Anda di halaman 1dari 20

NO.

SOALAN KONSTRUK KONTEKS ARAS KESUKARAN


SAINS BAHAN
PENGELASAN SEDERHANA
(Tahun 4)
ITEM

Rajah menunjukkan satu pengelasan objek-objek.

Objek

Berkarat Tidak Berkarat

Paku Pensel
21
Klip Kertas Botol Air

S T

Rajah
Apakah S dan T

S T
A Kunci Pemadam
B Pinggan Tayar
C Kertas Jam
D Plastik Pin

SKEMA PEMARKAHAN
SKEMA JAWAPAN MARKAH JUMLAH MARKAH
1
NO.SOALAN KONSTRUK KONTEKS ARAS KESUKARAN
SAINS BAHAN
APLIKASI SEDERHANA
(Tahun 4)
ITEM
Rajah menunjukkan dua situasi.

22 Situasi A
Situasi B

Rajah
Murid di Situasi A tidak basah walaupun dia berada dalam hujan berbanding murid
di Situasi B yang basah. Mengapakah keadaan ini berlaku?

A Murid di Situasi A kalis air berbanding murid di Situasi B


B Murid di Situasi A memakai baju hujan yang kalis air
C Murid di Situasi B memakai baju hujan yang menyerap air
D Murid di Situasi B memakai baju hujan yang kalis air

SKEMA PEMARKAHAN
SKEMA JAWAPAN MARKAH JUMLAH MARKAH
1
NO.SOALAN KONSTRUK KONTEKS ARAS KESUKARAN
SAINS BAHAN
PENGELASAN TINGGI
(Tahun 5)
ITEM
Rajah menunjukkan dua buah bikar yang diisi dengan dua jenis larutan.

Larutan P Larutan Q
Air paip Air paip
+ +
10 sudu cuka 10 sudu larutan sabun
pencuci

23
Rajah
Ahmad meletakkan kertas litmus untuk menguji sifat larutan P dan Q. Antara
berikut, manakah padanan yang betul?
Larutan P Larutan Q
A Kertas litmus merah tidak bertukar Kertas litmus biru tidak berubah
B Kertas litmus merah bertukar warna Kertas litmus merah bertukar biru
biru
C Kertas litmus biru bertukar merah Kertas litmus merah bertukar biru
D Kertas litmus merah bertukar biru Kertas litmus biru bertukar merah

SKEMA PEMARKAHAN
SKEMA JAWAPAN MARKAH JUMLAH MARKAH
1
NO.SOALAN KONSTRUK KONTEKS ARAS KESUKARAN
SAINS BAHAN
KONSEP SEDERHANA
(Tahun 5)
ITEM

Imran meletakkan gelas yang berisi kiub ais di atas meja. Selepas 15 minit, dia
mendapati terdapat air dalam gelas tersebut.
Apakah proses yang berlaku?

A Pendidihan
B Peleburan
C Penyejatan
24 D Pembekuan

SKEMA PEMARKAHAN
SKEMA JAWAPAN MARKAH JUMLAH MARKAH
1
NO.SOALAN KONSTRUK KONTEKS ARAS KESUKARAN
SAINS BAHAN
APLIKASI TINGGI
(Tahun 5)
ITEM

Fiona menarik keluar omboh picagari untuk menarik masuk udara. Kemudian, dia
menutup hujung picagari dengan jarinya dan menekan semula omboh ke dalam
seperti yang ditunjukkan dalam Rajah

25

Udara

Rajah

Dia mendapati hanya boleh menolak masuk separuh omboh sahaja tersebut. Apakah
kesimpulan yang boleh dibuat oleh Jereme tentang udara?

A Udara boleh mengalir


B Udara tidak mempunyai jisim
C Udara mempunya bentuk yang tetap
D Udara boleh dimampatkan

SKEMA PEMARKAHAN
SKEMA JAWAPAN MARKAH JUMLAH MARKAH
1
NO.SOALAN KONSTRUK KONTEKS ARAS KESUKARAN
SAINS BAHAN
PENGELASAN SEDERHANA
(Tahun 6)
ITEM

Rajah menunjukkan dua kumpulan makanan, X dan Y yang dibuat dengan


menggunakan mikroorganisma yang tertentu.

Makanan

X Y
Roti Keju
26

Rajah 9

Antara berikut yang manakah boleh dikelaskan dalam kumpulan X dan


kumpulan Y?

