Anda di halaman 1dari 1

În anii 1970 •i 1980, practic, în fiecare ora• european sa confruntat cu consecin•ele exodului urban •i

expansiunea economică. La practic toate nivelurile de guvernare Belgia nu aveau viziunea •i for•a
necesară pentru a contracara exodul urban •i deteriorarea ora•elor. În 1984, autorită•ile municipale din
Anvers a făcut o primă încercare, ambi•ioasă pentru a opri valul. Cu ocazia fuziunii din 1983, ora•ul a
decis să elaboreze un plan global structură spa•ială pentru Anvers (GSA) pentru întregul teritoriu.
GSA con•inea viziuni •i concepte care sunt încă de actualitate astăzi: „suburbii: centre cu un caracter
unic“, „O pădure inel cu noi poduri poarta de acces“ •i bine-cunoscut conceptul „City Stream“. Cu toate
acestea, nimic concret a fost realizat pe teren. A existat o lipsă de sprijin politic, ceea ce însemna că
oamenii •i resursele insuficiente au fost desfă•urate. În plus, ora•ul serviciile au avut nici o experien•ă cu
o planificare spa•ială integrată bazată pe o viziune coerentă pentru ora•.
La sfâr•itul anilor 1980 •i reziden•ilor de dezvoltare •i de planificare spa•ială exper•i din mediul urban au
încercat să încurajeze autorită•ile municipale să ia din nou măsuri. Cu organizarea City Stream au nazuit
modernizarea zonelor portuare al XlX-lea neglijate de râu. Ini•ial, autorită•ile municipale a mers împreună
cu viziunea •i ambi•iile ora•ului pe Stream. Un concurs interna•ional de design a condus la propuneri de
către designeri de renume, cum ar fi Toyo Ito (New South)
Bob Van Reeth (cheuri Scheldt) •i Manuel de Solà-Morales (Eilandje). Cu toate acestea, se pare că autorită•ile nu
au fost încă pregătite pentru punerea în aplicare a proiectelor pe termen lung, la urma urmei. În 1994 ora•ul taie