Anda di halaman 1dari 3

pembelajaran semasa (synchronous pembelajaran bukan semasa

learning) (asynchronous learning)


Persamaan pembelajaran di atas talian yang kerap digunakan
boleh dilaksanakan dari mana-mana sahaj
memerlukan pelajar menguruskan masa mereka dengan bijak supaya tidak
ketinggalan dalam pembelajaran
Memberi dan menerima maklum balas adalah penting
pembelajaran yang fleksibel,
Perbezaan
Cara  pengajar dan pelajar hadir pada  pembelajaran bebas
pembelajaran masa dan tempat yang sama  pelajar boleh meneruskan pada
bila-bila masa dan pada tahap
mereka sendiri, sama ada pengajar
dan pelajar lain hadir atau tidak.
 pendekatan berpusatkan guru  pendekatan berpusatkan pelajar
 unsur-unsur gaya kelas  pembelajaran kendiri

 Pembelajaran semasa boleh  Pelajar akan mendapat


berlaku sama ada dalam pengetahuan daripada
suasana bilik darjah, forum berinteraksi, membaca,
dalam talian, persidangan menonton, dan mendengar
video,whatssap group chat pelbagai jenis kandungan. Dalam
atau menggunakan aplikasi kebanyakan kes, para pelajar
persidangan web, dan terdapat bebas untuk menyiapkan kerja
hubungan interaksi yang kursus dengan pantas, dan bebas
berterusan antara mereka yang mengambil ujian pada bila-bila
hadir. masa.

Jadual waktu Jadual pembelajaran ditetapkan Tiada jadual yang khusus

Kualiti pengajar Pelajar Synchronous learning boleh Sesetengah pelajar Asynchronous


mendapat jawapan serta merta learning mungkin berjuang tanpa
manakala. bimbingan dan interaksi yang
berterusan.
Pengajar dapat menjelaskan konsep- Pelajar Asynchronous learning pula
konsep tertentu dengan jelas kerana menghadapi segala rintangan tanpa
dapat bersemuka dengan pelajarnya bantuan daripada pengajar.Mereka
mahupun melalui kelas biasa dalam mungkin akan hilang motivasi kerana
bilik darjah, video conference atau tiada interaksi dan bimbingan .
skype.
Kelajuan  ditetapkan oleh pengajar,  Pelajar belajar pada bila-bila masa
pembelajaran dan mengikut keperluan dan
kemampuan masing-masing.

 pelajar yang menganggu akan  Tiada masalah gangguan rakan


menyebabkan objektif sebaya
pembelajaran tidak dapat
tercapai
Pengulangan  learning tidak dapat mengulangi  Boleh kembali ke session yang
semula semula sesi pembelajarannya mereka tidak faham dan
mengulanginya sehingga mereka
faham