guru. Mengenali ahli keluarga
 Murid bersama guru menyanyikan sendiri
lagu “ Sayang-Sayang”
PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN 1 2018

INTIPATI PROGRAM MINGGU KETIGA


(AKTIVITI ASAS PERKEMBANGAN KOGNITIF)

Pendekatan tematik adalah usaha untuk menginterasikan pengetahuan, kemahiran dan


nilai pembelajaran serta pemikiran yang kreatif dengan menggunakan tema. Guru
sepatutnya menggalakan murid-murid mengambil bahagian secara aktif secara fizikal
dalam proses pembelajaran dan pengajaran kerana kanak-kanak semulajadinya belajar
dengan mempraktiskannya.

Aspek mengkaji dan meneroka dengan menggunakan deria (melihat, mendengar, merasa,
menghidu dan menyentuh) juga amat digalakkan. Pembelajaran yang semulajadi kepada
kanak-kanak adalah pembelajaran secara mengalami sendiri aktiviti tersebut.

Guru harus mencuba untuk menyediakan pengalaman-pengalaman yang bermakna


kepada murid-murid supaya mereka bukan sahaja ada elemen seronok tetapi juga
mencetuskan minat ingin tahu dan seterusnya mencari maklumat dengan sendiri. Aktiviti
seperti ini akan membina kemahiran, menambahkan keyakinan dan juga pengetahuan
khasnya, dan menyediakan mereka untuk kehidupan harian mereka amnya. Murid-murid
juga harus diberi peluang sama rata untuk berdikari, meneroka dan mengalami sendiri
semua pengalaman yang menjurus kepada pembelajaran.
PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN 1 2018

KAMI SUKA PEMBELAJARAN YANG MENYERONOKKAN


JADUAL WAKTU MINGGUAN
MINGGU KETIGA
(15 JANUARI – 19 JANUARI 2018)
Tema: Anggota Badan

Mata Tajuk Hasil Pembelajaran Kesepaduan Belajar Melalui


pelajaran Bermain
Bahasa Badan saya Murid dapat:  Sains  Mewarna
Malaysia  Membunyikan suku kata  Matematik  Bercerita
Asas Komputer yang ditunjukkan.  Muzik  Bersoal jawab
 Mengenal anggota badan.  Nyanyian
 Memadan perkataan dengan  Lawatan ke
anggota badan. makmal
 Mengetahui asas komputer komputer
Matematik Badan saya Nombor bulat  Menamakan
 Menyebut nombor 1-9  Sains nombor 1-9
 Mengenal nombor 1- 9.  Membilang
 Membilang dengan tangan denngan jari atau
nombor 1- 9. mana-mana
anggota badan.
Pendidikan Anggota Badan Murid dapat:  Menamakan
Moral  Mengenal anggota badan.  Sains anggota badan
 Mengetahui kegunaan setiap  PJK  Melukis dan
anggota badan.  BM mewarna anggota
 Mengetahui cara menjaga badan
kebersihan anggota badan.  Menyebut
anggota badan
 Menyenaraikan
kegunaan
anggota badan
Pendidikan Anggota Badan Murid dapat:  Menamakan
Jasmani &  Mengenal bahagian tubuh  Sains anggota badan
Kesihatan badan serta menamakannya.  P. Moral  Mewarnakan
 Mengenalpasti cara menjaga  BM gambar anggota
kebersihan tubuh badan. badan
 Menyusun atur
suku kata agar
menjadi
perkataan
English Part of The Body  Pupils able to learn at least  Identify 4-5 parts
Language four parts of the body.  Science of the body
 Talks about the parts of the  PJK
body.  P. Moral
 ‘Phonics-based Lessons’
PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN 1 2018

Day 1 – [/k/ (ck), /e/(e), /^/


(u), /r/ (r)]
Day 2 – [/h/ (h), /b/ (b), /f/ (f,
ff), /l/ (l,ll), /s/(ss)
Day 3 – [/d3/ (j), /v/ (v), /w/
(w), /ks/ /gz/ (x)]
Day 4 –Phonics-based
Lesson review
Day 5- Phonics-based
Lesson review
Sains Anggota Badan  Murid dapat membezakan  PJK  Memadankan
nama anggota-anggota badan  P. Moral perkataan dengan
 Murud dapat mengenal pasti gambar.
nama-nama anggota badan.
PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN 1 2018

LAMPIRAN 1

ATURCARA MAJLIS PENDAFTARAN

TARIKH: 01 Januari 2018 (ISNIN)


MASA: 8.00 pagi
TEMPAT: SK ULU SG MERAH

ATURCARA MAJLIS
8.00 pagi: Pendaftaran murid
Ucapan Guru Besar
Taklimat kepada ibu bapa tentang program Transisi
Bersurai