X Y
A Tapai Yogurt
B Yogurt Tempe
C Yogurt Kicap
D Kicap Tapai

SKEMA PEMARKAHAN
SKEMA JAWAPAN MARKAH JUMLAH MARKAH
1
NO.SOALAN KONSTRUK KONTEKS ARAS KESUKARAN
SAINS BAHAN
PENGKAEDAHAN TINGGI
(Tahun 6)
ITEM

Encik Amir hendak membuang sisa minyak daripada keretanya. Apakah yang perlu
dilakukannya sebelum membuang sisa minyak tersebut?
A) Menapis sisa minyak
27
B) Mencampurkan dengan air
C) Meletakkan sisa minyak di dalam bekas khas
D) Memakai penutup mulut dan hidung

SKEMA PEMARKAHAN
SKEMA JAWAPAN MARKAH JUMLAH MARKAH
1
NO.SOALAN KONSTRUK KONTEKS ARAS KESUKARAN
SAINS BAHAN
PENTAFSIRAN RENDAH
(Tahun 6)
ITEM

Rajah menunjukkan dua cara pembuangan sampah.

Antara berikut, yang manakah menerangkan tentang kedua-dua cara ini?


28
A) Tempat mengumpul sampah
B) Tempat pelupusan sampah
C) Tempat merawat air kumbahan
D) Tempat pelupusan bahan buangan radioaktif

SKEMA PEMARKAHAN
SKEMA JAWAPAN MARKAH JUMLAH MARKAH
1
NO.SOALAN KONSTRUK KONTEKS ARAS KESUKARAN
SAINS BAHAN
APLIKASI SEDERHANA
(Tahun 6)
ITEM

Richard mendapati pokok pisangnya banyak berbuah. Antara berikut kaedah manakah yang
boleh membantu Richard untuk mengawet buah nanasnya.

29
A) Penyalaian
B) Pendidihan
C) Pemasinan
D) Pengetinan
SKEMA PEMARKAHAN
SKEMA JAWAPAN MARKAH JUMLAH MARKAH
1
NO.SOALAN KONSTRUK KONTEKS ARAS KESUKARAN
BUMI DAN SAINS
EKSTRAPOLASI ANGKASA TINGGI
(Tahun 4)
ITEM

Bagaimanakah keadaan Bumi jika jaraknya bertambah jauh daripada Matahari


A) Kering dan berdebu

30 B) Tumbuhan boleh hidup subur


C) Suhu permukaannya sangat tinggi
D) Gelap dan permukaannya dilitupi ais

SKEMA PEMARKAHAN
SKEMA JAWAPAN MARKAH JUMLAH MARKAH
1
NO.SOALAN KONSTRUK KONTEKS ARAS KESUKARAN
BUMI DAN SAINS
FAKTA ANGKASA RENDAH
(Tahun 5)
ITEM

Pernyataan manakah yang betul tentang putaran Bumi pada paksinya


A) Bumi berputar dari selatan ke utara

31 B) Bumi berputar dari utara ke selatan


C) Bumi berputar dari timur ke barat
D) Bumi berputar dari barat ke timur

SKEMA PEMARKAHAN
SKEMA JAWAPAN MARKAH JUMLAH MARKAH
1
NO.SOALAN KONSTRUK KONTEKS ARAS KESUKARAN
BUMI DAN SAINS
FAKTA ANGKASA SEDERHANA
(Tahun 5)
ITEM

Apakah tujuan penyiasatan di atas?


32 A) Untuk menyiasat saiz Bumi
B) Untuk menunjukkan paksi Bumi
C) Untuk menunjukkan peredaran Bumi
D) Untuk menyiasat kejadian siang dan malam

SKEMA PEMARKAHAN
SKEMA JAWAPAN MARKAH JUMLAH MARKAH
1
NO.SOALAN KONSTRUK KONTEKS ARAS KESUKARAN
BUMI DAN SAINS
ALIRAN / URUTAN ANGKASA SEDERHANA
(Tahun 5)
ITEM

Rajah menunjukkan kedudukan Bulan yang berbeza semasa beredar mengelilingi Bumi.

Antara berikut, yang manakah menunjukkan fasa Bulan di X Y dan Z

X Y Z
A.

33

B.

C.

D.

SKEMA PEMARKAHAN
SKEMA JAWAPAN MARKAH JUMLAH MARKAH
1
NO.SOALAN KONSTRUK KONTEKS ARAS KESUKARAN
BUMI DAN SAINS
PENTERJEMAHAN ANGKASA TINGGI
(Tahun 6)
ITEM

Maklumat berikut menerangkan kedudukan Matahari, Bumi da n Bulan.

