Anda di halaman 1dari 2

LEMBAR KERJA SISWA

(KELOMPOK)

Nilai: Paraf Orangtua:


Nama Anggota Kelompok :
1. ........................................
2. ........................................
3. ........................................
4. ........................................

Daftarlah kata yang memiliki bunyi akhir sama pada pantun di atas!
Pantun 1 Pantun 2
Kata berima pada bari 1 dan 2 Kata berima padabaris 3 dan 4
Air surut memungut bayam Baik bergalas, baik tidak
Sayur diisi ke dalam kantung Buli-buli bertali benang
Jangan didikuti tabiat ayam Baik berbalas baik tidak
Bertelur sebiji riuh sekampung Asal budi sama dikenang

Pantun 3 Pantun 4
Ikan nila dimakan berang-berang Akar keladi melilit selasih
Katak hijau melompat ke kiri Selasih tumbuh di hujung taman
Jika berada di rantau orang Kalungan budi jungjunan kasih
Baik-baik membawa diri Mesra kenangan sepanjang zaman
Gurindam Syair

Jika hendak mengenal orang yang baik perangai Inilah gerangan suatu madah Wahai muda kenali dirimu
lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai Mengarangkan syair terlalu indah Ialah perahu tamsil hidupmu
Membetuli jalan tempat berpindah Tiadalah berapa lama hidupmu
Cahari olehmu akan sahabat, Di sanalah iktikat diperbetuli sudah Ke akhirat jua kekal hidupmu
yang boleh dijadikan obat.

Cahari olehmu akan guru, Hai muda arif budiman Perteguh jua alat perahumu
yang boleh tahukan tiap seteru. Hasilkan kemudi dengan pedoman Hasilkan bekal air dan kayu
Alat perahumu jua kerjakan Dayung pengayuh taruh di situ
Jika hendak mengenal orang berbangsa, Itulah jalan membetuli insan Supaya laju perahumu itu
lihat kepada budi dan bahasa.
Sudahlah hasil kayu dan ayar
Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, Angkatlah pula sauh dan layar
sangat memeliharakan yang sia-sia. Pada beras bekal jantanlah taksir
Niscaya sempurna jalan yang kabir
Jika hendak mengenal orang mulia,
lihatlah kepada kelakuan dia.
Daftarlah kata yang memiliki bunyi akhir sama pada syair di atas!
Daftarlah kata yang memiliki bunyi akhir sama pada Gurindam di atas!
Kata beria pada syair
Kata berima pada Gurindam
Kata berima pada larik 1 Kata berima pada larik 2, 3, dan 4
Kata berima pada larik 1 Kata berima pada larik 2