JAWATANKUASA PENGELOLA
Pengerusi : En. Jabut Minda (Guru Besar)
Naib Pengerusi : En. Idrus b. Abd Rashid (PK1)
En. Raden Budiman Bin Raden Mahmud (PK HEM)
En. Mohd Tarmidzee Khuzaimy (PKKK)
Penyelaras : Pn. Nur Faradhillah Bt. Mohd Noor
Setiausaha : Pn. Nur Faradhillah Bt. Mohd Noor
Bendahari : Pn. Annie Wong
Juru Gambar : En. Suharto
Dokumentasi : Pn. Margret Cathyson Sikang
AJK : Semua Guru Tahun 1.
PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN 1 2018

LAMPIRAN 2

ATURCARA MAJLIS PENUTUPAN

TARIKH: 19 JANUARI 2018


MASA: 8.00 PAGI
TEMPAT: SK ULU SG MERAH

ATURCARA :
8.00-9.45 pagi :Sukaneka
 Membawa belon dibawah kangkang
 Membawa bola ping pong di dalam sudu
 Membawa gelang getah menggunakan straw
 Mencari harta karun dalam tepung

9.45pagi : Rehat

10.00 pagi : Bacaan Doa - Ustaz Mohamad Anasrul


Ucapan Guru Besar
Penyampaian Hadiah terbaik matapelajaran
Persembahan Murid
Sambutan Hari Jadi Murid
Penyampaian Hadiah Hari Jadi (Goodie bag)
Jamuan
Bersurai
PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN 1 2018

LAMPIRAN 3
AHLI JAWATANKUASA MAJLIS PENUTUPAN

Pengacara Majlis : Pn. Marilyn Chanting


PA Sistem : Cik Nurliza ak Genam
Juru Gambar : En. Suharto
Hadiah : Pn. Penny ak Sengiang
Pn. Ho Ai Fung
Persiapan Tempat : En. Clifford
En. Simri Jan
Ustaz Mohamad Anasrul
Dokumentasi : Pn Margret Cathyson ak Sikang
Jamuan : Uztazah Nurhabani Binti Jalaluddin
Cikgu Dorry
Cikgu Ting Ee Lang
Cikgu Saptuyah Binti Sabran
Disiplin Murid : Semua Guru Tahun 1
PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN 1 2018

LAMPIRAN 4
SENARAI NAMA MURID TAHUN 1 2018
1 MELUR
1. ABANG MOHAMAD RAMADHAN BIN ABANG APANDI
2. ADONIA SANDRA ANAK NGELAMBONG
3. BRENT DE HAYDEN ANAK LEMON PRADDY
4. CALISSYA MARIA ANAK DENNISEN SADAN
5. CYNTHIA PRADA ANAK JOSEPH
6. DELLENT DEMSY ANAK DAVID KIRA
7. FLORIANA SUNTA ANAK SENIN
8. FRANKLIN DYLAN ANAK HERRY
9. HISYAM BIN HUSSEIN
10. ISABELLE JENARD BINTI MAKOS
11. LYDIANA ANAK NORA
12. MIA ERLINDA ANAK MOSES
13. MOHAMAD HAZZEM MUKMIN BIN MOHAMAD HERUAN
14. MOHAMMAD ADIPUTRA BIN SAIFUL
15. MOHAMMAD SAFWAAN BIN ABDULLAH
16. MUHAMMAD HAMIZAN BIN SAIFULBAHRIN
17. NUR ARIESYA ELYANA BINTI MOHAMAD MADIHI
18. NUR BALQIS BATRISYA BINTI NURHAMLIN
19. NUR QISTINA ZAHRA BINTI HASNULJEFRIN
20. OLIVELIA ONSEL ANAK BONIFACE
21. RACHEL ADRYANA ANAK RONNY RUNG
22. RAFFAEL FERDINAND ANAK RONALD DEEVAN
23. SAFINA ANAK ROSELIN
24. SEBASTIAN BAWING ANAK RIJIE
25. TIRA ELMIYA NARA ANAK DARYL DAVYSON
26. VERONNICA ELYSHA ANAK MARLATA
27. WELLESTER FARRER ANAK GASING
PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN 1 2018

1 MAWAR
1. ADAM BIN KASMAN
2. AHMAD FARIZAL BIN AHMAD ALPIN
3. AIREEN ANAK JIMBAI
4. AN-NUR ZUYYIN DAMIA BINTI SAZALI
5. DELVIN ANAK KENNETH
6. DHIYA QAIRINA BINTI ISMAIL AHMAD
7. FRASER EBUM ANAK STEVEN
8. FREEDA ANGELIA TOMIE ANAK LESTER
9. IQBAL ADIF BIN ISMAIL
10. IZANA CHONG
11. JULIANA BIBI ANAK BUNDAN
12. MARKSELL ANAK FREDDY
13. MOHAMMAD HAIQAL ZAKARIA BIN ABDULLAH
14. MOHAMMAD ZAQUAN DANIEL BIN AHMAD FAUZI
15. MUHAMMAD HAZIM ZAFRAN BIN MOHAMAD ASRI
16. MUHAMMAD ZAINUR AZRIE HAKIM BIN JINODIN
17. NUR AESYA BINTI YUSOF
18. NUR AZWANIS BINTI ABDULLAH
19. NUR DAMIA BINTI JESEN
20. NUR MASSITAH BINTI MUHAMAD DEEN
21. PRICILLA ENTIA ANAK ANTHONY WONG
22. RENESSA ICIN ANAK JACKSON
23. SAPIRA KANA ANAK LEE
24. SOPHEA TARUNI ANAK HARRISON
25. STEVE NICOLAS LING
26. VIVIANA SERI ANAK JETSES
PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN 1 2018

