Anda di halaman 1dari 4

PROGRAM PANITIA MATEMATIK 2018

BIL
PROGRAM OBJEKTIF STRATEGI TINDAKAN SASARAN PELAKSANAAN

1 Mesyuarat panitia Membincangkan Perbincangan Ketua Panitia Semua guru - sekurang –


tentang Matematik kurangnya 2 kali
perancangan setahun
tahunan, mencari
penyelesaian bagi
p&p Matematik

2 Melengkapkan papan Menyediakan papan Menampal bahan AJK papan Semua warga Sepanjang
kenyataan kenyataan panitia yang terkini kenyataan & SKBM tahun
agar sentiasa Guru-guru
memaparkan Matematik
maklumat terkini

3 Bulan panitia Melahirkan murid Menjalankan aktiviti Semua guru Semua murid Bulan Julai
i. Bijak Sifir yang berdaya sepanjang bulan Matematik
ii. Lagu Rumus kreatif, minatkan Julai
Matematik Thn 1 - Matematik dan
5 berdaya saing
iii. Pertandingan Sudut
Matematik terbaik

4
PROGRAM PANITIA MATEMATIK 2018

Kelas.
4 Aktiviti UPSR Menyediakan murid Menjalankan aktiviti Guru Matematik Semua murid Bulan Febuari –
i. kelas tambahan dalam menghadapi dari bulan Februari tahun 6 dan Tahun 6 Ogos
ii. kelas kepung peperiksaan UPSR hingga Ogos guru- guru yang
iii. kelas prep dipilih
iv. Mentor-mentee

5 Congak, kotak sifir dan Menyediakan murid Lima minit sebelum Semua guru Semua murid Sepanjang
nyanyian sifir yang mahir p&p, secara bergilir- Matematik tahun
menjawab soalan gilir
fakta asas
6 Latihan latih tubi Menyediakan murid Sentiasa memberi Semua guru Semua murid Sepanjang
yang mahir dalam latihan kerja rumah Matematik tahun
Matematik
7 Mengadakan kursus Meningkatkan ilmu Mengadakan kursus Semua guru Semua guru Sekurang –
Perkembangan staf pengetahuan guru. dalaman Matematik Matematik kurangnya 2 kali
setahun
8 Pondok Matematik Menarik minat Mempamerkan bbb Guru – guru Semua murid Februari –
murid terhadap Matematik yang Matematik Oktober
Matematik menarik murid untuk
mendekatinya

5
PROGRAM PANITIA MATEMATIK 2018

9 Teknik menjawab soalan Memberikan ilmu Menyediakan Semua guru Murid Tahun Jun
Matematik dan teknik penceramah untuk Matematik 6
menjawab kertas bengkel Matematik
Matematik
10 Mengemaskini fail Panitia Memastikan Memgemaskini Ketua Panitia Januari –
kandungan fail setiap hujung bulan dan Setiausaha November
adalah terkini
11 UK 1, PPT 1, UK 2 , PAT 2 Menjalankan Ujian Menjalankan Semua guru UK 1 – Mac
Pembinaan item soalan Bulanan dan ujian/peperiksaan 4 Matematik PPT 1 - Mei
peperiksaan. semester kali setahun iaitu UK2 – Julai
pada bulan Mac, Mei, PAT 2 - Okt
Julai dan Oktober
12 Kelas galus , protim , Memberi bimbingan Menjalankan kelas Semua guru Murid lemah Januari-
Linus dan tunjuk ajar sepanjang tahun. matematik. dan kurang Oktober
untuk meningkatkan menguasai
penguasaan kemahiran
kemahiran. asas
13 Persatuan Matematik Menjalankan aktiviti Menjalankan Semua guru Ahli Januari-
-Lawatan,Lagu,Kuiz, Bijak matematik yang perjumpaan matematik dan Persatuan September
Sifir,Harta Karun, merentasi aktiviti sekurang-kurangnya pemulihan Matematik
Matematik Rekreasi. kokurikulum 12x setahun tahun
3,4,5,dan 6
6
PROGRAM PANITIA MATEMATIK 2018

CARTA GANT AKTIVITI PANITIA MATEMATIK

BIL PROGRAM JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEPT OKT NOV
1 Mesyuarat panitia X X
2 Melengkapkan papan kenyataan di dalam kelas X X X X X X X
3 Bulan panitia
i. Bijak Sifir 1- 6 X
ii. Lagu Formula Matematik Thn 1 – 5 X
iii. Sudut Matematik terbaik kelas X
iv. Teknik Jawab Soalan MT Thn 4 -6 X
4 Aktiviti UPSR X X X X X X X
i. kelas tambahan
ii. kelas kepung
iii. kelas prep
5 Latihan latih tubi X X X X X X X X X X
6 Perkembangan staf X
7 Pondok Matematik X X X X X X X X X
8 Bengkel menjawab soalan Matematik X
9 Mengemaskini fail Panitia X X X X X X X X X X X
10 Congak, kotak sifir dan nyanyian sifir X X X X X X X X X X X
11 UK 1, PPT, UK 2 dan PAT X X X X
12 Kelas galus dan protim X X X X X X X X X X
13 Persatuan Matematik X X X X X X X X X X