 Matahari, Bumi dan Bulan


berada dalam satu garisan
lurus
 Bulan berada di antara
Matahari dengan Bumi
34

Antara fenomena berikut, yang manakah akan terjadi?


A) Bulan Purnama
B) Gerhana Bulan
C) Siang dan malam
D) Gerhana Matahari

SKEMA PEMARKAHAN
SKEMA JAWAPAN MARKAH JUMLAH MARKAH
1
NO.SOALAN KONSTRUK KONTEKS ARAS KESUKARAN
BUMI DAN SAINS
APLIKASI ANGKASA RENDAH
(Tahun 6)
ITEM

Sekumpulan pengembara sesat di tengah-tengah kawasan gurun pada waktu malam. Antara
berikut yang manakah boleh digunakan sebagai petunjuk arah?

35 A) Buruj
B) Bintang
C) Ribut pasir
D) Cahaya Bulan

SKEMA PEMARKAHAN
SKEMA JAWAPAN MARKAH JUMLAH MARKAH
D 1
NO.SOALAN KONSTRUK KONTEKS ARAS KESUKARAN
TEKNOLOGI DAN
KEHIDUPAN
PENGELASAN RENDAH
LESTARI
(Tahun 4)
ITEM

Rajah menunjukkan tiga jenis alatan X , Y dan Z.

Antara berikut, yang manakah betul berdasarkan bidang dalam perkembangan teknologi?
36
X Y Z
A Pembinaan Pertanian Komunikasi
B Perubatan Komunikasi Pertanian
C Pengangkutan Pengangkutan Pembinaan
D Pengangkutan Pertanian Komunkasi

SKEMA PEMARKAHAN
SKEMA JAWAPAN MARKAH JUMLAH MARKAH
1
NO.SOALAN KONSTRUK KONTEKS ARAS KESUKARAN
TEKNOLOGI DAN
KEHIDUPAN
ALIRAN / URUTAN SEDERHANA
LESTARI
(Tahun 4)
ITEM

Pilih antara berikut, susunan yang betul tentang perkembangan teknologi pengangkutan
37 darat.
A) J, K, L , M
B) K, J, L, M
C) L, J, M, K
D) M, K, J, L

SKEMA PEMARKAHAN
SKEMA JAWAPAN MARKAH JUMLAH MARKAH
1
NO.SOALAN KONSTRUK KONTEKS ARAS KESUKARAN
TEKNOLOGI DAN
KEHIDUPAN
EKSTRAPOLASI TINGGI
LESTARI
(Tahun 5)
ITEM

Rajah menunjukkan sebuah objek.

38

Rajah
Apakah yang akan berlaku kepada objek tersebut sekiranya bahagian struktur kakinya di
pendekkan
A) Mudah runtuh
B) Menjadi bengkok
C) Menjadi lebih stabil
D) Menjadi lebih pendek
SKEMA PEMARKAHAN
SKEMA JAWAPAN MARKAH JUMLAH MARKAH
1
NO.SOALAN KONSTRUK KONTEKS ARAS KESUKARAN
TEKNOLOGI DAN
KEHIDUPAN
APLIKASI RENDAH
LESTARI
(Tahun 6)
ITEM

Rajah menunjukkan Ameer berada dalam sebuah bilik. Dia hendak mengecat siling bilik itu.

39

Rajah
Apakah cara terbaik baginya untuk mengecat siling itu dengan lebih mudah dan lebih cepat?

A) Menggunakan tangga dan berus


B) Menggunakan berus pengguling
C) Menggunakan berus yang disambungkan dengan kayu panjang
D) Menggunakan berus pengguling yang disambungkan dengan kayu panjang

SKEMA PEMARKAHAN
SKEMA JAWAPAN MARKAH JUMLAH MARKAH
1
NO.SOALAN KONSTRUK KONTEKS ARAS KESUKARAN
TEKNOLOGI DAN
KEHIDUPAN
PENGELASAN SEDERHANA
LESTARI
(Tahun 6)
ITEM

Rajah menunjukkan sebuah basikal.

40
Rajah
Antara berikut , yang manakah betul berdasarkan mesin ringkas P, Q dan R?

P Q R
A Roda dan gandar Gear Tuas
B Roda dan gandar Tuas Gear
C Tuas Roda dan gandar Gear
D Tuas Gear Roda dan gandar

SKEMA PEMARKAHAN
SKEMA JAWAPAN MARKAH JUMLAH MARKAH
1