1 MELATI
1. ADDYSEN LAJA ANAK JOSEPH
2. ALYA ADRIANI BINTI JOHARI
3. ANDERSON ABBEL ANAK VINCENT
4. ARCHALIA ANAK ROMIO
5. CAMELLIA ELLIVIA ANAK RAYMOND
6. CHRISTINE DELVIN PATI ANAK WILSON
7. FREDDIE LUIS ANAK SURIN
8. INUYASHA NANCY ANAK HENRY MALANG
9. IRFAN SYAHMI BIN MOHAMAD FAIZAL
10. JELINIE ANAK WONG
11. KLEAARICHA LAURA CHEMEGI ANAK MET
12. MELDELYNE ANAK MATTHEW
13. MOHAMAD ASHRAF SYAWAL BIN ABDULLAH
14. MOHAMAD NAQIUDDIN HIDAYAT BIN YUSRIAZMAN
15. MUHAMAD FAIZAL BIN ABDULLAH
16. MUHAMMAD NUR ADAM BIN ABDULLAH
17. NICHOLAS ENTABANG ANAK ROLAND
18. NUR AZYATY SYAZANI BINTI MOHD ASYRAF
19. NUR IFFA SHAQIRA BINTI MOHD SIAZRUL AMRI
20. NUR INSYAFIEYYA BT MUHAMMAD HASSAN
21. NUR QAIREEN BATRISYIA BINTI ABDUL LATIP
22. RIDZZUAN DARWISH BIN NAJIB
23. RIFA NURHALIZA BINTI MOHD IBRAHIM
24. SHAZIRAH BINTI MOHAMMAD @ MATHEW
25. SUSZY LUCHIE ANAK RICKY KIAI
26. TRIXIE ANAK RATA
PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN 1 2018

1 MATAHARI
1. ADHA NURFAID BIN MAJID
2. ALYA ADRIANI BINTI JOHARI
3. AURELLIA HANNAH TIONG
4. BETRAND ABANG ANAK JANET JULAN
5. CAROLLENA DINA ANAK MICHAEL
6. DAVIDSON TUAH ANAK BADI
7. EVIANA ETALIA ANAK TEO
8. FELIXSON BRIGNAN BAJUT ANAK BONAVENTURE SULAU
9. IZZUAN HAZRIQ BIN MOHAMAD SAFFA'EE
10. JUENIEVY CLEONIE ANAK FRANKY
11. KYRA ANN BINTI CHRISTCHARLYNN
12. MIA ELISHA ENSIMAU ANAK ROBERT
13. MOHAMAD EQBAR ZEKMY BIN AIREMY
14. MOHAMAD RADZI BIN SHAIDIN
15. MOHAMMAD QAMARUL BIN ROMZI
16. MUHAMMAD NUR SHAFIERUL ILHAM BIN MOHD SHAFIEE
17. NUR AQEELA AFEEFA BINTI SAID
18. NUR IZZATI MASTURA BINTI ABDUL SAMAT
19. NUR QASSEH BINTI ROSLAN
20. NURUL FARZANA ARFA BINTI FAIZULIJAN
21. PAUL BEARDSLEY ANAK GAWENG
22. QASEH NUR AISYAH BINTI SHAMSUL FARID
23. ROONNEY OWEN LEK ANAK RAYMOND
24. SITI FARISSYA DANIA BINTI AHMAD DANIEL
25. THEA DAMIA COTTER MOHD SHAFFEI BINTI ABDULLAH
26. VALENTINO LABONG
27. VERONICA ANAK MATHEW
PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN 1 2018

28. ZAREEN HANA BINTI MOHAMMAD ZAINI

PENGHARGAAN
Jawatankuasa Program Transisi dan Guru Penyayang 2018,

SK Ulu Sungai Merah Sibu, mengucapkan setinggi-tinggi


pengharaan dan terima kasih kepada:

Pegawai Pelajaran Daerah Sibu,


Unit Pengurusan Akademik,
PIBG SK Ulu Sungai Merah,
Ibu Bapa / Penjaga Murid Tahun 1,
Semua Warga SK Ulu Sungai Merah

&

Semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung mahupun


tidak langsung dalam menjayakan Progran Transisi dan Guru
Penyayang Tahun 2018.

Terima Kasih.