Anda di halaman 1dari 12

DST THN 2

A.Tandakan ( √ ) pada jawapan yang betul. [ 3 x 2 =


6 markah ]

1. Apakah keperluan asas tumbuhan ini ?

Cahaya matahari

Tempat gelap

Air

Udara

1
DST THN 2

B. Padan cara haiwan bergerak


[ 8 x 2 =16 markah ]

2
DST THN 2

3
DST THN 2

C. Warnakan keperluan asas bagi setiap yang berikut. [ 7 x


2 = 14 markah ]

Manusia

Haiwan

4
DST THN 2

D. Kelaskan haiwan-haiwan mengikut makanan yang dimakan.

[9 x 2 = 18
markah ]

5
DST THN 2

Makan haiwan Makan tumbuhan Makan haiwan dan


sahaja sahaja tumbuhan

6
DST THN 2

E. Padankan anak haiwan berikut dengan ibunya. [ 5 x 2


= 10 markah ]

7
DST THN 2

8
DST THN 2

F. Padankan [ 6 x 2 = 12

markah ]

Pencetak
1.

Tetikus
2.

Unit pemprosesan
pusat

3.

speaker

4.

Monitor

5.

9
DST THN 2

6.
Papan Kekunci

10
DST THN 2

F.Jawab Soalan berikut dengan jawapan yang sesuai.

[ 6 X 4 = 24 markah ]

Ali meletakkan seekor ikan di dalam balang dan mendapati ikan itu
mati dalam masa empat hari kerana tidak diberikan makanan. Apakah
yang dapat kamu perhatikan ?

Pemerhatian saya :

___________________________________________________

________________

___________________________________________________

________________

Alasan saya :

___________________________________________________

________________

___________________________________________________

________________

Ramalan saya selepas seminggu:

___________________________________________________

________________

11
DST THN 2

Mengapa ?

___________________________________________________

________________

12