Anda di halaman 1dari 8

BORANG MODERASI

IPGK : RAJANG, SARAWAK

Nama Kursus/Mata Pelajaran : Pensejarahan Malaysia

Kod Kursus/Mata Pelajaran : SJHK3033

Program : PISMP (SEJARAH) Semester/Peringk

(a) (b) (c) (d)


Markah Markah Perbezaan
Bil. Angka Giliran Markah Moderasi
Pemeriksa Moderasi markah
Pusingan 1 (b)-(a) Pusingan 2
(Jika perlu)*

1 2016031340032 92 92 0

2 2016031340034 94 94 0

3 201603134006 94 94 0

4 2016031340037 94 94 0

10
JULAI 2014
*Diperlukan jika beza markah antara (b) dan (a) ≥ 5

Markah Penyelarasan Pemeriksa


Pemeriksa Markah Penyelarasan (+/-) Tandatangan

Nama
Tarikh

JULAI 2014
LAM-PT-06-02
ORANG MODERASI

Semester/Peringkat : 1 (2017)

(e) (f) (g)

Perbezaan markah Markah Penyelarasan Markah akhir


antara (c) dengan (e)
(d)-(a)
(a)atau (a+f) atau (a-f)

92

94

94
94

JULAI 2014
Pengesahan Ketua Pemeriksa

WONG MEE LENG

21.4.17

JULAI 2014
BORANG MODERASI

IPGK : RAJANG, SARAWAK

Nama Kursus/Mata Pelajaran : KURIKULUM SEJARAH SEKOLAH RENDAH

Kod Kursus/Mata Pelajaran : SJHK3063

Program : PISMP (SEJARAH) Semester/Peringk

(a) (b) (c) (d)


Markah Markah Perbezaan
Bil. Angka Giliran Markah Moderasi
Pemeriksa Moderasi markah
Pusingan 1 (b)-(a) Pusingan 2
(Jika perlu)*

1 91 91 0
2016031340036

2 92.6 92.6 0
2016031340037

3 91.4 91.4 0
2016031340038

10
JULAI 2014
*Diperlukan jika beza markah antara (b) dan (a) ≥ 5

Markah Penyelarasan Pemeriksa


Pemeriksa Markah Penyelarasan (+/-) Tandatangan

Nama
Tarikh

JULAI 2014
LAM-PT-06-02
ORANG MODERASI

Semester/Peringkat : 2 / 2017

(e) (f) (g)

Perbezaan markah Markah Penyelarasan Markah akhir


antara (c) dengan (e)
(d)-(a)
(a)atau (a+f) atau (a-f)

91

92.6

91.4

JULAI 2014
Pengesahan Ketua Pemeriksa

WONG MEE LENG

2.10.2017

JULAI 2014